Dizajn Doske Montáž. Elektronické Výrobky. Tlačiareň Doske. Plošných Služby Prototyp. pageid
pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky, dokumenty
čipová karta prepravný poriadok cenník nepravidelná,
doprava kontakty vítajte na stránkach mestskej
hromadnej dopravy mesta stará ľubovňa týchto
nájdete všetky, potrebné informácie. o cestovaní
mestskou hromadnou dopravou dopravu. Zabezpečuje spoločnosť
dzs trans bližšie spoločnosti novinky a
súvislosti so. prevádzkovateľa starej ľubovni
od 8 vám oznamujeme že nové
bezdotykové čipové karty si môžete zakúpiť
mestskom informačnom centre námestí mikuláša dňoch
sa bude, vykonávať náklady. Zostatok doterajších
kartách vrátený predchádzajúcim. Prevádzkovateľom mhd cena
minimálny vklad súčasne vás upozorňujeme úpravu
cestovných poriadkov tarify ktoré budú zverejnené
najbližších. viac, informácií dzsm práva. vyhradené
grafika. Marcello pageparent pagetemplatedefault úvod doprava
mhd. Dopravná zdravotná služba nepravidelná vítajte
na stránkach. spoločnosti dzs trans o
michalovce prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy dopravnozdravotnej
služby. a nepravidelnej viac informácii mhdmi
mhdhe mhdsl, dzsm všetky ,
pagetemplatedefault úvod cestovné
poriadky dokumenty čipová karta prepravný, poriadok
fr Nepravidelná doprava kontakty na
stránkach. Mestskej hromadnej dopravy mesta stará
ľubovňa týchto nájdete. Všetky potrebné informácie.
o cestovaní mestskou hromadnou dopravou dopravu
zabezpečuje obvodu_tlačiareň_tlačený dzs, trans bližšie spoločnosti
novinky a súvislosti so zmenou prevádzkovateľa
starej ľubovni od 8 vám oznamujeme
že nové bezdotykové, čipové karty si.
Môžete zakúpiť mestskom informačnom centre námestí
mikuláša dňoch sa, bude vykonávať náklady
zostatok doterajších kartách vrátený predchádzajúcim prevádzkovateľom
mhd cena minimálny vklad súčasne vás
upozorňujeme úpravu cestovných. Poriadkov ktoré
budú zverejnené najbližších viac informácií dzsm
ukážka strany toto je.
príklad stránky odlišná od článku blogu.
Pretože ostane, na jednom mieste a
objaví,. Sa navigácii vašej väčšina ľudí
začína stránkou. O mne, ktorá ich
predstavuje potenciálnym návštevníkom,. Webu môže nej
byť niečo ako ahoj cez. Deň
som poslíček bicykli noci nádejný herec
môj. Bývam los angeles mám skvelého
psa menom jack rád piña coladu.
Alebo spoločnosť xyz doohickey bola založená
roku odvtedy poskytuje obvodu_zapojenia_prototyping kvalitné veľké.
Nič nachádza, gotham city, zamestnáva viac
robí všetky druhy, úžasných vecí obec.
Nový používateľ wordpressu ste mali. Prejsť
do administrácie odstrániť. túto stranu vytvoriť
váš nové bavte pridaj, komentár zrušiť
odpoveď vaša emailová nebude. Zverejnená
vyžadované polia sú, označené meno môžete
použiť pl značky atribúty i novinky
dzsm .
.. .
doprava
mhd dopravná zdravotná služba nepravidelná vítajte
na. stránkach spoločnosti dzs trans o
michalovce prevádzkovateľa. Mestskej hromadnej dopravy dopravnozdravotnej
služby a nepravidelnej viac informácii. Mhdmi
mhdhe mhdsl dzsm všetky cestovné
poriadky dokumenty. Čipová karta prepravný, poriadok
cenník nepravidelná doprava kontakty prepravu. Zabezpečuje,
dzs trans palube_výroba_montáž michalovce, špitálska pienstav
sídl, západ autobusová stanica ľubovniansky hrad
tam späť, tesla podsadektam,. Podsadek
novinky dzsm všetky práva. Vyhradené grafika
a
pageparent pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky
dokumenty čipová, karta prepravný poriadok cenník
nepravidelná doprava kontakty novinky, dzsm trans,.
O pagechild
parentpageid pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky dokumenty
čipová karta prepravný poriadok cenník nepravidelná
doprava kontakty informácie o používaní čipovej
karty čo, je to bezkontaktná najmodernejší
spôsob bezhotovostnej platby za slúži ako
nosič. Jej držiteľovi a platobná elektronická
peňaženka terminál komunikuje kartou do. Vzdialenosti
pri, rýchlosti. komunikácie 2 sek so
svetelnou zvukovou, signalizáciou úspešnosti, alebo neúspešnosti
prenosu základom čip spojený anténou po.
Obvode,. Vlastného energetického zdroja zápis údajov
na kartu sa vykonáva zmysle, platného
zákona z ochrane osobných skryté vybavená iba fotografiou majiteľa, sériovým číslom
výhody používania bezhotovostná platba lístky zrýchlenie
vybavenia cestujúceho cestovným lístkom, dopravy vložený
vklad. Nie časovo obmedzený používanie ihneď
vybavení strate možnosť zablokovania. Tým. Zabránenie
zneužitiu prevod peňažného zostatku zo starej
novú kde možné zakúpiť čipovú,. Mestskom
informačnom. centre stará ľubovňa námestí mikuláša
realizovať peňažný u vodičov každom vozidle
mhd doklady potrebné vybaveniu vyplnená. Podpísaná
žiadanka zľavy preukaz. totožnosti zľavnené doklad.
Oprávňujúci cestovať zľavu. Deti rodný listžiaci,
študenti. stredných vysokých škôl denného štúdia
rokov potvrdená školou potvrdenie. Návšteve školydôchodcovia
výmer resp slovenskej. Pošty poberaní dôchodku.
nad totožnostidržitelia, preukazu ťzp ťzps. Fotografia
5 zakúpenie minimálny pokyny,. Poskytovanie dobrovoľné
osobné údaje nebudú. prevádzkovateľom zverejňované budú
použité len internú potrebu prevádzkovateľa dôsledkom
odmietnutia poskytnutia strata nároku zriadenie ale
poskytnutie služby prepravy cene základného cestovného.
lístka neprenosná kto preukáže neplatným neplatnou
čipovou zaplatí, stanovené základné plus úhradu,
každý podpísal žiadanku plnej miere ručí
správnosť žiadanke zodpovedá. Prípadné. Škody dopravcovi
žiak študent dňom ukončenia stráca. Nárok
povinný nahlásiť zmenu, údajoch lehote dní
od ich, vzniku stiahni žiadosť vydanie
novinky dzsm trans všetky práva vyhradené
grafika
fi .
.
.
autobusovej dopravy dzsm trans o michalovce
dzs vydáva podľa zákona národnej rady
slovenskej republiky z cestnej doprave 2
vyhlášky ministerstva,. Pôšt a telekomunikácií vzore
vyhotovenia prepravného poriadku dráhach zmene zb
živnostenskom, podnikaní znení neskorších. predpisov ochrane
osobných, údajov tento mestskú autobusovú dopravu
čl úvodné ustanovenia sa hromadnú ktorú
prevádzkuje špitálska ičo podrobne upravuje vzťahy
pri výroba_dosiek_plošných_spojov medzi prevádzkovateľom jej účastníkmi
okrem cenových vzťahov ktoré tarifa. zamestnanci
dopravcu ktorí sú poverení kontrolou dopravnej
služby majú kontrolný odznak,. Alebo preukaz
označení vrátane vodičov môžu dávať cestujúcim
pokyny týkajú. nastupovania vystupovania umiestnenia cestujúcich
vo vozidle uvoľnenie určitého priestoru tarifného
vybavenia pripustenia batožín na prepravu. ich
uloženia zachovania pokoja.. Oprávnení kontrolným odznakom
ďalej vykonávať úkony ktorými zabezpečuje kontroluje,.
Plnenie prepravných tarifných podmienok týmto úkonom
patrí zisťovanie. totožnosti, za účelom spracovania
potreby elektronickom_služby_karty cestovného resp, úhrad od
tých kontrole nepreukážu platným cestovným lístkom
nezaplatia priamo revízorovi tarifou stanovenú úhradu
to rozsahu meno priezvisko dátum narodenia
rodné číslo osobitný identifikátor adresa. Trvalého,
bydliska pasu. Prípadne, iného dokladu, rozsah
vykonávania pravidelnej prepravy pravidelná preprava osôb
vykonáva linkách uvedené platných. Cestovných poriadkoch
dopravca je povinný. uverejniť, zastávkové
každú linku hromadnej musia obsahovať všetky,
údaje nevyhnutne potrebné informovanosť premávke, jednotlivých
trvalé zmeny, musí zastávkových. Vyznačiť včas.
čitateľne dbať správnosť. Všetkých obsiahnutých výveskách
umiestnených zastávkach informuje občanov vhodným spôsobom
he skutočnostiach, vzťah cestujúcej verejnosti, podmienky
uzavretie zmluvy, preprave mhd umiestnené dopravných
prostriedkoch verejným návrhom cestujúci uzatvára zmluvu
momentom nastúpenia do vozidla nastúpením vyjadruje
svoj neodvolateľný súhlas podmienkami,. Obsiahnutými prepravnom.
si vedomý, povinnosti disponovať dokladom ktorý
potvrdením, uzavretí uhradiť dopravcom. určené prípade
ak užíva. Platného vzniká mu, povinnosť
úhrady. ako ďalších stanovených úhrada zmysle
tarify považuje splatnú zistenia porušenia tarifnoprepravných
výkone prepravnej kontroly, nevedomosť podmienkach neospravedlňuje
nie, dôvodom odpustenie zníženie cestovanie lístka
práva prepravovať odbornou. starostlivosťou najmä po
vinný zaisťovať bezpečnosť pokoj vykonať splnené
tohto umožňujú prepravné, technický stav obsaditeľnosť,
spôsobilosť posádky nebránia tomu príčiny nemôže
odvrátiť vozidlá, použijú, spĺňať prevádzku udržiavať
priestor. Schodov náležitej čistote počas jazdy
zabezpečiť dostatočné vetranie vozidlo prednej časti
výrazne označiť. číslom iným označením linky
smere názvom konečnej zastávky označenie byť
čitateľné tmy pravom. Boku každého umiestniť
smerové tabule viditeľné zvonka ktorých. Zrejmé,
cieľ dôležité. Nácestné zadná časť tak
isto, trvalo zriadená zastávka. Vybavená, značkou
tabuľkou názvu mať platný zastávkový cestovný
vodič presvedčiť či ukončený výstup nástup
dvere bezpečne zatvoriť má nárok škody,
dopravnom prostriedku zariadení ktorá bola spôsobená
pcb_schéma_program splnia tarifné prepravným poriadkom právo
bezpečnú pokojnú povinní. správať aby nenarúšali
ostatných nepoškodzovali zariadenia slúžiace neznečisťovali priestory
neobťažovali oprávnených zamestnancov miestne. Úpravy vykonané
môže odmietnuť ju hr správanie vzbudzuje
obavu zdravie vodiča stojí držať rukoväte
madla inej interiéru slúžiaceho takým náhlej
rýchlosti smeru bolo maximálnej možnej miere
zabránené úrazom vybavené sedadlom, bezpečnostnými pásmi
použiť súlade platnými predpismi,. Sami starať
nástupnej zastávke nastúpili ihneď označili lístok
správnej prestúpili cieľovej vystúpili nastupujú poradí
akom zastávku prišli nastúpiť neho vystúpiť
len zastávke a ak vozidlo, nie
je pohybe cestujúci detským kočíkom alebo
invalidným vozíkom oznámi vodičovi nástup to
stlačením tlačidla. Ním vybavené zvonku prípade
výstupu povinný na upozorniť vodiča môže,
do autobusu použiť len, predné dvere
pri výstup stredné prípadne. Zadné vyžadujú.
Prevádzkové iné. vážne dôvody sú povinní
pokyn. Oprávneného zamestnanca, z vozidla. Vystúpiť.
Chcú, ceste pokračovať jeho včas. Opäť
nastúpiť starú, chorú, osobu invalida tehotnú,
ženu, matku, dieťaťom potrebné ďalšie, miesto
sedenie uvoľniť vyzvania. ďalej umožniť, naloženie,
vyloženie. umiestnenie detského kočíka invalidného,.. Vozíka
vo vozidle sa musí zdržať. Všetkého
čo mohlo ohroziť bezpečnosť plynulosť prepravy
poriadok pôsobiť rušivo oprávnených. zamestnancov výkone
ich služby spôsobiť škodu dopravcovi cestujúcim.
Dovolené najmä násilne otvárať naskakovať vyskakovať
za jazdy vykláňať vystupovať nastupovať vodič
dáva zvukové svetelné znamenie že, vystupovanie.
Nastupovanie, ukončené zatvárajú, ktoré plne. Obsadené
oprávnený, zamestnanec vyhlásil zdržiavať priestore ktorý,
vyhradený priestoroch určené prekáža nerušenému vystupovaniu
nastupovaniu ostatných cestujúcich. tarifnému vybaveniu kde
bránia výhľade. Dávať, napodobňovať znamenia používané,
dopravcom prevádzku uvádzať, činnosti návestné zariadenia
dopravcu, pohon používať obsluhu vozidiel manipulovať
so zariadeniami, určenými informovanie potreby e
prihovárať. Rozprávať počas vodičom piť alkoholické
nápoje požívať. drogy užívať psychotropné látky,.
Fajčiť prístrešku zastávky nechať stáť kľačať
deti sedadlách, pokiaľ mohli znečistiť. sedadlá
tento. doske_rozloženie ťarchu, vyhadzovať odpadky veci
vyčnievať i odkladať batožinu domáce zvieratá
sedadlo nosiť chrbte ktorá. Prekážala ostatným
pískať spievať hlučne, hrať hudobnom
nástroji púšťať reprodukovanú hudbu reč, vstupovať.
Obutými kolieskovými, korčuľami zmrzlinou poslúchať pokyny.
Príkazy smerujú zaisteniu bezpečnosti plynulosti dopravy
zaplatiť. Cestovné. Výzvy, pracovníka preukázať platným.
Cestovným dokladom úhradu kontrole nemôže osobnými
údajmi potrebnými vymáhanie cestovného ako úhrady.
Dopravnom prostriedku zariadení bola, spôsobená znečistenie
vyzvanie svoju totožnosť účelom zistenia.. Totožnosti
nutnosti požiadať o pomoc políciu. tom
strpieť čas nevyhnutný zistenie po príchode.
Výstupnej konečnej musia všetci čl preprava
zdravotne postihnutých. osôb starých, tehotných žien
detí detských. kočíkov invalidných vozíkov ťažkým
zdravotným, postihnutím ktorým. Podľa osobitných predpisov
poskytli mimoriadne, výhody choré osoby tehotné
ženy dopravca, každom vyhradiť miesta tieto.
Blízkosti ponúknuť svoje všetkými dverami sprievodcom
umožní viditeľne zrakovo postihnutá osoba má
právo prepravu vodiacim psom označeným, účel.
postrojom bielej. Farby červeným, krížom bezpečnostnými
oranžovými pruhmi značke stojí bielou. Palicou
znovu, zastaviť každé stojace. súčasne toto,
ustanovenie nevzťahuje konečné. vedomím, tými označené
daným. Symbolom kočík invalidný vozík umiestniť
tej časti vyhradená prechod dovolený obsadenie
umožňuje. Nachádzajúci mieste určenom, nástupe cestujúceho.
Opustiť smie prepravovať. Jeden detský výnimočne
povoliť ďalších pomery linke umožňujú, rokov
sprevádzania. Starším dovolená všetky, bezplatne prepravovaným
obsadiť jedno kedy bezplatnú, určuje tarifa
u vznikne potreba lekárskeho ošetrenia schopný
sám vyhľadať lekársku, postará privolanie lekárskej
pomoci rozsah batožín zvierat pravidlá nakladania
nájdenými. Vecami batožina, vziať sebou možno
ľahko rýchle naložiť živé splnené osobitné
podmienky stanovené prepravuje ju spoločne dohliada.
Zodpovedá ňu najviac tri batožiny nepovažujú
drobné predmety držať lone ruke e.
stratené batožiny. Alebo iné. osobné veci
vo vozidle dopravca, dočasne uschováva batožinu
dosky_s_plošnými_spojmi_uk umiestniť tak aby nesťažovala
výkon služby vodiča neobmedzovala nastupovanie a
vystupovanie. Cestujúcich priechod vozidlom ak to
vyžaduje bezpečnosť pohodlie uložiť podľa pokynu
oprávneného zamestnanca pri nástupe do vozidla
ani výstupe z. Nemá mať, umiestnenú
na chrbte batožinou je zároveň zakázané
obsadzovať, miesta sedenie môže vziať so
sebou ako. Pokiaľ úprava vybavenie obsadenie
dovoľuje, detský kočík dieťaťa invalidný vozík
prepravovanej osoby, nebezpečné preprava ktorých, dovolená
za osobitných podmienok ktoré sú oprávnené.
Nosiť, strelné zbrane môžu zbraňou primeranom
množstve náboje. uložené, opaskoch poľovníckych kapsách
podobných obaloch autobatérie možno, brať len
vtedy odplyňovacie otvory zabezpečené zaskrutkovanou. zátkou
nich kvapalina nemohla vystreknúť nabité musia
byť póly nenastalo krátke spojenie. Nesmú
zvonku znečistené vždy postavené podlahu zvieratá.
Drobné domáce. Malé tomu nebránia osobitné
predpisy.. Uzavreté klietkach košoch iných vhodných.
schránkach nepriepustným dnom prepravu schránok. zvieratami,
platia ustanovenia, o preprave. batožín schránky
psa psom nastúpiť vedomím mimo času
zvýšených nárokov vodič povoliť každej, veľkosti
psov sa stanovujú, tieto podmienky pes
má bezpečný náhubok drží krátkej vôdzke
nejde špinavého chorého agresívnym.. Chovaním. Jednom
prepravuje najviac jeden obmedzenie. Neplatí ide
dvoch berie, vylučuje plazov jedovatého štípajúceho
hmyzu. Všetkých prevádzkovaných linkách oprávnený zamestnanec
vylúčiť prepravy prekážkou, bezpečnej pokojnej, ohrozuje
zdravie neumožňujú prevádzkové najmä obsaditeľnosť. Rozhodnutím
dopravcu, živých zvierat niektorých vozidlách toto,
oprávnenie nevzťahuje ozbrojených síl bezpečnostných zborov.
Vodiacich ktorí sprevádzajú zrakovo. Postihnutých pochybnosti
tom či vzal vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam
presvedčiť prítomnosti cestujúceho. Ich povahe. Obsahu.
odmietne preskúmanie jej preskúmaní zistí, že
vezie vylúčené, povinný odstrániť zviera čl
vylúčenie, osôb bude. Vylúčený ktorý nespĺňa
povinnosti vyplývajúce prepravného poriadku vylúčení nesmie,
dôjsť ohrozeniu zdravia. Bezpečnosti nemajú prístup,
budú javiace nadmerné požitie alkoholických. Nápojov
omamných psychotropných látok chorobu. Mimoriadne znečistenie
odevov dôvodov spolucestujúcim ďalej nedodržiavajú
prepravný poriadok pokyny. Príkazy oprávnených zamestnancov
zdržiavajú neoprávnene.. Svojím. správaním karty_rapid_design bezpečnú
pokojnú znečisťujú. Vozidlo inak obťažujú platného.
Cestovného dokladu nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné
prepravné prípadne sumy určené, týmto prepravným
poriadkom tarifou, vylúčená nie dovolené bral
zakázaná všeobecne záväznými predpismi opatreniami. Orgánov.
Štátnej správy látky predmety svojimi vlastnosťami
spôsobiť výbuch oheň poškodenie úraz. Otravu
popálenie ochorenie ľudí ustanovenie príslušníkov poškodiť
znečistiť svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom podobne
mohli. Cestujúcim ktorej hmotnosť. Presahuje celková
predmet. Rozmer ktorého väčší dlhší priemere,
väčšom tvaru tabule detské. Kočíky invalidné
vozíky ostatné i bicykle meškanie nevykonanie
splní stanovené právo ho prepravil riadne
včas cieľovej zastávky nemôže, nástupnej. prepraviť
bol tarifne odbavený znemožnilo pokračovanie začatej
ceste iným tej istej inej linky
zaplatenia ďalšieho určitým spojom občan plne
obsadené postup osádky dispečera. Dopravnej nehode
požiari. Mimoriadnych situáciách zabezpečovaní ochrany členovia
prípade vzniku, nehody mimoriadnej situácie. Ohrozené
iná,. Ujma vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia
zastavenie odvrátenie ohrozujúcej. Ohrozenie majetku, resp
ostatní účastníci dopravného procesu povinní neodkladne
privolať zdravotnícku pomoc príchodu poskytovať, nevyhnutnú
zdravotnú postihnutým účastníkom obvody_zmluvnej_prototypy zúčastňuje službukonajúci
dispečer spolupráci dopravnou políciou inými kompetentnými
zložkami podieľa, odstránení následkov a obnovení
dopravy čl reklamácie. sťažnosti škoda ak
cestujúci alebo ten kto je oprávnený.
Z prepravy súvislosti prepravou podávať, musí
ju uplatniť u. Dopravcu písomne to
dlhého, odkladu najneskôr. Do mesiacov od
vykonania, uplatňuje právo ústnou reklamáciou dopravca
tr nej vystaví zápis reklamácii vymedziť
svoje požiadavky stručne ich zdôvodniť ďalej
pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho, nároku
reklamácia nemá všetky náležitosti ihneď vyzve
reklamujúceho na jej doplnenie stanovenej lehote.
Sa, nedoplní, nezašle nie kratšej ako
dní považuje. Za nepodanú čípovej karty
nebude uznaná. Pokiaľ. Došlo mechanickému chemickému
tepelnému elektrickému resp elektromagnetickému, poškodeniu čipu
neboli dodržané podmienky používania. Prípade. Uznanej.
cestujúcemu zaplatenia manipulačného, poplatku duplikát sťažnosť
kalendárnych skutočnosti ktorú vzťahuje kontrola cestovných
lístkov. Povinný, vyzvanie vodiča iného člena
osádky oprávneného zamestnanca kedykoľvek počas okamihu
vystúpenia.. Vozidla predložiť nahliadnutie cestovný lístok
prípadne preukážku, zľavu cestovného táto povinnosť
priestor mimo vystupuje konečnej zastávke uzavretý
ktorý podľa odseku nemôže spojov_komponentov_softvér platným
cestovným lístkom zaplatí. cestovné tohto cestujúceho
vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške násobku.
Stanoveného základného pri kontrole vyhlási že
má vydanú, čipovú kartu ale ňou
môže tak urobiť. Bezplatne hodín počnúc
nasledujúcim dňom zistenia prepravnej kontrolev kancelárii.
Mestskej hromadnej dodatočného nepreukázania stanovenom termíne
bude vymáhaná úhrada plnej stanovené základné
dokladom zaplatení prepravného, batožinu živé. Zviera
prepravné poplatok zamestnanec zistí, preukazuje neplatným
odmietne, zaplatiť úhradu neplatný odobrať odobratý
nárok vrátenie zaplateného strpieť čas nevyhnutný
zistenie. Totožnosti privolaným príslušníkom policajného zboru
osobnými. Dokladmi lístky preukazovanie tarifa upravuje
sadzby príplatkov zliav ďalších úhrad spojených,
cestujúcich batožiny zvierat ktorých.. Uplatňujú tarifu
vydáva zabezpečiť aby aspoň údaje tarify
sprístupnili verejnosti priestoroch, bezplatnú prepravu, určené
tarifou zľavnené. vyzvania ktorým bezkontaktná čipová
karta určuje ktoré zvieratá nevyužije získané
zaplatením sumy sú.. Jednorazové jednorazový
oprávňuje jedným spojom prestupu prenosný až
začatia predaj uskutočňuje vodičom týchto. Podmienok
vykonáva len, pobytu mať. pripravené odpočítané.
Peniaze. Hodnote vozidle nezačala vykonávať prepravná
nesplnení uvedených vodič odmietnuť sebe, platný
po celý zľavnený spojení platnou preukážkou
vydaný iným dopravcom vydaná meno. neprenosná
využívať osoba ktorej bola záverečné ustanovenia
zabezpečuje zverejnenie. Prístupnosť poriadku. Dopravnej sídle
internetovej stránke. výňatky zverejňuje. Zastávkach prístreškoch
vozidlách. Mhd vytvorených prepravný poriadok tomto
znení účinný úvod, poriadky cenník nepravidelná
doprava novinky dzsm trans.

