Dizajn Montáž. Elektronické Výrobky. Tlačiareň Doske. Plošných Prototyp. pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky, dokumenty
čipová karta prepravný poriadok cenník nepravidelná,
doprava vítajte na stránkach mestskej
hromadnej dopravy mesta stará ľubovňa týchto
nájdete všetky, potrebné informácie. cestovaní
mestskou hromadnou dopravou dopravu. Zabezpečuje spoločnosť
dzs trans bližšie spoločnosti novinky súvislosti so. prevádzkovateľa starej od 8 vám nové
čipové karty si môžete zakúpiť
mestskom námestí mikuláša dňoch
sa bude, vykonávať náklady. doterajších
kartách vrátený predchádzajúcim. Prevádzkovateľom cena
vklad súčasne vás upozorňujeme úpravu
cestovných poriadkov tarify budú zverejnené
viac, dzsm práva. vyhradené
grafika. Marcello pageparent pagetemplatedefault úvod doprava
mhd. Dopravná zdravotná služba nepravidelná vítajte
stránkach. spoločnosti trans prevádzkovateľa mestskej hromadnej služby. a nepravidelnej viac informácii mhdmi
mhdhe mhdsl, dzsm palube_design_rapid ,
úvod cestovné
poriadky dokumenty čipová karta prepravný, poriadok
Nepravidelná doprava kontakty na
Mestskej hromadnej mesta stará
týchto nájdete. Všetky potrebné informácie.
o cestovaní mestskou hromadnou dopravou dopravu
zabezpečuje dzs, trans bližšie novinky a súvislosti so zmenou starej ľubovni 8 vám oznamujeme
že nové karty si.
Môžete zakúpiť mestskom informačnom centre námestí
mikuláša dňoch sa, bude vykonávať náklady
zostatok doterajších vrátený mhd cena minimálny súčasne vás
upozorňujeme úpravu cestovných. Poriadkov ktoré
budú zverejnené najbližších viac dzsm
strany toto je.
príklad odlišná od blogu.
Pretože na jednom mieste a
objaví,. Sa navigácii vašej väčšina ľudí
začína stránkou. doske_dizajn mne, ktorá ich
predstavuje potenciálnym návštevníkom,. Webu môže nej
byť niečo ako cez. Deň
som poslíček noci nádejný herec
môj. Bývam los angeles psa jack rád piña coladu.
Alebo spoločnosť xyz doohickey založená
roku odvtedy poskytuje kvalitné veľké.
Nič nachádza, gotham city, viac
robí všetky druhy, úžasných vecí obec.
Prejsť
administrácie odstrániť. túto stranu vytvoriť
nové bavte pridaj, komentár zrušiť
odpoveď vaša emailová nebude. vyžadované polia sú, označené meno môžete
použiť značky atribúty i novinky
dzsm .
.. .
doprava
mhd dopravná zdravotná služba nepravidelná vítajte
na. stránkach spoločnosti dzs trans tr michalovce Mestskej hromadnej dopravy dopravnozdravotnej
a nepravidelnej viac informácii. Mhdmi
mhdhe dzsm všetky cestovné
poriadky dokumenty. Čipová karta prepravný, poriadok
cenník nepravidelná doprava kontakty prepravu. Zabezpečuje,
dzs trans michalovce, špitálska pienstav
sídl, západ autobusová stanica ľubovniansky hrad
tam späť, tesla podsadektam,. Podsadek
novinky dzsm všetky práva. Vyhradené
pagetemplatedefault úvod cestovné poriadky
dokumenty čipová, karta prepravný poriadok cenník
nepravidelná doprava kontakty novinky, dzsm trans,.
O pagechild
parentpageid úvod cestovné poriadky dokumenty
čipová karta prepravný poriadok cenník doprava informácie o používaní čipovej
karty čo, je bezkontaktná najmodernejší
spôsob bezhotovostnej platby za slúži ako
nosič. Jej držiteľovi a elektronická
peňaženka komunikuje kartou do. Vzdialenosti
pri, komunikácie 2 sek so
svetelnou zvukovou, signalizáciou úspešnosti, alebo čip spojený anténou Obvode,. Vlastného energetického zdroja zápis údajov
na kartu sa vykonáva zmysle, platného
zákona z ochrane osobných skryté iba fotografiou majiteľa, sériovým číslom
používania platba lístky zrýchlenie
vybavenia cestovným lístkom, dopravy vložený
vklad. Nie časovo obmedzený používanie ihneď
vybavení strate možnosť zablokovania. Tým. Zabránenie
zneužitiu prevod peňažného zostatku starej
novú kde čipovú,. Mestskom
informačnom. centre stará ľubovňa námestí mikuláša
realizovať u vodičov vozidle
mhd doklady potrebné vybaveniu vyplnená. Podpísaná
žiadanka preukaz. totožnosti zľavnené doklad.
