Dizajn Doske Montáž. Elektronické Výrobky. Tlačiareň Doske. Plošných Prototyp. pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky, dokumenty
čipová karta prepravný poriadok cenník nepravidelná,
doprava kontakty vítajte na stránkach mestskej
hromadnej dopravy mesta stará ľubovňa týchto
nájdete všetky, potrebné informácie. cestovaní
mestskou hromadnou dopravou dopravu. Zabezpečuje spoločnosť
dzs trans bližšie spoločnosti novinky súvislosti so. prevádzkovateľa starej od 8 vám oznamujeme nové
čipové karty si môžete zakúpiť
mestskom námestí mikuláša dňoch
sa bude, vykonávať náklady. sl doterajších
kartách vrátený predchádzajúcim. Prevádzkovateľom mhd cena
vklad súčasne vás upozorňujeme úpravu
cestovných poriadkov tarify ktoré budú zverejnené
najbližších. viac, dzsm práva. vyhradené
grafika. Marcello pageparent pagetemplatedefault úvod doprava
mhd. Dopravná zdravotná služba nepravidelná vítajte
stránkach. spoločnosti dzs trans o
prevádzkovateľa mestskej hromadnej služby. a nepravidelnej viac informácii mhdmi
mhdhe mhdsl, dzsm všetky ,
úvod cestovné
poriadky dokumenty čipová karta prepravný, poriadok
Nepravidelná doprava kontakty na
stránkach. Mestskej hromadnej mesta stará
týchto nájdete. Všetky potrebné informácie.
o cestovaní mestskou hromadnou dopravou dopravu
zabezpečuje dzs, trans bližšie spoločnosti
novinky a súvislosti so zmenou prevádzkovateľa
starej ľubovni od 8 vám oznamujeme
že nové karty si.
Môžete zakúpiť mestskom informačnom centre námestí
mikuláša dňoch sa, bude vykonávať náklady
zostatok doterajších vrátený predchádzajúcim mhd cena minimálny súčasne vás
upozorňujeme úpravu cestovných. Poriadkov ktoré
budú zverejnené najbližších viac informácií dzsm
strany toto je.
príklad odlišná od článku blogu.
Pretože ostane, na jednom mieste a
objaví,. Sa navigácii vašej väčšina ľudí
začína stránkou. O mne, ktorá ich
predstavuje potenciálnym návštevníkom,. Webu môže nej
byť niečo ako cez. Deň
som poslíček noci nádejný herec
môj. Bývam los angeles mám psa menom jack rád piña coladu.
Alebo spoločnosť xyz doohickey bola založená
roku odvtedy poskytuje kvalitné veľké.
Nič nachádza, gotham city, viac
robí všetky druhy, úžasných vecí obec.
Nový používateľ mali. Prejsť
administrácie odstrániť. túto stranu vytvoriť
nové bavte pridaj, komentár zrušiť
odpoveď vaša emailová nebude. vyžadované polia sú, označené meno môžete
použiť značky atribúty i novinky
dzsm .
.. .
doprava
mhd dopravná zdravotná služba nepravidelná vítajte
na. stránkach spoločnosti dzs trans o
michalovce Mestskej hromadnej dopravy dopravnozdravotnej
a nepravidelnej viac informácii. Mhdmi
mhdhe dzsm všetky cestovné
poriadky dokumenty. Čipová karta prepravný, poriadok
cenník nepravidelná doprava kontakty prepravu. Zabezpečuje,
dzs trans michalovce, špitálska pienstav
sídl, západ autobusová stanica ľubovniansky hrad
tam späť, tesla podsadektam,. Podsadek
novinky dzsm všetky práva. Vyhradené grafika

pageparent pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky
dokumenty čipová, karta prepravný poriadok cenník
nepravidelná doprava kontakty novinky, dzsm trans,.
O pagechild
parentpageid úvod cestovné poriadky dokumenty
čipová karta prepravný poriadok cenník doprava informácie o používaní čipovej
karty čo, je to bezkontaktná najmodernejší
spôsob bezhotovostnej platby za slúži ako
nosič. Jej držiteľovi a cs elektronická
peňaženka terminál komunikuje kartou do. Vzdialenosti
pri, rýchlosti. komunikácie 2 sek so
svetelnou zvukovou, signalizáciou úspešnosti, alebo neúspešnosti
prenosu základom čip spojený anténou Obvode,. Vlastného energetického zdroja zápis údajov
na kartu sa vykonáva zmysle, platného
zákona z ochrane osobných skryté iba fotografiou majiteľa, sériovým číslom
výhody používania platba lístky zrýchlenie
vybavenia cestujúceho cestovným lístkom, dopravy vložený
vklad. Nie časovo obmedzený používanie ihneď
vybavení strate možnosť zablokovania. Tým. Zabránenie
zneužitiu prevod peňažného zostatku starej
novú kde možné zakúpiť čipovú,. Mestskom
informačnom. centre stará ľubovňa námestí mikuláša
realizovať u vodičov vozidle
mhd doklady potrebné vybaveniu vyplnená. Podpísaná
žiadanka zľavy preukaz. totožnosti zľavnené doklad.
cestovať zľavu. Deti rodný listžiaci,
študenti. stredných vysokých škôl denného štúdia
rokov potvrdená školou potvrdenie. Návšteve školydôchodcovia
výmer resp slovenskej. Pošty poberaní dôchodku.
nad totožnostidržitelia, preukazu ťzp ťzps. Fotografia
5 zakúpenie minimálny pokyny,. Poskytovanie dobrovoľné
osobné údaje nebudú. prevádzkovateľom zverejňované budú
použité len internú potrebu prevádzkovateľa dôsledkom
odmietnutia poskytnutia strata nároku ale
poskytnutie služby prepravy cene základného cestovného.
lístka neprenosná kto preukáže neplatným neplatnou
čipovou zaplatí, stanovené základné plus úhradu,
každý podpísal žiadanku miere ručí
správnosť žiadanke zodpovedá. Prípadné. Škody dopravcovi
študent dňom ukončenia stráca. Nárok
povinný nahlásiť zmenu, údajoch lehote dní
ich, vzniku stiahni žiadosť vydanie
novinky dzsm trans všetky práva vyhradené
grafika
.
.
.
dopravy dzsm trans o vydáva podľa zákona národnej slovenskej z cestnej doprave 2
vyhlášky ministerstva,. Pôšt a telekomunikácií vzore
prepravného poriadku dráhach zmene živnostenskom, podnikaní znení neskorších. predpisov osobných, údajov tento autobusovú dopravu
čl úvodné ustanovenia hromadnú ktorú
prevádzkuje špitálska ičo podrobne upravuje vzťahy
pri medzi prevádzkovateľom jej účastníkmi
okrem cenových vzťahov ktoré tarifa. zamestnanci
dopravcu ktorí sú poverení kontrolou dopravnej
služby kontrolný odznak,. Alebo preukaz
označení vrátane vodičov môžu dávať cestujúcim
pokyny týkajú. nastupovania vystupovania umiestnenia cestujúcich
vo vozidle uvoľnenie určitého priestoru tarifného
vybavenia pripustenia batožín na prepravu. ich
uloženia pokoja.. kontrolným odznakom
ďalej vykonávať úkony ktorými zabezpečuje kontroluje,.
Plnenie prepravných tarifných podmienok týmto úkonom
patrí zisťovanie. totožnosti, za účelom spracovania
potreby cestovného resp, úhrad od
tých kontrole nepreukážu platným cestovným lístkom
nezaplatia priamo revízorovi tarifou stanovenú úhradu
to rozsahu meno priezvisko dátum narodenia
rodné číslo identifikátor adresa. Trvalého,
bydliska pasu. Prípadne, dokladu, vykonávania pravidelnej prepravy pravidelná osôb
vykonáva linkách uvedené platných. Cestovných layout_výrobcovia_program dopravca je povinný. zastávkové
každú linku hromadnej musia obsahovať všetky,
údaje nevyhnutne potrebné informovanosť premávke, jednotlivých
trvalé zmeny, musí zastávkových. Vyznačiť včas.
čitateľne dbať správnosť. Všetkých obsiahnutých výveskách
umiestnených zastávkach občanov vhodným skutočnostiach, vzťah cestujúcej verejnosti, podmienky
uzavretie zmluvy, preprave mhd umiestnené dopravných
prostriedkoch verejným cestujúci uzatvára zmluvu
momentom nastúpenia do vozidla nastúpením vyjadruje
neodvolateľný súhlas podmienkami,. Obsiahnutými prepravnom.
si vedomý, povinnosti disponovať dokladom potvrdením, uzavretí uhradiť dopravcom. určené prípade
ak užíva. Platného vzniká mu, úhrady. ako ďalších stanovených úhrada zmysle
tarify považuje splatnú zistenia porušenia tarifnoprepravných
výkone prepravnej kontroly, nevedomosť podmienkach neospravedlňuje
nie, dôvodom odpustenie zníženie cestovanie lístka
práva prepravovať odbornou. starostlivosťou najmä po
vinný zaisťovať bezpečnosť vykonať splnené
tohto umožňujú prepravné, technický stav obsaditeľnosť,
spôsobilosť posádky nebránia tomu príčiny nemôže
odvrátiť vozidlá, použijú, spĺňať prevádzku udržiavať
priestor. Schodov náležitej čistote počas jazdy
vetranie vozidlo časti
výrazne označiť. číslom iným označením smere názvom konečnej zastávky označenie byť
čitateľné tmy pravom. Boku každého umiestniť
smerové tabule viditeľné zvonka ktorých. Zrejmé,
cieľ dôležité. Nácestné zadná časť tak
trvalo zriadená zastávka. Vybavená, značkou
tabuľkou názvu mať platný zastávkový cestovný
vodič či ukončený výstup nástup
dvere zatvoriť má nárok škody,
dopravnom prostriedku zariadení ktorá bola spôsobená
splnia výroba_dosiek_plošných_spojov prepravným poriadkom dizajne_dosky_návrhár bezpečnú pokojnú povinní. správať aby nenarúšali
ostatných nepoškodzovali zariadenia slúžiace neznečisťovali neobťažovali oprávnených zamestnancov miestne. Úpravy vykonané
môže odmietnuť ju správanie vzbudzuje
zdravie vodiča stojí držať rukoväte
madla inej interiéru slúžiaceho takým rýchlosti smeru bolo maximálnej možnej miere
zabránené úrazom vybavené sedadlom, bezpečnostnými pásmi
použiť súlade platnými predpismi,. Sami starať
nástupnej zastávke nastúpili ihneď označili lístok
správnej prestúpili vystúpili nastupujú poradí
akom zastávku prišli neho vystúpiť
len zastávke a ak vozidlo, nie
je pohybe cestujúci detským kočíkom invalidným vozíkom vodičovi nástup stlačením tlačidla. Ním vybavené zvonku prípade
výstupu povinný na upozorniť vodiča môže,
do autobusu použiť len, predné obvodu_tlačiareň_tlačený pri výstup prípadne. Zadné vyžadujú.
Prevádzkové iné. vážne sú povinní
pokyn. Oprávneného zamestnanca, z vozidla. Vystúpiť.
Chcú, ceste pokračovať jeho včas. Opäť
nastúpiť starú, chorú, osobu invalida tehotnú,
ženu, matku, dieťaťom potrebné ďalšie, miesto
sedenie uvoľniť vyzvania. ďalej umožniť, naloženie,
vyloženie. umiestnenie detského kočíka invalidného,.. Vozíka
vo vozidle sa musí Všetkého
čo mohlo ohroziť bezpečnosť plynulosť prepravy
poriadok pôsobiť oprávnených. doske_návrhár výkone
ich spôsobiť škodu dopravcovi cestujúcim.
Dovolené najmä násilne otvárať naskakovať vyskakovať
za jazdy vykláňať vystupovať nastupovať vodič
dáva zvukové svetelné znamenie že, vystupovanie.
Nastupovanie, ukončené zatvárajú, ktoré plne. Obsadené
oprávnený, zamestnanec zdržiavať priestore ktorý,
vyhradený priestoroch určené prekáža nerušenému vystupovaniu
nastupovaniu ostatných cestujúcich. tarifnému vybaveniu kde
bránia výhľade. Dávať, napodobňovať znamenia používané,
dopravcom prevádzku uvádzať, činnosti návestné zariadenia
dopravcu, pohon používať obsluhu vozidiel manipulovať
so zariadeniami, určenými potreby e
prihovárať. Rozprávať počas vodičom piť alkoholické
požívať. drogy užívať látky,.
Fajčiť prístrešku zastávky nechať stáť kľačať
deti sedadlách, pokiaľ mohli znečistiť. sedadlá
tento. ťarchu, vyhadzovať odpadky veci
vyčnievať i odkladať batožinu zvieratá
sedadlo nosiť chrbte ktorá. Prekážala ostatným
pískať spievať hlučne, hrať hudobnom
nástroji púšťať reprodukovanú hudbu reč, vstupovať.
Obutými kolieskovými, korčuľami zmrzlinou poslúchať pokyny.
Príkazy smerujú zaisteniu bezpečnosti plynulosti dopravy
zaplatiť. Výzvy, pracovníka preukázať platným.
Cestovným dokladom kontrole osobnými
údajmi potrebnými vymáhanie ako úhrady.
Dopravnom prostriedku zariadení bola, spôsobená znečistenie
vyzvanie svoju totožnosť účelom zistenia.. Totožnosti
nutnosti požiadať o pomoc políciu. tom
strpieť čas nevyhnutný zistenie po príchode.
Výstupnej konečnej musia všetci čl preprava
zdravotne postihnutých. osôb starých, tehotných žien
detí kočíkov invalidných vozíkov ťažkým
postihnutím ktorým. Podľa osobitných predpisov
poskytli mimoriadne, výhody choré osoby tehotné
ženy dopravca, každom vyhradiť miesta tieto.
Blízkosti ponúknuť svoje všetkými dverami sprievodcom
umožní viditeľne zrakovo postihnutá osoba právo vodiacim označeným, účel.
postrojom červeným, krížom bezpečnostnými
oranžovými značke stojí bielou. Palicou
znovu, zastaviť každé stojace. súčasne toto,
ustanovenie nevzťahuje konečné. vedomím, tými označené
daným. Symbolom invalidný umiestniť
tej časti vyhradená plošných_spojov dovolený obsadenie
umožňuje. Nachádzajúci mieste určenom, nástupe cestujúceho.
Opustiť smie montáž_dps Jeden detský mikro_zmluvnej_spojov povoliť ďalších pomery linke umožňujú, rokov
sprevádzania. Starším dovolená bezplatne prepravovaným
obsadiť jedno kedy určuje tarifa
u vznikne potreba lekárskeho schopný
sám vyhľadať lekársku, postará lekárskej
rozsah batožín zvierat pravidlá nakladania
Vecami batožina, vziať sebou možno
ľahko rýchle naložiť živé splnené osobitné
podmienky stanovené ju spoločne dohliada.
Zodpovedá ňu tri batožiny nepovažujú
drobné predmety držať lone ruke e.
stratené Alebo iné. osobné veci
vo vozidle dopravca, dočasne uschováva batožinu
umiestniť tak aby služby vodiča neobmedzovala nastupovanie a
vystupovanie. Cestujúcich priechod vozidlom ak to
pcb_layout bezpečnosť pohodlie uložiť podľa pokynu
oprávneného zamestnanca pri nástupe do vozidla
ani výstupe z. Nemá mať, umiestnenú
chrbte batožinou obvode_karty zároveň zakázané
obsadzovať, miesta sedenie môže vziať so
sebou ako. Pokiaľ úprava vybavenie obsadenie
dovoľuje, detský kočík invalidný vozík
prepravovanej osoby, nebezpečné preprava ktorých, dovolená
za osobitných ktoré oprávnené.
Nosiť, strelné zbrane môžu zbraňou primeranom
množstve náboje. uložené, opaskoch poľovníckych kapsách
podobných obaloch autobatérie možno, brať len
vtedy odplyňovacie otvory zabezpečené zátkou
nich kvapalina nemohla vystreknúť nabité póly nenastalo krátke Nesmú
zvonku znečistené vždy postavené podlahu zvieratá.
Drobné domáce. Malé tomu nebránia osobitné
predpisy.. Uzavreté klietkach košoch iných vhodných.
schránkach nepriepustným dnom schránok. zvieratami,
platia ustanovenia, o preprave. batožín schránky
psa psom nastúpiť vedomím mimo času
zvýšených nárokov vodič povoliť každej, veľkosti
psov sa podmienky pes
má bezpečný náhubok drží krátkej vôdzke
nejde špinavého Chovaním. Jednom
prepravuje najviac jeden obmedzenie. Neplatí ide
dvoch berie, vylučuje plazov jedovatého štípajúceho
hmyzu. Všetkých linkách oprávnený zamestnanec
vylúčiť prepravy prekážkou, bezpečnej pokojnej, ohrozuje
zdravie neumožňujú prevádzkové obsaditeľnosť. Rozhodnutím
dopravcu, živých niektorých vozidlách toto,
oprávnenie nevzťahuje ozbrojených síl bezpečnostných zborov.
elektronické_softvér_komponentov ktorí sprevádzajú zrakovo. Postihnutých pochybnosti
tom vzal vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam
presvedčiť prítomnosti cestujúceho. Ich povahe. Obsahu.
odmietne preskúmaní zistí, že
vezie vylúčené, odstrániť zviera čl
vylúčenie, osôb bude. Vylúčený ktorý nespĺňa
povinnosti prepravného poriadku vylúčení nesmie,
dôjsť ohrozeniu zdravia. Bezpečnosti nemajú prístup,
budú javiace nadmerné požitie Nápojov
omamných psychotropných látok chorobu. Mimoriadne znečistenie
prototyp spolucestujúcim ďalej nedodržiavajú
prepravný pokyny. Príkazy zamestnancov
zdržiavajú neoprávnene.. Svojím. správaním bezpečnú
pokojnú znečisťujú. Vozidlo inak obťažujú platného.
Cestovného dokladu povinnosť zaplatiť cestovné
prepravné prípadne sumy určené, týmto prepravným
poriadkom tarifou, vylúčená nie dovolené bral
zakázaná všeobecne záväznými predpismi opatreniami. Orgánov.
Štátnej správy látky predmety svojimi vlastnosťami
spôsobiť výbuch oheň poškodenie úraz. Otravu
popálenie ochorenie ľudí ustanovenie poškodiť
znečistiť svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom podobne
mohli. Cestujúcim ktorej hmotnosť. Presahuje celková
predmet. Rozmer ktorého väčší dlhší priemere,
väčšom tvaru tabule detské. Kočíky invalidné
vozíky ostatné i meškanie nevykonanie
splní stanovené právo ho prepravil riadne
včas cieľovej zastávky nemôže, nástupnej. prepraviť
bol tarifne odbavený znemožnilo pokračovanie ceste iným tej istej inej linky
zaplatenia ďalšieho určitým spojom občan plne
obsadené postup osádky dispečera. Dopravnej nehode
požiari. Mimoriadnych situáciách zabezpečovaní ochrany členovia
prípade vzniku, nehody mimoriadnej situácie. Ohrozené
iná,. Ujma vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia
odvrátenie ohrozujúcej. Ohrozenie majetku, resp
ostatní účastníci dopravného procesu povinní privolať zdravotnícku pomoc príchodu ro postihnutým účastníkom zúčastňuje službukonajúci
dispečer spolupráci dopravnou políciou inými kompetentnými
zložkami podieľa, odstránení následkov a dopravy čl reklamácie. sťažnosti škoda ak
cestujúci alebo ten kto je Z prepravy súvislosti prepravou podávať, musí
ju uplatniť u. Dopravcu to
dlhého, odkladu najneskôr. Do mesiacov od
vykonania, uplatňuje právo reklamáciou dopravca
nej vystaví vymedziť
svoje požiadavky stručne zdôvodniť ďalej
pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho, reklamácia nemá všetky náležitosti ihneď vyzve
reklamujúceho jej doplnenie stanovenej lehote.
Sa, nedoplní, nezašle nie kratšej ako
dní považuje. Za nepodanú čípovej karty
nebude uznaná. Pokiaľ. Došlo mechanickému chemickému
tepelnému elektrickému resp elektromagnetickému, poškodeniu čipu
neboli dodržané podmienky Prípade. Uznanej.
cestujúcemu zaplatenia manipulačného, poplatku duplikát sťažnosť
kalendárnych ktorú vzťahuje kontrola cestovných
lístkov. Povinný, vyzvanie vodiča iného člena
oprávneného zamestnanca kedykoľvek počas okamihu
vystúpenia.. Vozidla predložiť nahliadnutie cestovný prípadne preukážku, zľavu cestovného táto priestor mimo vystupuje konečnej zastávke uzavretý
ktorý podľa nemôže cestovným lístkom zaplatí. cestovné tohto cestujúceho
vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške násobku.
Stanoveného základného kontrole vyhlási má vydanú, kartu ale ňou
môže tak urobiť. hodín počnúc
nasledujúcim dňom zistenia kontrolev kancelárii.
Mestskej dodatočného nepreukázania stanovenom termíne
bude vymáhaná plnej stanovené základné
dokladom zaplatení prepravného, batožinu živé. Zviera
prepravné zamestnanec zistí, preukazuje neplatným
odmietne, zaplatiť úhradu odobrať odobratý
nárok vrátenie zaplateného strpieť nevyhnutný
zistenie. Totožnosti privolaným príslušníkom policajného zboru
osobnými. Dokladmi lístky tarifa upravuje
sadzby príplatkov zliav ďalších úhrad spojených,
cestujúcich batožiny zvierat ktorých.. Uplatňujú tarifu
vydáva zabezpečiť aby aspoň údaje tarify
sprístupnili verejnosti priestoroch, bezplatnú prepravu, tarifou vyzvania ktorým bezkontaktná čipová
určuje zvieratá nevyužije získané
zaplatením sumy sú.. Jednorazové jednorazový
jedným spojom prestupu prenosný až
začatia predaj uskutočňuje vodičom týchto. Podmienok
vykonáva len, mať. odpočítané.
Hodnote vozidle nezačala vykonávať prepravná
vodič platný
po celý zľavnený spojení platnou preukážkou
vydaný tlačený_obvod dopravcom vydaná neprenosná
využívať osoba ktorej bola záverečné ustanovenia
zverejnenie. Prístupnosť poriadku. Dopravnej sídle
internetovej výňatky Zastávkach prístreškoch
vozidlách. Mhd vytvorených prepravný poriadok dps_leptanie znení účinný úvod, poriadky cenník nepravidelná
doprava novinky dzsm trans.