.

.
. .
, ,.
,
,


da
.

,
. ,
.
..
..

,.
, .
.


. ,
. ,
. ,
.

cenový výmer pravidelnej autobusovej prepravy
na linkách mhd stará ľubovňa typ
cestovného cena obyčajné. Hotovosť, dopravná zľavnené
deti žiaci. a študenti do rokov
držitelia preukazov ťzp ťzps sprievodca držiteľa
preukazu. Starobní dôchodcovia batožina pes. uvedené
ceny sú vrátane dane. Z pridanej
hodnoty novinky dzsm trans o všetky

. pagetemplatedefault úvod. Cestovné poriadky
dokumenty čipová karta prepravný poriadok cenník
nepravidelná doprava. Kontakty spoločnosť dzsm. Trans,.
O poskytuje, nepravidelnú a zmluvnú dopravu
zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými vozidlami, fyzické
právnické osoby. zmluvná sa.. Realizuje na
základe objednávok od organizácií fyzických osôb
cestovných kancelárií predovšetkým zmluvné prepravy zamestnancov
do zamestnania, zo podľa požiadaviek zamestnávateľa
vnútroštátne zájazdy školské zariadenia športové oddiely
zabezpečujeme. Zimné lyžovačky letné dovolenky poznávacie
výlety kluby dzs. Kancelária mhd staničná,
michalovce, tel mob dzsmktrans novinky
, .
, kancelária mhd mestské
informačné centrum stará ľubovňa na námestí
mikuláša, tel mhdhe. dzsmktrans novinky dzsm
trans, o všetky práva vyhradené, grafika
a .
novinky a súvislosti so zmenou.
prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy starej ľubovni
od 8 vám oznamujeme. Že nové.
Bezdotykové, čipové karty si môžete zakúpiť
mestskom informačnom centre stará, ľubovňa na
námestí mikuláša. Dňoch sa bude vykonávať
náklady zostatok doterajších kartách vrátený predchádzajúcim
prevádzkovateľom mhd cena minimálny, vklad súčasne
vás upozorňujeme. Úpravu cestovných poriadkov tarify
ktoré budú zverejnené najbližších dzsm trans
všetky práva, vyhradené. grafika
.
pagechild parentpageid. Pagetemplatedefault úvod doprava
mhd dopravná. Zdravotná služba nepravidelná o
spoločnosti dzsm. Trans michalovce má bohaté
skúsenosti, poskytovaním dopravných služieb od, roku
kedy začala. Prevádzkovať dopravnú zdravotnú,. Službu,
michalovciach rokoch, prevádzkovala stanicu rýchlej lekárskej
pomoci. sobranciach októbri rozšírila svoju pôsobnosť
it mesto. Košice a okolie krompachy
tejto činnosti patrí medzi najväčšie, poskytujúce
1 spoločnosť Služby, pravidelnú autobusovú
dopravu zabezpečovať mestskú hromadnú meste, humenné
8 stará ľubovňa ďalej nepravidelnú
zmluvnú. zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými vozidlami
sídle. Vlastné servisné zázemie osobné vozidlá
sanitné autobusy kde práce predovšetkým, dopravné
prostriedky ďalšiu činnosť ktorú, vykonáva je
pravidelná zmluvná fyzické právnické osoby sa.
Realizuje základe objednávok organizácií fyzických osôb
cestovných kancelárií zmluvné prepravy zamestnancov do
zamestnania zo podľa požiadaviek zamestnávateľa vnútroštátne
zájazdy školské zariadenia športové oddiely za
zvýhodnené ceny zahraničné modernými ktoré uspokoja
najnáročnejších zákazníkov. tiež prenajíma. Reklamné plochy
priestoroch. vlastných objektoch parkovacie vozidiel vrátane
autobusov kamiónov vo, strážených sídlo strediská
košiciach krompachoch. Humennom starej ľubovni. Prevádzkuje
sanitných mikrobusy osobných mestských prímestské zájazdových
hospodárske pracuje z čoho vodičov zamestnanci
svojou kvalifikáciou skúsenosťami odbornosťou, sú zárukou
kvality. poskytovaných cieľom budovanie modernej, orientovanej
zákazníka tento cieľ snažíme dokazovať našim
klientom ktorí využívajú naše všetkých druhoch
dopravy pagetemplatedefault úvod doprava. Mhd
dopravná zdravotná služba. Nepravidelná mestská hromadná
mhdmi, mhdhe mhdsl dzsm trans o
všetky práva vyhradené, grafika a
dispečing košice de krompachy, non. tel
fax mobil michalovce dzsm, trans o,
má bohaté skúsenosti poskytovaním dopravných služieb
od roku. Kedy prevádzkovať. Dopravnú
zdravotnú službu. michalovciach rokoch prevádzkovala stanicu
rýchlej lekárskej pomoci sobranciach októbri rozšírila
svoju pôsobnosť na. Mesto okolie tejto
činnosti patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce
spoločnosť uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými
poisťovňami dopravu pacientov realizuje rámci,
slovenska po dohode medzištátne okrem zmluvnej
dopravy poskytuje nezmluvnú ich doprovod vzájomnej,
individuálne. zdravotnícke. Zabezpečenie, kultúrnych spoločenských športových
podujatí plne vybaveným. Sanitným vozidlom alebo.
Posádkou záchranárom, lekárom svoje sídlo, strediská
košiciach krompachoch,. Prevádzkuje sanitných vozidiel, mikrobusy
prepravu chodiacich sediacich osobné, vozidlá lehátkom,
sídle je vlastné servisné zázemie, kde
práce predovšetkým dopravné prostriedky všetci zamestnanci
vykonávajúci sú kvalifikovaní spĺňajú, normy kvalifikačné
požiadavky, skúsenosťami odbornosťou, zárukou kvality poskytovaných
všetky práva vyhradené grafika spoločnosť,
dzsm trans o poskytuje nepravidelnú a,
zmluvnú dopravu zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými
vozidlami fyzické, právnické osoby zmluvná obvody_viacvrstvových_mikro realizuje na. Základe objednávok od organizácií
fyzických osôb cestovných kancelárií predovšetkým zmluvné.
Prepravy zamestnancov do zamestnania zo podľa
požiadaviek zamestnávateľa vnútroštátne zájazdy školské zariadenia
športové, oddiely za,. Zvýhodnené ceny zahraničné.
Modernými. ktoré uspokoja najnáročnejších zákazníkov zabezpečujeme
zimné lyžovačky letné dovolenky poznávacie výlety
kluby dzs kancelária staničná. michalovce tel
mob, dzsmktrans kontakty dzs trans
Špitálska michalovce tel fax mobil
stonline dzsm všetky, lt vyhradené grafika
a loginactionlogin wpcoreui mobile, mhd stará
ľubovňa používateľské meno heslo, zapamätať zabudli
ste wp attempt if wponload naspäť
nanorepeat arriva slovensko vyhľadať o spoločnosti
pravidelné linky prepravné. Služby, tlačivá na.
Stiahnutie cestovné poriadky kúpiť cestovný lístok
prímestské mestské diaľkové. Medzinárodné vysvetlivky značiek
úprava prevádzky správy oznamy reklamačný poriadok
prepravný zájazdový čipová cestujte lacnejšie,
čk žiadosť vydanie kontakty kontaktné informácie
elektronické_výrobky kancelárie otváracie hodiny základom nového,
tarifného vybavovania je bezhotovostné, tarifné obslúženie
cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu. Mifare.
ktorá jednou z najprogresívnejších súčasných. technológií
svete čip spojený. Anténou po obvode,
karty vlastného energetického zdroja zavedenie. Elektronickej
peňaženky prináša cestujúceho. niekoľko výhod okrem
bezhotovostného platobného styku skrátenia času cestovným
lístkom u, vodiča a výraznej zľavy
cestovného to i možnosť presunu finančných
prostriedkov uložených čipovej karte do nasledujúceho
mesiaca. Výhodou. Bezkontaktného. spôsobu, používania rýchlosť
komunikácie jej dlhá životnosť, až použití
ak. Cestujúci použil kartu denne môže
ju hypoteticky používať viac ako rokov.
čipovú využívať vo,. Všetkých autobusoch prímestskej
dopravy ktorú zabezpečujú vozidlá. Dopravných závodov
michalovce trebišov sobrance kráľovský chlmec ma
postupovať chce výhody navštívi, predajné miesto
michalovciach sobranciach trebišove sečovciach veľkých, kapušanoch.
alebo kráľovskom chlmci zakúpi si sa
nahrajú personifikačné údaje. Cestujúcom počiatočný vklad,
možné ihneď preprave, nahratím. Údajov vytvorením,
databázy prípade straty zablokovať zabrániť tým
zneužitiu ktorý stratil zakúpil novú bude
zostatok peňažných starej prehrať vybaveniu potrebné.
pri zakúpení obyčajné cestovnépreukaz totožnosti. zľavnené
fotografiu doklad, oprávňujúci cestovať zľavu. Minimálny
peňažný 4 dobiť kredit predajných miestach
priamo cena 6 kb banner nam
libero tempore. Cum soluta nobis. Est
eligendi. optio cumque,. Nihil impedit, quo
minus domov ,
profil michalovce a zapísaná. Obchodnom. Registri
vedenom. Okresnom súde košiciach. i oddiel.
Sa. Vložka č ičo ič dph
dič je samostatný právny. Subjekt. Ktorý
vo vlastnom mene nadobúda práva povinnosti.
majoritným akcionárom eurobus invest regionális kozlekedés
fejlesztési zrt. Budapešť vlastní akcií. fond
národného. Majetku slovenskej republiky. bratislava spoločnosť
vykonáva svoju činnosť pod obchodným menom.
So sídlom lastomírska okrem sídla podnikateľská
vykonávaná dopravných závodoch trebišove kráľovskom chlmci
sobranciach bola do, obchodného registra okresného
súdu košice. Dňom 5 ako nástupca
zrušeného štátneho podniku produktom hlavnej miere
cestná osobná doprava pravidelná zahŕňa prímestskú
mestskú dopravu ktorá základe zmluvy verejnom
záujme diaľková tuzemská, zahraničná predstavuje voľné
podnikanie, udelených licencií nepravidelná. Uskutočňuje závislosti
od, požiadaviek, potrieb trhu zabezpečuje okresoch
trebišov sobrance hromadnú meste predmetom verejná
hromadná autobusová neverejná nájom hnuteľných nehnuteľných
vecí nebytových priestorov motorových vozidiel

,
autobusová doprava rozumná voľba upozornenie celoslovenskú
kampaň poukazujúcu výhody autobusovej dopravy online
predaj. Cestovných lístkov ponúkame našim cestujúcim
možnosť lístky cez systém ams dôležité
zrušenie zastávky michalovce stanica uvedenej od
júla zmena 7 zmeny medzinárodných diaľkových
a prímestských linkách oznam uchádzačom zamestnanie
pozastavenie kráľovský chlmeckomárno

.
dôležité. Upozornenie, zrušenie zastávky michalovce autobusová
stanica uvedenej dosiek_doštička_obvod júla zmena 7,
zmeny medzinárodných diaľkových a prímestských linkách
oznam uchádzačom zamestnanie pozastavenie kráľovský chlmeckomárno

materiály podstránke neboli dodané
, dal a.
Mal kb príležitostná doprava mhd. Pad
pôsobnosti ksk , .
objednávky. prepravu ako bližšie
ohľadom prepráv prijímame. Týchto miestach michalovce
a lastomírska doprava sadmi dopravný závod
trebišov sekretariattv sobrance sadso kráľovský elektronickom_dizajne Sadkch objedna autobusov 5 kb
karty
6 .
michalovce. a lastomírska sekretariát telefón
fax sekretariat arrivami odbor dopravy doprava
dopravný závod trebišov dopravná arrivatv sobrance.
dizajne_obvody_tlačených arrivaso kráľovský. Chlmec pribenická arrivakch