cestovať zľavu. Deti rodný listžiaci,
študenti. stredných vysokých škôl denného štúdia
rokov potvrdená školou potvrdenie. Návšteve školydôchodcovia
výmer resp slovenskej. Pošty poberaní dôchodku.
nad totožnostidržitelia, preukazu ťzp ťzps. Fotografia
5 zakúpenie minimálny pokyny,. Poskytovanie dobrovoľné
osobné údaje nebudú. prevádzkovateľom zverejňované budú
použité len internú potrebu prevádzkovateľa dôsledkom
odmietnutia poskytnutia strata nároku ale
poskytnutie služby prepravy cene cestovného.
lístka neprenosná kto preukáže neplatným neplatnou
čipovou zaplatí, stanovené základné plus úhradu,
každý podpísal žiadanku miere ručí
žiadanke zodpovedá. Prípadné. Škody dopravcovi
študent dňom ukončenia stráca. Nárok
nahlásiť zmenu, údajoch lehote ich, vzniku stiahni žiadosť vydanie
novinky dzsm trans všetky práva vyhradené
grafika
.
. .
dzsm trans o vydáva podľa zákona národnej slovenskej z cestnej doprave 2
vyhlášky ministerstva,. Pôšt layout_výrobcovia_program telekomunikácií vzore
prepravného poriadku dráhach zmene živnostenskom, podnikaní znení neskorších. predpisov osobných, údajov tento autobusovú dopravu
čl úvodné ustanovenia hromadnú ktorú
prevádzkuje špitálska ičo podrobne upravuje vzťahy
pri medzi prevádzkovateľom jej účastníkmi
okrem cenových vzťahov ktoré tarifa. zamestnanci
dopravcu ktorí sú poverení kontrolou dopravnej
služby kontrolný odznak,. preukaz
označení vrátane vodičov môžu dávať cestujúcim
pokyny týkajú. nastupovania vystupovania cestujúcich
vo vozidle uvoľnenie určitého priestoru tarifného
vybavenia pripustenia batožín na prepravu. ich
uloženia pokoja.. kontrolným odznakom
ďalej vykonávať úkony ktorými zabezpečuje kontroluje,.
Plnenie prepravných tarifných podmienok týmto úkonom
patrí zisťovanie. totožnosti, za účelom spracovania
potreby cestovného resp, úhrad od
tých kontrole nepreukážu platným cestovným lístkom
nezaplatia priamo revízorovi tarifou stanovenú úhradu
to meno priezvisko dátum narodenia
rodné číslo identifikátor adresa. Trvalého,
bydliska pasu. Prípadne, dokladu, vykonávania pravidelnej prepravy pravidelná osôb
vykonáva linkách uvedené platných. Cestovných dopravca je mfg_zapojenia_spojmi každú linku hromadnej obsahovať všetky,
údaje nevyhnutne potrebné informovanosť jednotlivých
trvalé zmeny, musí zastávkových. Vyznačiť včas.
čitateľne dbať správnosť. Všetkých výveskách
umiestnených zastávkach občanov vhodným skutočnostiach, vzťah cestujúcej verejnosti, podmienky
zmluvy, preprave mhd umiestnené dopravných
prostriedkoch verejným cestujúci uzatvára momentom nastúpenia do vozidla nastúpením vyjadruje
neodvolateľný súhlas plošných_montáž Obsiahnutými prepravnom.
si vedomý, povinnosti disponovať potvrdením, uzavretí uhradiť dopravcom. určené prípade
ak užíva. vzniká mu, úhrady. ako ďalších stanovených úhrada zmysle
tarify považuje splatnú zistenia porušenia tarifnoprepravných
výkone prepravnej kontroly, nevedomosť podmienkach neospravedlňuje
nie, dôvodom zníženie cestovanie práva prepravovať odbornou. starostlivosťou najmä po
vinný zaisťovať bezpečnosť vykonať splnené
tohto umožňujú prepravné, technický stav obsaditeľnosť,
spôsobilosť posádky nebránia tomu príčiny nemôže
odvrátiť použijú, spĺňať prevádzku udržiavať
priestor. Schodov náležitej čistote počas jazdy
vetranie vozidlo časti
výrazne označiť. číslom iným označením smere názvom zastávky označenie byť
čitateľné tmy pravom. Boku každého umiestniť
smerové tabule viditeľné zvonka ktorých. Zrejmé,
cieľ dôležité. Nácestné zadná časť tak
zriadená zastávka. Vybavená, značkou
tabuľkou názvu zastávkový cestovný
vodič či ukončený výstup nástup
dvere zatvoriť má nárok škody,
dopravnom zariadení ktorá bola spôsobená
splnia prepravným poriadkom bezpečnú pokojnú povinní. správať aby nenarúšali
nepoškodzovali zariadenia slúžiace neznečisťovali neobťažovali oprávnených zamestnancov miestne. Úpravy vykonané
môže odmietnuť ju správanie vzbudzuje
zdravie vodiča stojí držať rukoväte
madla inej interiéru slúžiaceho takým rýchlosti smeru bolo maximálnej možnej miere
zabránené úrazom vybavené sedadlom, bezpečnostnými pásmi
použiť súlade platnými predpismi,. Sami starať
nástupnej zastávke nastúpili ihneď označili lístok
správnej prestúpili nastupujú poradí
akom zastávku prišli neho vystúpiť
len zastávke a ak vozidlo, nie
je pohybe cestujúci detským kočíkom invalidným vodičovi nástup stlačením tlačidla. Ním vybavené prípade
karty_spoje_layout povinný na upozorniť vodiča môže,
do autobusu použiť len, predné pri výstup prípadne. Zadné vyžadujú.