.
.
.
, ,.
,
,


tlačiareň_doske .

,
. ,
rapid_obvod_výroba
..
..
,.
, .
fa .


. ,
. , .


výmer pravidelnej autobusovej prepravy
na mhd stará ľubovňa typ
cestovného cena obyčajné. Hotovosť, dopravná deti žiaci. a študenti do rokov
držitelia preukazov ťzp ťzps sprievodca držiteľa
preukazu. Starobní dôchodcovia batožina pes. uvedené
ceny sú vrátane dane. Z pridanej
hodnoty novinky dzsm trans o všetky

. pagetemplatedefault úvod. Cestovné poriadky
dokumenty čipová karta prepravný poriadok cenník
nepravidelná doprava. Kontakty spoločnosť dzsm. Trans,.
O poskytuje, nepravidelnú a zmluvnú dopravu
autobusmi mikrobusmi osobnými vozidlami, fyzické
právnické osoby. zmluvná sa.. Realizuje základe objednávok od karty_rapid_design fyzických osôb
cestovných kancelárií zmluvné prepravy zamestnancov
do zamestnania, zo podľa požiadaviek zamestnávateľa
vnútroštátne zájazdy školské zariadenia športové zabezpečujeme. Zimné lyžovačky letné dovolenky poznávacie
výlety kluby Kancelária mhd staničná,
michalovce, tel mob dzsmktrans
, .
, kancelária mhd mestské
informačné centrum stará ľubovňa námestí
mikuláša, tel dzsmktrans novinky dzsm
trans, o mfg_zapojenia_spojmi práva vyhradené, grafika
a .
novinky a súvislosti so zmenou.
prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy starej ľubovni
8 vám oznamujeme. Že nové.
Bezdotykové, čipové karty si môžete zakúpiť
mestskom informačnom centre stará, ľubovňa na
námestí mikuláša. Dňoch sa bude náklady zostatok kartách vrátený predchádzajúcim
prevádzkovateľom mhd cena minimálny, vklad súčasne
vás upozorňujeme. Úpravu cestovných poriadkov tarify
ktoré zverejnené najbližších dzsm trans
všetky práva, vyhradené. grafika
.
pagechild Pagetemplatedefault úvod doprava
mhd Zdravotná služba nepravidelná o
dzsm. michalovce má bohaté
skúsenosti, poskytovaním dopravných od, roku
kedy začala. Prevádzkovať dopravnú zdravotnú,. Službu,
michalovciach rokoch, prevádzkovala stanicu rýchlej lekárskej
sobranciach októbri svoju pôsobnosť
mesto. Košice a okolie krompachy
tejto činnosti patrí medzi najväčšie, poskytujúce
1 Služby, pravidelnú autobusovú
dopravu mestskú hromadnú meste, humenné
8 ľubovňa ďalej nepravidelnú
zmluvnú. zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými vozidlami
Vlastné servisné zázemie osobné vozidlá
sanitné autobusy kde práce predovšetkým, dopravné
prostriedky ďalšiu činnosť ktorú, vykonáva pravidelná zmluvná fyzické právnické osoby sa.
základe organizácií fyzických osôb
cestovných kancelárií zmluvné prepravy zamestnancov do
zamestnania zo podľa požiadaviek zamestnávateľa vnútroštátne
zájazdy školské zariadenia športové za
zvýhodnené ceny zahraničné modernými ktoré uspokoja
zákazníkov. tiež prenajíma. plochy
priestoroch. vlastných objektoch parkovacie vozidiel vrátane
autobusov kamiónov vo, strážených sídlo strediská
košiciach krompachoch. Humennom starej ľubovni. Prevádzkuje
sanitných mikrobusy osobných mestských prímestské zájazdových
hospodárske pracuje z čoho vodičov zamestnanci
svojou kvalifikáciou skúsenosťami odbornosťou, zárukou
kvality. poskytovaných cieľom modernej, orientovanej
zákazníka tento cieľ snažíme dokazovať našim
klientom ktorí naše všetkých druhoch
dopravy pagetemplatedefault úvod doprava. Mhd
dopravná služba. Nepravidelná mestská hromadná
mhdmi, mhdhe mhdsl dzsm trans o
všetky práva vyhradené, grafika a
dispečing košice krompachy, tel
fax mobil michalovce dzsm, trans o,
má bohaté skúsenosti poskytovaním dopravných služieb
od roku. prevádzkovať. Dopravnú
zdravotnú službu. michalovciach rokoch prevádzkovala stanicu
rýchlej lekárskej pomoci sobranciach októbri rozšírila
svoju pôsobnosť na. Mesto okolie tejto
činnosti patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce
spoločnosť uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými
poisťovňami dopravu pacientov realizuje rámci,
slovenska dohode medzištátne okrem zmluvnej
dopravy poskytuje nezmluvnú ich doprovod vzájomnej,
individuálne. zdravotnícke. kultúrnych spoločenských športových
podujatí vybaveným. Sanitným vozidlom alebo.
Posádkou záchranárom, lekárom svoje sídlo, košiciach Prevádzkuje sanitných vozidiel, mikrobusy
prepravu chodiacich sediacich osobné, vozidlá lehátkom,
sídle je vlastné servisné zázemie, kde
práce dopravné prostriedky všetci zamestnanci
vykonávajúci sú kvalifikovaní spĺňajú, normy tlačený_obvod_layout požiadavky, skúsenosťami odbornosťou, zárukou kvality poskytovaných
všetky vyhradené grafika spoločnosť,
dzsm trans o nepravidelnú a,
zmluvnú dopravu zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými
vozidlami fyzické, právnické osoby zmluvná realizuje na. plošných_montáž objednávok od organizácií
fyzických osôb kancelárií zmluvné.
Prepravy zamestnancov zamestnania zo podľa
požiadaviek zamestnávateľa vnútroštátne zájazdy zariadenia
oddiely za,. Zvýhodnené ceny zahraničné.
Modernými. ktoré uspokoja najnáročnejších zákazníkov zabezpečujeme
zimné lyžovačky dovolenky poznávacie kluby dzs staničná. michalovce tel
mob, dzsmktrans kontakty dzs trans
Špitálska michalovce fax mobil
stonline dzsm všetky, vyhradené grafika
a loginactionlogin wpcoreui mobile, mhd stará
ľubovňa používateľské meno heslo, zapamätať ste wp attempt if wponload naspäť
nanorepeat arriva slovensko vyhľadať o pravidelné linky prepravné. Služby, tlačivá na.
Stiahnutie cestovné kúpiť cestovný lístok
prímestské mestské diaľkové. Medzinárodné vysvetlivky značiek
úprava prevádzky správy oznamy reklamačný poriadok
prepravný zájazdový čipová cestujte lacnejšie,
čk žiadosť vydanie kontakty informácie
kancelárie otváracie hodiny základom nového,
tarifného je bezhotovostné, tarifné obslúženie
cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu. Mifare.
ktorá z dosiek_výroby_výrobné technológií
svete čip spojený. Anténou po obvode,
energetického zdroja zavedenie. Elektronickej
peňaženky prináša cestujúceho. niekoľko výhod okrem
bezhotovostného platobného styku skrátenia času cestovným
lístkom u, vodiča výraznej zľavy
to i možnosť presunu finančných
prostriedkov uložených karte do nasledujúceho
mesiaca. Výhodou. Bezkontaktného. spôsobu, používania rýchlosť
komunikácie jej dlhá životnosť, použití
ak. Cestujúci použil kartu môže
ju hypoteticky používať viac ako rokov.
čipovú využívať vo,. Všetkých autobusoch prímestskej
dopravy ktorú zabezpečujú vozidlá. Dopravných závodov
michalovce trebišov sobrance kráľovský chlmec ma
postupovať výhody navštívi, predajné michalovciach trebišove sečovciach veľkých, kapušanoch.
alebo kráľovskom chlmci zakúpi sa
nahrajú údaje. Cestujúcom počiatočný vklad,
možné ihneď preprave, nahratím. Údajov vytvorením,
databázy prípade straty zablokovať zabrániť tým
zneužitiu ktorý zakúpil novú bude
zostatok peňažných starej prehrať vybaveniu potrebné.
doske_rozloženie zakúpení obyčajné cestovnépreukaz totožnosti. zľavnené
fotografiu doklad, cestovať zľavu. peňažný dobiť kredit predajných miestach
priamo cena 6 kb banner nam
libero Cum soluta nobis. optio program_obvode_dps Nihil impedit, quo
minus domov ,
profil michalovce a Obchodnom. Registri
vedenom. Okresnom súde košiciach. i oddiel.
Sa. Vložka č ičo ič dph
dič je samostatný právny. Subjekt. Ktorý
vo vlastnom mene nadobúda práva povinnosti.
majoritným akcionárom eurobus invest regionális kozlekedés
fejlesztési zrt. Budapešť vlastní akcií. národného. Majetku slovenskej republiky. bratislava spoločnosť
vykonáva svoju činnosť pod menom.
So sídlom lastomírska okrem sídla vykonávaná závodoch trebišove kráľovskom chlmci
sobranciach bola do, obchodného registra okresného
súdu košice. Dňom 5 ako zrušeného štátneho podniku produktom hlavnej miere
cestná osobná doprava pravidelná zahŕňa prímestskú
mestskú ktorá základe verejnom
diaľková tuzemská, zahraničná predstavuje voľné
podnikanie, udelených licencií nepravidelná. Uskutočňuje závislosti
obvodov_program požiadaviek, potrieb trhu zabezpečuje okresoch
trebišov sobrance hromadnú meste predmetom verejná
hromadná autobusová nájom hnuteľných nehnuteľných
vecí nebytových priestorov motorových vozidiel

,
autobusová doprava voľba upozornenie celoslovenskú
kampaň poukazujúcu doštička autobusovej dopravy online
predaj. Cestovných lístkov ponúkame našim rozloženie_obvode_výrobcovia možnosť lístky cez systém ams dôležité
zrušenie zastávky michalovce uvedenej od
júla zmena 7 zmeny medzinárodných diaľkových
a prímestských uchádzačom zamestnanie
pozastavenie sv chlmeckomárno es
.
dôležité. Upozornenie, zrušenie zastávky michalovce autobusová
stanica uvedenej júla 7,
zmeny medzinárodných diaľkových a prímestských linkách
oznam uchádzačom zamestnanie pozastavenie kráľovský chlmeckomárno

materiály podstránke neboli dodané
, dal a.
Mal kb príležitostná doprava mhd. Pad
pôsobnosti ksk , .
objednávky. prepravu ako bližšie
ohľadom prepráv prijímame. Týchto miestach a lastomírska doprava sadmi dopravný závod
trebišov sekretariattv sobrance sadso kráľovský Sadkch objedna autobusov 5 kb
karty
6 .
michalovce. a lastomírska sekretariát telefón
fax sekretariat arrivami odbor dopravy doprava
dopravný závod trebišov dopravná arrivatv sobrance.
arrivaso kráľovský. Chlmec pribenická arrivakch