dispečing sad michalovce telefón dz trebišov.
Sobrance kráľovský chlmec sečovce, veľké kapušany
,
cenníkypravidelná autobusová tarifa. Michalovce a kb.
.
Dispečing sad michalovce telefón pondelok utorok
streda štvrtok. piatok sobota nedeľa, dz.
Trebišov sobrance kráľovský chlmec sečovce veľké
kapušany.
slovenská. Autobusová, doprava michalovce a,
lastomírska sekretariát, telefón fax sekretariat. sadmi
odbor dopravy dopravný závod trebišov dopravná
sadtv sobrance kúpeľná sadso kráľovský chlmec
pribenická sadkch .
autobusová doprava, rozumná voľba
naša spoločnosť sa pripája ku. celosvetovej,
kampani smart move es organizuje medzinárodná..
Únia cestnej dopravy so sídlom ženeve,
a poukazuje veľké výhody ktoré poskytuje
kb. Späť zoznam správ .
. online predaj.
cestovných lístkov kúpa cestovného. Lístka cez
najrýchlejší, a najpohodlnejší spôsob naše ponúkame
našim cestujúcim možnosť zakúpiť lístky, systém
ams nájdite svoje spojenie. Ľahko, rýchlo
tu ,
dôležité upozornenie zrušenie, zastávky, michalovce
tlačených_spojov Stanica platnosťou, od júla dochádza
zrušeniu autobusovej ktorú nahradí. Az železničná
rozšírenými stanovišťami autobusových odchodov ďalšie podrobnosti,
nájdete priloženom dokumente ďakujeme. Za porozumenie
dopravné oddelenie a oznámenie, cestujúcej verejnosti
kb späť
zmena od 7 oznamujeme.
Váženým cestujúcim že dôjde zmenám viacerých
linkách ktoré prevádzkuje naša spoločnosť. Prosíme.
Vás preto aby ste si, prekontrolovali
možné zmeny sekcii ďakujeme,. Za porozumenie
. , .
oznam uchádzačom zamestnanie oznamujeme ktorí zaslali
našej prijatie, do zamestnania životopis a
motivačný osobnými údajmi že tieto budeme
uchovávať databáze. Po dobu jedného roka
za účelom evidencie, uchádzačov uvedenej dobe
budú materiály. Neúspešných zlikvidované súlade so
zákonom ochrane osobných, údajov sa zúčastnili
výberového konania, zaslané. Sú. skončení
. pozastavenie
kráľovský chlmeckomárno. oznamujeme cestujúcej verejnosti že
dňom 6 dochádza zmene, resp pozastaveniu
č podrobnosti nájdete upravenom súbore sekcii
dopravné oddelenie sad michalovce
reklama pohybe.
Chcete zviditeľniť svoju firmu. Svoje produkty
tak, neváhajte mobilná je to priam,
stvorená prečo pretože chodí stále vami
zaujímavá. Nevtieravá oslovuje,. Najširšiu verejnosť porovnaní
so statickou, reklamou viacnásobne, sledovanejšia najefektívnejšou.
Formou, pôsobenia reklamného posolstva. vyhľadáva konkrétne,
cieľové, skupiny cenník reklamných produktov
. ponuka
prepravných služieb vážený obchodný partner michalovce
a vykonáva tuzemskú zahraničnú zájazdovú prepravu
komfortnými autobusmi autobus si môžete objednať
rôzne príležitosti spoločenské akcie firemné školské
športové kultúrne výhody objednávky, našej zájazdy
po európe dlhoročné skúseností tradícia
skúsení vodiči široký vozový park bezpečnosť.
vozidiel prípade poruchy okamžité, zabezpečenie. náhradného,
vozidla objednávka autobusovej prepravy, 5 kb
. ,
žiadanka dk vzor 6 ,
, pod vihorlatomod
1 kb raškovcevojanyod nad, pri laborciod
šíravaporuba michalovcepavlovce uhomvysoká uhompinkovceveľké kapušanyod 3
poliankaod čemernéstrážskeod. 9 topľouprešovod bešavojanykriš lieskováv
kapušanybudincekap. Kľačanyptrukšaod mať. vojkovcev kapušanyzempl teplicakošiceod.
Remetské hámrezempl. Nižné nemeckévyšné sobranceniž rybnicaúbrežveľ
revištiabunkovcebl remetysvätušod 4 uhomv kapušanyvojanyod sobrancenižná
bežovcesvätušveľké hámreod hámreporuba bystráod. Trebišovzemplín nové
mestood trebišovzempl bodrogomod trebišovnový ruskovnižný malá
2 uss od trebišovn pribeníkkráľ tisouveľké,
trakanyod, pribeníkkráľovský chlmecvojkaod kráľovský chlmecveľký, horešstreda
bodrogomtrebišovod chlmecstrážneod, chlmecsvätá máriasomotorstreda chlmecsvinicerad chlmecsomotorslov
mestotrebišovod klin bodrogomstreda bodrogormzemplínod chlmecboľsviniceod chlmecboľlelesveľ
bieľčierna tisouboťanylelesv kapušanykap chlmecveľ,
. , . Mhd milhostovul
kpt nálepku asoú nemocnicaul snp, en kb mlynská oúas 1 asod jednotasadynový
majer .
7 kb
michalovceužhorodod 7. Kb
michalovcevranov, boleslavliberecod
diaľková a prímestská doprava
kb mhd trebišov dsgnwhite norepeat,
arriva slovensko.. Vyhľadať. o, spoločnosti pravidelné
linky prepravné, služby tlačivá na stiahnutie
cestovné. tlačený_obvod kúpiť cestovný lístok prímestské
mestské diaľkové, medzinárodné vysvetlivky značiek úprava
prevádzky správy oznamy reklamačný. poriadok prepravný
zájazdový čipová karta cestujte. lacnejšie čk
žiadosť vydanie kontakty. Kontaktné informácie. Informačné
kancelárie otváracie hodiny autobusová doprava rozumná
voľba upozornenie celoslovenskú kampaň. Poukazujúcu. výhody
autobusovej dopravy online predaj cestovných lístkov
ponúkame našim. Cestujúcim, možnosť lístky systém ams dôležité. Zrušenie zastávky michalovce
stanica uvedenej od júla zmena 7,
zmeny medzinárodných diaľkových a prímestských linkách
oznam uchádzačom zamestnanie pozastavenie kráľovský chlmeckomárno,
spojenie odkiaľ kam reklama pohybe
napíšte nám clockfile, red timezone slovakia
bratislava. Transparent showclock aktuality zmeny akcie
pracovné príležitosti predaj prenájom reklama odchody
autobusov autobusové stanice okres humenné. Medzilaborce..
Snina stropkov, svidník. Vranov pravidelná doprava
mestská autobusova prímestská diaľková dopravavnútroštátna dopravamedzinárodna,
zájazdová dopravné informácie prepravný poriadok vysvetlivky
značiek tlačivá karty preukazy o spoločnosti
hlavný predmet história súčasnosť orgány valné
zhromaždenie výberové konania fotogaléria vyhľadať spojenie
sad a partneri odchodoch príchodoch tel
0 dph humennédispečer svidnikdispečer ispečer inpočasie
meteoinfo. Dopravarozumn voľba ne scaron of,
rujte cestujte kampaň. vznikla pod zvom
smart move ldquo okt bri z.
titou medzin rodnej nie cestnej dopravy
so dlom ženeve jej cieľom je
informovať ľud hod využ vania autobusovej
tiež zvy ovať politick, medi povedomie
tejto oblasti na slovensku ponesie zov
ndash rozumn realizuj ju dve najv
znamnej profesijn združenia doprave zv, česmad
amb ciou iru oboch realiz. torov
zdvojn. Sobenie do roku autobus modern.
Dopravn prostriedok plošných_služby_dps ročn kazn kom
rozhodne čo pon knuť me množstvo
argumentov podporu budeme rokovať tnymi, samospr,
vnymi nmi,. Ako sme mohli cieľ
sobenia. Naplniť hovor peter pobeha prezident
zad, dovsk viceprezident pska podporuje
č iu mobilitu obyvateľstva ktor zdrojom
zamestnanosti tomto nenahraditeľn lohu ľubom hon
ek vode rozbehnutia kampane znamn prostriedkom.
Odľahčenie ciest ale zn ženie, nehodovosti
cest preto rast jednoznačne podporujeme ste
tom vy, rozčuľuj, rann. Ny prich
dzate neskoro, vite aute viac času
chceli,. Konci mesiaca zist te že
to lo očak vali jednoduch lacn.
Rie enie odvezte sa, spojov_mikro_viacvrstvových ochr
nite životn prostredie razne, menej zaplat
za, stok auto pohonn hmoty žete
si preč tať. Knihu alebo dokončiť
veci vďaka. Wifi pripojeniu navy u
etr existuje, naozaj viacero prečo, zasl
ži. etk. Pozrime no bliž. Ť
bezpečn celosvetov tatistiky hovoria zo druhov.
Ve autobusy, najbezpečnej profesionalita. Odbornosť vodičov
prvom mieste vodiči povinne absolvuj rozsiahle
kolenia podrobuj pravideln lek rskym prehliadkam
psychotestom. vozov park pravidelnosťou. Obmieňan bezpečnej
modernej už kr čaj dobou pohodln
vateľsky. Veľmi priazniv dopravcovia, dnes. prisp
sobuj služby dobe požiadavk verejnosti, dopravu
va, nov informačn syst. mom znym
aplik ci. ľahko jdete spr vne
triedy kaj časnosti zne benefity napr
klad klimatiz cia chladnička, soci. zariadenie
či cd dvd prehr vač. Ďal
hodou zkopodlažn uľahčuj prepravu deťom seniorom,
cestuj cim, zdravotn obvode_tlačený_tlač Ženou pohyblivosťou
zelen vedeli spoločne vytvor, hluk rovnocenn
autobusu vyrobili pred rokom viete porovnan
ostatn prostriedkami produkuje najmenej, kodliv co2
co jedn ho pasažiera tate. Možn
sňuj emisn norm samozrejme invest inov,
zariaden predpisy emisie splod niekoľko rokov
žili geometrick tempom čomu robcovia, plne
sobili hľadiska emisi než plnohodnotnou hradou
aut efekt vna kľ. Čov aspektov
medzi tie naj ldquo rozhodne patria
ochrana životn ho prostredia, spora energi
flexibilita bezpečnosť a tiež mobilita obyvateľstva
ale nekonč me autobusov doprava zamestn
va tis cky ľud ďal scaron
pracovn miesta od tohto typu prepravy
z visl to ist sa roby
ktor. tlačených_dps_prototyp schopn so svojimi subdod
vateľmi zamestnať toľko. kov ako automobilov
priemysel dostupn autobusy najlacnej cestovn prostriedkom
vzhľadom na, priazniv obstar, vacie, klady
zke prev etk zkopr jmov
obyvateľstvo si tak nemus kr tiť
svoje, voľnočasov aktivity solventnej jdu,. Vďaka
autobusom viac času seba, samozrejmosťou cestu
do zamestnania alebo koly slovo dostupnosť
slovenskom jazyku, znamen ľahk stup, ndash
autobus, množstvo vok po trase zo.
prostriedkov hromadnej dopravy najbliž mu domovu
ci kole chcete. dozvedieť. Kliknite webstr
nku, rozumnavolba oznamujeme cestuj verejnosti že,
apr dopravca sad humenn zahajuje linke
sninahumenn. Vranov tž, ilina hradec lov
praha prv, krat ide sniny stredu
4 nasp ť prahy vo. Tvrtok
prem obdob 5 iba nedeľu piatok,
pondelok. 9 denneod inform cie o
odchodoch chodoch spojov pravidelnej vn, tro.
gl medzin. Rodnej autobusovej. Čase hod.
tel cena, dph tarifn podmienky platn
1 klade dodatku č zmluve služb
verejnom, ujme roky uzavretej dňa, 3
plnom znen evidovanej pod ood objedn
vateľom. ovsk samospr vnym krajom dopravcom
doch dza prave lohy podmienkytak. Uveden
čl kladn osobitn i vzdialenosť. dk
km 2 iv zhodn dopravnej karty
cenn online kup stkov poč tača
reklamn prospekt eticket zľava cestujte lacnej
jednoduch dopravnou. kartou žiadosť vydanie pracovné
príležitosti predaj phm. Autoumyvárka autorizovaný. servis,
sor ostatné činnosti výberové. Konania čs.
Sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné streda zamestnancov mapa stránky predajcov
meniny, if bull design peter lacký
.
phm autoumyvárka autorizovaný servis.. Sor
ostatné, činnosti čs sadka. Otváracie hodiny
pondeloknedeľa, svidnik nákladná pondelok streda piatok
zamestnancov. Mapa stránky predajcov, meniny na

platn od pravideln linky
..
žiadosť vydanie
dopravnej.
. vyjadrenie
dopravcu ku. probl, mu akcept cie
preukazov žiak scaron, tudent, ktor, si
ar platnosť zľavy na kole tevuj
rok žiacku tarifu vznik z klade
platn ho, potvrdenia teve koly. Toto
potvrdenie preukaze žiaka isic je elektronickej
podobe aktiv preukazu nem že byť
žiakovi. Zľava uznan preukaz, potrebn bezprobl.
mov použitie doprave po elektronicky predĺžiť
priložen termin lu sa nach dza
č ine vyd. Vaj humenn, kladn.
Inform dopravnej, karte. kladom. Nov, tarifn,
vybavovania bezhotovostn obsl ženie cestuj, cich
bezkontaktnou čipovou kartou. Typu mifare jednou
najprogres vnej, častn technol svete čip
spojen ant nou. Obvode. Vlastn energetick
zdroja, mestskej autobusovej cemu využije pri
cestovan dopravn kartu dopravca poskytne zľavu
vo ke ceny cestovn prestupe do
mhd. cena prestupnom spoji zavedenie peňaženky
prin ceho niekoľko hod okrem. Platobn
styku tenia času. Stkom. U vodiča
raznej to i. Možnosť presunu finančn,
prostriedkov uložen nasleduj mesiaca diaľkovej, ci
stupe vozidla zahl. Vodičovi cestuje
vodič. tento. Daj zad pokladni zvol
typ stka lež. Ozn aby priložil
sn maciemu, zariadeniu pripevnen pokladnici poskytuje
jednosmern obyčajn zľavnen len žiakom tudentom
dennej forme dovŕ enia roku. Veku
ako ma postupovať. Ak chce využ
vať hody vi prepravn kancel riu
humennom. vranove alebo svidn. Zak nahraj
personifikačn daje počiatočn, vklad. Možn ihneď
použ, preprave nahrat dajov. vytvoren datab
zy pade. straty zablokovať zabr niť.
Jej zneužitiu tlačený_obvod_layout pil bude. Zostatok
peňažn starej prehrať vybaveniu od rokov
vyplnen žiadanka potvrden kolou rodn občiansk
resp pas. Občianska karta. Minim lny
nahrať. Kredit riach priamo vydania uplynut,
nepredlžuje, vybaviť uveden.. Každom, stku
ročn kažiak až. Obnovenie, priniesť, žiadanku
vydanie poplatok za daj žiack ho
a scaron tudentsk preukazu nov preukaz
obdrž, te, vo forme bezkontaktnej čipovej
karty z. Ruku na dopravn kartu
reklam ciu si určuje robca podľa
kona personifik cia kompletiz je
časovo. Ročnej, ia preto, dopravca priprav.
prevzatiu do, dvoch pracovn, od podania
žiadanky.. Pade men ieho ujmu sa
hodiny dosky_s_plošnými_spojmi čase zv mesiacoch august
september to doba. Že predlžiť až
cena novej dopravnej žiadosť. O vydanie
vranov pracovné. Príležitosti predaj phm autoumyvárka
autorizovaný. Servis. Sor ostatné. Činnosti výberové
konania čs sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik
nákladná humenné pondelok. streda piatok zamestnancov
mapa stránky predajcov meniny

vzory druh platnosť preukazov na zľavnen
cestovn prev dzkovan humenn preuk zanie
veku smernica č čl scaron, eobecn
charakteristika ako dopravca preukazovanie roku. Z
dopravnej osobitn bezplatn prepravu požaduje uzn
va len tieto doklady dk preukaz.
isic. Iksad ťzp ťzps rodičov, tevu
det zariadeniach lv sr. Sudcu stavn
ho držiteľa diamantovej. Nskeho plakety pz,
prz potreby kontroly. Rok klade. Predložen.
Uveden dokladov ku pravidelnej autobusovej doprave,
je určen tarife dopravcu vydan do
vydania tejto smernice platn. Ich až
skončenia platnosti alebo dopravn elektronick, podoba
plat dopravcov ak združen syst me
embase lež to rozhodnut jednotliv, aktu.
Lny zoznam členov nke emcard, akceptovanie
vizu lnej podoby preukazanie pri zmene
druhu. charakteru, potrebn nov dopravcom ndash
občianskana kladn doba rokov od rozsah
neobmedzen etk použitie prenosn žiacka ročn
posledn pred kolsk ukončenia neobmedzene neprenosn
9 tudentsk tudent, jeden e prv
predposledn akademick chodca nad doby jednosmern
mhd pad zamestnanca osobitnej. Tarify zmysle
i dieťa rodinn slu u žiak
predlžovan,. Elektronickej predĺžiť. Lnu nalepen, hologramu
preukazov medzin rodn scaron tudentsk identifikačn,
preukaz isic. Vyd va združenie ckm
syts doba platnosti roku. Na osobitn
cestovn obvykle od 9 do preukazu
uveden preukaze hologramom že byť vydan
po veku dopravca ak. tomto term.
Ne neposkytuje. Zľavu, platnosť zľavy nieje
možn overiť elektronicky, rozsah neobmedzene etk
použitie je, neprenosn vizu vyznačen zadnej
strane, karty. Nalepenou zn mkou ndash
označen červen kr žkom mke karta.
Platn sa kontroluje len kola nie
syst. Me embase univerzitn tudenta. Kartu
vysok každ svoju vizualiz ciu podoby
prv ho dňa akademick, roka septembra
nasleduj ceho kalend rneho mus. Nahrat
karte stredn akceptuje aktu lnou fotografiou,
prednej iba hologram a podpis. 8
elektronick prechodnom obdob lneho holograme nemusia
zhodovať takomto pade lnu možno strojčeku
zapojen mu lny zoznam členov, nke.
Emcard čl ik ži preukazovanie pri
zľavnen prepravu resp autobusoch. Dopravcu preukazy.
Ťzp ťzps rodičov dieťaťa umiestnen soci
lnom zariaden spolu alebo. Preukazom totožnosti
rok preukazuje zvl ť držiteľa
diamantovej nskeho, plakety potreby kontrol to
smernica plat humennom jozef lack gener
riaditeľ uvedenej smernici boli. Dodatok 5
tieto dodatky, už. zapracovan tejto vranov,
o pracovné príležitosti. predaj phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti výberové
konania čs sadka otváracie hodiny
.
, tuzemsk medzin rodn, z
jazdov humenn vykon va dopravu modern
autobusmi ktor uspokoja najn ročnej scaron
kazn kov cena na kilometer za
jednotliv autobusy. Je, odvoden od typu
vozidla jeho vybavenia. Celkov ho komfortu
interi, ako technick plošných_služby_prototyp prvkov pas
vnu bezpečnosť cestuj. Cich, luxusnej triede
si že objednať rapid_obvod_výroba van diaľkovej
rodnej. doprave man rh kapacita miest
km. Čakania karosa, scania, irizar i4h.
Axer 8m 12m irisbus crossway, sor
lh 5 iveco daily mercedes benz
vesn vozik. kart nosnosť denn sadzba
uveden cen potrebn pripoč tať pri,
cest do. Zahraničia sa neučtuje preprav
poplatky parkovisk dialnice, tunely trajekty vstupn.
Poplatok druh vodiča, nocľažn stravn. ak
nie dojednan inak použ vanie voz
preprave. To.. Nez visle kilometrickej vzdialenosti.
Učtuje každ. Hoci, začat deň prepravy
minim prepravu ceny platn 1 objedn
vka fax mob sajtar sadhe smetanka
sadvt phm autoumyvárka autorizovaný servis ostatné
činnosti čs sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná
. inform
cie. Chodoch spojov pravidelnej vn tro.
scaron. Tnej medzin rodnej autobusovej dopravy
čase, od. Do hod cena humenn
fidlikova sekretari gener. lneho riaditeľa fax
sekretariat sadhe oz riaditeľ z vodu.
Drozdova obchodn. Kancel ria mob sajtar
dispečing predpredaj mlynsk nad, topľou bacikova
sadvt smetanka vt prepravn riemiestenkov pokladne
železničn stanica vestibul. Svidn. Prehľad prev,
dzke ri, phm autoumyvárka autorizovaný servis
sor ostatné činnosti čs sadka. Otváracie
hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
na
, časnosť humenn. z
kladn daje obchodn meno dlo fidlikova.
Ičo dič ič spoločnosť bola
založen fnm zmysle zakladateľskej. Listiny,
zo dňa sledne zap san obchodnom
registri okresn ho scaron ov oddiely
sa pod vložkou č, dňom pisu
imanie akciovej akci zaknihovan. Na centr
lnom. Depozit. Ri cenn papierov, menovit
hodnota jednej je majoritn vlastn kom
minoritn akcion rom, poslanie hlavn predmetom
činnosti vykon, vanie, verejnej cestnej hromadnej
pravidelnej, osobnej dopravy. Nepravidelnej zabezpečuje prepravu
žiakov ostatnej verejnosti va svoje podnikateľsk
aktivity, dvoch samostatn organizačn jednotk prev
dzkarni to oz dzkarňou vo svidn
ku. Aby mohla zabezpečiť,. Objednan kony
verejnom ujme ktor. Od nej vyžadovan
do. Ktorej, sobnosti patr zem tvor
cca rozlohy ovsk samospr vneho kraja.
Mus mať vytvoren podmienky visia. Bezprobl.
Mov chodom dzkou obslužnosť okresov nad
topľou, vodoch. zabezpečen technick držbu parkovanie
tankovacie dopĺňanie, pohonn hm spravuje. Stanicu
vranove stropkove viacvrstvových_elektronické_prototypy nehnuteľnosti ctve. Mest
mhd mesto odst pilo zmluvy služb
mestskej, autobusovej doprave 1 nem ujem
ou dopravnou. spoločnosťou diaľkov medzin rodn
nepravideln dopravu princ. Poch komerčnej akciov
tepn mto person. Lnym obsaden ndash.
porovnanie rokov kateg. Ria stav zam,
vodič, rob dopr thp vt celkom
zamestnancov skoro stabiln vysok fluktu, ciu
zaznamen vame iba rii vodičov potrebn
počet ak le naplnen, osob riadiaceho
manažmentu sp ja manaž rske schopnosti
odborn knowhow oblasti zabezpečovania služieb marketingu
strat gie, rozvoja. ekonomiky ako zabezpečenia
zamestnanci maj, vzdelanie hlavne dlhodob prax
poskytovan cestuj obdob od do prebieha
projekt nfp zv scaron, Zručnosti
a udržanie zamestnanosti sad humenn realiz.
ciou vzdelavac kurzov hlavn cieľom projektu
je posilniť adaptibilitu pracovn potenci zamestnancov
spoločnosti prostredn ctvom rozloženie_obvode_výrobcovia vedomost zručnost
sledkom vy. Kolen postavenie pravidelnej
dopravy verejn hromadn preprava vo č.
Ine. Tov py, oblasťou kde pretrv
va z. Ujem vl dy samospr
o usmerňovanie jej ďal ieho voja
to vodov, strategick ho vplyvu na
ostatn odvetvia. Ako vody. Ochrany životn
prostredia pred ne. Mern rastom individu
lneho. Motorizmu, uvedenou problematikou ak bezprostredne
vis problematika. Hrady straty dopravcom ktor
vykon vaj prepravn kony verejnom ujme
podľa časne platnej legislat. Sr, kona
cestnej doprave znen neskor. Zmien, predpisov
že dopravca doske_plošných_spojov pravideln autobusov. Dopravu
iba klade licencie vny kraj vn
tro, tnej autobusovej, obec mestskej uzatv.
Raj zmluvu služb zabezpečenie. Dopravnej obslužnosti
zemia vr tane zohľadnenia soci. Lnych
environment faktorov. region rozvoja zmluva mus
mať somn formu okrem eobecn ležitosti
obsahovať vymedzenie zku. Dopravcu najm rozsah
prepr časov rozloženie, zabezpečenia linky alebo
skupiny liniek určenie, podmienok subdod vania
možn vateľov služieb konkr. Tneho podielu
hodnote chto tarifn podmienky maxim cestovn
vybran kateg rie cestuj. Cich osobitn..
Za prepravu e požiadavky kvality osobnej.
Požiadaviek kon trukciu, vybavenie vek dopravn
prostriedkov, harmonogram služby kontrolu plnenia sp
sob preukazovania vynaložen, kladov dosiahnut nosov
pravn opatrenia. Sankcie neplnenie i platnosť
zmluvy obchodn činnosť obsluhu, regi zabezpečuje
minim lnej miere kromn dopravcovia. Železnice
konkuruj hlavne nepravidelnej diaľkovej medzin rodnej
malokapacitn, autobusmi prepravy licenci čo dovoľuje
hlavnou obchodnou činnosťou cestn osobn doprava
spoločnosť platn. nepravideln mestsk toho, prev
dzkuje oz vranov podiel konoch bola.
uzatvoren dňa rok ndash, porovnan so
zmluvami predch dzaj cimi veľmi podrobne
roz. Pecifikovan lohami zoznam obnovy. Kalkul
cia eon km, prehľad objedn vok
dod vku zmluve, jasne ekonomicky, opr
vnen klady sledne ekonomick, cena zahŕňa
primeran zisk ke dodatkom, sa upravuje
kladu. Navy uje mieru infl cie.
Si psk objednal službu, rozsahu kilometrov
objednan pozost poriadkov stavn podnik, vozidiel
star rokov av vďaka novej obnova.
vozov parku každoročne cca odpisov premietnut
ky vnen, kladov na km pravideln.
Mestsk, doprava licencie, z toho prev
dzkuje oz humenn licencia. Vranov podiel
prepravn konoch voj tomto druhu prepravy,
je značnej miere visl. Objeme zmysle.
zmluvy o kone vo verejnom ujme
priestor zv scaron enie konov dopravca
dopravy ma mal. Politickej. A finančn,
možnostiach miest, diaľkov vn tro tna
licenci. Pozastaven celkov konom to činnosť
moment veľk konkurenciu vodu, nejasn, pravidiel.
trhu nepredpoklad me jej. Rozvoj linke
ov ndash. Poprad. Žilina. pie ťany
bratislava dzka spojov platn do medzin
rodn podobne ako diaľkovej doprave ani
tento druh nie ujem dzkujeme linky
českej republiky. Nekalej, ťaže zatiaľ tlme
e, nepravideln jazdov vzhľadom vysok klady
zabezpečovanie tejto pri neexistuj cich mcov
zmluv cestovn kancel, riami. jedn sa
sez nnu dopravu celoročn nevyužitie techniky
bolo neekonomick pracovné príležitosti predaj phm
autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné činnosti
výberové konania čs, sadka otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné pondelok, streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
. .
phm autoumyvárka autorizovaný servis,
sor. Ostatné činnosti čs sadka otváracie
hodiny. pondeloknedeľa plošných_obvodov nákladná pondelok streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
na .
scaron tatut rny
predstavenstvo jozef. lack predseda ria drozdov
podpredseda anna, bač kov člen gener
lny riaditeľ, od tepn, z vody
oz humenn dozorn rada mgr silvia
uflitov ajt rpodpredseda stanislava hricov
,
,

moment nie žiadne voľn. pracovn.
Poz cie
.
phm ceny platn od 8 motorov
palivo, nafta benz uveden vr tane
pon kame možnosť bezhotovostnej platby bankomatov
mastercard elektronic maestro visa electron
diners club international american express. zbk
jcb, cards voľn reklamn plochy scaron.
Etk podnikateľsk subjektom ako fyzick, osob
zverejnenia reklamy na bilbordoch rozmeroch, umiestnen
čerpacej stanici čs sadka vo, vranove
cena. Za bilbord rok mesiac umiestnenie
bilbordov je zn zornen. priložen fotografiachreklamn
liu, si jomca vyhotovuje umiesňuje, alebo
prostredn ctvom reklamnej firmy inform cie
sv kova anna mikčo robert topľou
oproti cintor nu prev dzkov doba
pone ndash hod, adresa mlynsk mikco
sadvt, svidn prevadzk reň popia sobota
nedeľa centr knis autoumyvárka autorizovaný servis
sor. Ostatné. Činnosti otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok streda piatok zamestnancov.
mapa stránky, predajcov meniny
.
ostatné činnosti ostatn vykon. vame servis
klimatiz ci motorov. vozidiel pevn mont
ž, palubn obu jednotiek pneuservis stredisko
adresa mlynsk jozef petko sadvt pracovn
doba. Pracov dňoch, od hod humenn
fidl kova ficek sadhe phm autoumyvárka
autorizovaný sor čs sadka otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda piatok
zamestnancov, mapa stránky predajcov meniny, na
.
dizajn_obvodu_tlačený servis sor servisn
stredisko zabezpečujeme, vykon vanie z ručn
prehliadok poz opr typovej rady adresa
mlynsk, jozef petko sadvt pracovn doba,
pracov dňoch. Od hod humenn fidl
kova ficek. Sadhe phm autoumyvárka ostatné
činnosti
moment
neprebieha žiadne berov konanie phm autoumyvárka.
Autorizovaný, servis sor,


hlavnou.
Podnikateľskou činnosťou je verejn osobn cestn
pravideln. Nepravideln mestsk dopravu zabezpečujeme okresoch
humenn svidn meste diaľkov dopravumedzin. Rodn,
vykon vame do republiky z
jazdov zmluvn ďal scaron činnosti podnikania
opravy motorov vozidiel dopravn prostriedkov karos
ri pneuservisn činnosť ručn prehliadky servis
jom hnuteľn, nehnuteľn vec nebytov priestorov
reklamn propagačn obchodn odbore hradn diely
na vozidl. stroje zariadenia. Autodoplnky autopr
slu enstvo radie chemick materi stavebn
hutn spotrebn. Počtov technika zne elektrick
zariaden zasielateľstvo čal, nnictvo maloobchod veľkoobchod
rozsahu voľn živnost sprostredkovanie obchodu služieb
kup pohonn hm ubytovacie. Služby prev
dzkovan pohostinn činnost re tauračn, vodn
stravovanie bufet automatizovan spracovanie, vanie emisn
kontrol podnikateľsk poradenstvo informačn koľovanie držiteľov
vodičsk, ho opr vnenia vedenie čtovn.
Ctva, cestovn stkov miesteniek obstar phm
autoumyvárka autorizovaný sor. Ostatné čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik, nákladná pondelok
streda piatok. Zamestnancov mapa stránky predajcov.
meniny
. moment humenn neprebieha
žiadne berov konanie pcb_výrobcovia_návrhár autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda. piatok zamestnancov mapa stránky predajcov
meniny na .
.. Linky platn
od mhd č ro zc. Ndash
lomnick, ort scaron e vinice

tarifa cenník na
vykonanie slu scaron ustanoven z kona
sr č cestnej, doprave znen neskor
zmien dodatkov zmysle. Vyhl ky prepravn
ho poriadku dopravcu tarifn podmienok zmluve
služb mestskej, autobusovej uzavretej mestom je,
dopravcom vydan to, pravidelnej prepravy zem
mesta. Smernica kladn. Ustanovenia upravuje. sadzby.
Cestovn dovozn ďal hrad spojen prepravou
cestuj cich ich batož drobn dom
zvierat ako podmienky za ktor sa
uplatňuj plat dopravy spolu poriadkom podľa
tejto tarify humenn. Vnick osoba zap
san obchodnom registri okresn ov. oddieli
vo vložke čl druhy rozsah bezplatnej
maxim, cena prepravu neuplatňuj. Rok alebo bezplatn dopravnej platba prebieha dk
vydanej subjektom, združen syst me embase.
Det dovŕ enia roku. veku,
žiakov tudentov držiteľov preukazov ťzp. ťzps
sprievodcu, držiteľa preukazu e občanov po
deti pz prp bezplatne prepravuj poslanci
sudcovia stavn. Vodiaci pes zrakovo postihnut
invalidn voz invalida držiteľom detsk, koč.
ivalidn dieťaťa tzp držitelia diamantovej zlatej
nskeho plakety počet jednotliv cestu mhd
určen podmienkami nad topľou uplatňovania zľavnen
ak možn časne. Uplatniť, viacer vodov
poskytuje len raz združovanie kombinovanie, tohto
druhu nie povolen si ci že
1 sprievode dospelej. Osoby tiež dieťa
rokov, prepravovať ale so hlasom vodiča
ndash vodičovu, zodpovednosť. 2 sprievodca doprev.
Dzať viacero, 3 až 4, žu
preuk zať tlačivom, identifikačn karta ik.
5 dovŕ scaron roku veku až
do enia rok. Na osobitn cestovn
preukazuj tlačivom ndash ik alebo dk
žiakov tlačené_doske tudentov 1 sa poskytuje
žiakom tudentom z kladn stredn podľa
č zb kolsk kon. Znen, neskor
prdpisov vysok fak o predpisov, dennej
skania vysoko. Ho vzdelania druh
stupňa tuduj, cim, zahranič ktor dium
považuje za rovnocenn so diom. Zriaden,
slovenskej. Republike. Deťom. ml, deži zo
dež vyžaduj cu. Starostlivosť detsk domovov.
deti chronicky chor doch dzaj zariaden.
e tevuj pred zariadenia 2 odseku,
3 poskytne ak, žiak pri nast
pen autobusu preuk že preukazom isic
dopravca akceptuje karty vydan syst me.
Embase emitovan dopravn spoločnosťami podnikmi, univerzitami
kolami. Zan tudentsk resp univerzitn preukazu
opatren hologramom platnosti 4 čipovej združen.
Card len nahratou elektronickou platnosťou, ťažko
zdravotne postihnut osoby ich sprievodcov vodiaceho
psa držiteľmi preukazov ťzp, ťzps prepravuj
zrakovo držiteľa sprev dza sprievodca,
vodiaci pes sprievodcovi neposkytuje prepravuje zdarma.
Preukazuje. Držiteľov pz prp podmienky rozsah
priznania tohto upravuje tarifa smernica dopravcu.
Poskytnutie, druhu dokladom dkpz, dkprp, hrada
vykon va hradne dopravnou kartou formou
bezhotovostnej platby občanov po dovr občania
ili rokov držitelia diamantovej nskeho plakety
maj nad občianskym. Pasom, je hraden,
čl bezplatn preprava bezplatne poslanci sr
sudcovia, stavn invalidn voz. Koč dieťaťa
zlatej prepravu poslanca sudcu dovozn batožiny,
drobn dom. Zvierat určuje. Hmotnosti rozmerov
tarifnej vzdialenosti každ jeden kus preprave
lyž vr tane pal ručn batožina
poplatok extra pade voľn miesta autobuse
zv hlasom vodiča pes alebo zviera
okrem vodiaceho psa zrakovo postihnut ho
držiteľa preukazu, ťzp a, ťzps ak
nie je prepravovan, schr nke sa
prepravuje za jednosmern osobitn cestovn autobuse
že prepravovať len ako batožina poplatok
čl ďal scaron. hrady visiace podnikan
dopravcu cestuj ci ktor znečist autobus
zaplat dopravcovi. hradu vo ke. Po.
kod takto sp soben, kodu plnej
manipulačn cena dopravnej karty činnosť tejto
smernice nast va. dňom uveden smernica
z humennom dňa 2 jozef lack
gener lny riaditeľ vranov o, pracovné.
príležitosti predaj phm autoumyvárka autorizovaný servis.
Sor ostatné činnosti výberové. Konania čs,
sadka otváracie hodiny, pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné
platn. Od
humenn ndash rovn vy, scaron jablonka
osadn ma kovce, nechv, lova polianka
lackovce kamienka modr nad cirochou zempl
mre ptičie por bka jasenov
ohradzany, jankovce rohožn z vada oľka
sopkovce černina hrubov. veľopolie ladičkovce myslina
karn ov sedlisk. Radvaň laborcom dedačov,
slov kriv, svetlice oľ inkov sečovce
ko ice ubľa, sobrance michalovce žske
phm, autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné.
Činnosti, čs sadka otváracie hodiny. Pondeloknedeľa
svidnik, nákladná ,
. ndash
palota kalinov, čertižn havaj oľka radvaň.
nad laborcom svidn lab valentovce ňagov
čabiny, ro, scaron kovce

. . humenn havaj svidn runina
rusk potok ulič, nov sedlica, stakč
roztoka kaln.. Rus. Volova. Michajlov ubľa
kolonica brezovec hrab strihovce čukalovce parihuzovce,
osadn pichn zubn pap
..
historia humenn 1, ndash
zriaden. Celo scaron. Tny jednotn rodn
podnik. zvom československ automobilov jedno stredn
čsad bola, riaden jednotnej organiz. cii
riadenej, riaditeľstvom prahe podriaden. Oblastn. Bratislave
vrcholn nom bolo ministerstvo dopravy 7
po, zn rodnen delimit ci od
čsd sa cestn odčlenila železnice. Zemie
republiky. vytvoril organizačn na om
regi ne prevozovňa bardejov slovensku
vytvorilo podnikov každom kraji metodicky, slu
knv organizačnom zložen tna ov dopravn
z vod svidn enie, krajsk sl samostatn okresn prev dzkareň. komponentov_obvodu Niektor.
okresov. Zl čenie michalovce vranovč. eskoslovensk
dzk reň 4 riadenie ť lo
do vomoci borov boli podnikybratislava bystrica,
ko ice vo chodoslovenskom zlučuj. Podniky.
Sobiace, zem krajov člen vodov dzkarn
nov členenie. ho, vodu zvomčeskoslovensk, zmena
podniku zovčeskoslovensk sledku rozdelenia, čsfr organizačnej
zmene zvu eniu vzniku,. Tepn humenn
prev. Dzk reň snina medzilaborce od
scaron tepn z vod vranov svidn
stropkov. 9 ndash zmena zvu naslovensk
automobilov doprava tny podnik, ko ice
sledkom cie podnikov sad do lo
odčleneniu kladnej dopravy osobnej doch. Dza
zmene autobusov stropkovn kladn 7 rozdelen
vznika samostatn tnych medzi nimi slovensk
medzilaborces lovensk ts 8 zl čeniu.
Troch. a jedn ho podniku so.
dlom humennom. 1 pristupuje. Sa men na akciov spoločnosť dvoma vodmi
to. Oz postupne. privatiz predaju akci
č časťou, tu. prech kromn, vlastn
ctva zru eniu jeho rne stropkove
vodu. Vo ku vznik dzkareň ktor
spad pod snine riaditelia autobusovej čsad
riaditeľ leopold lichv 2 michal pavl
3 pavol borek 4 vasiľ ott..
5 pankovčin. 6 vincent. Pagurko milan,
holoubek tefan drozd jozef kr dla
cerula lack ria drozdov vranove kovaľ
kasarda poveren. Zastupovan sykora okt ber
december ebeň janu febru apr, baľo
maťa ovsk dpt hecl bere anna
bač kov mikitka viravec jaroslav hist
loga svojho vzniku československ doprava, scaron.
Čsad použ vala ktor symbolizovalo dlen.
Koleso a rozdelen čssr, roku na
česk republiku,. Slovensk zostalo dopravn spoločnostiach
oboch stupn ckych toch toto, sa.
Mohlo vať oko ochrann zn, mka
ck. e te dal rokov až
do. elektronické_výrobné_služby prv, zmena. Loga. Pozost
len, vo vynechan. Smena z textu
sad doplnen zvu spoločnosti dolnej, časti
pri ďal prave. Bola zlep grafika
pridan elektronické_prototypy_zmluvnej od vam už nie
je. Kopirovan predch, dzaj tlač_montáž_výroba jedinečn
bolo vydan osvedčenie, o pise. ochrannej
mky zo dňa 1, vranov pracovné.
Príležitosti predaj phm, autoumyvárka. autorizovaný servis
sor ostatné činnosti výberové konania čs.
Sadka otváracie. hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné pondelok. Streda piatok zamestnancov mapa
stránky predajcov meniny ,
platn.
Od ndash pot čky veľkrop vy
scaron oľ ava stropkovbaňa andalokr hle,
vislava avka kožuchovce mikov kri, ľovce
jaku soľn korunkov stropkovsvidn kbardejov
stropkovfija giraltovcepre, ovko ice phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa. Svidnik nákladná,
pondelok, streda. Piatok zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na ,
svidn
ndash dobroslava vy, scaron pisan pen potoky, emetkovce arbov krajn por
bka bystr kom rnik hrabovč hrabovec
ďapalovce kovce vladiča doma valkov giraltovce
jurkova voľa kečkovce. Miro, ov roztoky
ari tiavnik kurimka, čierne bardejov mestisko
ko ice. Stroč .
, ,
, nad topľou platn od vidov
ndash juskova voľabansk zamutov, rudľov petkovce
skrabsk hanu scaron ovce giraltovce pavlovce
radvanovce. Bardejov bardejovsk pele,. Ov zlatn
hermanovce rusk voľa detr petrovce jastrabie
michalok, hencovce. Buk. Za dlh, klčovo
kladzany tovarnianska. Polianka tefanovce sedlisk humenn
jasenovcepiskorovce ko arovce oľka, z vada
doma dobr kvakovce nov kelča. Rakovec
michalovce cabov, sečovce trebi ice nižn.
hru žske

tarifa cenník na vykonanie. Slu scaron
ustanoven z kona sr č cestnej.
Doprave znen. Neskor zmien dodatkov zmysle
vyhl ky ministerstva. Dopravy telekomunik ci
slovenskej republiky prepravn ho poriadku dopravcu
tarifn podmienok, zmluve služb vo, verejnom,
ujme psk je dopravcom vydan to
pravidelnej, autobusovej prepravy cestuj, cich batož
mestsk smernica. kladn. Ustanovenia upravuje sadzby
obyčajn. cestovn platkov zliav neho ďal
hrad spojen prepravou ich, drobn dom
zvierat ako podmienky, za ktor sa
uplatňuj, plat spolu poriadkom podľa tejto
tarify humenn. Vnick osoba zap san
obchodnom registri okresn ov. Oddieli vložke
čl druhy rozsah bezplatnej cenn lohy
maxim cena si neuplatňuj rok
osobitn alebo bezplatn dopravnej pričom hrada
vykon va vydanej. Subjektom. Združen syst.
Me embase i tlačený_obvod_softvér Do dovŕ
enia roku veku sprievodcov dieťaťa žiakov
tudentov dennej, forme, ťažko zdravotne postihnut
držiteľmi preukazov ťzp ťzps e sprievodcu
postihnutej osoby držiteľa preukazu rodičov tevu,
umiestnen kolsk soci lnych zdravotn ckych
zariadeniach zem jednotliv. Cestu tuduj dk
prepravuj občania po rokov každ, začat.
km zamestnanci zabezpečuj služby dopravn spoločnost
uveden. Bode 6a. Dod vateľsky participuj
činnosti chto deti zamestnancov 6b siroty
zamestnancoch, iv zhodn manželia, vdovy bezplatne
poslanci sudcovia stavn vodiaci pes zrakovo,
invalidn voz invalida držiteľom detsk koč
počet vzdialenosť určuje kilometrick dajov, cestovnom
poriadku je vyjadren č slom smere
jazdy od chodzej po konečn vku,
alebo naopak tarifn program_obvode_dps sa urč
na z. klade skutočnej vzdialenosti to,
zaokr hľuje kilometre smerom nahor bežn
sekoch, viacer liniek zhodn čet, vzdialenost
kr tkych mus, hlasiť tarifnou vzdialenosťou
dlhej linky vedenej rovnakej trase pri
predĺžen ten autobusovej vodu vyhl senej
obch dzky ktor, trv dlh scaron
ako vypoč ta, zodpovedaj použ vanej
dopravnej ceste cestovn uhraden pred zmenou
plat, dobu platnosti ho stka padn
rozdiel neuhr dza ani nevracia. Tava
za určen podľa lohy ak stupn
a cieľov vka rovnak kilometrick daje
najniž. iu dopravca že cenn niektor
upraviť, zaveden akciov cien zverejn svojich
predajn miestach svojej internetovej nke čl
podmienky uplatňovania osobitn možn časne uplatniť.
Vodov, poskytuje len raz združovanie kombinovanie
tohto. Druhu nie povolen, deti sprievodcov
det 1 do dovŕ enia, roku.
veku prepravuj sprievode dospelej osoby tiež
rok dieťa rokov, prepravovať. Sprievodcu ale
so hlasom, vodiča ndash. vodičovu zodpovednosť,
2 sprievodca doprev dzať viacero 3,
až 4 žu preuk zať tlačivom
identifikačn karta ik, dk 5 zľavu
preukazuj žiakov tudentov žiakom tudentom kladn
stredn kolsk kona zb znen predpisov vysok fak o dennej forme
skania vysoko vzdelania druh stupňa tuduj,
cim zahranič dium považuje rovnocenn diom
zriaden slovenskej republike deťom ml deži
zo. dež vyžaduj cu, starostlivosť. detsk
domovov chronicky chor doch dzaj zariaden
e.. Tevuj zariadenia odseku poskytne, žiak
nast pen autobusu, preukazom isic akceptuje
karty, vydan syst me embase. Emitovan
dopravn spoločnosťami podnikmi univerzitami. Kolami zan
tudentsk resp univerzitn,. Preukazu opatren hologramom
čipovej združen card nahratou elektronickou platnosťou
ťažko, zdravotne postihnut ich vodiaceho psa.
Držiteľmi preukazov ťzp ťzps, držiteľovi okrem
zv. Hodnen preprava jeho cestovn 3
zrakovo postihnut ho držiteľa preukazu
ťzps sprev dza, časne sprievodca a
vodiaci pes osobitn sa. sprievodcovi neposkytuje
prepravuje zdarma 4. rok na preukazuje
preukazom ťzp alebo rodičov scaron tevu
det zdravotne ktor umiestnen kolsk soci.
lnych zdravotn ckych zariadeniach zem. Sr
1 rodičia z konn stupcovia dieťaťa
telesne ment. Zmyslovo chronicky chor slovenskej,
republiky, prepravuj za. Podľa cenn 2
poskytuje preukaz vystaven potvrden zariaden, ktorom
je dieťa. držiteľ svoju totožnosť občianskym
totožnosti tevuj obidvaja mus preuk zať
každ, svojim, občanov nad rokov. veku
občania dovŕ ili maj preukazuj tlačivom
ik pasom iv dizajne_dosky_návrhár rozsah
priznania tohto upravuje smernica dopravcu dkpz
dkprp hrada vykon va hradn. Dopravnou
kartou. formou, bezhotovostnej platby čl bezplatn
preprava bezplatne poslanci sudcovia stavn invalidn
voz detsk koč prepravu poslanca. sudcu
vodiaceho psa, postihut, ndash dovozn dopravca
batožiny drobn dom. Zvierat určuje hmotnosti
rozmerov tarifnej vzdialenosti jeden kus pri
preprave lyž vr, tane pal leptanie_výrobky_prototyp batožina poplatok. Extra, len pade. voľn
autobuse, zv so hlasom vodiča
zviera okrem nie prepravovan schr nke
i, že prepravovať ako ďal hrady
visiace podnikan cestuj ci znečist autobus
zaplat dopravcovi hradu vo ke po
kod takto sp soben kodu plnej
manipulačn cena dopravnej karty činnosť tejto
smernice nast dňom od uveden. Č
zo dňa humennom. Jozef lack gener,
lny riaditeľ loha kladn tarifn vzdialenosť
dk km do 0 zhodn vzdial
ndash. Z hist, rie cenov mer
psk č platn od, 3 do
1 vranov o. pracovné príležitosti predaj
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti výberové konania, čs sadka otváracie.
Hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné .

linky. Platn od humenn,
ndash ko, scaron ice rožňava bystrica
zvolen nitra ov levoča poprad, tatr
lomnica bratislavab novce martin. Svidn phm
autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné, činnosti
čs, sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik.
Nákladná . . ,
doske_softvér . tarifa. Na
vykonanie slu scaron ustanoven z kona
sr č. cestnej. Doprave znen neskor
zmien dodatkov zmysle vyhl ky. Ministerstva.
dopravy, stavby region, lneho rozvoja slovenskej
republiky prepravn ho, poriadku dopravcu je
dopravcom vydan to pravidelnej autobusovej prepravy
diaľkov vn tro. Tnych, smernica kladn
ustanovenia upravuje sadzby. Cestovn ďal hrad
spojen prepravou cestuj cich. Ich batož.
živ spoločensk zvierat ako podmienky za
ktor sa uplatňuj plat spolu poriadkom
podľa tejto. Tarify spojmi_mfg_tlačiareň osoba, humenn
zap san obchodnom registri. Okresn ov
oddiel vo vložke čl druhy, rozsah
bezplatnej cenn lohy, maxim cena prepravu
si neuplatňuj rok osobitn alebo bezplatn
dopravnej pričom hrada. Vykon va dk
vydanej subjektom združen syst me embase
pri platbe. dopravca poskytuje zľavu zo
det do dovŕ enia roku veku
žiakov tudentov dennej forme ťažko zdravotne
postihnut držiteľmi preukazov ťzp. Ťzps sprievodcu
postihnutej osoby držiteľa preukazu e rodičov
tevu umiestnen kolsk soci. Lnych palube_rozloženie_plošnými ckych zariadeniach zem občania nad, rokov,
platba prebieha bezplatne prepravuj poslanci sudcovia
stavn vodiaci, pes zrakovo invalidn voz
invalida držiteľom detsk koč deti. Stanoven
kmi jednotliv linky lohou. Že liniek
upravovať zaveden akciov cien. zverejn ma
svojich predajn miestach internetovej nke sadhe
vyd van každ linku spoj zvl
ť označen sla. Spoja vymedzenou platnosťou vymedzen maj padne ku
zľavy počet dadv ceho klade vkov
kilometrick kendov kombin ciou uplatňovania ak.
Možn, hu uplatniť viacer. Vodov len
raz požiadavky. združovanie kombinovanie tohto druhu
nie povolen deti 1 do dovŕ
scaron enia roku veku sa prepravuj
za osobitn cestovn sprievode dospelej osoby
dieťa rokov, že. prepravovať sprievodcu ale
len so hlasom vodiča ndash na
vodičovu zodpovednosť 2 sprievodca doprev dzať
viacero det 3, rok žu preuk
zať tlačivom identifikačn karta ik alebo
4 po 5 až preukazuj dk
žiakov, a tudentov poskytuje žiakom tudentom
z kladn. podľa kolsk ho,
kona č platnom znen, vysok, fak
o neskor predpisov dennej forme skania
vysoko vzdelania druh stupňa tuduj. cim
zahranič ktor dium považuje rovnocenn. Diom
zriaden slovenskej republike. deťom ml deži
zo dež vyžaduj cu starostlivosť. Detsk
domovov chronicky chor doch dzaj zariaden.
E tevuj pred zariadenia odseku poskytne
ak žiak, pri nast pen autobusu,
preukazom isic dopravca. akceptuje karty vydan,
syst me embase emitovan, dopravn, spoločnosťami
podnikmi. Univerzitami zan tudentsk resp
univerzitn preukazu opatren hologramom platnosti združen.
dosiek_výroby_výrobné nahratou elektronickou platnosťou hrada vykon
va platbe zľavu cenn lohy, ťažko
zdravotne postihnut ich. sprievodcov. Vodiaceho psa
držiteľmi preukazov ťzp ťzps držiteľovi okrem
zv hodnen preprava jeho zrakovo držiteľa
sprev. dza, časne, vodiaci pes sprievodcovi
neposkytuje prepravuje zdarma. Preukazuje, rodičov tevu
umiestnen soci, lnych zdravotn ckych zariadeniach
zem. Sr rodičia, konn. stupcovia dieťaťa
telesne ment zmyslovo republiky preukaz vystaven
potvrden ktorom je držiteľ svoju totožnosť
občianskym totožnosti obidvaja mus. Každ svojim
chodcov nad vystavenou dopravcom subjektom čl
bezplatn bezplatne poslanci sudcovia stavn ho
držiteľa preukazu ťzps invalidn voz a
detsk koč dieťaťa rok na bezplatn
prepravu poslanci preukazuj preukazom poslanca sr
sudcovia. Stavn sudcu, vodiaceho psa zrakovo.
Postihnut sa preukazuje ťzp ndash čl
dovozn je hrada za ktor dopravca
prepravuje batožiny určuje podľa hmotnosti rozmerov
každ jeden kus pri preprave lyž
vr tane pal ručn batožina bezplatne
cestovn. poplatok extra, len pade. voľn
miesta autobuse zv. Scaron cestuj ci
že mimoriadn padoch to z. Klade
somn hlasu dopravcu kladn vziať so
sebou živ spoločensk zviera ďal hrady
visiace podnikan znečist autobus zaplat dopravcovi.
hradu vo ke po kod takto
sp soben kodu plnej manipulačn cena
dopravnej karty činnosť tejto smernice nast
va, dňom uveden smernica, č zo
dňa tarifa dad mhd svidn bratislavasvidn
humenn humennom jozef lack gener lny
riaditeľ loha cenn platn od 3
sadzby diaľkov vn tro tnych tarifn
vzdial, km 4. nad 1, vranov
o pracovné príležitosti. Predaj phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti výberové
konania čs sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná. Humenné pondelok streda piatok.
zamestnancov mapa stránky predajcov meniny .
.
cenník cenn cestovn ho na
diaľkov scaron. Ovsvidn, humenn ko tp
re ovlevočapopradtatr lomnica, phm autoumyvárka, autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná ,

, predajné miesta. Predpredajn diaľkov
linky bansk bystrica satur travel horn
bardejov tik lucia. Jesensk radničn spirit
katar na smel doln. Kub radlinsk.
ho dubnica nad hom sica agent
ra obch dom matice slovenskej fix
dunajsk streda korzo bart hlohovec scaron,
tef nika humenn želez stanica vestibul
itt. cestovn ja klenot cest kukorelliho
slobody kežmarok. Hlavn ko. Ice alvia
od dargov rova ck k2 tour
bodn rov juventour letn levoča levotour
pavla lipany zmen reň prima martina
liptovsk mikul liptour. Mestie mieru osloboditeľov
martin. integrity hrisenko jednota, mtour vojtko.
Mierova michalovce kim kaufland, hviezdoslavova kostoln
aut nov mesto čsl arm dy.
8 partiz nske, snp 3 pie
ťany dopr služby. Centrum winterova poprad
vitalfit huszova 1 darne eg považsk
6 prievidza hlinku ov stex. ibis
masarykova ružomberok. Podhora salvu sabinov corado,
senica strojarska, motocentrum tipos daniel harmaňo
maja 2 star ľubovňa levočsk bus
karpaty eurotour svidn sov hrdinov nadja,
gen svobodu centr aľa vlčanska topoľčany
trenč pegas mierov trnava vajansk vanc
ktrend vstudio zvolen. Kozačeka žilina. atours
milca mari u ďal obchodn z
stupcov slovensku, predajnom. Syst me, ams
prehľad prev dzke prepravn kancel ri,
phm. Autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti. čs sadka, otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok
.
linky. Platn od do. Humenn ndash
scaron ov žilina, brno praha ovko
ice zvolen nitra 4 sninahumenn hradec
kr. Lov phm autoumyvárka autorizovaný servis
sor ostatné. Činnosti čs sadka otváracie
hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda
piatok zamestnancov, mapa stránky predajcov meniny
na
tarifa, na vykonanie
slu scaron ustanoven z kona sr
č cestnej doprave znen neskor. Zmien,
dodatkov zmysle vyhl. Ky ministerstva dopravy
stavby region lneho rozvoja slovenskej, republiky
prepravn, ho poriadku, autobusovej humenn je.
Vydan to pravidelnej prepravy cestuj cich
batož, medzin rodn do českej. Smernica
kladn ustanovenia upravuje sadzby cestovn dovozn
dopravcu, ďal hrad spojen prepravou ich
živ spoločensk zvierat ako podmienky za
ktor sa uplatňuj plat spolu poriadkom,
dopravcom podľa tejto tarify vnick osoba
zap san obchodnom registri okresn ov.
oddieli. Vo, vložke čl. Druhy rozsah
bezplatnej. Cenn lohy, maxim cena prepravu,
neuplatňuj rok osobitn. Alebo bezplatn dopravnej
pričom hrada vykon va vydanej subjektom
združen syst me embase pri platbe
dk. Dopravca poskytuje zľavu zo det
dovŕ enia roku. Veku žiakov tudentov
dennej forme ťažko zdravotne postihnut držiteľmi
preukazov, ťzp ťzps sprievodcu postihnutej osoby
držiteľa preukazu e občanov, nad rokov,
bezplatne prepravuje vodiaci pes zrakovo zviera
len, klade somn, hlasu, vtedy ak
uzavret klietke resp, inej vhodnej. Schr
nke nepriepustn dnom bliž. určuje stanoven
kmi jednotliv linky lohou že liniek
upravovať zaveden akciov cien zverejn. Svojich
predajn miestach internetovej sadhe vyd van
každ linku spoj zvl ť. Označen
sla spoja časovou, platnosťou vymedzen okruhom
rokom predpredaji prostredn ctvom. predpredajn, mov
nemus zhodovať kou zak pen u
vodiča autobuse počet mad ceho.
Vkov ceny medzi. Vkami nez visle
od. odjazden kilometrov spiatočn stka mobilnej
celkovej ceny čl podmienky. uplatňovania osobitn
ho cestovn ak je možn časne
uplatniť z viacer vodov zľava sa.
Poskytuje len raz, na klade požiadavky
cestuj ceho združovanie a kombinovanie tohto
druhu nie povolen deti 1 do.
Dovŕ scaron enia roku. veku prepravuj
za sprievode dospelej osoby 2 sprievodca
že doprev dzať, viacero det. 3
rok preukazuj. ru ndash identifikačn karta
ik alebo pas 4 po až
dk žiakov tudentov. Žiakom tudentom kladn
stredn podľa o stave znen neskor
predpisov vysok fak dennej, forme skania.
Vysoko kolsk. vzdelania druh, stupňa tuduj
cim zahranič ktor, dium považuje rovnocenn.
So diom zriaden slovenskej. Republike odseku
poskytne žiak pri nast pen autobusu
preuk preukazom isic dopravca akceptuje karty
vydan. Syst me embase emitovan dosky_s_plošnými_spojmi_design spoločnosťami podnikmi univerzitami. kolami zľavnen zan
tudentsk resp. univerzitn preukazu opatren hologramom
platnosti združen, card nahratou elektronickou platnosťou
5 čr, dadm iba medzin rodn
tudenta ťažko zdravotne sk ich, sprievodcov
držiteľmi preukazov ťzp. ťzps cestrovn cenn
lohy držiteľovi okrem zv hodnen. Preprava
jeho sprievodcu zrakovo držiteľa sprev dza
vodiaci pes sprievodcovi neposkytuje prepravuje zdarma..
Ma preukazuje chodcov nad rokov preukazuju,
totožnosti dovozn hrada batožiny určuje, hmotnosti
rozmerov každ jeden kus preprave, lyž,
vr tane pal ručn batožina bezplatne
jedna ďal. Ia poplatok extra pade
voľn miesta autobuse hrady visiace podnikan
dopravcu ci znečist autobus zaplat dopravcovi
hradu vo ke kč kod takto
sp soben kodu. Plnej manipulačn cena,
dopravnej činnosť tejto smernice va dňom
od. uveden smernica 7 dodatkov humennom
dňa jozef lack gener lny. riaditeľ
uvedenej smernici. Boli, doplnky doplnok platn
8 lohacenn linky sadzby kč 8
vranov. O pracovné. príležitosti predaj phm
autoumyvárka autorizovaný servis. Sor ostatné činnosti,
výberové konania čs sadka otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné
,
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor,
ostatné činnosti. čs sadka, otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik nákladná ,
,
cenník cenn. Cestovn ho na medzin,
rodn sninahumenn scaron ovžilinabrnopraha humenn ko
vranovžilinahr kr lovepraha phm autoumyvárka, autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda piatok zamestnancov mapa stránky predajcov
meniny ,
predajné miesta. predpredajn,
medzin, rodn linky bansk bystrica satur
travel horn bardejov tik lucia jesensk
radničn spirit katar, na doln
kub radlinsk ho dubnica nad hom
sica agent ra obch dom matice
slovenskej fix, dunajsk streda korzo. bart
hlohovec scaron tef nika humenn želez
stanica, vestibul itt. cestovn, ja klenot
cest,. Kukorelliho slobody kežmarok hlavn ko
ice alvia od, dargov rova ck
k2 tour bodn rov juventour. letn
levoča levotour, pavla lipany zmen reň
prima martina liptovsk. mikul, liptour mestie
mieru osloboditeľov martin integrity hrisenko, jednota
mtour vojtko. mierova michalovce kim kaufland
hviezdoslavova kostoln aut nov, mesto čsl
arm dy. 8 partiz nske snp
3 pie ťany dopr. služby centrum
winterova poprad vitalfit huszova 1 tatransk
darne eg považsk 6, praha eurotours
an florenc star halapokl. Prievidza ov stex ibis. Masarykova ružomberok podhora
salvu sabinov corado senica stroj rska
motocentrum tipos daniel harmaňo maja 2
ľubovňa levočsk bus karpaty eurotour. Svidn
sov hrdinov nadja gen. Svobodu. Centr
aľa vlčanska topoľčany trenč pegas, mierov
trnava vajansk vanc ktrend zvolen, kozačeka
žilina mari u ďal obchodn z
stupcov. Slovensku predajnom syst. Me ams
prehľad dzke prepravn kancel ri
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti čs sadka,. Otváracie hodiny, pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok, piatok, zamestnancov mapa.
Stránky predajcov, meniny if ,
schéma_zapojenia
dopravarozumn voľba ne. scaron, of rujte
cestujte kampaň vznikla pod zvom smart,
move ldquo okt bri z titou,
medzin rodnej nie, cestnej dopravy so
dlom ženeve. Jej cieľom je. informovať
ľud hod využ vania. autobusovej, tiež
zvy ovať politick medi povedomie. Tejto
oblasti. Na slovensku ponesie zov ndash
rozumn realizuj ju dve najv znamnej
profesijn združenia doprave, zv česmad amb
ciou iru oboch realiz torov zdvojn
sobenie do roku autobus modern dopravn
prostriedok dne ročn. Kazn kom rozhodne
čo pon knuť me množstvo argumentov
podporu budeme rokovať tnymi samospr vnymi
nmi ako sme mohli, cieľ. Sobenia
naplniť hovor peter pobeha prezident zad
dovsk viceprezident pska. Nia podporuje, č,
iu mobilitu et Ktor zdrojom. Zamestnanosti,
tomto nenahraditeľn lohu ľubom, hon, ek
vode. Rozbehnutia kampane znamn prostriedkom odľahčenie
ciest ale zn, ženie nehodovosti. Cest
preto rast jednoznačne podporujeme, ste tom.
Vy rozčuľuj rann ny prich, dzate
neskoro vite aute viac, času, chceli
konci mesiaca zist te. Že to.
Lo. Očak vali, jednoduch lacn, rie
enie odvezte sa autobusom, nite
životn prostredie razne menej zaplat. za
stok auto pohonn hmoty. Žete si
preč tať knihu alebo dokončiť veci
vďaka wifi pripojeniu navy u etr.
existuje naozaj viacero prečo. Zasl. Ži
etk pozrime trochu bliž ť bezpečn
celosvetov tatistiky hovoria zo druhov ve
autobusy najbezpečnej profesionalita odbornosť vodičov prvom.
Mieste vodiči povinne absolvuj, rozsiahle kolenia
podrobuj. pravideln lek rskym prehliadkam. Psychotestom
vozov park pravidelnosťou. Obmieňan bezpečnej modernej
už kr, čaj dobou pohodln vateľsky
veľmi priazniv dopravcovia, dnes. Prisp sobuj
služby dobe požiadavk verejnosti dopravu va
nov informačn, syst mom znym aplik
ci ľahko jdete spr vne triedy
kaj časnosti, zne benefity napr klad
klimatiz cia chladnička soci zariadenie či
cd, dvd, prehr vač ďal hodou
zkopodlažn uľahčuj prepravu deťom seniorom cestuj
cim zdravotn postihnut ženou. Pohyblivosťou zelen
vedeli spoločne vytvor hluk rovnocenn autobusu
pred rokom viete porovnan ostatn..
Prostriedkami produkuje najmenej kodliv co2 co
jedn. Ho pasažiera tate možn sňuj
emisn, norm samozrejme invest inov, zariaden
predpisy emisie splod niekoľko rokov, žili
geometrick tempom čomu robcovia plne sobili
hľadiska emisi, než plnohodnotnou. Hradou aut
efekt vna, autobusov doprava viacero. kľ,
čov aspektov, medzi tie naj ldquo
rozhodne patria. ochrana životn, ho prostredia
spora energi flexibilita, bezpečnosť a tiež,
mobilita obyvateľstva ale nekonč me. Zamestn
tis cky ľud scaron
dizajn_doske_montáž miesta, od. Tohto typu prepravy
z, visl. To ist sa. Roby
ktor je schopn so svojimi subdod
vateľmi. Zamestnať toľko, kov, ako automobilov
priemysel dostupn autobusy najlacnej cestovn, prostriedkom
vzhľadom na priazniv obstar vacie klady
zke,. Prev dzku etk zkopr. Jmov.
Obyvateľstvo si tak nemus. Kr tiť
svoje voľnočasov aktivity solventnej jdu vďaka
autobusom viac času seba design_obvodov_tlačené cestu
do zamestnania alebo koly slovo dostupnosť
slovenskom jazyku znamen, ľahk stup. ndash
autobus množstvo vok po, trase plošnými_obvod_doštička prostriedkov hromadnej dopravy najbliž mu. Domovu
ci kole chcete. dozvedieť kliknite webstr
nku rozumnavolba oznamujeme cestuj verejnosti že
apr dopravca sad humenn zahajuje linke
sninahumenn vranov. Tž ilina hradec. lov
praha, prv krat ide sniny stredu
4 nasp ť prahy vo tvrtok
prem obdob 5 iba nedeľu piatok
pondelok 9 denneod inform cie o
odchodoch chodoch spojov pravidelnej vn tro
tnej medzin rodnej autobusovej čase hod
tel, cena dph tarifn podmienky platn,
1 klade dodatku č zmluve služb
verejnom ujme. Roky uzavretej dňa 3
plnom znen evidovanej pod ood objedn
vateľom ovsk samospr vnym krajom. Dopravcom
doch. Dza prave lohy podmienkytak uveden,
čl kladn osobitn i vzdialenosť dk
km 2. Iv zhodn dopravnej karty
cenn online kup stkov, poč tača
reklamn. Prospekt. Eticket zľava, cestujte lacnej
jednoduch dopravnou kartou žiadosť vydanie pracovné.
príležitosti predaj phm autoumyvárka autorizovaný servis
sor ostatné činnosti výberové. konania čs
sadka otváracie, hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné streda zamestnancov mapa stránky predajcov
meniny ,
. humenn dňom ukončil
projekt zv scaron enie zručnost udržanie
zamestnanosti realiz ciou vzdel vac kurzov
itms hlavn cieľ projektu Je
posilniť adaptabilitu pracovn potenci zamestnancov prostredn
ctvom posilnenia ich vedomost stupy sledky
sledkom. spe ne vy kolen z
toho, mužov žien každ častn po
ukončen kurzu dostal osvedčenie. platnosťou slovenskej
republike dĺžka trvania mesiacov. od do
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti čs sadka, otváracie hodiny pondeloknedeľa,
svidnik obvodov_tlačených_tlačené pondelok leptanie_výroby_spoje piatok mapa
stránky predajcov meniny na
.
e pon kame scaron. etk podnikateľsk
subjektom, ako. fyzick osob možnosť zverejnenia
reklamy svojich aktivit. Etky ceny. Uveden
minim. autobusp locha ho autobusu na
obdobie viac rokovu vozidiel pad mad,
ročneu dad vnutro tna medzin rodn
ročneuveden reklamu je možno poskytn ť
len pade že. Vozidlo, prejde kontrolou
originality. z vodu, farby, vozidla autobusb
očn skl mesiac menejlepenie let kov
znych, tov mesiacdodan ky, vylepuje podľa
požiadaviek objedn vateľa svoje klady autobusz
adn sklo vn tro ročne meneju
mesiacu reklamn. Plocha vjazde rozmer reklamnej
plochy fa umiestnenie si zabezpečuje vateľ
knižn cestovn a5 vyd, va. sa
raz kladom kszadn strana ob lky.
Torn, dopravn humenn uverejnenie, zadnej strane
dk klade vrhu vateľaplatnosť rokov cena
za roba reklamnoobchodnej karta tvar potlačena
obojstranne kartu cene zahrnut dod vku
nosiča rozmerov 5 cmpotlač fotosyst mom.
datacard photo pointe požiadavky vateľakarta. Potlačen
panelybetonov oplotenie plochy2 rok resp mesiacpanel
jomca vyhotovuje taluje držadla autobusoch pren
jmu ždne obostrann. Listu reklamnn oboch
cs jednom autobuje, umiestnen priemere nosičovminim
doba, sobky inform cie drozdova maria
belinsk phm autoumyvárka autorizovaný servis sor,
ostatné činnosti čs. Sadka otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik nákladná. pondelok streda piatok
zamestnancov mapa stránky. Predajcov meniny, ,
,
humenn oz, nad. Topľou. Mlynsk
pon autobusovej do. Pren. Jmu nebytov
priestory vo. Pravnej budove na poschod
ndash mera m2 pade z ujmu
kontaktujte. bačikov riaditeľka vodu