dispečing sad michalovce telefón dz trebišov.
Sobrance kráľovský chlmec sečovce, veľké ,
cenníkypravidelná autobusová tarifa. Michalovce kb.
.
Dispečing sad michalovce telefón pondelok utorok
streda štvrtok. piatok sobota nedeľa, dz.
Trebišov sobrance chlmec sečovce veľké
kapušany.
slovenská. Autobusová, doprava michalovce a,
lastomírska sekretariát, telefón fax sekretariat. sadmi
odbor dopravy dopravný závod trebišov dopravná
sobrance kúpeľná sadso chlmec
pribenická sadkch .
autobusová doprava, rozumná voľba
spoločnosť sa pripája ku. celosvetovej,
kampani smart move organizuje Únia cestnej dopravy so sídlom ženeve,
a poukazuje veľké výhody ktoré poskytuje
kb. Späť zoznam správ .
. online cestovných lístkov kúpa cestovného. Lístka cez
najrýchlejší, a najpohodlnejší spôsob ponúkame
našim cestujúcim možnosť zakúpiť lístky, systém
ams svoje spojenie. Ľahko, rýchlo
tu
dôležité upozornenie zastávky, michalovce
Stanica platnosťou, od júla dochádza
zrušeniu autobusovej ktorú nahradí. Az železničná
rozšírenými stanovišťami autobusových odchodov ďalšie podrobnosti,
nájdete priloženom dokumente ďakujeme. Za porozumenie
dopravné oddelenie a oznámenie, cestujúcej verejnosti
kb späť
zmena od 7 oznamujeme.
Váženým cestujúcim že dôjde zmenám linkách ktoré prevádzkuje naša spoločnosť. Prosíme.
Vás preto aby ste si, prekontrolovali
možné zmeny sekcii ďakujeme,. porozumenie
. hr , .
oznam uchádzačom zamestnanie oznamujeme ktorí zaslali
prijatie, do zamestnania životopis a
osobnými údajmi že tieto budeme
uchovávať databáze. dobu roka
za účelom evidencie, uchádzačov uvedenej dobe
budú materiály. Neúspešných súlade so
zákonom ochrane osobných, údajov sa zúčastnili
výberového konania, zaslané. Sú. skončení
. pozastavenie
kráľovský chlmeckomárno. oznamujeme cestujúcej verejnosti že
dňom 6 dochádza zmene, resp pozastaveniu
č podrobnosti nájdete upravenom súbore sekcii
dopravné oddelenie sad michalovce
reklama pohybe.
zviditeľniť svoju firmu. Svoje produkty
tak, neváhajte mobilná je to priam,
stvorená prečo pretože chodí stále vami
zaujímavá. Nevtieravá oslovuje,. Najširšiu verejnosť porovnaní
so statickou, reklamou viacnásobne, sledovanejšia najefektívnejšou.
Formou, pôsobenia reklamného posolstva. vyhľadáva konkrétne,
cieľové, skupiny cenník produktov
. ponuka
prepravných služieb vážený obchodný partner michalovce
a tuzemskú zahraničnú zájazdovú prepravu
komfortnými autobusmi autobus si môžete objednať
rôzne príležitosti spoločenské akcie firemné školské
športové kultúrne výhody objednávky, našej zájazdy
po európe dlhoročné skúseností tradícia
skúsení vodiči široký vozový park bezpečnosť.
vozidiel prípade poruchy okamžité, zabezpečenie. náhradného,
vozidla objednávka autobusovej prepravy, 5 kb
. žiadanka dk vzor 6 ,
, pod vihorlatomod
kb raškovcevojanyod nad, pri laborciod
šíravaporuba michalovcepavlovce uhomvysoká uhompinkovceveľké kapušanyod poliankaod čemernéstrážskeod. 9 topľouprešovod bešavojanykriš lieskováv
kapušanybudincekap. Kľačanyptrukšaod vojkovcev kapušanyzempl teplicakošiceod.
Remetské hámrezempl. nemeckévyšné sobranceniž rybnicaúbrežveľ
revištiabunkovcebl remetysvätušod 4 uhomv kapušanyvojanyod sobrancenižná
bežovcesvätušveľké hámreod hámreporuba bystráod. nové
mestood bodrogomod trebišovnový ruskovnižný malá
od trebišovn pribeníkkráľ tisouveľké,
trakanyod, chlmecvojkaod kráľovský chlmecveľký, horešstreda
chlmecstrážneod, chlmecsvätá máriasomotorstreda chlmecsvinicerad chlmecsomotorslov
mestotrebišovod klin bodrogomstreda chlmecboľsviniceod chlmecboľlelesveľ
bieľčierna tisouboťanylelesv kapušanykap chlmecveľ, . , . Mhd milhostovul
kpt nálepku asoú nemocnicaul snp, kb mlynská oúas 1 asod jednotasadynový
.
7 kb
zmluvnej_výroby michalovceužhorodod 7. Kb
michalovcevranov, boleslavliberecod diaľková a prímestská doprava
kb mhd trebišov dsgnwhite norepeat,
arriva slovensko.. Vyhľadať. spoločnosti linky prepravné, služby tlačivá na stiahnutie
cestovné. kúpiť cestovný lístok prímestské
mestské diaľkové, medzinárodné vysvetlivky značiek úprava
prevádzky správy oznamy reklamačný. poriadok prepravný
zájazdový čipová karta cestujte. lacnejšie čk
žiadosť vydanie kontakty. Kontaktné informácie. Informačné
kancelárie otváracie hodiny autobusová doprava rozumná
voľba upozornenie celoslovenskú kampaň. Poukazujúcu. výhody
autobusovej dopravy online predaj cestovných lístkov
ponúkame našim. Cestujúcim, možnosť lístky systém ams dôležité. Zrušenie zastávky michalovce
stanica uvedenej od júla zmena 7,
zmeny medzinárodných diaľkových a prímestských linkách
oznam uchádzačom zamestnanie pozastavenie kráľovský chlmeckomárno,
spojenie odkiaľ kam pohybe
napíšte nám clockfile, red timezone slovakia
bratislava. Transparent showclock aktuality zmeny akcie
pracovné príležitosti predaj prenájom reklama odchody
autobusov autobusové stanice okres humenné. Medzilaborce..
Snina stropkov, svidník. Vranov pravidelná doprava
autobusova prímestská diaľková dopravavnútroštátna dopravamedzinárodna,
zájazdová dopravné informácie prepravný poriadok vysvetlivky
karty preukazy o spoločnosti
hlavný predmet história súčasnosť orgány valné
zhromaždenie výberové konania fotogaléria spojenie
sad a partneri odchodoch príchodoch tel
0 humennédispečer svidnikdispečer inpočasie
meteoinfo. Dopravarozumn voľba dosiek_doštička_obvod scaron of,
cestujte kampaň. vznikla pod zvom
smart move ldquo okt bri z.
titou medzin rodnej uk cestnej dopravy
so dlom ženeve jej en je
informovať ľud hod využ vania autobusovej
tiež zvy ovať politick, medi povedomie
tejto na slovensku ndash rozumn realizuj ju dve najv
združenia doprave zv, česmad
amb ciou iru oboch realiz. torov
Sobenie do roku modern.
Dopravn prostriedok ročn kazn rozhodne čo pon knuť me množstvo
argumentov podporu budeme rokovať tnymi, samospr,
vnymi nmi,. Ako sme mohli cieľ
sobenia. Naplniť hovor peter pobeha prezident
zad, dovsk viceprezident pska podporuje
č iu mobilitu obyvateľstva ktor zdrojom
zamestnanosti tomto nenahraditeľn lohu ľubom hon
vode rozbehnutia znamn prostriedkom.
Odľahčenie ciest ale zn ženie, nehodovosti
cest preto rast jednoznačne podporujeme ste
tom vy, rozčuľuj, rann. Ny prich
dzate neskoro, vite aute viac času
chceli,. Konci mesiaca zist že
to očak vali jednoduch lacn.
Rie enie sa, ochr
nite životn prostredie razne, menej zaplat
za, stok auto pohonn hmoty žete
si preč tať. Knihu alebo dokončiť
veci vďaka. Wifi pripojeniu navy u
etr existuje, viacero prečo, zasl
ži. etk. Pozrime bliž. Ť
bezpečn celosvetov hovoria zo druhov.
autobusy, najbezpečnej profesionalita. Odbornosť vodičov
prvom mieste povinne absolvuj rozsiahle
kolenia podrobuj pravideln lek rskym psychotestom. vozov park pravidelnosťou. Obmieňan bezpečnej
modernej už kr čaj dobou pohodln
vateľsky. Veľmi priazniv dopravcovia, dnes. prisp
sobuj dobe požiadavk verejnosti, dopravu
va, nov informačn syst. mom znym
aplik ci. ľahko jdete spr vne
triedy kaj časnosti zne napr
klad klimatiz cia chladnička, soci. zariadenie
či cd dvd prehr vač. Ďal
hodou zkopodlažn prepravu deťom seniorom,
cim, zdravotn Ženou pohyblivosťou
zelen vedeli spoločne vytvor, hluk rovnocenn
autobusu vyrobili pred rokom viete porovnan
ostatn prostriedkami produkuje najmenej, kodliv co jedn ho pasažiera tate. Možn
sňuj emisn norm samozrejme invest inov,
zariaden predpisy emisie splod niekoľko rokov
žili geometrick tempom čomu robcovia, plne
sobili hľadiska emisi než plnohodnotnou hradou
aut efekt vna kľ. Čov aspektov
medzi tie naj ldquo rozhodne patria
ochrana životn ho prostredia, spora energi
flexibilita bezpečnosť a tiež mobilita obyvateľstva
ale nekonč me autobusov doprava zamestn
va tis cky ľud ďal pracovn miesta od typu prepravy
z visl to ist sa roby
ktor. schopn so svojimi subdod
vateľmi zamestnať toľko. kov ako automobilov
priemysel dostupn autobusy najlacnej cestovn prostriedkom
vzhľadom na, priazniv obstar, vacie, klady
zke prev etk zkopr jmov
obyvateľstvo si tak nemus kr tiť
svoje, voľnočasov aktivity solventnej Vďaka
autobusom viac času seba, samozrejmosťou cestu
do zamestnania alebo koly slovo dostupnosť
slovenskom jazyku, znamen ľahk stup, ndash
autobus, množstvo vok po trase zo.
prostriedkov hromadnej dopravy najbliž mu domovu
ci kole chcete. dozvedieť. Kliknite webstr
nku, rozumnavolba oznamujeme cestuj verejnosti že,
apr dopravca sad humenn zahajuje linke
sninahumenn. Vranov tž, ilina hradec lov
praha prv, krat ide sniny stredu
4 ť prahy vo. Tvrtok
prem obdob 5 iba nedeľu he pondelok. 9 denneod inform cie o
odchodoch chodoch spojov pravidelnej vn, tro.
medzin. Rodnej autobusovej. Čase hod.
tel cena, dph tarifn plošnými_obvod_doštička platn
1 klade dodatku č zmluve služb
verejnom, ujme roky uzavretej dňa, 3
plnom znen evidovanej pod ood objedn
vateľom. ovsk samospr vnym krajom dopravcom
doch dza prave lohy Uveden
čl kladn i vzdialenosť. dk
km 2 iv dopravnej karty
online kup stkov poč tača
reklamn prospekt eticket zľava cestujte lacnej
jednoduch dopravnou. kartou žiadosť vydanie pracovné
príležitosti predaj phm. Autoumyvárka autorizovaný. servis,
sor činnosti výberové. Konania Sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
streda zamestnancov mapa stránky predajcov
meniny, if design peter lacký

phm autoumyvárka autorizovaný tlač_layout_spoje Sor
činnosti čs sadka. Otváracie hodiny
pondeloknedeľa, svidnik nákladná pondelok streda piatok
zamestnancov. Mapa stránky predajcov, meniny na

platn od pravideln linky
..
žiadosť dopravnej.
. vyjadrenie
dopravcu ku. probl, mu akcept cie
preukazov žiak scaron, tudent, ktor, platnosť zľavy kole tevuj
rok žiacku tarifu vznik z klade
platn ho, potvrdenia teve koly. Toto
potvrdenie preukaze žiaka isic je elektronickej
podobe preukazu nem byť
Zľava uznan preukaz, potrebn bezprobl.
mov použitie doprave po gl predĺžiť
priložen termin lu sa nach dza
č ine vyd. Vaj humenn, kladn.
Inform dopravnej, karte. kladom. Nov, tarifn,
vybavovania bezhotovostn obsl ženie cestuj, cich
bezkontaktnou čipovou Typu mifare jednou
najprogres vnej, častn technol svete čip
spojen nou. Obvode. Vlastn energetick
zdroja, mestskej autobusovej cemu využije pri
cestovan viacvrstvových_elektronické_prototypy kartu dopravca poskytne zľavu
no ke ceny cestovn do
mhd. cena prestupnom spoji zavedenie prin ceho niekoľko hod okrem. Platobn
styku tenia času. U vodiča
raznej to i. presunu finančn,
prostriedkov uložen nasleduj mesiaca diaľkovej, ci
stupe vozidla zahl. Vodičovi cestuje
vodič. tento. Daj zad pokladni zvol
typ stka lež. Ozn priložil
sn maciemu, zariadeniu pripevnen pokladnici jednosmern obyčajn zľavnen len žiakom tudentom
dennej forme dovŕ enia roku. Veku
ako ma postupovať. Ak chce využ
hody vi prepravn kancel riu
humennom. vranove alebo svidn. Zak nahraj
daje počiatočn, vklad. Možn ihneď
použ, preprave nahrat dajov. vytvoren zy pade. straty zablokovať zabr niť.
Jej zneužitiu pil bude. Zostatok
peňažn starej prehrať vybaveniu od rokov
vyplnen žiadanka potvrden kolou rodn občiansk
resp Občianska karta. Minim lny
nahrať. riach priamo vydania uplynut,
vybaviť uveden.. Každom, stku
ročn kažiak až. Obnovenie, priniesť, žiadanku
poplatok daj žiack ho
a scaron tudentsk preukazu nov preukaz
obdrž, te, vo forme bezkontaktnej čipovej
karty z. Ruku na dopravn dosky_s_plošnými_spojmi_design reklam ciu si určuje robca podľa
kona personifik cia kompletiz je
časovo. Ročnej, ia preto, dopravca priprav.
prevzatiu do, pracovn, od podania
Pade men ieho ujmu sa
hodiny čase zv mesiacoch august
september to doba. predlžiť až
cena novej dopravnej žiadosť. schéma_obvodov_výrobky vydanie
vranov pracovné. Príležitosti predaj phm autoumyvárka
autorizovaný. Servis. Sor ostatné. Činnosti výberové
konania čs sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik
nákladná humenné streda piatok zamestnancov
mapa predajcov meniny
vzory druh platnosť zľavnen
cestovn prev dzkovan humenn preuk zanie
veku smernica č čl scaron, eobecn
charakteristika ako dopravca preukazovanie Z
osobitn bezplatn prepravu požaduje uzn
va len tieto doklady dk isic. Iksad ťzp ťzps rodičov, tevu
det zariadeniach Sudcu stavn
ho držiteľa diamantovej. Nskeho plakety pz,
prz potreby Rok klade. Predložen.
Uveden dokladov ku pravidelnej autobusovej doprave,
je určen dopravcu vydan do
tejto smernice platn. Ich až
skončenia platnosti alebo elektronick, podoba
plat dopravcov ak združen syst embase lež to rozhodnut jednotliv, aktu.
Lny zoznam členov nke emcard, akceptovanie
vizu lnej podoby preukazanie pri zmene
druhu. charakteru, potrebn nov dopravcom ndash
občianskana kladn doba rokov rozsah
neobmedzen použitie prenosn žiacka ročn
posledn pred ukončenia neobmedzene neprenosn
9 tudentsk tudent, jeden e prv
predposledn akademick chodca nad doby jednosmern
mhd pad zamestnanca osobitnej. Tarify zmysle
dieťa rodinn slu u žiak
predlžovan,. Elektronickej Lnu nalepen, hologramu
preukazov medzin rodn tudentsk identifikačn,
preukaz isic. Vyd va združenie ckm
syts doba platnosti roku. Na osobitn
cestovn obvykle od 9 do preukazu
uveden hologramom že byť fi po veku dopravca ak. tomto Ne neposkytuje. Zľavu, zľavy nieje
overiť rozsah neobmedzene etk
použitie je, neprenosn vizu vyznačen zadnej
strane, karty. Nalepenou zn mkou označen červen kr žkom mke karta.
Platn sa kontroluje len kola nie
syst. Me embase univerzitn tudenta. Kartu
vysok každ svoju vizualiz ciu podoby
prv ho dňa akademick, roka septembra
nasleduj ceho kalend rneho mus. Nahrat
karte stredn akceptuje aktu lnou fotografiou,
prednej iba hologram a podpis. 8
elektronick prechodnom obdob lneho holograme nemusia
zhodovať takomto pade lnu možno strojčeku
zapojen mu lny zoznam členov, nke.
Emcard čl ik ži preukazovanie pri
zľavnen prepravu resp autobusoch. Dopravcu preukazy.
Ťzp ťzps rodičov dieťaťa soci
lnom zariaden spolu alebo. Preukazom totožnosti
rok preukazuje zvl ť držiteľa
diamantovej nskeho, plakety potreby kontrol to
smernica plat humennom jozef lack gener
riaditeľ uvedenej smernici boli. Dodatok 5
tieto už. zapracovan tejto vranov,
o pracovné príležitosti. predaj phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti výberové
konania čs sadka otváracie hodiny
.
, tuzemsk rodn, z
jazdov humenn vykon va dopravu modern
autobusmi ktor uspokoja scaron
kazn kov cena na kilometer za
jednotliv Je, odvoden od typu
vozidla jeho vybavenia. Celkov ho komfortu
interi, ako technick prvkov cestuj. Cich, luxusnej triede
si že objednať rodnej. doprave man rh kapacita miest
km. Čakania karosa, irizar i4h.
Axer 8m 12m irisbus crossway, sor
lh 5 iveco daily mercedes benz
vesn vozik. kart nosnosť denn sadzba
uveden cen potrebn pripoč tať pri,
do. Zahraničia sa neučtuje preprav
poplatky parkovisk dialnice, tunely trajekty Poplatok druh vodiča, nocľažn stravn. ak
nie dojednan inak vanie voz
preprave. To.. Nez visle kilometrickej vzdialenosti.
Učtuje každ. Hoci, začat prepravy
minim ceny platn 1 objedn
vka fax mob sajtar sadhe smetanka
sadvt phm autoumyvárka ostatné
činnosti čs sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná
. inform
Chodoch spojov pravidelnej vn tro.
scaron. Tnej medzin rodnej autobusovej dopravy
čase, od. Do hod cena humenn
fidlikova sekretari gener. lneho riaditeľa fax
sekretariat sadhe riaditeľ z vodu.
Drozdova obchodn. Kancel ria mob sajtar
dispečing predpredaj mlynsk nad, topľou bacikova
sadvt smetanka vt prepravn riemiestenkov pokladne
železničn stanica vestibul. Svidn. prev,
ri, autoumyvárka autorizovaný servis
sor činnosti sadka. Otváracie
hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
na
, časnosť humenn. kladn daje obchodn meno dlo fidlikova.
Ičo dič ič spoločnosť bola
založen fnm zmysle zakladateľskej. Listiny,
zo dňa sledne zap san registri okresn ho scaron ov oddiely
sa pod vložkou č, dňom pisu
imanie akci zaknihovan. Na centr
lnom. Depozit. Ri cenn papierov, menovit
hodnota jednej majoritn vlastn kom
minoritn akcion rom, poslanie hlavn predmetom
činnosti vykon, vanie, verejnej cestnej hromadnej
pravidelnej, osobnej dopravy. Nepravidelnej zabezpečuje žiakov verejnosti va svoje podnikateľsk
aktivity, dvoch samostatn organizačn jednotk prev
dzkarni to oz dzkarňou vo svidn
ku. Aby zabezpečiť,. Objednan kony
verejnom ujme ktor. Od nej vyžadovan
do. Ktorej, sobnosti patr tvor
cca rozlohy ovsk samospr vneho kraja.
Mus vytvoren podmienky visia. Bezprobl.
Mov chodom dzkou obslužnosť okresov nad
topľou, vodoch. zabezpečen technick držbu parkovanie
tankovacie dopĺňanie, pohonn hm spravuje. Stanicu
vranove stropkove nehnuteľnosti ctve. Mest
mhd mesto odst pilo zmluvy služb
mestskej, autobusovej doprave 1 nem ujem
ou dopravnou. spoločnosťou diaľkov medzin rodn
princ. Poch komerčnej akciov
person. Lnym obsaden ndash.
porovnanie rokov kateg. Ria stav zam,
rob dopr thp vt celkom
zamestnancov skoro stabiln vysok fluktu, ciu
zaznamen vame iba rii vodičov potrebn
počet ak le naplnen, osob riadiaceho
manažmentu sp ja manaž rske schopnosti
knowhow oblasti zabezpečovania služieb marketingu
strat gie, rozvoja. ekonomiky ako zabezpečenia
zamestnanci maj, vzdelanie hlavne dlhodob prax
poskytovan cestuj obdob od do prebieha
projekt nfp zv scaron, Zručnosti
a udržanie zamestnanosti sad ciou vzdelavac hlavn cieľom projektu
je posilniť adaptibilitu pracovn potenci zamestnancov
spoločnosti prostredn ctvom el vedomost zručnost
sledkom vy. karty_spoje_layout postavenie doske_dizajn verejn hromadn preprava vo č.
Ine. Tov py, oblasťou kde va z. Ujem vl dy samospr
o usmerňovanie jej ieho to vodov, strategick ho vplyvu na
ostatn odvetvia. Ako vody. Ochrany životn
prostredia pred ne. Mern rastom individu
lneho. Motorizmu, uvedenou problematikou ak bezprostredne
vis problematika. Hrady straty dopravcom ktor
vykon prepravn kony verejnom ujme
podľa časne platnej legislat. Sr, kona
cestnej doprave znen neskor. predpisov
že dopravca pravideln autobusov. Dopravu
klade licencie vny kraj vn
tro, tnej autobusovej, obec mestskej uzatv.
Raj zmluvu zabezpečenie. Dopravnej obslužnosti
zemia vr tane zohľadnenia soci. Lnych
environment faktorov. region rozvoja zmluva mus
mať somn formu okrem eobecn ležitosti
obsahovať vymedzenie zku. najm rozsah
prepr časov rozloženie, zabezpečenia linky alebo
skupiny liniek určenie, podmienok subdod vania
možn služieb konkr. Tneho podielu
hodnote chto tarifn podmienky maxim cestovn
vybran kateg rie cestuj. Cich osobitn..
Za prepravu e požiadavky kvality osobnej.
Požiadaviek kon trukciu, vybavenie vek dopravn
prostriedkov, harmonogram služby kontrolu plnenia sp
sob preukazovania vynaložen, kladov dosiahnut nosov
obvody_zmluvnej_prototypy opatrenia. Sankcie neplnenie i platnosť
zmluvy obchodn činnosť obsluhu, regi zabezpečuje
minim lnej miere kromn dopravcovia. Železnice
hlavne nepravidelnej diaľkovej medzin malokapacitn, autobusmi prepravy čo dovoľuje
hlavnou obchodnou činnosťou cestn osobn doprava
spoločnosť platn. nepravideln mestsk toho, prev
dzkuje oz vranov podiel konoch uzatvoren dňa rok ndash, porovnan so
zmluvami predch dzaj cimi veľmi podrobne
roz. Pecifikovan lohami obnovy. Kalkul
cia eon prehľad objedn vok
dod vku zmluve, jasne ekonomicky, opr
vnen klady sledne ekonomick, cena zahŕňa
primeran zisk ke dodatkom, sa upravuje
kladu. Navy uje mieru infl cie.
Si psk objednal službu, rozsahu kilometrov
objednan pozost poriadkov stavn podnik, vozidiel
star rokov av vďaka novej obnova.
vozov parku každoročne cca odpisov premietnut
ky vnen, kladov na km Mestsk, doprava licencie, z toho prev
dzkuje oz humenn licencia. Vranov podiel
prepravn konoch voj tomto druhu prepravy,
je značnej miere Objeme zmysle.
zmluvy o kone vo ujme
priestor zv scaron enie konov dopravca
dopravy mal. Politickej. A finančn,
možnostiach miest, diaľkov tro tna
licenci. Pozastaven celkov konom to činnosť
moment veľk konkurenciu vodu, nejasn, pravidiel.
trhu me jej. Rozvoj linke
ov ndash. Poprad. Žilina. pie ťany
bratislava dzka spojov platn do medzin
rodn podobne ako diaľkovej doprave ani
tento nl ujem dzkujeme linky
českej Nekalej, ťaže zatiaľ tlme
e, nepravideln jazdov vzhľadom vysok klady
zabezpečovanie tejto pri neexistuj cich mcov
zmluv cestovn kancel, riami. jedn sa
sez nnu dopravu celoročn nevyužitie techniky
bolo neekonomick pracovné phm
autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné činnosti
výberové konania čs, sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné pondelok, streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
. .
phm autoumyvárka autorizovaný servis,
sor. Ostatné činnosti čs sadka otváracie
hodiny. pondeloknedeľa nákladná streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
na .
scaron tatut rny
predstavenstvo lack predseda ria drozdov
podpredseda anna, bač kov člen gener
lny riaditeľ, od tepn, z vody
oz humenn dozorn rada mgr silvia
uflitov ajt rpodpredseda stanislava hricov
,
,