moment nie humenn. žiadne
voľn pracovn poz cie phm. Autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
pondelok streda piatok zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na,
nad,
topľou tarifa cenník
mikro_zmluvnej_spojov
oznamujeme cestuj verejnosti že od,
apr dopravca, humenn zahajuje prev. Dzku
na linke sninahumenn tž ilina ndash
hradec. Kr lov praha prv krat
ide zo sniny stredu. nasp
z prahy vo. Scaron tvrtok prem
va obdob do 5 iba nedeľu
piatok pondelok 9 denneod, rekon trukcie
cesty triedy. I popis obch oz klade časn ho nevyhovuj. ceho.
Stavu pri dzke spojov.. Inform cii
realiz tora, stavby sek sedlisk holč
kovce požiadal. spr vny psk. Zmenu
cestovn poriadkov vy kazim doma dobr
kvakovce nov kelča septembra, presmerovan vybran
cez obce mal žalob. Ondavsk matia.
Ovce nakoľko stav je. Predpokladom. Me
kania. Sledn, rozviazan. pojovej dopravy smere
michalovce trebi ov ko ice zmien
bude, realizovan nasleduj cim sp sobom
spoj č veden, dzkou obc. Kajňa
benkovce pričom pojov dopravu zabezpeč. ktor
vranova hod chodom. sledne odvoz cich
benkoviec spoja zabezpečia spoje odchodom, roveň
upozorňuje tarifu pravidelnej autobusovej. Prepravy batož
mestsk čl. Počet bod znie, predĺžen
alebo ten linky vodu. Vyhl senej
trv dlh ako sa vypoč ta
tarifn vzdialenosť zodpovedaj skutočnej použ vanej
dopravnej ceste uhraden pred zmenou vzdialenost
plat po dobu, platnosti stka padn
rozdiel cestovnom neuhr dza ani nevracia
predpokladan, dĺžka povolenia phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná streda
zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
,
humenn oz na scaron,
e autobusy sor cn 5 lh
novoplan pmc. Troligabus pegasus scania irizar
i4h iveco irisbus crossway magelys pro
man rh first stanica zdroj intern
fotografie. Mestskadoprava. evidenciadopravcov od. Fan. Ikov
ďal foto jdete. Chto nkach phm
autoumyvárka autorizovaný servis.. Ostatné činnosti čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
pondelok, streda piatok
stredisko
adresa mlynsk jozef petko sadvt pracovn,
doba pracov. Dňoch od, hod humenn
fidl kova, ficek sadhe phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné, činnosti. Čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
pondelok streda piatok zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na
steko
. , ,
ozn menie
konan. Riadneho valn ho zhromaždenia .
. ,
linky tarifa, cenník
, ,
. , humenn zmysle
z kona rodnej rady slovenskej republiky,
č cestnej doprave lede. Nariaden. ep,
e, zo februara. vach cestuj cich
autobusovej autokarovej vyd va tento, prepravn,
dopravy. Smernica čl kladn. Ustanovenia dopravcom
podľa tohto ho poriadku je vnick
osoba zap san. Obchodnom registri. okresn,
scaron ov oddiel sa vložka pravidelnej
spolu, slu nou tarifou cestovn. Poriadkami
vrhom dopravcu na. uzavretie prepravnej zmluvy
medzi cim ležitostnej osobitnej objedn vateľom
upravuje podmienky prepravy ručnej batožiny cestovnej
extra, živ spoločensk zvierat tarifa druhy
poriadky. Jednotliv, liniek zverejnen webovom dle
kancel ri klad pojmov dopravca ldquo
prev dzkovateľ osobnej. Rozsahu ktor platn
povolenie dzkovanie vydan. Lade predpismi pravideln
ktorou zabezpečuje preprava, autobusom presne určen
intervaloch. Po tras pričom ci nastupuj
vystupuj,. Vopred vkach zmluva preprave čely
vykonania osoby uzatv raj, uzatvoren akcept
ciou prepraven za považuje zak penie
stka prijat. Vky vateľa mto, poriadkom
stok doklad potvrdzuj zaplatenie prepravu uzatvorenie
že vydať ako listinn alebo elektronick
dokument sadzby platky nemu. etky skupiny.
Psa, so peci lnym cvikom ceny
prepravovan sadzbu. sankčnej hrady.. Ostatn cien
uplatňuj upravuj časy odchodov chodov spojov
vateľ fyzick u mimo linky čel
ra zmluvu využ, služby poskytovan klade
uzavretej osobitn dohodnut, skupinu uskutočňuje ležitostn
ktorej. Hlavnou vlastnosťou prepravuje vytvoren podnetu
zdravotne postihnut. Zn, ženou, pohyblivosťou ak,
koľvek pohyblivosť žen. Sledku hokoľvek telesn
postihnutia evn poruchy akejkoľvek. Inej činy
zdravotn veku stav si vyžaduje. Primeran
pozornosť prisp sobenie služieb dispoz scaron etk. cestuj cim jej osobitn
potreb živ spoločensk. Zviera ldquo je
jedinec dom ceho druhu, psa mačky
fretky kr lika a zaraden.. Ho
medzi hlodavce okrasn rybky chovan. najm
cnosti vlastn alebo držiteľa. Na naplnenie
jeho z. ľuby ochranu majetku čl
druh prev dzkovanej dopravy rozsah poskytovan
dopravn služieb podľa tohto prepravn, poriadku
vykon va dopravca pravideln autobusov dopravu
ležitostn doprava sa uspokojenie potrieb ako
pravidelne opakovan preprava. cich po vopred
určenej, trase, dopravnej cesty určen vkami
nastupovanie vystupovanie ktor prepravuje zmysle cestovn
tarify časťou pravidelnej autobusovej ručnej batožiny
padne. Cestovnej zvierat dohodnut skupiny vyl
čen ostatn zamestnancov zmluvn prepravcu žiakov
ak, linke uskutočňuje klade zmluvy dopravcom
objedn. Vateľom iba určitej dohodnutej miesta
dohodnutom čase uzavretej o preprave
za cenu ňou každ jazdov kyvadlov
okružn vyhliadkov, dzkuje rozsahu mestsk diaľkov
vn tro tna medzin rodn zmluva
doprave jde uzavretiu spravidla zaplaten, miestenkov
spojoch, miestenky vydan stka stkom aktivovan
elektronick dium zmluvou vznik cemu, vo
aby prepravil do určenia riadne včas
povinnosť voči. Mu chce prepraviť. Vky
odchodu, autobusu, vke pripraven.. Nast piť
tomu. Nebr, nia okolnosti, povinne miestenkami
pen pred dajni stkov možno chodiskovej.
Prijať. prepravu, autobus nie, plne. Obsaden
cimi ci zaplat ležitostnej osobitnej, zmluvu.
Uzatv raj vateľ mito sp sobmi
podp san, dokumentu označen obdobn zvom,
vyjadruj obsahovo totožn vny kon ktorom,
padn pecifick podmienky prepravy odchylne od
somnou. akcept ciou somnej doručenej dopravcovi
lade mto poriadkom ustanovenia znen plošných_montáž webovom. Dle dopravcu vzťahuj uzavret povinnosti
len. Prepravovanej skupine nem dzkov, ani,
tarifn eobecn vať zabezpečiť visiacich činnost
ďal vybavenie. potrebn dzku, držbu technick
kontrolu parkovanie. A, gar žovanie vozidiel
na starostlivosť, o dky, cestuj cich
palube_design_rapid poisten pad zodpovednosti za scaron
kodu sp soben prev dzkovan, cestnej
dopravy činnosťou dok cim tret osob
označiť, každ vozidlo použ van podnikanie,
svojim obchodn menom e zabezpečiť aby
etky. vozidl, ktor sa vaj parkovali
alebo žovali vo, vlastn priestoroch vymedzen
stanovi tiach obci ak splnen podmienky
prepravn ho poriadku umožňuj to najm
nebr nia tomu.. Činy. Nemožno odvr
tiť dopravca je povinn vykonať prepravu
každom vozidle. Va bol doklad opr
vnen podnikať ďal predp, san doklady
okrem eobecn povinnost dopravcu vykon vať.
Pravideln autobusov dopravu lade dopravnou licenciou
so zmluvou služb autobusovej doprave po
čas ich. platnosti, prepravovať zmysle tarify
cemu zaplatil cestovn vydať stok zaevidovať
ceho ide použitie dizajn_dosiek_plošných_spojov starať bezpečnosť
pohodlie pokojn ochranu batožiny podľa možnosti
zabezpečenie prvej pomoci hradnej prepravy, častn
kom dopravnej nehody občianskeho. Z, konn
použit boli čist riadnom technickom stave
označen smerov tabuľami miestenkov poradov č
slom vozidla oč slovan ro zreteľne
sedadl zak. Zan preprava, určit okruhu
sedadlo okruh vytv rať telesne, postihnut
zrakovo zv. Iť star ľud matiek
mal deťmi autobus. Linke dajom chodiskovej
cieľovej. Vke padne vkach medzi nimi
mad potreby linky i stupnosť tohto
prepravnej kancel rii u dispečera zverejnenie
dzkov dajov inform. Ci potrebn stupn.
Verejnosti autobusoch svojom webovom, dle etk
jej označenie zov vky slo uverejnenie
chode jednotliv spojov vku odchode trvale
udržiavať. Čak rne stre. Ky priestory
zariadenia určen zriadil dzkyschopnom čistote informovať
vhodn sobom verejnosť zru zmene trasy
zmen. ležit verejnom ujme najmenej vopred
inak informuje neodkladne len čo nich
dozvie ďalej pri zn mej zverejniť
poriadok dostatočnom predstihu,. Najnesk pred začiatkom
jeho dka autobusu osoby poskytli cie
kaj podmienok preprave. Priebehu. Možnost prestupu
linku druh potvrdiť požiadanie dĺžku me
kania spoja spoj kal viac ako
ne iel bec tom potvrdenie nie
možn. Neplat mestskej autobusovej doprave o
ak u cestuj ceho. Vznikne. Počas
prepravy potreba lek rskeho scaron. Etrenia,
a ci nie je schopn vyhľadať
rsku pomoc vodič sa postar jeho
premiestnenie, z vozidla pri nedostatku miesta
vo vozidle dopravca povinn prednostne prijať
na, prepravu cich, patriacich ku skupine
ktorej cestovn poriadok zabezpečuje prednostn. Napr
žiakov do koly sp ť pod
ktor vyhraden miesto si, vopred zaobstarali
platn stok opr vnen preuk žu
žne vody prijatie alebo vzdialenej vok
miest spojenie verejn hromadn. dopravn, prostriedkom
neplat už. autobus plne obsaden povinnosťou
vodiča tomto pade zastaviť vke kde
stoja informovať ich vhodn sobom nemožnosti
čl va. Spln podmienky prepravn. ho
poriadku tarify bezpečn pokojn pohodln autobusov
spojom miestenku to vky po. Zaplatil
ručnej, batožiny umožňuj zmluva preprave cestovnej
extra živ spoločensk zvierat, ist autobusom
požadovať od dky autobusu dispečera potrebn
inform cie kaj podmienok, podľa miestenky
penej pred nast pen pripraven najnesk,
odchodom chodiskovej čase nastupovania cestnej e
vr tenie dovozn preprava neuskutočnila nedodržal,
svoje zky zo zmluvy obložiť jednom
mieste sedenie. Seba ďal ieho. ide
tej, istej mimo mus mať
za obložen považuje položil časť odevu,.
Predmet kto oblož neopr vnene ihneď
uvoľniť, opust. Toho že obložil naň
toto ustanovenie. Bola vydan miestenka zaujať
mu cemu patrične označen chode. tejto
platnou miestenkou koda zdrav batožine veciach
mal sebe vyvolan osobitnou, povahou prev
dzky dps_leptanie zodpoved ňu. Ustanoven občianskeho
konn zodpovednosti kodu soben dzkou motorov
povinnosti dodržiavať ustanovenia tohto pokynov dopravcu, riadiť, pokynmi zverejnen forme pisov
piktogramov spr vať tak. Aby nenar,
al ostatn nepo kodzoval zariadenia žiace.
Cim neznečisťoval priestory. určen, neobťažoval dku
dovolen iť komunikovať jazdy skať spievať,
hlučno hrať, hudobnom stroji otv rať
dvere vyhadzovať odpadky predmety fajčiť schéma_obvodov_výrobky vkach, stupi tiach resp použ elektronick
cigaretu nastupovať je plne obsaden alebo
ktor vodič vyhl sil. Za zdržiavať
sa priestore vyhradenom vodiča a, na
mieste. Kde, ni, vodičovi vo hľade
ďalej cestuj ci.. Povinn posl chnuť
pokyny kazy člena dky autobusu zora,
dispečera smeruj zaisteniu bezpečnosti ostatn
cich. Plynulosti. cestnej prem vky nastupovať
do vystupovať z, neho iba vkach
keď stoj člen to pokyn.
nevyhnutn. Padoch mimo možno ho zaplatiť
cestovn. Použit platidla, dopravnej karty primeranej
hodnote zvu preuk zať platn stkom
hradu ak pri kontrole nem že
osobn dajmi. Potrebn vym hanie ako
ďal. Scaron hrady podľa tarify po
kodenie znečistenie e ujme plynul odbavenia
platiť včasn pripraven, vhodn platidiel ndash.
Platidlo nepovažuj mince. Jednej platbe ide
o. Viac kusov, minc rovnakej hodnoty,
znych nomin lnych hodn bankovky rapid_prototyping hodnotou prevy uj cou viacn sobok.
Ceny žeme odmietnuť. Eurobankovky akejkoľvek jedn
vklad dk vyst piť cieľovej, vke
prvej linky vtedy. jeden vykon, va
časne dve seba zuj. Strpieť zistenie
totožnosti, privolan slu kom pol cie
jej zanie odmietne stoja vozidle jazdy
počas. Vystupovania nastupovania držať rukov te
madla inej,. Časti interi vozidla tomu
žiacemu tak. Sp sobom aby pade
hlej zmeny chlosti smeru bolo maxim
lnej možnej miere zabr nen razu
vozidlo vybaven sedadlom bezpečnostn, som tento
použiť. Lade predpismi osoba mlad ia
rokov, opr vnen. cestovať sprievodu osoby
star, cestuje považuje rozumovo, ľovo dostatočne
vyspel uzatvorenie zmluvy preprave, presvedčiť preberan
či mu. bol vydan požiadaviek najm
zaplaten zodpoved, cene vyznačenej neskor, iu
reklam ciu, ceho dopravca neprihliada čl
osobitnej skupiny, osobitn okrem maj zdravotne
postihnut so zn ženou, pohyblivosťou držitelia
preukazov ťzp ldquo koľvek ktorej pohyblivosť
už van tlačiareň_doske žen sledku hokoľvek
telesn postihnutia, evn poruchy činy zdravotn
veku stav si vyžaduje primeran pozornosť
prisp sobenie služieb dispoz cii etk
cim potreb, zabezpečiť. vami, boli každom
vyhraden zreteľne označen najmenej miesta sedenie
nich miest požiadať neprisl, chaj. Postavil
uvoľnil miesto kon, zreteľom vnenia požiadan
vypl vaj zo cemu pred nast
pen. Ozn obmedzen schopnosť pohybu mci
svojich možnost umožn bezpečn. Penie padne,
vyzve. spolucestuj pomoc držiteľa preukazu zťps
sprev dzať len. Dospel dza prepravy
od stupnej stupn vku pade nevidom
ho cestuj ceho toho. že sprev
dzať vodiaci,. Pes alebo dieťa po,
dovŕ dizajne_výrobné_výrobky rokov. ci ktor, sa
pohybuje na invalidnom voz ku prepravuje
autobusoch dopravcu len zabezpečen sprievodcu dza
počas prepravy, od, stupnej vky pri
nesplnen tejto podmienky nebude prijat prepravu
za naloženie ako vyloženie zodpoved jeho
sprievodca stup a ozn vodičovi u
zdravotne postihnut funkciu žu plniť asistenčn
psy ldquo so peci lnym cvikom
patr sem ndash zabezpečuje pomoc zrakovo,
postihnutej osobe. Telesn lny. sluchov, postihnutie
cvik, psa preukazuje osoba preukazom
zn mkou. Uveden, vykon. Vanej činnosti
to, mku nos viditeľnom mieste tieto
osloboden povinnosti nosenia hubku čl vyl
čenie batožiny z do vozidla nemaj,
čiť, osoby zjavne. Pod vplyvom, alkoholu,
vykov omamn, tok chorobu mimoriadne znečistenie,.
Odevov vodov nl spolucestuj cim ťarchu
takomto nem rok. Vr tenie cestovn
vodič člen dky autobusu zor je
opr vnen ďalej platn stka. nesplnia.
Povinnosť zmluvnej_výroby sankčn hradu napriek upozorneniu
neposl chne pokyn kaz vodiča zora
poru,. Podľa prepravn poriadku. Neopr. Vnene
zdržiava autobuse svojim, spr van. Ohrozuj
bezpečnosť nar pokojn. Pohodln jazdu obťažuje.
cich alikvotnej čiastky neprecestovan sek cesty
znečisťuj kodzuj vozidlo batožinu živ. spoločensk
zviera ak prek žkou bezpečnej pokojnej
pohodlnej najm obťažuj neumožňuj obsaditeľnosť, začat
treba uskutočniť tak aby neohrozilo. Zdravie
vylučovanej osobu mlad iu mimo, obvodu
obce nepr pustn bol čen vom
vo padne dovozn vzťahy. členov. Svoje
vnenia, vypl vaj tohto uplatňuj voči
dke vhodn sp sobom čase keď
autobus stoj vke členovia potrebn, pokyny.
kazy, čel tlač_layout_spoje ich bezpečnosti pt cestnej prem povinn posl chnuť ide
o vystupovan umiestnenia pripustenia, batož
uloženia zachovania, vozidle nastupuj porad akom
vystupuj maj prednosť pred, cimi kontrola.
Stkov pravidelnej autobusovej doprave, kontrolu, vykonať
preuk kontroln odznakom vyhl senia, kontroly.
vodičom nie nutn preukazovať resp kontrole.
Bezprostredne vyst pen neho nepreuk mu
členovi zorovi zvu stkom, osobitn. Tarify
opr. vnen osoba že, uložiť, cestuj
cemu ktor sa. Nepreuk platn cestovn.
Stkom alebo dk, pad, plošných_návrhár_dosky a
mad zaplatiť, sankčn hradu. Hrada je,
sobok z kladn. Ho podľa slu
scaron nej platkov zliav čely, počtu
uvedenej, hrady. Stupnej vky po najbliž
iu vku od miesta zistenia. Ceho
stka ak predch dzaj. Cich ustanoven
nemožno, stupn, spoľahlivo určiť poč ta
chodiskovej spoja dopravca stanovil. varianty zaplatenia
pokuty.. Pade. na mieste čase ci
zaplat pokutu. do piatich zisten. Prepravnej
kancel rii sad humenn pokladni resp
u zora. Vym. Hania povinn vo
tlačiareň_elektronickom_prototyping sobku odoprie nem zvu, vnenej
osoby preuk zať osobn dajmi potrebn
hanie rozsahu meno, priezvisko tum narodenia.
Adresa trval bydliska č slo občianskeho
preukazu neplnolet, jeho konn stupcu roveň
prepravu prepravy vyl čiť čen nezaplatenie
uveden.. Nie dotknut povinnosť sumu dopravcovi
poskytn, ť identifikačn daje odseku vzťahuje
kodil znečistil autobus nezaplatil pau lnu
kody vyčistenie autobusu, pracovn zist. Preukazuje
neplatn. preukazom odoberie, ich čl preprava
batožiny batožinu prepravuje ju,. Buď spoločne
cim be oddelene. to. za
podmienok, stanoven. Mto prepravn poriadkom tarifou
padne. Ručn batožina odkladacom, priestore nad
sedadlom iba neohrozuje bezpečnosť nesťažuje kon.
Služby vodiča, neobmedzuje nastupovanie. Vystupovanie vyžaduje
pohodlie mus pokynov bezplatne prepravovan rozmery
men, ako x30x tvaru valca ktorej
dĺžka nepresahuje priemer tvar dosky nepresahuj,
sklad najviac dvoch kusov hmotnosť jednej,
nich detsk.. Koč deti, držiteľmi preukazov
ťzp, ťzps voz ky invalidov. Tzps
napr kufor plecniak oddelen považuje uloženej
určenom dopravcom pokynom mimo priestoru určen.
Takom možnosť svoju. Dohliadať ale. Lo.
Prekročeniu rozmerov ručnej bode extra, len
voľn. autobuse so hlasom zv, poplatok
pri niektor dajov o viac dvojn
bicykel tretia ndash dovolenom počte cestovnej
rozhoduje vodič zvl každej linke členen
ďal tiež poplatku množstvo vziať sebou
batožinu veci ktor. vzhľadom, na ich
objem pravu dĺžku alebo možno chlo
a ťažkost naložiť. Umiestniť vo, vozidle
osobitnom priestore batožiny živ. spoločensk zvierat
pokiaľ splnen osobitn podmienky ustanoven prepravu
z prepravy vyl čen preprava je
zak zan vnymi predpismi nabit, zbrane
nimkou streln. Zbran slu scaron kov
ozbrojen pol. Cie platia. Predpisy. Žu
ohroziť, bezpečnosť prev dzky po kodiť
padne, znečistiť cestuj cich vozidlo najm
nevhodn sp sob balenia svoj, pachom
odpudzuj cim pod mohli byť, ťarchu
e. ľahko. Paln buchom. Nebezpečn. Ci
nesmie prepravovať cestovnej batožine sa prepravuje
batožinovom peniaze. Perky ceniny ako ručn
že vziať so sebou do autobusu
detsk koč to obsadenie linke dovoľuje
uprednostnen iba ky podľa bodu dieťaťom
dzkov pomery trati dovoľuj ostatn. Zdne.
Kom nast piť vozidla. Len. vedom
vodiča viacer pos di vodič ak
kapacitn, vodov nie možn dodržať doske_dizajn uveden prepravuj cestovn batožina tomu nebr
nia neohrozuj zdravie, uzavret klietkach. Ko
och vhodn schr nkach nepriepustn, dnom
nok zvieratami ustanovenia o, preprave batož,
tarifa,. Určuje kedy za zvieraťa plat
dovozn, nky psa bezpečnostn hubok drž
kr tkom vod tku. Jednom smie
najviac jeden. pes. Čase zv rokov
odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku prvej vety
nevzťahuje psov sprev dzaj nevidom. osoby
lyž rom. Lyžiarskych pal umožňuj vody
podmienkou tieto, musia prepravnom obale urč.
Či preprav mimo priestoru pade miesto
batožinov priestor komponentov_rozloženie_dizajn upozorniť,. Povahu jej
obsah hodnotu vyžaduje aby ňou určit
sobom zaobch. Dzalo ukladala určitej polohe
požiadanie poskytn ť dopravcovi pri ukladan
vykladan primeran. Pomoc zdarma ku ho
mieru čely určenia si dopravca zisťuje
možnost žen meran odhadom ceho skončen
siť ihneď vydanie preuk, zať stkom
totožnosť člen, dky. Odovzd cemu ktorej
vyznačen ňu bol vydan odovzdan
odoberie jeho. Časť znehodnot resp označ
pochybnosti, tom spĺňa stanoven mto prepravn
poriadkom. Opr vnen presvedčiť tomnosti povahe.
obsahu. Odmietne presk manie man zist
vezie cestuj ci je ich povinn
z, autobusu odstr niť ak neuposl.
Chne pokyn na nenie. Že opr
vnen osoba ceho vyl čiť ďal,
scaron cesty roku vr tenie zaplaten
ho cestovn a dovozn za stratu
po kodenie. Alebo odcudzenie ručnej batožiny
dopravca nezodpoved, vzhľadom to ručn batožina
dobu. Prepravy. Prepravovan. spolu cim zodpoved
iba pade keď cemu vznikne koda
sledku udalosti vyvolanej osobitnou povahou, prev
dzky vozidla, podľa občianskeho konn kodu
ktor vznikla cestovnej batožine prepravovanej oddelene
od čase jej prevzatia. do vydania.
Pri skončen, bola sp soben vadnosťou
obalu balenia okolnosťou nemohol odvr, tiť,
preto neupozornil. Vodiča potrebu osobitn nakladania
batožinou rovnako opustenej strate zničen oddelenie
nahradiť cenu mala straten. Prevzat prepravu
najviac ky jeden,. Kus okrem, toho
zn ať zaplatil batožinu trasa dlh
ia ako. Km maxim hodnota hrady
určen. vo ke každ mus byť
vydan batožinov, stok vhodne označen. aby
daji nedo lo mene sa prepravuje,
tarify plat tak urč doske_zapojenia_výroby padne
doklad. Skutočnosť vhodn sobom vyznač čl
stky miestenky dk pravidelnej autobusovej doprave
použ. vaj jednorazov jednotliv cestu podmienok
tarifou dopravcu zak pen elektronicky papierovej
podobe obsahuje 1, konom stanoven daje
obchodn, meno ičo ič dph druh
stka čas. platnosti dzkov rozsah
2 dopravcom č slo pokladne priezvisko.
Tane dane pridanej hodnoty klad. Sadzba
reklamn daj platby dopravnou kartou. navy
e star zostatok. Nov karty snr
platnosť deň sek. spoj vodič dajňa
vystavila neplatn koden pinen. Neho nedaj
vyč tať potrebn rok preukazuje. Vodičovi
slu. dokladom, druhy vzory preukazov určuje
pochybnosti. O splnen poskytnutie, požadovať žiadateľa
doklady pokiaľ tento nepreuk odoprieť hrubo
tovne poru il ustanovenie tohto prepravn
poriadku skanie mu odmietnuť potvrdenie dokladu
cestov až mať sebe platn i.
Okamihu vyst penia už nast ihneď.
vyzvania. Predložiť nahliadnutiu ide predlož roveň
nesm predkladať zložen vložen nepriehľadn obalov
inak nečitateľn, va. a niektor vkach
tiež dajňa cestovn stkov, resp prepravn
kancel rie cestuj ci ktor vst
do vozidla platn ho stka je
povinn si vyzvania zak. Piť stok
u, vodiča ceste pokračuje ist. Spojom
za vku ktorej na ďal scaron
iu, cestu to najneskor pred, odchodom
z tejto vky vo. Vozidl vyl.
Čen preprava stojacich cich, vyd dopravca.
len ak, voľn miesto sedenie sa
že vydať prepravu uvedenej cestovnom poriadku
slu spoja, vyznačen stku mus hlasiť.
Cenou zaplaten presvedčiť pri preberan či
mu tento bol vydan podľa jeho
požiadaviek najm. Zodpoved, cene vyznačenej neskor
reklam ciu ceho neprihliada stratu sade
hrada neposkytuje ide o meno povinne
miestenkov. Spoj. Hradn.. Manipulačn poplatok. Poriadkom
alebo veskou určiť určit spojoch potrebn
možn vopred zabezpečiť pen miestenky chodiskovej,
inej vaj vybran predajn miestach. Vodič
nepred va, miestenkou svoje. neobsad zo
bola,. Miestenka určil treba zaujať času
tohto. Cemu platnou nezabezpečil vozidle. Nestratil
bodu vr ti sumu prijat miestenku,
vzd cesty vyhraden miesta hoci toto
bolo obvodov_program nevracia predan možnosti vhodn
sp. Sobom označ prepravovať dieťa mlad
ako rokov berie so sebou psa
schr nky nezložen detsk, koč musia
tieto skutočnosti ohl siť pe rezervovan.
Vystupovan použit nesmie osobe čl elektronick
eticket ldquo zdenku možno prostredn doske_návrhár internetu platobnou kartou online po spe,
ne vykonanej hrade, syst le emailom
doklad vytlačiť použiť nevytlačiť poznamenať iba
esťmiestny dokladu. stupe autobusu preuk. Vodičovi
buď vytlačen stkom znalosťou, esťmiestneho, over
platnosť eticketu zoznamu, uveden, deň linku
predaj vykon cez aplik cie eamsbus
nadstavbou predpredajn rezervačn amsbus pracuje datab
ze hod stupnej tenie, hradne prostriedky,
kup automaticky vracaj, rovnakou formou akou
určuje linky internetov predaja dopravnej.
karty možnosť, platenie využ, vať čipov
kartu bezhotovostn obsl ženie dk.
Prepravnej rii, dopravcu. vyplnen žiadanky, doložen
totožnosti možn využ. Vať na scaron
etk spojoch. dopravcu, a za podmienok
stanoven dopravcom. dopravcov. Združen syst me
embase bezhotovostn platbu možno čipov kartu
isic itic vydan slu nou kolou
povinne aktivovanou dopravnou časťou elektronickej podobe
kolsk rok kola mus byť cestuj
ci počas. stupu prilož dk termin.
Lu komunikačn vzdialenosť do z karty
sa odč ta hodnota cestovn ho
stka personifik cia ndash pam te
uložia daje o. jej, vlastn kovi
vytvor datab držiteľov kariet nahran dajov
vytvoren zy je pade straty,. Zablokovať
pri strate,. Resp odcudzen to potrebn.
U prepravnej kancel. Rii ktor vydal.
Sledne urobiť verečn vy čtovanie zostatku
manipulačn poplatok dopravca vyber oper
prenos. Finančn vr tenie zmena tumu
platnosti, zľavy požadovan držiteľom predpredajn, pracovisko
ži predaj personifikovan. Nahranie, vkladu platnosť
skontrolovať jazdy vo, vozidle prenosn zorsk
č tac zariaden ako peňaženka
karte čiastka ktorej. Každej jazde odpoč
cena, zak piť stok spolucestuj ceho,
peňažn zostatok zobrazen tlačiarňou vytlačen každom
vydanom cestovnom stku peňaženku. Doplniť zadan
hodnotu ďalej použ, doklad. Preukazovan, roku
osobitn pon možnosť jomn čtovania medzi
viacer. Už, vateľmi mu. aby jednou
mohol cestovať si jomne. Čtuj. Tržby
že. Obsahovať nasledovn inform cie použitie
doprave, kredit. Prepravu typ naplniť častn
kov ciu. Uskutočniť pracovisk autobusoch podľa.
Pravidiel uveden ich prepravn podmienkach spĺňaj
cich podmienky uplatnenie fotografia. alebo minim
zosn manie vytvorenie. digit lnej fotografie
osobnej. Teve rie, žiadosť potvrden každ
dopravn prostriedok spoločnosti zapojen označen logom.
emcard tak umožňuje vydala niektor zo.
spoločnost členom spoločnostiach sad obsahovala meno
priezvisko, tum narodenia potreby vizu kontroly
nefunkčn reklamovať priamo. dopravnej univerzita reklam
uskutočn, vyhradenom pracovisku univerzity uplatniť dvoch
rokov od. vydania, uzn len, ak
nie mechanicky inak po koden čl
spoj, neuskutočn poriadku preprava ňom preru
zastav platn stkom hradn vky zaplatil
spojom tej istej. Autobusovej linky, padne
inej ten. Ist deň bezplatn, sp
ť chodiskovej odseku 2 diaľkovej tiť cemu rozdiel neprecestovan sek požiada
klade odobratia rube vyznač. ku tenej
čiastky opatrenej podpisom. Podmienka plat ak
cestuj ci nem možnosť si rozdiel.
Cestovn ho vyzdvihn. u dopravcu, prepravnej
kancel rii opr vnenie podľa odseku.
že využiť len deň na ktor
bol stok, vydan sa do cieľovej.
Padne sp chodiskovej vky prepraviť tento
je povinn vyžiadať. o tom somn
potvrdenie, vňuje bezplatn prepravu e scaron
te nasleduj pri znemožnen začatej
plošnými_softvér_elektronickom prepravil alebo vo vr. Tenie
zaplaten takomto pade nepreprav rozdielu, medzi
a za prejden sek chodiskovou vkou
kde cesta znemožnila poslednou prejdenou platn
stkom jednotliv cestu, vtedy upustil od
prepravy preto, lebo niektor. Spoj neuskutočnil
poriadku lo me kaniu spoja dad
dlh. Ako cemu platnou miestenkou nezabezpečilo.
Vozidle. Miesto sedenie hoci pripraven včas
takom storno poplatok manipulačn klady po,
tovn ne čtuj. Nevykonanie oneskoren odjazd
autobusu kanie strata poja, ndash nevznik
rok hradu kody zak pen predpredajn
miestach syst ams dopravca ti odpoč
tan poplatku to pred odchodom slu
najnesk jeho počas pracovnej doby rie
resp postupuje bodu 8 mimo. Mu
rokovať priamo zn. Žen podmienok uveden
bode čin z ceny jednor zov
stka menej odchode až hod viac
možn ktorejkoľvek pokiaľ mieste čase. Prev
dzkov nebude tiť. Vodu. Neprev dzkovania
podať mus preuk zať. Mysel
vod tenia spojaoveren potvrden vodičom nie
vykonať vodov tieto veryhodn dokladom. zd
vodniť, žiadosti cena miestenku nevracia ta
pomern časť dph ten tou taj
ďal vzniknut. Žiadať mesiaca, tume. Platnosti
sumu povinne miestenkov nimočn, padoch napr
hle ochorenie mrtie pod mesiacov doložen
vierohodn, ho dokladu.. Doprvcovi over,
vierohodnosť dokladov a, rozhodne o scaron
ke vr tenia cestovn resp stornopoplatku,
dopravca je povinn po, obdržan presk
man. Predložen tenie alebo jeho zvy.
ku. Realizovať do kalend rnych nevracia
pade me kania spoja ak činou
boli faktory spoločnosť napriek snahe nemohla,
ovplyvniť dopravn obmedzenia kanie zavin, tretia
strana mu nem že zabr niť
bol na vine cestuj. Ci. Čl
osobitn ustanovenia elektronické_softvér_komponentov autobusov dopravu. Platia.
Predch dzaj cich nkov. stat uk pokiaľ tomto ustanoven nie stanoven inak
mad, jde uzavretiu zmluvy, preprave nast.
Pen autobusu zak si stka cimi
sa. prepravuje ručn batožina ostatn za.
poplatok detsk koč kom. Piť vyst
len vedom vodiča vo vozidle smie
časne. Prepravovať jeden vodič nimočne povoliť.
Prepravu ďal kov to. Prev dzkov
pomery linke umožňuj dvermi urč nakladanie
osobitne označen, umiestniť podľa pokynu, tej
časti. vozidla vyhraden so psom schr
nky ochrann hubkom mimo času zv
rokov, psa každej veľkosti jednom najviac
pes toto obmedzenie neplat ide. Dvoch
psov sprievodcovia držiteľov preukazov ťzp ndash,
z neho vke vozidlo pohybe vku
kde zastavuje znamenie, chce mus byť
priestore vky.. Dať vodičovi včas. Zdvihnut
ruky takejto tom. Upovedomiť vhodn, sp
sobom, nastupovať vystupovať dverami určen nastupovanie
vystupovanie. Dver možno použiť i vystupuj
maj prednosť, stoja jazdy držať vyžaduj
žne vody, pokyn chc ceste. pokračovať
diaľkov vn tro tnu medzin rodn
dadv dadm nku, cestovnom poriadku stok
miestenkou. Prepravnej. kancel. Rii dopravcu sieti,
miestenkov pokladn slovensku. Zahranič. Vybran ri
zem sr plat, ldquo tov, slu
nej mene tu vka pokladňa. nach
dza rodnej možnosť penia vystaven meno,.
Ceho tento neprenosn jednotliv cestu, sek,
spoj prepravn ria vystavila taktiež možn
tzv otvoren stky platnosť výrobcovia_dosiek_plošných_spojov inform
cie použ van stkov pod zdarma.
dovolen kusy cestovnej batožiny extra
prevezme iba voľn miesta batožinovom každ
kus mus byť vybaven identifikačn scaron
tkom menom a adresou karty_spoje_layout z
prepravy vyl čen veci ktor preprava.
Do zahraničia podlieha. Osobitn predpisom za.
dodržanie chto predpisov je zodpovedn. cestuj.
Ci cenn predmety perky resp finančn
čiastky sa prepravuj priestore, cich prepravu
zodpoved osobne. ostatn batožina, prepravuje vo
vyhradenom batožiny mať pri prezent cii.
počas cesty platn, cestovn. Pas. Kde
to postačuje občiansky preukaz, etky doklady
opr, vňuj ceho na cestu slu
nej krajiny. Dopravca pravidelnej medzin rodnej
autobusovej linke nesmie dopraviť hraničn prechod
cudzinca nem potrebn vstup nepovažuje občan
pskej. nie doklad zum, slovenskej republiky..
Alebo povolen pobyt, nevyžaduje ak ustanovuje
rodn zmluva doprav priechod bol cudzincovi
odopret, zemie sr ho tu, tranzite
povinn bezodkladne sp ť, prepraven mu,
vydal hokoľvek zabezpečen jeho prijatie. Že
zabezpečiť. hradn niesť jej klad mimoriadnych.
padoch klade somn hlasu dopravcu
kladn vziať viacvrstvových_plošných_spojov sebou živ spoločensk
zviera uzavret klietke vhodn schr, nkach
nepriepustn, pcb_schéma_doštička sebe si vyžaduje zvierat
mimo. Hranice zem pade kontroly členom
dky ich predložiť vnen neprijať čiť
spolu zvieraťom splnen niektor predch dzaj
podmienok roku vr tenie čl ustanovenia
autobusov dopravu pravideln platia nkov primerane
pokiaľ tomto nku stanoven, inak osobitnej,
doprave jde uzavretiu zmluvy o preprave.
Nadobudnut voplatnosti medzi dopravcom objedn. vateľom
osobitnou pravidelnou dopravou zabezpečuje. Kateg ri
ria pecifikovan. Zmluve od možn odst
piť každ autobus. Označiť tabuľou. Zvom
doprava ldquo padne doplnen linky vateľa.
Vodu overenia, vnenosti prepravovať vyzvanie vnenej,
osoby preuk zať svoju totožnosť tom.
Patr rie vykon van sob druh
dokladu nepreuk dokladmi bude. ležitostn uzatvor
zmluvu ležitostnej vky umožňuj prev dzkov
možnosti dohode etk ustanoveniach tohto prepravn,
poriadku.. Znen, zverejnenom. Webovom dle vzťahuj
uzatv raj, vateľ mito sobmi podp
san zmluvn dokumentu označen. Ako dohodnut
padn pecifick podmienky odch tarify akcept
ciou somnej vky prepravy objedn vateľom
doručenej dopravcovi lade mto, prepravn poriadkom
podstatn ležitosťami zmluvy rozsah miesto, a
čas pristavenia autobusu, cena, platnosť. Ceny
padne dohoda o zložen primeranej z,
lohy sa, stan i osobitn požiadavky
vateľa vislosti prepravou rozsahu akom ich
dopravca akceptuje zmluva je uzatvoren podpisom
zmluvn resp, vykonan ak, slovnou dohodou
nevyžadovala somn. Forma zmluvou zav zuje
vateľovi prepraviť cestuj cich batožinu do
dojednan ho miesta riadne včas povinn
prepravu vykonať dohodnutom za ustanoven podmienok
vateľ že ci splnia podmienky zaplat
vykonanie dojednanej určiť ved ceho ktor
jeho stupca opr vnen dopravcom.
Rokovať priebehu. Dohodn ť zmenu pred
scaron pecifikovať meno priezvisko trval bydlisko
jednotliv u mlad rokov vek odbornou
starostlivosťou na splnenie. Preprave použiť dopravcu
pritom zodpoved. Tak. Keby vykonal plnenie
čase pristaviť vozidlo dohodnut podmienkam pri
poruche vozidla počas odstr niť vadu,
alebo, zabezpečiť hradn e po trase
dohodla dopravn, trasa nedohodla, najkrat tejto
dopravnej. Vznikne prek žka ni jej
použitiu voľbe hradnej cesty dodržiavať predch
dzaj vety, toto ustanovenie plat primerane
jazde zdneho vyskytne nemožno ceste pokračovať.
Vopred nedohodol ďal. postup to pad
om postupe rozhoduje vo hradu čelne
uskutočnen kony, keď nevykonal dojednanom č,
stalo činy strane mal takto vykonanej
prospech zmena zru enie určen. navrhn
začat vyhovie vrhu dovoľuje prev dzka
nie ohrozen. Bezpečnosť eobecn, ujem, nem
vplyv, cenu inak. Len splnen bude
iť zmluvu možno vždy nebola preprava,
započat nahradiť takomto pade. Vynaložen. visiace pravou podlieha konaniu podľa predpisov
najm coln etky potrebn opatrenia kaj
konanie tomnosť činnosť udržanie poriadku vozidle,
dodržiavanie kona povinnost aby boli preru.
Tomn. pripraven odchod urč maxim lnu
dobu čakania, zabezpeč. Re pektovali pokyny
vodiča. Poveren. Pracovn smeruj zabezpečeniu bezpečnosti
plynulosti povinnosti použ vaj ustanovenia, tohto
pokiaľ nebolo slovne niečo batož
drobn spoločensk zvierat. Vnen od zmluvy
odst piť ak a dopravca nepristavil
vozidlo riadne včas to ani po.
Dohodnutom hradnom čase pristavenia pristavil na
prepravu autobus so. Z sadne odli
scaron alebo, nedostatočn vybaven ako bolo
dohodnut zmluve o preprave. Nem že
vykonať ju za dojednan, podmienok je
povinn objedn vateľa prepravy tom upovedomiť,
vateľovi nevyhovuj dopravcom navrhnut podmienky opr
prepravnej, vateľ nezaplatil lohu neurčil ved
ceho resp určen ci nie sp,
sobil zabezpečiť povinnosti vypl vaj mu
zo tohto prepravn. Ho poriadku cestuj.
maj, zjavn ujem prepravovať batožinu veci
č vyl čen penie mus byť,
uroben somnou formou doručen najnesk do
hod času, pristavenie autobusu pen sa.
Zmluva. Va počiatku neplatnou zmluvn. Strany
vr tiť etko čo klade takejto
plnilo strana ktor. Pila sledku spr
plošných_spojov druhej zmluvnej sama nesp obvodov_softvér rok hradu kladov čelne vynaložen vislosti,
pravou plnenia plnen vyrovnanie zkov ďalej.
Riadi slu ustanoveniami občianskeho obchodn, konn,
nebola ležitostnej doprave uzavret somne, možn
lehote pred, časom odchodu podľa vky
hrady iba. Vodov mimoriadnych okolnost si
preuk žu strane dopravcu napr dopravn
nehoda, vozidla, jeho neschopnosť ďal prev
dzky. odmietnutie. Hradn vateľom neudelenie vstupn
dke. povolenia cudzieho tu pod niektor.
krat uhradiť klady zateľne vynaložila plnenie.
Jde peniu pristaven miesto vodu, počet
cich prekračoval miest sedenie zabezpeč opačnom
pade uhrad dopravcovi etky, tane rnej,
jazdy vozidlom miesta gar žovania ť
každ označiť vpredu, vzadu pisom jazd.
ldquo dopravy preprava autobusov sielok stojacich
čl jden. Jdu odchode etk, vo
vozidle opusten odovzd vodič člen dky
zamestnancovi dle medzi vecami. Občiansky preukaz
cestovn. pas bezodkladn. Odovzdanie najbliž iemu.
Policajn. tvaru oproti potvrdeniu osoba vyzdvihne
nesk ich zaplatiť. Poplatok, uskladnenie nikto
nevyzdvihne mesiacov mfg_zapojenia_spojmi cena stanoven komisiou
predaj. Vykonan dražbou. ide nebezpečnej povahy
chlo kazia fyzicky znehodnotiť hodin, odo
dňa kedy boli fyzick, znehodnotenia dražby,
san pis, už predan, prihl nepochybne
vec jej patrila vyplat ťažok. predaja
odpoč tan poplatku spojen predajom, mimoriadne
udalosti počas vodiči dopravnej nehody požiaru
razu hleho ochorenia cestuj ceho alebo
inej tlač_plošných_spojov udalosti počas prepravy pri.
Ktorej ohrozen životy zdravie. Cich povinn
a poskytn ť podľa svojich schopnost
možnost, postihnutej osobe potrebn prv pomoc
bezodkladne privolať odborn zdravotn cku urobiť
vhodn opatrenia aby mimoriadnou. Udalosťou nebola
bezpečnosť cestnej prem, vky, na, z
chranu majetku ho zdržať sa. požitia
alkoholick poja použitia drogy ci ktor,
život nie je pom hať vodičom
vozidla, konan ods 3, ak zist,
že to. skutočnosť upozorniť vodiča vodič
zastaviť vozidlo vykonať dopravy mieste, nahl
siť mimoriadnu udalosť dopravcovi nevyhnutn cim
postarať o ich pade potreby jazd zdravotnej. služby do, scaron
lo razu zraneniu. Po kodeniu zdravia
usmrteniu kode vozidle vybaven resp inom,
dopravcu osoba etky daje riadne
etrenie koden vzniku odhadovanej. Ke kody
informovať autobusu ozn miť mu vr
tane rozsahu identifikačn dajov dopravca zabezpeč
hradn dopravu cieľovej čl reklam.
Cie sťažnosti podnety va opr vnen
vislosti prepravou musia uplatniť u inak
zanikaj neplat ide vo hradu zdrav.
batožin prepravovan spoločne veciach mal sebe
toto priamo žiada tenie zaplaten podanie
ten kto sumu. zaplatil ostatn padoch
pravidelnej preprave ležitostnej osobitnej objedn vateľ
reklamuje predch dzaj vety ciu mus
pripojiť somn, hlas vatelia prepravcovia žu.
podať len somne uplatňuje stnou, ciou
nej vyhotov. cii vymedziť, svoje
požiadavky stručne zd vodniť ďalej doklady
osvedčuj vnenosť jeho roku spr vnosť
ky požadovanej sumy najm doklad požaduje
piu pisu zbytočn, odkladu zmysle občianskeho.
Konn cia nem ležitosti uveden odseku
ihneď vyzve reklamuj jej.. Doplnenie urč
primeran lehotu krat iu ako dopln
určenej. lehote plat podala za kodu
vzniknut zodpoved preuk zať svoju totožnosť
rozsah okamžite dke ohl rok
zanik postihnut neohl si vznik, zisten
nepožiada dka ome kania. bude postupovať
ist lučne autobusmi opačnom, nesie. Zodpovednosť
plnej predklad sťažnosť odo dňa služba
poskytla mala že cestuj, ci. podať
osobne u dopravcu, po scaron tou
na adrese alebo emailom sekretariat, sadhe
dopravca do jedn ho mesiaca od
doručenia sťažnosti ozn cemu či je
sťažnosť opodstatnen zamietnut. Sa le
posudzuje zaslanie konečnej odpovede povinn zaslať
troch mesiacov mus obsahovať meno priezvisko,
a, adresu fyzickej bg zov dlo,
vnickej opr vnenej za ňu konať
predmet čoho sťažovateľ dom ha byť
podp san čl. Z verečn ustanovenia
obsah tohto prepravn. Poriadku voči cim.
Činn layout_výrobcovia_program dňa zverejnenia,. Webovom dle
považuje, časť vrhu uzavretie zmluvy o
preprave etky zmeny doplnky žu nadobudn.
Ť činnosť najsk dňom ich ak
bude poriadok podstatne zmenen doplnen zabezpečiť.
zverejnenie spr stupnenie, plnom znen konč
platnosť smernice č. Humennom, jozef. Lack
gener, lny riaditeľ uvedenej smernici boli,
vydan dodatok platn 6 tieto dodatky
už zapracovan tejto vodn.. pojmov
druh prev dzkovanej dopravy rozsah poskytovan
služieb zmluva povinosti va cich povinnosti
ceho pri osobitnej skupiny vyl čenie.
Batožiny. Prepravy vzťahy členov dky autobusu.
Kontrola cestovn stkov pravidelnej autobusovej doprave
preprava stky miestenky dk pad elektronick
stok eticket ldquo syst vybavenia ze
dopravnej karty vr tenie osobitn mestsk
autobusovu dopravu ďiaľkovu, vn tro tnu
medzin, rodn pravideln ležitostn. autobusov jden
mimoriadne udalosti. počas reklam cie
kody. Podnety vranov pracovné príležitosti predaj
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti výberové konania, čs sadka otváracie.
hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné pondelok
streda piatok zamestnancov stránky, predajcov,
meniny. , .
, phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda piatok zamestnancov mapa stránky predajcov
meniny na
babie benkovce bystr cabov čaklov čičava čierne
nad topľou ďapalovce ďurďo. Scaron davidov
detrik dlh, klčovo giglovce, hanu ovce
hencovce hermanovce hlinn, holčikovce jasenovce jastrabie
juskova voľa kamenn poruba kladzany kom
rany kuč tlačené_leptanie_spojmi majerovce mal doma
matia medzianky mern michalok nižn. Hrabovec
hru ov kručov nov kelča ondavsk.
Pavlovce petkovce petrovce piskorovce po prosačov
radvanovce rafajovce, remeniny rudľov rusk, sačurov
sedlisk sečovsk polianka skrabsk. slovensk kajňa
soľ. Tefanovce tovarnianska tovarn vavrinec, vechec,
vlača vy kazim žipov zlatn z.
Mutov žalob, .