moment nie žiadne voľn. Poz cie .
phm ceny platn od 8 motorov
palivo, nafta benz uveden vr tane
pon možnosť bezhotovostnej platby bankomatov
mastercard elektronic maestro visa electron
diners club american zbk
jcb, cards voľn reklamn plochy scaron.
Etk podnikateľsk subjektom ako fyzick, osob
zverejnenia reklamy na bilbordoch rozmeroch, umiestnen
čerpacej stanici čs sadka vo, vranove
Za bilbord rok mesiac umiestnenie
bilbordov zn zornen. priložen fotografiachreklamn
liu, si jomca vyhotovuje umiesňuje, alebo
prostredn ctvom reklamnej firmy inform cie
kova anna mikčo robert topľou
oproti cintor nu prev dzkov doba
pone ndash adresa mlynsk mikco
sadvt, svidn prevadzk reň sobota
nedeľa centr knis autoumyvárka autorizovaný servis
sor. Ostatné. Činnosti otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok streda zamestnancov.
stránky, predajcov meniny komponentov_rozloženie_dizajn . ostatné činnosti ostatn vame servis
klimatiz ci motorov. vozidiel pevn mont
ž, palubn obu jednotiek pneuservis stredisko
adresa mlynsk jozef petko sadvt pracovn
doba. Pracov dňoch, od hod humenn
fidl kova ficek sadhe phm autoumyvárka
sor čs sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda piatok
zamestnancov, stránky predajcov meniny, na
.
servis sor servisn
stredisko zabezpečujeme, vykon vanie z ručn
prehliadok poz opr typovej rady adresa
mlynsk, jozef sadvt pracovn doba,
dňoch. Od hod humenn fidl
kova ficek. Sadhe autoumyvárka ostatné
činnosti moment
neprebieha žiadne berov konanie Autorizovaný, sor,


hlavnou.
činnosťou je verejn osobn cestn
pravideln. Nepravideln mestsk dopravu zabezpečujeme okresoch
humenn svidn meste diaľkov dopravumedzin. Rodn,
vame do republiky z
jazdov zmluvn ďal scaron podnikania
motorov vozidiel dopravn prostriedkov karos
ri pneuservisn činnosť ručn prehliadky servis
jom hnuteľn, nehnuteľn vec nebytov priestorov
reklamn propagačn obchodn odbore hradn diely
na vozidl. stroje zariadenia. Autodoplnky autopr
slu enstvo radie chemick stavebn
hutn spotrebn. Počtov zne elektrick
zariaden čal, maloobchod veľkoobchod
rozsahu voľn živnost sprostredkovanie obchodu služieb
kup pohonn hm ubytovacie. prev
dzkovan pohostinn činnost re tauračn, vodn
stravovanie bufet automatizovan spracovanie, vanie emisn
kontrol podnikateľsk poradenstvo informačn držiteľov
vodičsk, ho opr vnenia vedenie čtovn.
Ctva, cestovn stkov miesteniek obstar phm
autoumyvárka autorizovaný sor. Ostatné čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik, pondelok
streda piatok. Zamestnancov mapa stránky predajcov.
meniny
. moment humenn žiadne berov konanie autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik pondelok
streda. piatok mapa stránky predajcov
meniny na . .. Linky platn
od mhd č ro zc. Ndash
lomnick, ort scaron e vinice

tarifa cenník na
vykonanie slu scaron ustanoven z kona
sr cestnej, doprave znen neskor
zmien dodatkov zmysle. Vyhl ky prepravn
ho poriadku dopravcu tarifn zmluve
služb mestskej, autobusovej uzavretej mestom dopravcom vydan to, pravidelnej prepravy zem
mesta. Smernica Ustanovenia upravuje. sadzby.
Cestovn dovozn hrad spojen prepravou
cestuj cich viacvrstvových_plošných_spojov batož drobn dom
zvierat ako podmienky za ktor sa
uplatňuj plat dopravy spolu poriadkom podľa
tejto tarify humenn. Vnick osoba zap
san obchodnom registri okresn oddieli
vo vložke čl druhy rozsah bezplatnej
maxim, prepravu neuplatňuj. Rok alebo bezplatn platba prebieha vydanej subjektom, združen syst me embase.
Det dovŕ enia roku. veku,
žiakov tudentov držiteľov preukazov ťzp. ťzps
držiteľa preukazu e občanov po
deti pz prp bezplatne prepravuj poslanci
stavn. pes zrakovo postihnut
invalidn voz invalida držiteľom detsk, koč.
ivalidn dieťaťa tzp držitelia diamantovej zlatej
nskeho plakety počet jednotliv cestu mhd
určen podmienkami nad topľou zľavnen
možn časne. Uplatniť, viacer poskytuje len raz združovanie kombinovanie, tohto
druhu nie povolen si ci že
1 sprievode dospelej. Osoby tiež dieťa
rokov, prepravovať ale so hlasom vodiča
ndash vodičovu, zodpovednosť. 2 sprievodca doprev.
Dzať viacero, 3 až 4, žu
preuk zať tlačivom, identifikačn karta ik.
5 dovŕ scaron roku veku až
elektronické_prototypy_zmluvnej enia rok. Na osobitn cestovn
preukazuj tlačivom ndash alebo dk
žiakov tudentov 1 sa poskytuje
žiakom tudentom z kladn stredn podľa
č zb kolsk Znen, neskor
prdpisov vysok fak o predpisov, dennej
skania vysoko. Ho vzdelania druh
stupňa tuduj, cim, zahranič ktor považuje za rovnocenn so diom. Zriaden,
slovenskej. Republike. Deťom. ml, zo
dež vyžaduj cu. Starostlivosť domovov.
deti chronicky chor doch dzaj zariaden.
e pred zariadenia odseku,
3 poskytne ak, žiak pri nast
pen autobusu preuk že plošnými_softvér_elektronickom isic
dopravca akceptuje karty vydan syst Embase dopravn spoločnosťami podnikmi, univerzitami
kolami. Zan tudentsk resp univerzitn preukazu
opatren hologramom platnosti 4 čipovej dps_softvér Card len nahratou elektronickou platnosťou, ťažko
zdravotne postihnut ich sprievodcov vodiaceho
psa držiteľmi preukazov ťzp, ťzps prepravuj
zrakovo držiteľa sprev dza sprievodca,
vodiaci sprievodcovi neposkytuje prepravuje zdarma.
Preukazuje. Držiteľov podmienky rozsah
priznania tohto upravuje tarifa smernica dps_doske Poskytnutie, dokladom dkpz, dkprp, hrada
vykon va hradne dopravnou formou
bezhotovostnej platby po dovr občania
ili rokov držitelia diamantovej nskeho plakety
maj nad občianskym. Pasom, je hraden,
čl preprava bezplatne poslanci sr
sudcovia, stavn invalidn voz. Koč dieťaťa
zlatej prepravu poslanca sudcu batožiny,
drobn dom. Zvierat určuje. Hmotnosti tarifnej vzdialenosti každ jeden kus preprave
lyž vr tane pal ručn poplatok extra pade voľn miesta autobuse
hlasom vodiča pes alebo zviera
okrem vodiaceho zrakovo postihnut ho
držiteľa preukazu, ťzp a, ťzps ak
nie je prepravovan, schr nke sa
prepravuje za jednosmern osobitn cestovn že prepravovať len ako poplatok
čl ďal scaron. hrady visiace podnikan
dopravcu cestuj ci ktor znečist zaplat dopravcovi. hradu vo ke. Po.
kod takto sp soben, kodu plnej
manipulačn cena dopravnej karty činnosť tejto
smernice nast va. dňom z humennom dňa 2 jozef lny riaditeľ vranov o, pracovné.
príležitosti predaj autoumyvárka autorizovaný servis.
Sor činnosti výberové. Konania čs,
sadka otváracie hodiny, pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné
platn. Od
humenn ndash rovn vy, scaron jablonka
osadn kovce, nechv, lova polianka
lackovce kamienka modr nad mre ptičie por bka jasenov
ohradzany, jankovce rohožn z vada oľka
sopkovce černina hrubov. veľopolie ladičkovce myslina
karn sedlisk. Radvaň laborcom dedačov,
slov kriv, svetlice oľ inkov sečovce
ko ice ubľa, sobrance michalovce žske
phm, autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné.
Činnosti, čs sadka otváracie hodiny. Pondeloknedeľa
svidnik, nákladná ,
. ndash
palota kalinov, čertižn dizajne_obvody_tlačených oľka radvaň.
nad laborcom svidn lab valentovce ňagov
ro, scaron kovce tlačené_leptanie_spojmi
. . humenn havaj svidn runina
rusk potok ulič, sedlica, stakč
roztoka Rus. Michajlov ubľa
kolonica brezovec strihovce čukalovce parihuzovce,
osadn pichn zubn pap
..
historia humenn 1, ndash
zriaden. Celo Tny jednotn rodn
podnik. zvom československ automobilov jedno stredn
čsad bola, riaden jednotnej organiz. cii
riadenej, riaditeľstvom prahe podriaden. Oblastn. Bratislave
vrcholn nom ministerstvo dopravy 7
doske_softvér zn rodnen delimit ci od
čsd sa cestn odčlenila železnice. republiky. vytvoril organizačn na om
regi ne prevozovňa bardejov slovensku
vytvorilo podnikov kraji metodicky, slu
organizačnom zložen tna ov dopravn
z vod svidn enie, krajsk samostatn okresn prev dzkareň. Niektor.
okresov. Zl čenie michalovce eskoslovensk
dzk reň 4 riadenie ť lo
borov boli podnikybratislava bystrica,
ko ice vo chodoslovenskom zlučuj. Podniky.
Sobiace, krajov člen vodov dzkarn
členenie. ho, vodu zvomčeskoslovensk, zmena
podniku zovčeskoslovensk sledku rozdelenia, čsfr organizačnej
zmene zvu eniu vzniku,. humenn
prev. Dzk reň snina medzilaborce od
scaron tepn z vod vranov svidn
stropkov. 9 ndash zmena zvu naslovensk
automobilov doprava tny podnik, ko ice
sledkom cie podnikov sad do lo
odčleneniu kladnej dopravy osobnej doch. Dza
zmene stropkovn kladn 7 rozdelen
vznika samostatn tnych medzi nimi slovensk
medzilaborces lovensk ts 8 zl čeniu.
Troch. a jedn ho podniku so.
dlom pristupuje. Sa men na akciov spoločnosť vodmi
to. Oz postupne. privatiz predaju akci
č tu. prech kromn, vlastn
ctva zru eniu doske_pcb rne stropkove
vodu. Vo ku vznik dzkareň ktor
spad pod snine riaditelia autobusovej čsad
riaditeľ lichv 2 pavl
3 pavol borek 4 vasiľ ott..
5 6 vincent. Pagurko milan,
holoubek tefan drozd jozef dla
cerula lack ria drozdov vranove kovaľ
kasarda poveren. sykora okt ber
december ebeň janu febru apr, baľo
ovsk dpt hecl bere anna
bač kov mikitka viravec jaroslav hist
loga svojho vzniku československ doprava, scaron.
Čsad plošných_návrhár_dosky vala ktor dlen.
Koleso a rozdelen čssr, roku na
česk Slovensk zostalo dopravn spoločnostiach
oboch stupn ckych toch toto, sa.
Mohlo vať oko ochrann mka
ck. e te dal rokov až
do. prv, zmena. Loga. len, vo vynechan. Smena z textu
sad doplnen zvu spoločnosti dolnej, časti
pri prave. Bola grafika
pridan od vam už je. Kopirovan predch, dzaj jedinečn
bolo osvedčenie, o pise. ochrannej
mky zo dňa 1, vranov pracovné.
Príležitosti predaj phm, autoumyvárka. autorizovaný servis
sor ostatné činnosti výberové Sadka otváracie. hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné pondelok. Streda piatok zamestnancov mapa
predajcov meniny ,
platn.
ndash pot čky veľkrop vy
scaron oľ ava stropkovbaňa andalokr hle,
vislava avka kožuchovce mikov kri, ľovce
jaku soľn korunkov stropkovsvidn kbardejov
stropkovfija giraltovcepre, ovko ice phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti čs
sadka otváracie pondeloknedeľa. Svidnik nákladná,
pondelok, streda. Piatok zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na ,
svidn
ndash dobroslava vy, scaron pisan potoky, emetkovce arbov por
bka bystr kom rnik hrabovč hrabovec
ďapalovce vladiča doma valkov giraltovce
jurkova voľa kečkovce. Miro, ov roztoky
ari tiavnik kurimka, čierne bardejov mestisko
ko Stroč .
, ,
, topľou platn od vidov
ndash juskova voľabansk zamutov, petkovce
skrabsk hanu ovce giraltovce pavlovce
radvanovce. Bardejov bardejovsk pele,. Ov zlatn
hermanovce rusk voľa jastrabie
michalok, hencovce. Buk. Za klčovo
Polianka sedlisk humenn
jasenovcepiskorovce ko arovce oľka, z vada
doma kvakovce nov kelča. Rakovec
michalovce cabov, sečovce trebi ice nižn.
hru žske
tarifa cenník obvode_tlačený_tlač vykonanie. Slu scaron
ustanoven z kona sr č Doprave Neskor zmien dodatkov zmysle
vyhl ky ministerstva. Dopravy telekomunik ci
slovenskej republiky prepravn ho poriadku dopravcu
tarifn podmienok, zmluve služb vo, verejnom,
ujme psk je dopravcom vydan to
pravidelnej, autobusovej prepravy cestuj, cich batož
mestsk kladn. Ustanovenia upravuje sadzby
obyčajn. cestovn zliav neho ďal
hrad spojen prepravou ich, drobn dom
zvierat ako podmienky, za ktor sa
uplatňuj, plat spolu poriadkom tejto
tarify humenn. Vnick osoba zap san
obchodnom registri okresn ov. Oddieli vložke
čl druhy rozsah cenn lohy
maxim cena si neuplatňuj rok
osobitn alebo bezplatn dopravnej pričom hrada
vykon va vydanej. Subjektom. Združen syst.
Me embase i Do enia roku veku dieťaťa žiakov
tudentov dennej, forme, ťažko zdravotne postihnut
držiteľmi preukazov ťzp e sprievodcu
postihnutej osoby držiteľa preukazu rodičov tevu,
umiestnen kolsk soci lnych zdravotn ckych
zariadeniach zem jednotliv. Cestu tuduj dk
prepravuj občania po rokov každ, začat.
km zabezpečuj služby dopravn spoločnost
uveden. Bode 6a. Dod vateľsky participuj
činnosti chto deti zamestnancov 6b zamestnancoch, iv zhodn vdovy bezplatne
poslanci sudcovia stavn vodiaci pes zrakovo,
invalidn voz invalida držiteľom detsk koč
počet vzdialenosť určuje dajov, cestovnom
poriadku je vyjadren č slom smere
jazdy od chodzej po konečn vku,
alebo naopak tarifn sa urč
na klade skutočnej to,
zaokr hľuje kilometre nahor bežn
viacer liniek zhodn čet, vzdialenost
kr tkych mus, hlasiť tarifnou vzdialenosťou
dlhej linky vedenej rovnakej trase pri
predĺžen ten autobusovej vodu vyhl senej
obch dzky ktor, trv dlh scaron
ako vypoč ta, zodpovedaj použ vanej
dopravnej ceste cestovn uhraden pred zmenou
plat, dobu platnosti ho stka padn
rozdiel neuhr dza ani nevracia. Tava
za určen podľa ak a cieľov vka kilometrick daje
najniž. iu dopravca že cenn niektor
upraviť, zaveden akciov cien zverejn svojich
predajn svojej internetovej nke čl
uplatňovania osobitn možn časne uplatniť.
poskytuje len raz združovanie kombinovanie
tohto. Druhu nie povolen, deti sprievodcov
det do dovŕ enia, roku.
veku prepravuj sprievode dospelej osoby tiež
rok dieťa rokov, prepravovať. Sprievodcu ale
so hlasom, vodiča ndash. vodičovu zodpovednosť,
2 sprievodca doprev viacero 3,
až 4 žu preuk zať tlačivom
identifikačn karta ik, dk 5 zľavu
preukazuj tudentov žiakom tudentom kladn
stredn kona zb znen predpisov vysok fak o dennej forme
vysoko vzdelania druh stupňa tuduj,
zahranič dium považuje rovnocenn diom
zriaden slovenskej republike deťom ml deži
zo. dež elektronické_výrobky cu, starostlivosť. detsk
chronicky chor doch dzaj e.. Tevuj zariadenia odseku poskytne, žiak
nast pen autobusu, preukazom isic akceptuje
karty, syst me embase. Emitovan
dopravn spoločnosťami podnikmi univerzitami. Kolami zan
tudentsk resp univerzitn,. Preukazu opatren čipovej združen card nahratou elektronickou platnosťou
ťažko, zdravotne postihnut ich vodiaceho psa.
preukazov ťzp ťzps, držiteľovi okrem
zv. Hodnen preprava jeho 3
zrakovo postihnut ho držiteľa preukazu
ťzps časne sprievodca a
vodiaci pes osobitn sa. sprievodcovi neposkytuje
prepravuje zdarma 4. na preukazuje
preukazom ťzp alebo rodičov scaron tevu
det zdravotne ktor umiestnen kolsk soci.
zdravotn ckych zariadeniach zem. Sr
1 rodičia z konn stupcovia dieťaťa
telesne schéma_zapojenia Zmyslovo chronicky chor slovenskej,
republiky, prepravuj za. Podľa cenn 2
poskytuje preukaz vystaven potvrden zariaden, ktorom
je dieťa. držiteľ svoju totožnosť totožnosti tevuj obidvaja mus preuk zať
každ, svojim, občanov nad rokov. veku
občania dovŕ ili maj preukazuj tlačivom
ik pasom iv rozsah
priznania tohto smernica dkpz
dkprp hrada vykon va hradn. Dopravnou
formou, bezhotovostnej platby čl preprava poslanci sudcovia stavn invalidn
voz detsk koč prepravu poslanca. sudcu
vodiaceho psa, postihut, ndash dovozn dopravca
batožiny drobn dom. Zvierat hmotnosti
rozmerov tarifnej jeden kus pri
preprave lyž vr, tane pal batožina poplatok. Extra, len pade. voľn
autobuse, zv so hlasom vodiča
zviera okrem nie prepravovan nke
i, prepravovať ako ďal hrady
visiace podnikan cestuj ci autobus
zaplat hradu vo ke po
kod takto sp soben kodu plnej
cena dopravnej karty činnosť tejto
smernice nast od uveden. Č
zo dňa humennom. Jozef lack gener,
lny riaditeľ loha kladn tarifn vzdialenosť
dk km do 0 zhodn ndash. Z hist, rie cenov mer
psk č platn od, 3 do
1 vranov o. pracovné príležitosti predaj
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti výberové konania, čs sadka otváracie.
Hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné .

linky. Platn od humenn,
ndash ko, scaron ice rožňava bystrica
zvolen nitra ov levoča poprad, tatr
lomnica bratislavab novce martin. Svidn phm
autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné, čs, sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik.
Nákladná . ,
. tarifa. Na
vykonanie slu scaron z kona
sr č. cestnej. Doprave znen neskor
zmien dodatkov zmysle vyhl ky. Ministerstva.
dopravy, stavby region, lneho rozvoja slovenskej
republiky prepravn ho, poriadku dopravcu je
vydan to pravidelnej autobusovej prepravy
diaľkov tro. Tnych, smernica kladn
ustanovenia upravuje sadzby. Cestovn ďal hrad
spojen prepravou cestuj cich. batož.
živ spoločensk zvierat ako podmienky za
ktor sa uplatňuj plat spolu poriadkom
podľa tejto. osoba, humenn
zap san obchodnom registri. Okresn oddiel vo vložke čl druhy, rozsah
bezplatnej cenn plošných_služby_dps maxim cena prepravu
si neuplatňuj rok osobitn alebo bezplatn
dopravnej pričom hrada. Vykon va dk
vydanej subjektom združen syst me embase
pri platbe. dopravca poskytuje zo
det do enia roku veku
žiakov tudentov dennej forme ťažko zdravotne
postihnut držiteľmi preukazov ťzp. Ťzps sprievodcu
postihnutej osoby držiteľa preukazu e tevu umiestnen kolsk soci. Lnych ckych zariadeniach občania nad, rokov,
prebieha bezplatne prepravuj poslanci sudcovia
stavn vodiaci, pes zrakovo invalidn voz
doske_plošných_spojov držiteľom detsk koč deti. Stanoven
jednotliv linky lohou. Že liniek
obvodov_tlačených_tlačené zaveden akciov cien. zverejn svojich predajn miestach internetovej sadhe
vyd van každ linku spoj zvl
ť označen sla. Spoja vymedzenou platnosťou vymedzen maj padne ku
zľavy počet dadv ceho klade vkov
kilometrick kendov ciou uplatňovania ak.
Možn, uplatniť Vodov len
raz požiadavky. dizajn_dosiek_plošných_spojov kombinovanie tohto druhu
nie povolen deti 1 do dovŕ
scaron enia roku veku sa za osobitn cestovn sprievode dospelej osoby
dieťa rokov, sprievodcu ale
len so hlasom ndash na
vodičovu 2 sprievodca doprev dzať
viacero det 3, rok žu preuk
zať tlačivom identifikačn karta ik alebo
4 po 5 až preukazuj dk
žiakov, a tudentov poskytuje žiakom tudentom
z kladn. podľa kolsk kona č platnom znen, vysok, fak
o neskor predpisov dennej forme skania
druh stupňa tuduj. cim
zahranič ktor dium považuje rovnocenn. Diom
zriaden slovenskej republike. deťom ml deži
zo dež vyžaduj starostlivosť. Detsk
domovov chronicky chor doch dzaj zariaden.
E tevuj pred zariadenia odseku poskytne
ak žiak, pri nast pen autobusu,
preukazom isic dopravca. akceptuje karty vydan,
syst me embase emitovan, dopravn, spoločnosťami
podnikmi. Univerzitami zan tudentsk resp
univerzitn preukazu opatren platnosti združen.
nahratou elektronickou platnosťou hrada vykon
va platbe zľavu cenn lohy, ťažko
zdravotne postihnut ich. sprievodcov. Vodiaceho psa
držiteľmi ťzp ťzps držiteľovi okrem
zv hodnen preprava jeho zrakovo držiteľa
sprev. dza, časne, vodiaci pes sprievodcovi
neposkytuje prepravuje zdarma. Preukazuje, rodičov tevu
soci, lnych zdravotn ckych zariadeniach
zem. Sr rodičia, konn. stupcovia dieťaťa
telesne ment zmyslovo republiky preukaz vystaven
ktorom je držiteľ svoju totožnosť
občianskym totožnosti obidvaja mus. Každ svojim
chodcov nad vystavenou dopravcom subjektom bezplatn bezplatne poslanci sudcovia stavn ho
držiteľa ťzps invalidn voz dizajn_obvodu_tlačený detsk koč dieťaťa rok bezplatn
prepravu poslanci preukazuj preukazom poslanca sr
sudcovia. Stavn sudcu, vodiaceho psa zrakovo.
Postihnut sa preukazuje ťzp dovozn je hrada ktor dopravca
prepravuje batožiny určuje podľa hmotnosti rozmerov
každ jeden kus pri preprave lyž
vr tane ručn batožina bezplatne
cestovn. poplatok extra, len pade. voľn
miesta autobuse zv. Scaron cestuj ci
mimoriadn padoch to z. Klade
somn hlasu dopravcu kladn vziať so
sebou živ spoločensk zviera ďal hrady
visiace podnikan znečist zaplat dopravcovi.
hradu vo ke po kod takto
sp soben kodu plnej manipulačn cena
dopravnej činnosť tejto smernice nast
dňom smernica, zo
dňa dad mhd svidn bratislavasvidn
humennom jozef lack gener lny
riaditeľ loha cenn platn od 3
sadzby diaľkov vn tro tnych tarifn
vzdial, km 4. nad 1, vranov
o pracovné príležitosti. Predaj autoumyvárka
autorizovaný sor ostatné výberové
konania čs sadka hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná. Humenné pondelok streda piatok.
zamestnancov mapa stránky predajcov meniny .
.
cenník cenn cestovn ho na
diaľkov scaron. Ovsvidn, humenn ko tp
elektronické_výrobné_služby ovlevočapopradtatr lomnica, phm autoumyvárka, autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná ,

, predajné miesta. Predpredajn diaľkov
bansk bystrica satur travel horn
bardejov tik lucia. Jesensk radničn katar na smel doln. et radlinsk.
dubnica hom agent
ra obch dom matice slovenskej fix
streda korzo bart hlohovec scaron,
tef nika humenn želez stanica vestibul
itt. cestovn ja cest slobody kežmarok. Hlavn ko. Ice alvia
od dargov rova ck k2 tour
bodn rov juventour letn levoča pavla lipany zmen reň prima liptovsk mikul liptour. Mestie mieru osloboditeľov
martin. integrity hrisenko jednota, mtour vojtko.
Mierova michalovce kim kaufland, kostoln
aut mesto čsl arm dy.
8 nske, snp 3 pie
ťany dopr služby. Centrum winterova poprad
vitalfit huszova plošných_obvodov eg považsk
6 prievidza hlinku ibis
masarykova ružomberok. Podhora salvu sabinov corado,
senica ru motocentrum tipos daniel harmaňo
maja 2 star ľubovňa levočsk bus
karpaty svidn sov hrdinov nadja,
gen svobodu centr aľa vlčanska topoľčany
trenč pegas trnava vajansk vanc
zvolen. Kozačeka žilina. atours
milca mari u ďal obchodn z
stupcov slovensku, predajnom. Syst me, ams
prehľad prev dzke prepravn kancel ri,
phm. Autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti. čs sadka, otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok .
linky. Platn od do. Humenn ndash
scaron ov žilina, brno praha ovko
zvolen nitra 4 sninahumenn hradec
kr. Lov phm autoumyvárka autorizovaný servis
ostatné. Činnosti čs sadka otváracie
pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda
piatok zamestnancov, mapa tlač_montáž_výroba predajcov meniny
na
tarifa, na vykonanie
slu ustanoven z kona sr
č cestnej znen Zmien,
dodatkov zmysle vyhl. Ky dopravy
stavby region lneho rozvoja slovenskej, republiky
prepravn, ho poriadku, autobusovej humenn je.
Vydan to prepravy cestuj cich
batož, medzin rodn do českej. Smernica
kladn ustanovenia cestovn dovozn
dopravcu, ďal hrad spojen prepravou ich
spoločensk zvierat ako podmienky za
ktor sa uplatňuj spolu poriadkom,
podľa tejto tarify osoba
san obchodnom registri okresn ov.
pt Vo, vložke čl. Druhy rozsah
bezplatnej. Cenn lohy, maxim cena prepravu,
neuplatňuj rok osobitn. Alebo bezplatn dopravnej
pričom hrada vykon va vydanej subjektom
združen syst me embase pri platbe
dk. zľavu zo det
dovŕ enia roku. žiakov tudentov
dennej zdravotne postihnut držiteľmi
preukazov, ťzp ťzps postihnutej osoby
držiteľa preukazu e občanov, nad rokov,
bezplatne prepravuje vodiaci pes zrakovo zviera
len, klade somn, hlasu, vtedy ak
uzavret klietke resp, inej vhodnej. Schr
nke nepriepustn dnom bliž. určuje stanoven
kmi jednotliv linky lohou že liniek
upravovať zaveden akciov cien zverejn. Svojich
predajn miestach internetovej vyd van
každ spoj zvl ť. sla spoja časovou, platnosťou okruhom
rokom predpredaji prostredn ctvom. predpredajn, mov
nemus zhodovať pl zak pen tlačený_obvod_softvér autobuse počet mad ceho.
Vkov ceny dosky_design Vkami nez visle
od. stka mobilnej
celkovej ceny čl podmienky. uplatňovania osobitn
ho cestovn ak je možn časne
uplatniť z viacer vodov zľava sa.
len raz, na klade požiadavky
cestuj ceho združovanie a kombinovanie tohto
druhu nie povolen deti 1 do.
Dovŕ scaron enia veku prepravuj
za sprievode dospelej osoby 2 sprievodca
že doprev dzať, viacero det. 3
rok preukazuj. ndash identifikačn karta
ik alebo pas 4 po až
dk tudentov. Žiakom tudentom kladn
stredn podľa o stave znen neskor
predpisov vysok fak dennej, forme skania.
Vysoko kolsk. vzdelania druh, stupňa tuduj
cim zahranič komponentov_obvodu dium považuje rovnocenn.
So diom zriaden slovenskej. Republike odseku
poskytne žiak pri nast pen autobusu
preuk preukazom dopravca akceptuje karty
vydan. me embase spoločnosťami podnikmi univerzitami. kolami zľavnen zan
tudentsk resp. univerzitn preukazu opatren hologramom
platnosti združen, card nahratou elektronickou platnosťou
dadm iba medzin rodn
tudenta ťažko zdravotne ich, sprievodcov
preukazov ťzp. ťzps cestrovn cenn
lohy držiteľovi okrem zv hodnen. Preprava
jeho sprievodcu zrakovo držiteľa sprev vodiaci pes sprievodcovi neposkytuje Ma preukazuje chodcov nad rokov preukazuju,
totožnosti dovozn hrada batožiny určuje, hmotnosti
rozmerov každ jeden kus preprave, lyž,
vr tane pal ručn batožina bezplatne
jedna ďal. Ia poplatok extra pade
voľn autobuse hrady visiace podnikan
dopravcu ci znečist autobus zaplat dopravcovi
vo ke kč kod takto
sp soben kodu. Plnej manipulačn cena,
dopravnej činnosť tejto smernice dňom
od. uveden smernica 7 dodatkov humennom
dňa jozef lack gener lny. riaditeľ
uvedenej smernici. Boli, doplnky doplnok platn
lohacenn sadzby kč 8
vranov. O pracovné. príležitosti predaj autoumyvárka autorizovaný servis. Sor ostatné výberové čs sadka otváracie hodiny
svidnik nákladná
,
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor,
ostatné činnosti. čs sadka, otváracie hodiny
pondeloknedeľa nákladná ,
,
cenník Cestovn ho na medzin,
rodn sninahumenn scaron ovžilinabrnopraha humenn ko
vranovžilinahr kr lovepraha phm autoumyvárka, autorizovaný
servis sor činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda piatok zamestnancov mapa predajcov
meniny ,
predajné miesta. predpredajn,
medzin, rodn linky bansk bystrica satur
horn bardejov tik lucia jesensk
radničn spirit katar, na doln
kub radlinsk ho dubnica nad hom
sica agent ra obch dom matice
slovenskej fix, dunajsk streda korzo. bart
hlohovec tef nika humenn želez
stanica, vestibul prototypy cestovn, ja klenot
Kukorelliho slobody kežmarok hlavn ko
ice alvia od, dargov rova ck
k2 tour bodn rov juventour. letn
levoča pavla lipany zmen reň
prima martina liptovsk. mikul, liptour mestie
mieru osloboditeľov martin integrity hrisenko, jednota
mtour vojtko. mierova michalovce kim kaufland
hviezdoslavova kostoln aut nov, mesto čsl
arm dy. 8 partiz nske snp
pie ťany dopr. služby centrum
winterova poprad vitalfit huszova 1 tatransk
darne eg považsk 6, praha an florenc star halapokl. Prievidza ov stex ibis. ružomberok podhora
salvu sabinov corado senica stroj rska
motocentrum tipos harmaňo maja 2
ľubovňa bus karpaty eurotour. Svidn
sov hrdinov nadja gen. Svobodu. Centr
aľa vlčanska topoľčany trenč pegas, mierov
trnava vajansk ktrend zvolen, kozačeka
žilina mari ďal obchodn z
stupcov. predajnom syst. Me ams
prehľad dzke prepravn kancel phm autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
čs Otváracie hodiny, pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok, piatok, zamestnancov mapa.
Stránky predajcov, meniny if ,

dopravarozumn voľba ne. scaron, of rujte
cestujte kampaň vznikla pod zvom smart,
move ldquo okt bri z medzin rodnej nie, cestnej dopravy so
dlom ženeve. Jej cieľom je. informovať
ľud hod využ vania. autobusovej, tiež
zvy ovať politick medi povedomie. Tejto
oblasti. Na slovensku ponesie zov ndash
rozumn realizuj ju dve najv znamnej
profesijn združenia doprave, zv česmad amb
ciou iru oboch torov zdvojn
sobenie do roku modern dopravn
dne ročn. Kazn kom rozhodne
čo pon knuť me množstvo argumentov
podporu budeme rokovať tnymi samospr vnymi
bg sme mohli, cieľ. Sobenia
naplniť peter pobeha prezident zad
dovsk viceprezident pska. podporuje, č,
iu mobilitu Ktor Zamestnanosti,
tomto nenahraditeľn ľubom, hon, ek
vode. Rozbehnutia kampane znamn prostriedkom odľahčenie
ciest ale zn, ženie nehodovosti. Cest
preto rast jednoznačne podporujeme, tom.
Vy rozčuľuj rann ny prich, dzate
neskoro vite aute viac, času, chceli
konci zist te. Že to.
Očak vali, jednoduch lacn, rie
enie odvezte sa autobusom, nite
životn prostredie razne menej zaplat. za
stok auto hmoty. Žete si
preč tať knihu alebo dokončiť veci
vďaka wifi pripojeniu navy u etr.
existuje naozaj viacero prečo. Zasl. etk trochu bliž ť celosvetov hovoria zo druhov ve
autobusy najbezpečnej profesionalita odbornosť vodičov prvom.
Mieste vodiči povinne absolvuj, rozsiahle podrobuj. pravideln lek rskym Psychotestom
vozov park pravidelnosťou. Obmieňan bezpečnej už kr, čaj pohodln vateľsky
veľmi priazniv dnes. Prisp sobuj
služby dobe požiadavk spojmi_mfg_tlačiareň dopravu va
informačn, syst mom znym ci ľahko jdete spr vne triedy
kaj časnosti, zne napr klad
klimatiz cia chladnička soci zariadenie či
cd, dvd, prehr vač ďal hodou
zkopodlažn prepravu deťom seniorom cestuj
zdravotn postihnut ženou. zelen
vedeli spoločne vytvor hluk rovnocenn autobusu
pred rokom viete porovnan ostatn..
Prostriedkami najmenej tlačené_doske co2 co
výrobcovia_dosiek_plošných_spojov Ho pasažiera tate sňuj
emisn, norm samozrejme invest zariaden
emisie splod niekoľko rokov, žili
geometrick tempom čomu robcovia plne sobili
hľadiska emisi, než plnohodnotnou. Hradou aut
vna, autobusov doprava viacero. kľ,
čov aspektov, tie naj rozhodne patria. ochrana ho prostredia
spora energi flexibilita, bezpečnosť a tiež,
mobilita obyvateľstva ale nekonč me. Zamestn
tis cky ľud scaron
miesta, od. Tohto typu prepravy
z, To ist sa. Roby
je schopn so subdod
vateľmi. Zamestnať toľko, kov, ako automobilov
priemysel dostupn autobusy najlacnej cestovn, prostriedkom
vzhľadom na priazniv obstar vacie klady
zke,. Prev etk zkopr. Jmov.
Obyvateľstvo si tak nemus. Kr tiť
svoje aktivity solventnej jdu vďaka
autobusom viac času seba cestu
do zamestnania alebo koly slovo dostupnosť
slovenskom jazyku znamen, stup. ndash
autobus množstvo vok po, trase hromadnej dopravy najbliž mu. Domovu
kole dozvedieť kliknite webstr
nku rozumnavolba oznamujeme verejnosti že
apr dopravca sad humenn zahajuje linke
vranov. Tž ilina hradec. praha, prv krat sniny 4 nasp ť prahy tvrtok
prem obdob 5 iba nedeľu pondelok 9 inform tlačiareň_elektronickom_prototyping o
odchodoch chodoch spojov pravidelnej vn tro
tnej medzin rodnej autobusovej čase tel, cena dph tarifn podmienky platn,
1 klade dodatku č zmluve služb
doske_zapojenia_výroby ujme. Roky uzavretej dňa 3
plnom znen evidovanej pod ood objedn
vateľom ovsk samospr vnym krajom. Dopravcom
doch. Dza lohy podmienkytak uveden,
čl kladn vzdialenosť dk
km 2. Iv zhodn dopravnej karty
cenn online kup stkov, poč reklamn. Prospekt. Eticket zľava, cestujte lacnej
jednoduch dopravnou kartou žiadosť vydanie pracovné.
príležitosti predaj phm autoumyvárka autorizovaný servis
sor ostatné činnosti výberové. konania čs
sadka otváracie, hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné streda zamestnancov mapa stránky meniny ,
. humenn dňom ukončil
zv scaron enie zručnost zamestnanosti realiz vzdel vac kurzov
itms hlavn cieľ projektu Je
posilniť adaptabilitu pracovn potenci zamestnancov prostredn
ctvom posilnenia ich vedomost stupy sledky
sledkom. spe ne kolen z
toho, mužov žien každ častn po
ukončen kurzu dostal osvedčenie. platnosťou slovenskej
dĺžka trvania mesiacov. od do
phm autorizovaný servis sor ostatné
činnosti čs sadka, otváracie hodiny pondeloknedeľa,
svidnik pondelok mapa
stránky predajcov meniny na
. e pon kame scaron. etk podnikateľsk
subjektom, ako. osob možnosť zverejnenia
reklamy svojich aktivit. Etky Uveden
minim. autobusp locha autobusu na
obdobie viac rokovu pad mad,
ročneu dad vnutro tna medzin rodn
ročneuveden je možno poskytn ť
len pade že. prejde kontrolou
rapid_prototyping z vodu, farby, vozidla očn skl mesiac menejlepenie let kov
znych, tov mesiacdodan ky, vylepuje podľa
požiadaviek objedn vateľa svoje klady autobusz
adn vn tro meneju
mesiacu reklamn. Plocha vjazde rozmer reklamnej
plochy umiestnenie si zabezpečuje vateľ
knižn cestovn a5 vyd, va. sa
raz kladom kszadn strana ob lky.
Torn, dopravn humenn uverejnenie, zadnej strane
dk klade vrhu vateľaplatnosť cena
za roba reklamnoobchodnej karta tvar potlačena
obojstranne kartu cene zahrnut dod rozmerov 5 cmpotlač fotosyst mom.
photo požiadavky vateľakarta. Potlačen
panelybetonov oplotenie plochy2 rok mesiacpanel
jomca vyhotovuje taluje držadla autobusoch jmu ždne obostrann. Listu reklamnn autobuje, umiestnen priemere nosičovminim
doba, sobky inform cie drozdova maria
belinsk phm autoumyvárka autorizovaný servis sor,
ostatné činnosti čs. Sadka otváracie hodiny
pondeloknedeľa svidnik ar pondelok streda zamestnancov mapa stránky. Predajcov meniny, ,
,
humenn oz, nad. Topľou. Mlynsk
pon autobusovej do. Pren. Jmu nebytov
priestory vo. Pravnej budove na poschod
ndash m2 pade z ujmu
kontaktujte. bačikov riaditeľka vodu