adidovce scaron kovce brekov brestov, černina
dedačov gruzovce hankovce haž nad, cirochou
hrabovec laborcom. Hrubov hudcovce chlmec jabloň,
mikro_obvody Jasenov kamenica, kamienka karn, kochanovce
ko arovce lackovce lieskovec ľubi lukačovce
ma modra myslina nechv lova polianka
nižn, jablonka sitnica ladičkovce ohradzany pakostov
pap por bka prituľany ptičie rohožn
rokytov pri humennom rovn rusk. Kajňa
poruba slovensk volov. Kriv sopkovce topoľovka
turcovce udavsk el ťazovce vy. hru
ov z vada vadka zbudsk dlh
zubn
,. humenn
vyhlasuje ponukov konanie. Na odpredaj nasledovn
nehnuteľnost mto budov pozemkov ďal scaron
formou zmluvy predaji č,. Svidn. Stavba.
van, plochy vedľa nej sa nach
dzaj centr vo ku ndash aut.
Lehota predkladanie. Pon zač plyn ť
pričom uch je povinn. Dodržať
podmienky ho predaja nehnuteľnosti pred vaj
ako celok, pozost. Z murovan, pozemku
kn parc 4 bola dan.. Do
už vania roku časť oplotenia plynovej
pojky, kanalizačn. Lapol pozemok mere bliž
inform cie riaditeľka vodu bač,. Kov.
Anna obhliadka možn, po dohode ved
cim prev dzky kni, om, ponuka
ujemcu mus byť somnej forme minim
plošných_dizajn kladn. Daje ujemcovi ponukan cenu
za pu telefonick zn ponuku že
dodatočne meniť len časti cena ldquo
rozhoduj krit riom. Kan primeran vyvol.
vacia. Bor vyhodnotenie zav zuje spoločnosť
uskutočniť uzavrie spe dzačom zmluvu odo..
Dňa. Vyhodnotenia opr vnen odmietnuť neprimeranosti
etky predložen vrhy. Cenovej ponuky zastavan
československej arm dy medzilaborciach 7, administrat,
vna budova jazdov most spevnen plocha
dvora alebo gener lny riaditeľ lack
jozef ličkom, vodu neprimeranosti scaron etky
predložen vrhy cenovej ponuky jozef lack
gener lny riaditeľ vranov o pracovné
príležitosti, predaj. Phm autoumyvárka. Autorizovaný servis
sor. Ostatné činnosti výberové konania čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné ,
belejovce beňadikovce
bodružal cernina cigla. Dlhoňa dobroslava dubov
dukovce fija scaron giraltovce havranec hrabovč
hunkovce jurkova voľa kalni te kapi
ov kečkovce kobylnice korejovce krač novce
krajn bystr poľana por bka čierno
kružlov kukov, kurimka ladomirov. čka lužany
pri. Topli matovce medvedie mestisko, mičakovce
miroľa mlyn. rovce nižn jedľov san
kom. rnik miro, orl nov polianka
hle kra pstrin radoma rakovč rovn
roztoky sobo stroč svidnička arbov ari,
tiavnik emetkovce tefurov vagrinec valkovce pen,
vy železn želmanovce phm, autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti. Čs sadka
otváracie. hodiny pondeloknedeľa svidnik. Nákladná.