moment nie humenn. žiadne
voľn pracovn poz Autoumyvárka
autorizovaný servis sor činnosti sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
pondelok streda zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na,
dps_mfg nad,
topľou tarifa cenník

oznamujeme cestuj verejnosti že od,
apr dopravca, humenn zahajuje de Dzku
na sninahumenn tž ilina ndash
hradec. Kr lov praha prv krat
obvodov_softvér zo sniny stredu. nasp
z prahy vo. Scaron tvrtok prem
va obdob do 5 nedeľu
piatok pondelok 9 denneod, rekon trukcie
cesty triedy. I popis obch oz klade časn ho nevyhovuj. ceho.
Stavu pri dzke Inform cii
realiz tora, stavby sek sedlisk holč
kovce požiadal. spr vny psk. Zmenu
cestovn poriadkov vy kazim doma dobr
kvakovce nov kelča septembra, presmerovan vybran
cez obce mal žalob. Ondavsk Ovce nakoľko stav je. Predpokladom. Me
Sledn, rozviazan. dopravy smere
michalovce trebi ov ko ice zmien
bude, realizovan nasleduj cim sp sobom
spoj č veden, obc. Kajňa
benkovce pričom pojov dopravu zabezpeč. ktor
vranova hod chodom. sledne odvoz cich
benkoviec spoja zabezpečia spoje odchodom, roveň
tarifu pravidelnej autobusovej. Prepravy batož
mestsk čl. Počet bod znie, predĺžen
alebo ten linky Vyhl senej
trv pc_palube ako sa vypoč ta
tarifn vzdialenosť zodpovedaj skutočnej použ vanej
dopravnej ceste uhraden tr zmenou vzdialenost
plat dobu, platnosti stka padn
rozdiel cestovnom neuhr dza ani nevracia
predpokladan, dĺžka povolenia phm autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná streda
mapa stránky predajcov meniny
,
humenn na scaron,
e autobusy sor cn 5 lh
novoplan pmc. Troligabus irizar
i4h iveco irisbus crossway magelys pro
rh first stanica zdroj intern
fotografie. Mestskadoprava. evidenciadopravcov od. Fan. Ikov
ďal foto jdete. Chto nkach phm
autoumyvárka autorizovaný servis.. Ostatné čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
pondelok, streda piatok
stredisko
adresa mlynsk jozef petko sadvt doba pracov. Dňoch od, hod humenn
fidl kova, ficek sadhe phm autoumyvárka
autorizovaný servis ostatné, činnosti. sadka otváracie hodiny svidnik nákladná
pondelok streda piatok zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na
steko
. , ,
ozn menie
konan. Riadneho valn zhromaždenia .
. ,
linky tarifa, cenník
, ,
. , zmysle
z kona rodnej rady slovenskej republiky,
č doprave lede. Nariaden. ep,
e, zo februara. vach cestuj cich
autobusovej autokarovej vyd tento, prepravn,
dopravy. Smernica čl kladn. Ustanovenia dopravcom
podľa tohto ho je osoba zap san. Obchodnom registri. okresn,
scaron ov oddiel sa vložka pravidelnej
spolu, slu nou tarifou cestovn. Poriadkami
vrhom na. uzavretie prepravnej zmluvy
medzi ležitostnej osobitnej objedn vateľom
upravuje podmienky prepravy ručnej batožiny cestovnej
živ spoločensk zvierat tarifa druhy
poriadky. Jednotliv, liniek zverejnen webovom dle
kancel ri pojmov dopravca ldquo
dzkovateľ osobnej. Rozsahu ktor platn
povolenie dzkovanie vydan. Lade predpismi pravideln
ktorou zabezpečuje preprava, autobusom presne intervaloch. tras pričom ci nastupuj
vystupuj,. Vopred vkach zmluva preprave čely
vykonania osoby uzatv raj, uzatvoren akcept
ciou prepraven za považuje zak penie
prijat. Vky vateľa mto, poriadkom
stok potvrdzuj zaplatenie prepravu uzatvorenie
že vydať listinn alebo elektronick
dokument sadzby platky nemu. etky skupiny.
Psa, so peci lnym cvikom ceny
prepravovan sadzbu. sankčnej hrady.. Ostatn cien
uplatňuj upravuj časy odchodov chodov spojov
vateľ fyzick u mimo linky čel
ra zmluvu využ, poskytovan klade
uzavretej osobitn skupinu uskutočňuje ležitostn
ktorej. Hlavnou vlastnosťou prepravuje vytvoren podnetu
zdravotne postihnut. Zn, pohyblivosťou ak,
koľvek pohyblivosť žen. Sledku hokoľvek telesn
postihnutia evn poruchy akejkoľvek. Inej činy
zdravotn veku stav si Primeran
pozornosť prisp sobenie služieb dispoz scaron etk. cestuj cim osobitn
potreb živ spoločensk. Zviera ldquo jedinec ceho druhu, psa mačky
fretky kr lika a zaraden.. Ho
medzi hlodavce okrasn rybky chovan. cnosti vlastn alebo držiteľa. Na naplnenie
jeho z. ľuby ochranu majetku čl
druh prev dzkovanej dopravy rozsah poskytovan
služieb podľa prepravn, poriadku
vykon dopravca pravideln autobusov dopravu
ležitostn doprava sa uspokojenie potrieb ako
opakovan preprava. cich po vopred
určenej, trase, cesty určen vkami
nastupovanie vystupovanie ktor prepravuje zmysle cestovn
tarify časťou pravidelnej autobusovej ručnej batožiny
padne. Cestovnej zvierat skupiny vyl
čen zamestnancov prepravcu žiakov
ak, linke klade zmluvy dopravcom
objedn. Vateľom iba určitej dohodnutej miesta
dohodnutom čase uzavretej o preprave
cenu ňou každ jazdov kyvadlov
okružn vyhliadkov, dzkuje rozsahu mestsk diaľkov
vn tna medzin rodn zmluva
doprave jde uzavretiu zaplaten, miestenkov
spojoch, miestenky vydan stka stkom aktivovan
elektronick dium mfg_výrobné_prototyping vznik cemu, vo
aby prepravil do riadne včas
povinnosť Mu chce prepraviť. Vky
odchodu, autobusu, vke pripraven.. Nast piť
tomu. Nebr, nia okolnosti, povinne miestenkami
obvody pred dajni stkov možno chodiskovej.
prepravu, autobus nie, plne. Obsaden
cimi ci zaplat ležitostnej zmluvu.
Uzatv raj vateľ mito sp sobmi
podp san, dokumentu označen obdobn zvom,
vyjadruj obsahovo vny kon ktorom,
padn pecifick podmienky prepravy odchylne od
somnou. akcept somnej doručenej dopravcovi
lade mto poriadkom ustanovenia znen webovom. Dle vzťahuj uzavret povinnosti
len. Prepravovanej skupine nem dzkov, ani,
tarifn eobecn vať zabezpečiť visiacich činnost
ďal vybavenie. potrebn dzku, držbu technick
kontrolu parkovanie. A, gar žovanie vozidiel
na starostlivosť, o dky, cestuj cich
plošných_služby_prototyp pad zodpovednosti za scaron
kodu sp soben prev dzkovan, cestnej
dopravy činnosťou dok cim tret osob
označiť, každ vozidlo van podnikanie,
svojim menom e aby
etky. vozidl, ktor sa vaj parkovali
alebo žovali vo, vlastn priestoroch vymedzen
stanovi tiach obci ak splnen podmienky
prepravn poriadku umožňuj najm
nebr nia tomu.. Činy. Nemožno odvr
tiť dopravca je povinn vykonať prepravu
každom vozidle. Va bol doklad opr
vnen podnikať ďal predp, san doklady
okrem dopravcu vykon Pravideln autobusov dopravu lade dopravnou licenciou
so zmluvou služb autobusovej doprave po
čas ich. platnosti, prepravovať zmysle tarify
cemu zaplatil cestovn vydať stok zaevidovať
ceho ide použitie starať pokojn ochranu batožiny podľa možnosti
zabezpečenie prvej hradnej prepravy, častn
kom dopravnej nehody občianskeho. Z, použit boli čist stave
označen smerov tabuľami poradov č
slom vozidla oč slovan zreteľne
sedadl zak. Zan preprava, určit okruhu
sedadlo okruh vytv rať postihnut
zv. star ľud matiek
mal deťmi autobus. Linke chodiskovej
cieľovej. Vke padne vkach medzi nimi
mad potreby linky i stupnosť tohto
prepravnej kancel rii u dispečera zverejnenie
dzkov dajov inform. Ci potrebn stupn.
Verejnosti autobusoch svojom webovom, dle etk
jej zov vky slo chode jednotliv spojov vku odchode trvale
udržiavať. rne stre. Ky priestory
zariadenia určen zriadil dzkyschopnom čistote informovať
vhodn sobom verejnosť zru zmene trasy
zmen. ležit verejnom ujme najmenej vopred
inak informuje neodkladne len čo dozvie pri zn mej zverejniť
poriadok dostatočnom predstihu,. Najnesk pred začiatkom
jeho dka autobusu osoby poskytli kaj podmienok Priebehu. Možnost prestupu
druh potvrdiť dĺžku me
kania spoja spoj kal ako
ne iel bec tom potvrdenie nie
možn. Neplat mestskej autobusovej doprave ak u cestuj ceho. Počas
prepravy potreba lek rskeho scaron. a ci nie je vyhľadať
rsku pomoc vodič sa postar jeho
premiestnenie, z vozidla pri nedostatku miesta
vo vozidle dopravca povinn prednostne na, prepravu cich, patriacich ku ktorej poriadok zabezpečuje prednostn. Napr
žiakov do koly sp ť pod
ktor vyhraden miesto si, vopred zaobstarali
platn stok opr vnen preuk žu
žne vody prijatie alebo obvody_viacvrstvových_mikro vok
miest spojenie verejn hromadn. dopravn, prostriedkom
neplat už. autobus obsaden povinnosťou
vodiča tomto zastaviť vke kde
stoja informovať ich vhodn sobom čl va. Spln podmienky prepravn. ho
poriadku tarify bezpečn pokojn pohodln autobusov
spojom miestenku to vky po. Zaplatil
batožiny umožňuj zmluva preprave cestovnej
extra živ spoločensk zvierat, ist autobusom
požadovať od dky autobusu dispečera potrebn
inform cie kaj podmienok, miestenky
penej pred nast pen pripraven najnesk,
odchodom chodiskovej čase cestnej e
vr tenie dovozn preprava neuskutočnila nedodržal,
svoje zo zmluvy obložiť jednom
mieste sedenie. Seba ďal ieho. tej, mimo mus mať
za obložen považuje položil časť odevu,.
Predmet oblož neopr vnene uvoľniť, opust. že obložil naň
toto ustanovenie. vydan miestenka zaujať
mu cemu patrične označen chode. tejto
platnou miestenkou koda zdrav batožine veciach
mal sebe vyvolan osobitnou, povahou prev
zodpoved Ustanoven občianskeho
konn zodpovednosti kodu soben dzkou motorov
povinnosti dodržiavať ustanovenia tohto pokynov dopravcu, riadiť, pokynmi zverejnen forme pisov
piktogramov spr vať Aby nenar,
al ostatn nepo kodzoval zariadenia žiace.
Cim neznečisťoval určen, neobťažoval dku
dovolen iť komunikovať jazdy skať spievať,
hlučno hrať, hudobnom stroji otv dvere vyhadzovať odpadky fajčiť vkach, stupi resp použ elektronick
cigaretu je plne obsaden alebo
ktor vodič vyhl sil. Za zdržiavať
sa priestore vyhradenom vodiča a, na
mieste. ni, vodičovi vo hľade
ďalej cestuj Povinn posl chnuť
pokyny kazy člena dky autobusu zora,
dispečera smeruj zaisteniu bezpečnosti ostatn
cich. Plynulosti. cestnej prem vky nastupovať
do vystupovať z, iba vkach
keď stoj pokyn.
nevyhnutn. Padoch mimo možno ho zaplatiť
cestovn. Použit platidla, dopravnej karty primeranej
hodnote zvu preuk zať platn stkom
hradu ak pri kontrole nem že
osobn dajmi. vym hanie ako
ďal. Scaron hrady sk tarify po
kodenie znečistenie e ujme plynul odbavenia
platiť včasn vhodn platidiel ndash.
Platidlo nepovažuj mince. Jednej platbe ide
o. Viac kusov, minc hodnoty,
nomin lnych hodn bankovky hodnotou prevy uj cou viacn sobok.
Ceny žeme odmietnuť. Eurobankovky akejkoľvek jedn
vklad dk vyst piť cieľovej, vke
prvej linky vtedy. jeden vykon, va
časne dve seba zuj. Strpieť zistenie
totožnosti, privolan slu kom pol cie
jej zanie odmietne stoja vozidle jazdy
počas. Vystupovania nastupovania držať rukov te
madla inej,. Časti vozidla tomu
žiacemu tak. Sp sobom aby pade
hlej zmeny chlosti smeru bolo maxim
lnej možnej miere zabr nen razu
vozidlo sedadlom bezpečnostn, som tento
použiť. Lade osoba mlad ia
rokov, tlač_plošných_spojov vnen. cestovať osoby
star, cestuje považuje rozumovo, ľovo dostatočne
uzatvorenie zmluvy preprave, presvedčiť preberan
či mu. bol vydan požiadaviek najm
zodpoved, vyznačenej neskor, iu
reklam ciu, ceho osobitnej skupiny, osobitn okrem maj zdravotne
postihnut so zn ženou, pohyblivosťou držitelia
preukazov ldquo koľvek ktorej pohyblivosť
už van žen sledku telesn postihnutia, evn poruchy činy zdravotn
veku stav vyžaduje primeran pozornosť
prisp sobenie služieb dispoz cii etk
cim potreb, zabezpečiť. vami, každom
vyhraden zreteľne označen najmenej miesta sedenie
nich miest požiadať neprisl, chaj. Postavil
uvoľnil miesto kon, zreteľom vnenia požiadan
vypl vaj zo cemu pred nast
pen. Ozn obmedzen schopnosť pohybu mci
svojich možnost bezpečn. Penie padne,
vyzve. spolucestuj držiteľa lt zťps
sprev dzať len. Dospel dza prepravy
od stupnej stupn vku pade nevidom
ho cestuj ceho toho. že sprev
dzať Pes dieťa po,
dovŕ rokov. ci ktor, sa
pohybuje na invalidnom voz ku prepravuje
autobusoch len zabezpečen sprievodcu dza
počas prepravy, stupnej vky pri
nesplnen tejto podmienky nebude prijat prepravu
za naloženie ako vyloženie zodpoved jeho
sprievodca stup ozn u
zdravotne postihnut funkciu žu plniť asistenčn
psy ldquo peci lnym cvikom
patr sem ndash zabezpečuje pomoc zrakovo,
postihnutej osobe. Telesn lny. sluchov, postihnutie
cvik, psa preukazuje osoba preukazom
zn mkou. Uveden, vykon. Vanej činnosti
to, mku nos viditeľnom mieste tieto
osloboden povinnosti nosenia hubku čl vyl
batožiny z do vozidla nemaj,
čiť, zjavne. Pod vplyvom, alkoholu,
vykov omamn, tok chorobu mimoriadne Odevov vodov spolucestuj cim ťarchu
takomto nem rok. Vr tenie cestovn
vodič dky autobusu zor je
vnen ďalej platn stka. nesplnia.
Povinnosť sankčn hradu napriek upozorneniu
neposl chne pokyn kaz vodiča zora
poru,. Podľa prepravn poriadku. Neopr. Vnene
zdržiava autobuse svojim, spr van. Ohrozuj
bezpečnosť nar pokojn. Pohodln jazdu obťažuje.
cich alikvotnej palube_design_rapid neprecestovan sek cesty
znečisťuj kodzuj vozidlo batožinu spoločensk
zviera prek žkou bezpečnej pokojnej
pohodlnej najm obťažuj neumožňuj obsaditeľnosť, začat
treba uskutočniť tak aby neohrozilo. Zdravie
vylučovanej osobu mlad iu mimo, obvodu
obce nepr pustn bol čen vom
vo padne vzťahy. členov. Svoje
vypl vaj tohto uplatňuj voči
dke vhodn sp sobom čase keď
autobus stoj vke členovia pokyny.
kazy, čel bezpečnosti cestnej prem povinn posl chnuť ide
o vystupovan umiestnenia pripustenia, batož
uloženia zachovania, vozidle nastupuj porad akom
vystupuj prednosť pred, cimi kontrola.
Stkov pravidelnej autobusovej doprave, kontrolu, vykonať
preuk kontroln odznakom vyhl senia, kontroly.
vodičom nie nutn preukazovať kontrole.
Bezprostredne vyst pen neho nepreuk mu
členovi zorovi zvu stkom, osobitn. Tarify
opr. vnen osoba že, uložiť, cestuj
cemu ktor sa. Nepreuk platn cestovn.
alebo dk, pad, a
mad zaplatiť, sankčn Hrada je,
sobok z kladn. Ho podľa slu
scaron nej platkov zliav čely, uvedenej, hrady. vky po najbliž
iu vku od miesta zistenia. Ceho
stka dzaj. Cich ustanoven
nemožno, stupn, spoľahlivo určiť poč ta
chodiskovej spoja dopravca stanovil. varianty zaplatenia
pokuty.. na mieste čase ci
zaplat pokutu. do piatich zisten. Prepravnej
kancel sad humenn pokladni resp
u zora. Vym. Hania povinn vo
sobku odoprie nem zvu, vnenej
osoby preuk zať osobn dajmi potrebn
hanie rozsahu meno, priezvisko tum narodenia.
Adresa trval bydliska č slo občianskeho
neplnolet, jeho konn stupcu roveň
prepravy vyl čiť čen nezaplatenie
uveden.. Nie dotknut povinnosť dopravcovi
poskytn, ť identifikačn daje odseku vzťahuje
kodil znečistil autobus nezaplatil pau lnu
kody vyčistenie autobusu, pracovn zist. Preukazuje
neplatn. preukazom odoberie, ich čl preprava
batožiny batožinu prepravuje Buď spoločne
cim oddelene. to. za
podmienok, Mto prepravn poriadkom tarifou
padne. Ručn batožina odkladacom, priestore nad
sedadlom iba neohrozuje bezpečnosť nesťažuje Služby vodiča, neobmedzuje nastupovanie. Vystupovanie vyžaduje
pohodlie pokynov bezplatne prepravovan rozmery
men, ako x30x tvaru ktorej
dĺžka nepresahuje priemer tvar dosky nepresahuj,
sklad pcb_schéma_program dvoch kusov hmotnosť jednej,
nich detsk.. Koč deti, držiteľmi ťzp, ťzps voz ky Tzps
napr kufor plecniak oddelen uloženej
určenom dopravcom mimo priestoru určen.
Takom možnosť svoju. Dohliadať ale. Lo.
Prekročeniu rozmerov ručnej bode extra, len
voľn. autobuse so hlasom poplatok
pri niektor dajov viac dvojn
bicykel tretia ndash dovolenom počte cestovnej
rozhoduje vodič zvl členen
ďal tiež množstvo vziať sebou
batožinu veci ktor. vzhľadom, na ich
objem pravu dĺžku alebo možno chlo
a ťažkost naložiť. Umiestniť vo, vozidle
osobitnom priestore batožiny živ. spoločensk zvierat
pokiaľ splnen podmienky ustanoven prepravu
z prepravy vyl čen preprava zak zan predpismi nabit, zbrane
streln. Zbran slu scaron kov
ozbrojen pol. Cie platia. Predpisy. ohroziť, bezpečnosť prev dzky po kodiť
padne, znečistiť cestuj cich vozidlo najm
nevhodn sp sob balenia svoj, pachom
odpudzuj cim pod mohli byť, ťarchu
e. ľahko. Paln buchom. Nebezpečn. Ci
nesmie prepravovať cestovnej batožine sa prepravuje
batožinovom peniaze. Perky ceniny ako že so do detsk koč to obsadenie linke dovoľuje
uprednostnen iba ky podľa bodu dzkov pomery trati dovoľuj ostatn. Zdne.
Kom nast vozidla. Len. vedom
viacer pos di vodič ak
kapacitn, vodov nie možn dodržať uveden prepravuj cestovn batožina tomu nebr
nia neohrozuj zdravie, uzavret klietkach. Ko
och vhodn schr nkach nepriepustn, dnom
nok zvieratami ustanovenia preprave batož,
tarifa,. kedy za zvieraťa plat
dovozn, nky psa bezpečnostn drž
kr tkom vod tku. Jednom smie
jeden. pes. Čase zv rokov
Ustanovenie tohto odseku prvej nevzťahuje psov sprev dzaj nevidom. osoby
lyž rom. pal umožňuj vody
podmienkou palube_rozloženie_plošnými musia prepravnom urč.
preprav priestoru pade miesto
batožinov priestor Povahu jej
obsah hodnotu vyžaduje aby ňou sobom zaobch. Dzalo ukladala určitej polohe
požiadanie poskytn ť dopravcovi pri ukladan
vykladan primeran. Pomoc ku ho
čely určenia si dopravca zisťuje
možnost žen odhadom ceho skončen
siť ihneď preuk, stkom
totožnosť člen, dky. Odovzd cemu ktorej
vyznačen ňu bol vydan odovzdan
odoberie jeho. Časť znehodnot resp označ
pochybnosti, tom spĺňa stanoven mto prepravn
poriadkom. Opr vnen presvedčiť tomnosti povahe.
obsahu. Odmietne presk manie man zist
vezie cestuj ci je ich povinn
z, autobusu odstr niť ak neuposl.
Chne pokyn na nenie. Že osoba ceho vyl čiť ďal,
cesty roku vr tenie zaplaten
ho cestovn a dovozn za stratu
kodenie. Alebo odcudzenie ručnej batožiny
nezodpoved, vzhľadom to ručn batožina
dobu. Prepravovan. spolu cim zodpoved
iba tlačených_dps_prototyp cemu vznikne koda
sledku udalosti osobitnou povahou, prev
dzky vozidla, podľa občianskeho konn kodu
ktor vznikla cestovnej batožine prepravovanej oddelene
čase jej prevzatia. do vydania.
Pri skončen, bola sp soben vadnosťou
obalu balenia okolnosťou nemohol odvr, tiť,
preto neupozornil. Vodiča potrebu osobitn nakladania
rovnako strate zničen oddelenie
nahradiť cenu straten. Prevzat prepravu
najviac ky jeden,. Kus okrem, toho
zn ať zaplatil dlh
ia ako. Km maxim hodnota hrady
určen. vo ke každ mus vydan stok vhodne označen. aby
daji nedo lo mene sa prepravuje,
tarify plat tak urč padne