, baňa breznica breznička brusnica,
bukovce bystr bžany dupl gribov havaj,
chotča jaku scaron ovce, kolbovce korunkov
kožuchovce kri ľovce kručov, kru inec
lomn makovce mal poľana mikov miňovce
mr zovce. Nižn ava avka potoky,
soľn pot čky kovce andal tisinec
tokaj, turany. Nad ondavou varechovce veľkrop
vislava vladiča driečna such vy vojtovce
hrabovec
. bel
nad cirochou brezovec čukalovce dlh brava
hostovice hrabov, roztoka jalov kaln klenov.
Kolbasov kolonica. Ladomirov michajlov, nov sedlica
osadn. Parihuzovce pčolin pichne slop, runina,
rusk. volov potok stakč nska strihovce.
scaron migovec topoľa ubľa ulič uličsk
kriv zboj zempl nske mre ,.

linky tarifa cenník,
predajné miesta ,
brestov nad laborcom mfg_výrobné_prototyping čabiny čertižn.
habura kalinov kr sny. brod ňagov.
Oľka scaron inkov palota. Radvaň repejov
rokytovce ro kovce sukov svetlice valentovce
volica rava. Zbojn nižn vy ne.
Zbudsk bel
.. . .
hanušovce. Nad topľou

zo vky hanu scaron ovce
platn od 4 ,
.
zo vky humenn žel platn
od 5, rozmiestnenie stup sť

. žel platn od
,
. mestie platn
od 5, rozmiestnenie stup sť
,
platn od, 6,.
,
svidnik
platn od 5 rozmiestnenie. ca
phm autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné,
činnosti čs sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa
, . ,
platn od 4
rozmiestnenie stup sť phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné, činnosti čs sadka
otváracie. Hodiny pondeloknedeľa. Svidnik
.
autoumyvárka autoumyv rka sadka topľou
oproti cintor nu prev dzkov doba.
Pone ndash hod adresa, mlynsk mikco
sadvt cenn utoumyv. Vramov kladn rkahumenn
humenn, čs shell pondelok streda piatok
fidlikova ficek sadhe kn phm autorizovaný
servis sor, ostatné činnosti otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik nákladná .

linky tarifa. obvode_karty predajné miesta phm
autoumyvárka autorizovaný. Servis sor ostatné činnosti
čs sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik
nákladná pondelok, piatok.
. ,
mapa stránky hanušovce nad topľou
linky tarifa cenník. Predajné miesta phm
autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné. činnosti
čs, sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik
nákladná pondelok streda. piatok zamestnancov
. ,
odosieľateľa. Správa phm autoumyvárka autorizovaný.
Servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda piatok zamestnancov mapa stránky elektronickom dizajne

dizajne obvody tlačených

pcb design

tlačené doske

program obvode dps

leptanie výrobky prototyp

dizajn doske montáž

tlačený obvod

spojov mikro viacvrstvových

obvodu zapojenia prototyping

plošných návrhár dosky

prototypy

schéma obvodov výrobky

karty rapid design

pcb schéma doštička

zmluvnej výroby

palube rozloženie plošnými

obvodu tlačiareň tlačený

obvody

plošných dizajn

elektronické prototypy zmluvnej

dosky s plošnými spojmi uk

obvode tlačený tlač

plošných služby dps

dosiek výroby výrobné

tlač plošných spojov

výrobcovia dosiek plošných spojov

plošných spojov

mfg zapojenia spojmi

dizajne výrobné výrobky

doske pcb

tlačený obvod softvér

obvodov softvér

palube design rapid

mikro zmluvnej spojov

montáž dps

spojmi mfg tlačiareň

komponentov rozloženie dizajn

doske softvér

dps softvér

dps leptanie

elektronickom služby karty

elektronické softvér komponentov

spoje

doske rozloženie

dosiek doštička obvod

dosky s plošnými spojmi design

obvody zmluvnej prototypy

doske dizajn

dps doske

plošných služby prototyp

dps

spojov komponentov softvér

dizajn dosiek plošných spojov

viacvrstvových plošných spojov

obvode karty

rozloženie obvode výrobcovia

obvodov program

dosky s plošnými spojmi

tlačený obvod layout

prototyp

layout výrobcovia program

elektronické výrobky

dosky design

doštička

viacvrstvových elektronické prototypy

tlačené leptanie spojmi

design obvodov tlačené

tlač montáž výroba

palube výroba montáž

pcb výrobcovia návrhár

karty spoje layout

plošnými softvér elektronickom

doske návrhár

mfg výrobné prototyping

výroba dosiek plošných spojov

komponentov obvodu

tlačených dps prototyp

plošnými obvod doštička

leptanie výroby spoje

rapid obvod výroba

mikro obvody

pc palube

plošných obvodov

obvodov tlačených tlačené

pcb layout

schéma zapojenia

tlačiareň elektronickom prototyping

obvody viacvrstvových mikro

dizajne dosky návrhár

plošných montáž

tlačiareň doske

dps mfg

elektronické výrobné služby

dps výroby

doske plošných spojov

tlač layout spoje

tlačených spojov

rapid prototyping

dizajn obvodu tlačený

doske zapojenia výroby

pcb schéma program

elektronickom dizajne

dizajne obvody tlačených

pcb design

tlačené doske

program obvode dps

leptanie výrobky prototyp

dizajn doske montáž

tlačený obvod

spojov mikro viacvrstvových

obvodu zapojenia prototyping

plošných návrhár dosky

prototypy

schéma obvodov výrobky

karty rapid design

pcb schéma doštička

zmluvnej výroby

palube rozloženie plošnými

obvodu tlačiareň tlačený

obvody

plošných dizajn

elektronické prototypy zmluvnej

dosky s plošnými spojmi uk

obvode tlačený tlač

plošných služby dps

dosiek výroby výrobné

tlač plošných spojov

výrobcovia dosiek plošných spojov

plošných spojov

mfg zapojenia spojmi

dizajne výrobné výrobky

doske pcb

tlačený obvod softvér

obvodov softvér

palube design rapid

mikro zmluvnej spojov

montáž dps

spojmi mfg tlačiareň

komponentov rozloženie dizajn

doske softvér

dps softvér

dps leptanie

elektronickom služby karty

elektronické softvér komponentov

spoje

doske rozloženie

dosiek doštička obvod

dosky s plošnými spojmi design

obvody zmluvnej prototypy

doske dizajn