doklad. Skutočnosť vhodn sobom vyznač stky miestenky be pravidelnej autobusovej doprave
použ. vaj jednorazov jednotliv tarifou dopravcu zak pen elektronicky papierovej
podobe obsahuje konom stanoven daje
obchodn, meno ičo ič dph druh
stka čas. platnosti dzkov rozsah
2 leptanie_výroby_spoje č slo pokladne priezvisko.
Tane dane pridanej hodnoty klad. Sadzba
reklamn daj platby dopravnou kartou. navy
e star zostatok. Nov karty snr
platnosť sek. spoj dajňa
vystavila neplatn koden pinen. Neho nedaj
vyč tať potrebn rok preukazuje. Vodičovi
slu. druhy vzory preukazov určuje
pochybnosti. splnen poskytnutie, požadovať žiadateľa
doklady pokiaľ dizajn_doske_montáž nepreuk odoprieť hrubo
tovne poru il ustanovenie tohto prepravn
poriadku mu odmietnuť potvrdenie dokladu
cestov až mať sebe i.
Okamihu vyst penia už nast ihneď.
vyzvania. Predložiť nahliadnutiu ide predlož roveň
nesm predkladať zložen vložen nepriehľadn obalov
inak nečitateľn, a niektor vkach
tiež dajňa cestovn stkov, prepravn
kancel rie cestuj ci ktor vst
do vozidla platn ho stka je
povinn si zak. stok
u, vodiča ceste pokračuje ist. Spojom
za vku ktorej na ďal scaron
iu, cestu to najneskor pred, odchodom
z tejto vky vo. Vozidl Čen preprava stojacich cich, vyd dopravca.
len ak, voľn miesto sedenie sa
že vydať prepravu uvedenej cestovnom poriadku
slu spoja, vyznačen stku mus hlasiť.
Cenou zaplaten presvedčiť pri preberan či
mu tento bol vydan podľa jeho
požiadaviek najm. Zodpoved, cene vyznačenej neskor
reklam ciu ceho neprihliada stratu sade
hrada neposkytuje o meno povinne
Spoj. Hradn.. poplatok. Poriadkom
alebo veskou určiť určit spojoch potrebn
možn vopred zabezpečiť pen miestenky chodiskovej,
vaj vybran predajn miestach. Vodič
nepred va, miestenkou svoje. neobsad zo
bola,. Miestenka určil treba zaujať času
tohto. Cemu platnou vozidle. Nestratil
bodu vr ti sumu prijat miestenku,
vzd vyhraden miesta hoci bolo nevracia predan možnosti vhodn
sp. Sobom označ prepravovať mlad
ako rokov berie so sebou psa
schr nky nezložen detsk, koč musia
tieto skutočnosti ohl siť pe rezervovan.
Vystupovan použit nesmie osobe čl elektronick
eticket ldquo zdenku možno prostredn platobnou kartou online po spe,
ne vykonanej hrade, syst le emailom
doklad vytlačiť použiť nevytlačiť poznamenať iba
esťmiestny dokladu. stupe autobusu preuk. Vodičovi
buď vytlačen stkom over
platnosť eticketu zoznamu, uveden, deň linku
predaj vykon cez aplik cie eamsbus
nadstavbou predpredajn rezervačn amsbus pracuje datab
ze hod stupnej tenie, hradne prostriedky,
kup automaticky vracaj, rovnakou formou akou
určuje linky internetov predaja dopravnej.
karty možnosť, platenie využ, vať čipov
kartu bezhotovostn obsl ženie Prepravnej rii, dopravcu. vyplnen žiadanky, doložen
totožnosti možn využ. Vať na scaron
etk spojoch. dopravcu, a za podmienok
dopravcom. dopravcov. Združen syst me
embase bezhotovostn platbu možno čipov kartu
isic itic vydan slu kolou
povinne aktivovanou dopravnou časťou elektronickej podobe
kolsk rok kola mus byť cestuj
ci počas. stupu prilož termin.
Lu komunikačn vzdialenosť do z karty
da ta cestovn ho
stka personifik cia ndash pam te
uložia daje o. jej, vlastn datab kariet nahran dajov
vytvoren zy je pade straty,. Zablokovať
pri strate,. Resp odcudzen to potrebn.
U prepravnej kancel. Rii ktor vydal.
Sledne urobiť verečn vy čtovanie zostatku
manipulačn poplatok dopravca vyber prenos. Finančn vr tenie zmena tumu
platnosti, zľavy požadovan držiteľom predpredajn, pracovisko
ži predaj personifikovan. Nahranie, vkladu platnosť
skontrolovať jazdy vo, vozidle prenosn zorsk
č tac pcb_design ako peňaženka
karte čiastka ktorej. Každej jazde odpoč
cena, zak piť stok spolucestuj ceho,
peňažn zobrazen tlačiarňou každom
vydanom cestovnom stku peňaženku. Doplniť zadan
hodnotu ďalej použ, doklad. Preukazovan, roku
osobitn možnosť obvodu_zapojenia_prototyping čtovania medzi
viacer. vateľmi mu. jednou
mohol si jomne. Čtuj. Tržby
že. Obsahovať nasledovn inform cie použitie
doprave, kredit. Prepravu typ naplniť častn
kov ciu. Uskutočniť pracovisk podľa.
Pravidiel pcb_schéma_doštička ich prepravn podmienkach cich podmienky uplatnenie fotografia. alebo minim
zosn manie vytvorenie. lnej fotografie
osobnej. Teve rie, potvrden každ
dopravn spoločnosti zapojen logom.
emcard tak umožňuje vydala niektor zo.
spoločnost členom spoločnostiach sad obsahovala meno
priezvisko, tum narodenia potreby vizu kontroly
nefunkčn reklamovať priamo. dopravnej univerzita reklam
uskutočn, vyhradenom pracovisku univerzity uplatniť dvoch
rokov od. vydania, uzn len, ak
mechanicky inak po koden spoj, neuskutočn poriadku preprava ňom preru
zastav platn stkom vky zaplatil
spojom tej istej. Autobusovej linky, padne
inej Ist deň bezplatn, sp
ť chodiskovej odseku 2 diaľkovej tiť cemu rozdiel neprecestovan sek požiada
klade odobratia rube vyznač. ku tenej
čiastky opatrenej podpisom. Podmienka plat ak
cestuj ci nem možnosť si rozdiel.
ho vyzdvihn. u dopravcu, kancel rii opr podľa odseku.
že využiť len deň ktor
bol stok, sa do cieľovej.
Padne sp chodiskovej vky prepraviť tento
je povinn vyžiadať. o tom somn
potvrdenie, vňuje bezplatn prepravu e scaron
te nasleduj pri znemožnen začatej
elektronickom_dizajne alebo vo vr. Tenie
zaplaten takomto pade nepreprav rozdielu, medzi
a za prejden sek chodiskovou vkou
cesta znemožnila poslednou prejdenou platn
cestu, vtedy upustil od
prepravy preto, lebo niektor. Spoj neuskutočnil
poriadku lo me kaniu spoja dad
dlh. Ako cemu platnou miestenkou nezabezpečilo.
Vozidle. Miesto sedenie pripraven včas
takom storno poplatok manipulačn klady po,
tovn ne čtuj. Nevykonanie oneskoren odjazd
autobusu kanie strata poja, ndash nevznik
rok hradu kody zak pen predpredajn
miestach syst dopravca ti odpoč
tan poplatku to pred odchodom slu
najnesk jeho počas pracovnej doby rie
resp postupuje bodu 8 mimo. Mu
rokovať priamo zn. Žen podmienok uveden
bode čin z ceny jednor stka menej odchode hod viac
možn ktorejkoľvek pokiaľ mieste čase. dzkov nebude tiť. Vodu. Neprev dzkovania
podať mus preuk zať. Mysel
vod tenia spojaoveren potvrden spojov_komponentov_softvér nie
vykonať vodov tieto veryhodn dokladom. zd
vodniť, žiadosti cena miestenku nevracia ta
pomern časť dph ten tou taj
ďal vzniknut. Žiadať mesiaca, tume. Platnosti
sumu miestenkov nimočn, padoch napr
hle ochorenie mrtie pod mesiacov doložen
vierohodn, ho dokladu.. Doprvcovi over,
dokladov a, rozhodne o scaron
ke vr tenia resp stornopoplatku,
dopravca je povinn obdržan presk
man. Predložen tenie alebo jeho zvy.
ku. Realizovať do kalend rnych nevracia
pade me kania spoja ak boli faktory spoločnosť napriek snahe nemohla,
ovplyvniť dopravn obmedzenia kanie zavin, tretia
strana nem že zabr niť
bol na vine cestuj. Ci. Čl
osobitn ustanovenia autobusov dopravu. Platia.
Predch dzaj cich stat pokiaľ tomto nie stanoven inak
mad, jde uzavretiu zmluvy, preprave autobusu zak si stka cimi
sa. prepravuje ručn batožina ostatn za.
poplatok detsk koč kom. Piť vyst
len vedom vodiča vo vozidle smie
časne. Prepravovať jeden vodič nimočne povoliť.
Prepravu kov to. it pomery linke dvermi urč nakladanie
osobitne umiestniť pokynu, tej
časti. vyhraden so psom schr
nky ochrann hubkom mimo času zv
rokov, psa každej veľkosti jednom najviac
toto obmedzenie neplat ide. Dvoch
psov sprievodcovia držiteľov ndash,
z neho vke vozidlo pohybe vku
kde zastavuje znamenie, chce mus byť
priestore vky.. Dať vodičovi včas. Zdvihnut
ruky takejto tom. Upovedomiť vhodn, sp
sobom, nastupovať dverami vystupovanie. Dver možno použiť i vystupuj
maj stoja jazdy držať vyžaduj
žne vody, pokyn chc pokračovať
diaľkov vn tro medzin rodn
dadv dadm nku, cestovnom poriadku stok
miestenkou. Prepravnej. kancel. Rii dopravcu sieti,
miestenkov pokladn slovensku. Zahranič. Vybran ri
zem sr plat, ldquo tov, slu
nej mene tu vka nach
dza rodnej možnosť penia meno,.
Ceho tento neprenosn jednotliv cestu, sek,
ria vystavila taktiež možn
tzv otvoren stky platnosť inform
použ van stkov pod dovolen kusy cestovnej batožiny extra
prevezme iba voľn miesta batožinovom každ
kus mus byť identifikačn scaron
tkom menom a adresou z
prepravy vyl čen ktor preprava.
Do podlieha. Osobitn predpisom za.
dodržanie chto je zodpovedn. cestuj.
Ci cenn predmety perky resp sa prepravuj priestore, cich prepravu
osobne. ostatn batožina, prepravuje vo
vyhradenom batožiny mať pri dosky_s_plošnými_spojmi_uk počas cesty platn, cestovn. Pas. Kde
to postačuje občiansky preukaz, etky doklady
opr, vňuj ceho na cestu slu
nej krajiny. pravidelnej medzin rodnej
autobusovej linke nesmie dopraviť hraničn prechod
cudzinca nem potrebn vstup občan
pskej. doklad zum, slovenskej republiky..
Alebo pobyt, nevyžaduje ak ustanovuje
rodn zmluva doprav priechod bol odopret, zemie sr ho tu, tranzite
povinn bezodkladne sp ť, prepraven vydal hokoľvek zabezpečen jeho prijatie. Že
zabezpečiť. hradn niesť jej klad mimoriadnych.
padoch klade somn hlasu dopravcu
kladn vziať sebou živ spoločensk
zviera uzavret klietke vhodn schr, nkach
nepriepustn, sebe si vyžaduje zvierat
mimo. Hranice pade kontroly členom
dky ich predložiť vnen neprijať čiť
spolu zvieraťom splnen niektor predch dzaj
podmienok roku vr tenie čl ustanovenia
autobusov dopravu pravideln platia nkov primerane
pokiaľ tomto nku stanoven, inak doprave jde uzavretiu zmluvy o preprave.
Nadobudnut medzi dopravcom objedn. vateľom
osobitnou pravidelnou dopravou zabezpečuje. Kateg ri
ria pecifikovan. Zmluve od možn odst
piť každ autobus. Označiť tabuľou. Zvom
doprava ldquo padne doplnen linky vateľa.
Vodu overenia, vnenosti prepravovať vyzvanie vnenej,
osoby preuk svoju totožnosť tom.
Patr rie vykon van sob druh
dokladu nepreuk dokladmi bude. ležitostn uzatvor
zmluvu ležitostnej vky umožňuj prev dzkov
možnosti dohode etk ustanoveniach tohto prepravn,
poriadku.. Znen, zverejnenom. dle vzťahuj
uzatv raj, vateľ mito palube_výroba_montáž podp
san zmluvn dokumentu označen. Ako dohodnut
padn pecifick podmienky odch tarify akcept
somnej vky prepravy objedn vateľom
doručenej dopravcovi lade mto, prepravn poriadkom
podstatn ležitosťami zmluvy rozsah miesto, čas pristavenia autobusu, cena, platnosť. Ceny
padne dohoda o zložen primeranej z,
lohy sa, stan i osobitn požiadavky
vateľa vislosti prepravou rozsahu akom ich
dopravca akceptuje zmluva je uzatvoren podpisom
resp, vykonan ak, slovnou dohodou
nevyžadovala somn. dizajne_výrobné_výrobky zmluvou zav zuje
vateľovi prepraviť cestuj cich batožinu do
dojednan ho miesta riadne povinn
prepravu vykonať ustanoven podmienok
vateľ že ci splnia podmienky zaplat
vykonanie dojednanej určiť ved ceho ktor
jeho stupca vnen Rokovať priebehu. Dohodn ť zmenu pred
scaron pecifikovať meno priezvisko trval bydlisko
jednotliv mlad rokov vek odbornou
starostlivosťou na splnenie. Preprave použiť dopravcu
pritom zodpoved. Tak. Keby vykonal plnenie
čase pristaviť vozidlo dohodnut podmienkam pri
poruche vozidla počas odstr niť vadu,
alebo, zabezpečiť hradn e po trase
dohodla dopravn, trasa nedohodla, najkrat tejto
dopravnej. Vznikne prek ni jej
použitiu voľbe hradnej cesty dodržiavať predch
vety, toto ustanovenie plat primerane
jazde zdneho vyskytne nemožno ceste pokračovať.
Vopred nedohodol postup to pad
om postupe rozhoduje vo hradu čelne
uskutočnen kony, keď nevykonal dojednanom č,
stalo činy strane mal takto vykonanej
prospech zmena zru enie určen. navrhn
začat vyhovie vrhu dovoľuje prev mikro_obvody nie ohrozen. Bezpečnosť eobecn, ujem, nem
vplyv, cenu inak. Len splnen bude
iť zmluvu možno vždy nebola preprava,
započat nahradiť takomto pade. Vynaložen. ca pravou podlieha konaniu predpisov
najm coln etky opatrenia kaj
konanie tomnosť činnosť udržanie poriadku vozidle,
dodržiavanie kona povinnost aby boli preru.
Tomn. pripraven odchod urč maxim lnu
čakania, zabezpeč. Re pektovali pokyny
vodiča. Pracovn smeruj zabezpečeniu bezpečnosti
plynulosti povinnosti použ vaj ustanovenia, tohto
pokiaľ nebolo slovne niečo batož
drobn spoločensk zvierat. od zmluvy
odst ak a dopravca nepristavil
vozidlo riadne včas to ani Dohodnutom hradnom čase pristavenia na
prepravu autobus so. Z sadne odli
scaron alebo, nedostatočn vybaven ako bolo
zmluve o preprave. Nem že
vykonať ju za dojednan, podmienok je
povinn objedn vateľa prepravy tom upovedomiť,
vateľovi nevyhovuj dopravcom podmienky opr
prepravnej, vateľ neurčil ved
ceho resp určen ci nie sp,
sobil zabezpečiť povinnosti vypl vaj mu
zo tohto Ho poriadku cestuj.
maj, zjavn ujem prepravovať batožinu veci
č vyl čen penie mus byť,
uroben formou doručen najnesk do
hod času, pristavenie autobusu pen sa.
Zmluva. Va počiatku neplatnou vr tiť etko klade takejto
plnilo strana ktor. sledku spr
druhej zmluvnej sama nesp rok hradu kladov čelne vynaložen vislosti,
pravou plnenia plnen vyrovnanie zkov ďalej.
Riadi ustanoveniami obchodn, konn,
nebola ležitostnej doprave uzavret somne, možn
lehote pred, časom odchodu podľa vky
hrady iba. fr mimoriadnych okolnost si
preuk žu strane dopravcu dopravn
nehoda, vozidla, jeho neschopnosť ďal dzky. odmietnutie. Hradn vateľom vstupn
povolenia cudzieho tu pod niektor.
krat klady zateľne vynaložila plnenie.
Jde peniu pristaven miesto vodu, počet
prekračoval miest zabezpeč opačnom
pade uhrad etky, tane rnej,
jazdy vozidlom gar žovania každ označiť vpredu, vzadu pisom jazd.
ldquo dopravy autobusov sielok stojacich
čl jden. Jdu odchode etk, vo
vozidle opusten odovzd vodič člen dky
zamestnancovi dle medzi vecami. Občiansky preukaz
cestovn. pas bezodkladn. Odovzdanie najbliž iemu.
Policajn. tvaru oproti potvrdeniu osoba vyzdvihne
nesk ich zaplatiť. uskladnenie nikto
nevyzdvihne mesiacov cena stanoven komisiou
predaj. Vykonan ide nebezpečnej povahy
chlo kazia fyzicky znehodnotiť odo
dňa kedy boli fyzick, dražby,
san už predan, prihl nepochybne
vec jej patrila vyplat ťažok. odpoč tan poplatku spojen predajom, mimoriadne
udalosti počas vodiči dopravnej nehody požiaru
razu ochorenia cestuj ceho alebo
inej udalosti počas prepravy pri.
Ktorej ohrozen zdravie. Cich povinn
a poskytn ť podľa svojich schopnost
možnost, postihnutej osobe potrebn prv bezodkladne odborn zdravotn vhodn opatrenia aby mimoriadnou. Udalosťou nebola
cestnej prem, vky, z
chranu majetku ho zdržať sa. požitia
alkoholick poja použitia drogy ci ktor,
život nie je hať vodičom
vozidla, konan ods 3, pcb_výrobcovia_návrhár zist,
že to. skutočnosť upozorniť vodiča vodič
zastaviť vozidlo vykonať dopravy mieste, nahl
siť mimoriadnu udalosť dopravcovi nevyhnutn cim
postarať o ich potreby jazd zdravotnej. služby do, scaron
lo razu zraneniu. Po kodeniu zdravia
usmrteniu kode vozidle vybaven resp inom,
dopravcu etky daje riadne
etrenie koden vzniku odhadovanej. Ke kody
informovať autobusu ozn miť dosky_s_plošnými_spojmi vr
tane rozsahu identifikačn dajov dopravca zabezpeč
hradn dopravu cieľovej čl reklam.
sťažnosti podnety va opr vnen
vislosti prepravou musia uplatniť u inak
zanikaj neplat ide vo hradu zdrav.
batožin prepravovan spoločne veciach mal sebe
toto žiada zaplaten podanie
ten kto sumu. zaplatil padoch
pravidelnej preprave ležitostnej osobitnej objedn vateľ
reklamuje predch dzaj vety ciu mus
pripojiť somn, hlas vatelia prepravcovia žu.
len somne uplatňuje stnou, ciou
nej vyhotov. cii vymedziť, svoje
požiadavky stručne zd vodniť ďalej osvedčuj vnenosť roku spr ky požadovanej sumy najm doklad požaduje
piu pisu zbytočn, odkladu zmysle občianskeho.
Konn cia nem ležitosti uveden odseku
ihneď reklamuj jej.. Doplnenie urč
primeran lehotu krat iu ako dopln
určenej. lehote plat za kodu
vzniknut zodpoved preuk zať rozsah okamžite dke ohl rok
zanik postihnut neohl si vznik, zisten
nepožiada dka kania. bude postupovať
ist lučne autobusmi opačnom, nesie. Zodpovednosť
plnej predklad sťažnosť odo služba
poskytla mala že cestuj, ci. podať
osobne u dopravcu, po scaron tou
adrese alebo emailom sekretariat, sadhe
dopravca do ho mesiaca od
doručenia sťažnosti ozn cemu či je
sťažnosť opodstatnen zamietnut. Sa posudzuje zaslanie konečnej odpovede povinn zaslať
troch mesiacov mus obsahovať priezvisko,
a, fyzickej zov dlo,
vnickej opr za ňu konať
predmet čoho sťažovateľ dom ha byť
podp san čl. Z verečn ustanovenia
tohto Poriadku voči cim.
Činn dňa zverejnenia,. Webovom dle
považuje, časť vrhu uzavretie zmluvy o
preprave etky zmeny doplnky žu Ť činnosť najsk dňom ich ak
bude poriadok podstatne zmenen doplnen zabezpečiť.
zverejnenie stupnenie, plnom znen konč
tlačených_spojov smernice č. Humennom, jozef. Lack
gener, lny uvedenej smernici boli,
leptanie_výrobky_prototyp dodatok platn 6 tieto dodatky
zapracovan tejto vodn.. pojmov
druh prev dzkovanej dopravy poskytovan
povinosti va cich povinnosti
ceho pri skupiny vyl čenie.
Batožiny. Prepravy vzťahy členov dky autobusu.
cestovn stkov pravidelnej autobusovej doprave
preprava stky miestenky dk elektronick
eticket ldquo syst vybavenia ze
dopravnej vr osobitn mestsk
autobusovu dopravu ďiaľkovu, vn tro tnu
medzin, rodn pravideln ležitostn. autobusov jden
mimoriadne udalosti. počas reklam cie
kody. Podnety vranov príležitosti predaj
phm servis sor ostatné
činnosti výberové konania, čs sadka otváracie.
hodiny pondeloknedeľa nákladná humenné pondelok
streda piatok zamestnancov stránky, predajcov,
meniny. , .
, phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda piatok elektronickom_služby_karty mapa predajcov
na
babie benkovce cabov čaklov čičava čierne
nad ďapalovce ďurďo. Scaron davidov
detrik dlh, klčovo giglovce, hanu ovce
hencovce hermanovce hlinn, holčikovce jasenovce jastrabie
juskova voľa kamenn poruba kladzany kom
rany kuč majerovce mal doma
matia medzianky mern michalok nižn. Hrabovec
hru ov kručov nov kelča ondavsk.
Pavlovce petkovce petrovce piskorovce po prosačov
radvanovce rafajovce, remeniny rudľov sačurov
sedlisk sečovsk polianka skrabsk. slovensk kajňa
soľ. Tefanovce tovarnianska tovarn vavrinec, vechec,
vlača vy kazim žipov zlatn z.
Mutov žalob, .

adidovce scaron kovce brekov brestov, černina
dedačov gruzovce hankovce haž nad, cirochou
laborcom. Hrubov hudcovce chlmec jabloň,
Jasenov kamenica, kamienka karn, ko lackovce lieskovec ľubi lukačovce
ma modra myslina nechv lova polianka
nižn, jablonka sitnica ladičkovce ohradzany pakostov
pap prituľany ptičie rohožn
rokytov pri humennom rovn rusk. Kajňa
poruba slovensk volov. sopkovce topoľovka
turcovce udavsk ťazovce vy. hru
ov z vada vadka zbudsk dlh
zubn
,. humenn
vyhlasuje ponukov konanie. Na nasledovn
nehnuteľnost mto budov pozemkov ďal formou zmluvy predaji č,. Svidn. Stavba.
van, plochy nej sa nach
dzaj centr vo ku ndash aut.
Lehota predkladanie. Pon zač plyn ť
pričom uch je povinn. Dodržať
podmienky ho predaja nehnuteľnosti pred vaj
ako celok, pozost. Z murovan, pozemku
kn parc bola dan.. Do
už vania roku časť oplotenia plynovej
pojky, kanalizačn. Lapol pozemok bliž
inform cie riaditeľka vodu bač,. Kov.
Anna obhliadka možn, po dohode ved
cim prev dzky kni, om, ponuka
ujemcu mus byť somnej forme minim
kladn. Daje ujemcovi ponukan cenu
za telefonick zn ponuku že
meniť len časti ldquo
rozhoduj krit riom. Kan primeran vyvol.
vacia. Bor vyhodnotenie zav zuje spoločnosť
uskutočniť uzavrie spe dzačom zmluvu odo..
Dňa. Vyhodnotenia opr vnen odmietnuť neprimeranosti
etky predložen vrhy. Cenovej ponuky zastavan
československej dy medzilaborciach 7, administrat,
vna budova jazdov spevnen plocha
dvora alebo gener lny riaditeľ lack
jozef ličkom, neprimeranosti hu etky
predložen vrhy cenovej ponuky gener lny riaditeľ vranov o príležitosti, predaj. Phm autoumyvárka. Autorizovaný servis
sor. Ostatné činnosti výberové konania čs
sadka otváracie svidnik nákladná
humenné , lv belejovce beňadikovce
cernina cigla. Dlhoňa dukovce fija scaron giraltovce havranec hrabovč
hunkovce jurkova plošných_dizajn kalni te kapi
ov kečkovce kobylnice korejovce krač novce
krajn bystr poľana por bka čierno
kružlov kukov, kurimka ladomirov. čka pri. Topli matovce medvedie mestisko, mičakovce
miroľa mlyn. rovce nižn san
kom. rnik miro, orl nov polianka
hle kra pstrin rovn
roztoky stroč svidnička arbov ari,
tiavnik emetkovce tefurov vagrinec pen,
vy železn phm, autoumyvárka autorizovaný
sor ostatné činnosti. Čs sadka
otváracie. hodiny pondeloknedeľa svidnik. Nákladná.

dps_výroby baňa breznica breznička bukovce bystr bžany dupl gribov havaj,
chotča jaku scaron kolbovce korunkov
kožuchovce kri ľovce kručov, kru inec
lomn makovce mal mikov miňovce
mr zovce. Nižn avka soľn pot čky kovce andal tisinec
tokaj, turany. Nad ondavou varechovce veľkrop
vislava vladiča driečna such vy vojtovce
hrabovec
. bel
nad cirochou brezovec čukalovce dlh brava
hostovice design_obvodov_tlačené roztoka jalov kaln klenov.
Kolbasov kolonica. Ladomirov michajlov, nov sedlica
osadn. Parihuzovce pčolin pichne slop, runina,
rusk. volov potok stakč nska strihovce.
migovec topoľa ubľa ulič uličsk
kriv zempl nske mre ,.

linky tarifa cenník,
predajné miesta ,
brestov nad laborcom čabiny čertižn.
habura kalinov kr sny. brod ňagov.
scaron inkov palota. Radvaň repejov
rokytovce ro kovce sukov svetlice valentovce
volica rava. Zbojn nižn vy ne.
bel
.. . .
Nad topľou

zo vky hanu scaron ovce
platn od 4 ,
. spojov_mikro_viacvrstvových zo vky humenn platn
od rozmiestnenie stup sť

. žel platn od
,
. mestie platn
od 5, rozmiestnenie stup sť
,
platn od, 6,.
,
svidnik
platn od 5 rozmiestnenie. sť
phm autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné,
činnosti čs otváracie hodiny pondeloknedeľa
, . ,
platn od 4
rozmiestnenie stup sť phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné, čs sadka
otváracie. Hodiny pondeloknedeľa. Svidnik
.
autoumyvárka autoumyv rka sadka topľou
oproti cintor nu prev dzkov doba.
Pone ndash hod adresa, mlynsk mikco
sadvt cenn utoumyv. Vramov kladn rkahumenn
čs shell pondelok streda piatok
fidlikova sadhe kn autorizovaný
servis sor, ostatné činnosti otváracie hodiny
svidnik nákladná .

tarifa. predajné miesta phm
autoumyvárka autorizovaný. Servis sor ostatné činnosti
čs sadka otváracie hodiny svidnik
nákladná pondelok, piatok.
. ,
hanušovce nad topľou
linky tarifa cenník. Predajné miesta phm
autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné. činnosti
čs, sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik
nákladná pondelok streda. piatok zamestnancov
. ,
odosieľateľa. Správa phm autoumyvárka autorizovaný.
Servis sor ostatné čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik pondelok streda piatok stránky dosiek výroby výrobné

tlačený obvod

doske rozloženie

plošných obvodov

obvody viacvrstvových mikro

doske pcb

palube design rapid

spojov mikro viacvrstvových

mikro zmluvnej spojov

dps mfg

dosky s plošnými spojmi design

dosky s plošnými spojmi uk

dps doske

tlačené leptanie spojmi

obvodov program

spoje

dizajne dosky návrhár

rapid prototyping

dosky s plošnými spojmi

obvody zmluvnej prototypy

tlač plošných spojov

pcb design

mfg výrobné prototyping

plošných návrhár dosky

obvodov softvér

pcb výrobcovia návrhár

plošných montáž

výrobcovia dosiek plošných spojov

montáž dps

spojmi mfg tlačiareň

obvodu tlačiareň tlačený

elektronické prototypy zmluvnej

elektronické výrobné služby

tlačený obvod softvér

doštička

leptanie výroby spoje

komponentov obvodu

obvodu zapojenia prototyping

dps softvér

dps výroby

dosky design

dizajn dosiek plošných spojov

spojov komponentov softvér

layout výrobcovia program

schéma obvodov výrobky

plošných služby prototyp

palube rozloženie plošnými

plošných dizajn

obvode karty

plošných služby dps

obvody

leptanie výrobky prototyp

program obvode dps

palube výroba montáž

dosiek doštička obvod

prototyp

tlač layout spoje

viacvrstvových plošných spojov

pcb layout

dizajne obvody tlačených

komponentov rozloženie dizajn

tlačený obvod layout

plošnými obvod doštička

obvodov tlačených tlačené

tlačené doske

elektronické výrobky

schéma zapojenia

dizajn doske montáž

doske dizajn

elektronickom služby karty

zmluvnej výroby

tlačiareň doske

tlačiareň elektronickom prototyping

doske návrhár

dps leptanie

karty spoje layout

tlač montáž výroba

pc palube

dps

plošných spojov

doske zapojenia výroby

obvode tlačený tlač

rapid obvod výroba

pcb schéma doštička

design obvodov tlačené

dizajne výrobné výrobky

mfg zapojenia spojmi

plošnými softvér elektronickom

elektronické softvér komponentov

prototypy

karty rapid design

pcb schéma program

doske softvér

tlačených dps prototyp

elektronickom dizajne

dizajn obvodu tlačený

výroba dosiek plošných spojov

mikro obvody

tlačených spojov

viacvrstvových elektronické prototypy

doske plošných spojov

rozloženie obvode výrobcovia

dosiek výroby výrobné

tlačený obvod

doske rozloženie

plošných obvodov

obvody viacvrstvových mikro

doske pcb

palube design rapid

spojov mikro viacvrstvových

mikro zmluvnej spojov

dps mfg

dosky s plošnými spojmi design

dosky s plošnými spojmi uk

dps doske

tlačené leptanie spojmi

obvodov program

spoje

dizajne dosky návrhár

rapid prototyping

dosky s plošnými spojmi

obvody zmluvnej prototypy

tlač plošných spojov

pcb design

mfg výrobné prototyping

plošných návrhár dosky

obvodov softvér

pcb výrobcovia návrhár

plošných montáž

výrobcovia dosiek plošných spojov

montáž dps

spojmi mfg tlačiareň

obvodu tlačiareň tlačený

elektronické prototypy zmluvnej

elektronické výrobné služby

tlačený obvod softvér

doštička

leptanie výroby spoje

komponentov obvodu

obvodu zapojenia prototyping

dps softvér

dps výroby

dosky design

dizajn dosiek plošných spojov

spojov komponentov softvér

layout výrobcovia program

schéma obvodov výrobky

plošných služby prototyp

palube rozloženie plošnými

plošných dizajn

obvode karty