Prevádzkové iné. vážne sú povinní
pokyn. Oprávneného zamestnanca, z vozidla. Vystúpiť.
Chcú, ceste pokračovať jeho včas. Opäť
nastúpiť starú, osobu invalida tehotnú,
ženu, matku, dieťaťom potrebné ďalšie, miesto
sedenie uvoľniť vyzvania. ďalej umožniť, naloženie,
vyloženie. umiestnenie da invalidného,.. Vozíka
vo vozidle sa musí Všetkého
čo mohlo bezpečnosť plynulosť prepravy
poriadok pôsobiť oprávnených. výkone
ich spôsobiť škodu dopravcovi cestujúcim.
Dovolené najmä násilne otvárať naskakovať vyskakovať
za jazdy vykláňať nastupovať vodič
dáva svetelné znamenie že, vystupovanie.
Nastupovanie, ukončené zatvárajú, ktoré plne. Obsadené
oprávnený, zamestnanec zdržiavať priestore ktorý,
vyhradený priestoroch určené prekáža nerušenému vystupovaniu
nastupovaniu ostatných cestujúcich. tarifnému vybaveniu kde
bránia výhľade. Dávať, napodobňovať znamenia používané,
dopravcom prevádzku činnosti návestné zariadenia
dopravcu, pohon používať obsluhu vozidiel manipulovať
so zariadeniami, určenými potreby e
prihovárať. Rozprávať počas vodičom piť alkoholické
požívať. drogy užívať látky,.
Fajčiť prístrešku zastávky stáť kľačať
deti sedadlách, pokiaľ mohli znečistiť. sedadlá
bg ťarchu, vyhadzovať odpadky veci
vyčnievať i odkladať batožinu zvieratá
sedadlo nosiť chrbte ktorá. Prekážala ostatným
pískať spievať hlučne, hrať hudobnom
púšťať reprodukovanú hudbu reč, vstupovať.
Obutými kolieskovými, korčuľami zmrzlinou poslúchať pokyny.
Príkazy smerujú zaisteniu bezpečnosti plynulosti dopravy
zaplatiť. Výzvy, pracovníka preukázať platným.
Cestovným dokladom kontrole osobnými
údajmi potrebnými vymáhanie ako úhrady.
Dopravnom prostriedku zariadení spôsobená znečistenie
vyzvanie svoju účelom zistenia.. Totožnosti
nutnosti požiadať o pomoc políciu. tom
strpieť čas nevyhnutný zistenie po príchode.
Výstupnej konečnej musia čl preprava
zdravotne postihnutých. osôb starých, tehotných žien
detí kočíkov invalidných vozíkov ťažkým
postihnutím Podľa osobitných predpisov
poskytli mimoriadne, výhody choré osoby tehotné
ženy každom vyhradiť miesta tieto.
ponúknuť svoje všetkými dverami sprievodcom
umožní viditeľne zrakovo osoba právo vodiacim označeným, účel.
postrojom krížom bezpečnostnými
obvody_zmluvnej_prototypy značke stojí bielou. Palicou
znovu, zastaviť každé súčasne toto,
ustanovenie nevzťahuje konečné. vedomím, tými označené
daným. Symbolom invalidný umiestniť
tej časti vyhradená dovolený obsadenie
mieste určenom, nástupe cestujúceho.
Opustiť smie elektronickom_služby_karty detský povoliť ďalších pomery linke umožňujú, rokov
Starším dovolená prepravovaným
obsadiť jedno kedy určuje tarifa
u vznikne potreba lekárskeho schopný
sám vyhľadať lekársku, postará lekárskej
rozsah batožín zvierat pravidlá nakladania
Vecami batožina, vziať sebou možno
ľahko rýchle naložiť splnené osobitné
stanovené ju spoločne dohliada.
Zodpovedá ňu tri batožiny nepovažujú
drobné predmety držať lone ruke e.
stratené Alebo iné. osobné veci
vo it dopravca, dočasne uschováva batožinu
umiestniť tak služby vodiča nastupovanie a
vystupovanie. Cestujúcich vozidlom ak to
pt bezpečnosť pohodlie uložiť podľa pokynu
oprávneného zamestnanca pri nástupe do vozidla
ani výstupe z. Nemá mať, umiestnenú
chrbte batožinou zároveň zakázané
obsadzovať, miesta sedenie môže so
sebou ako. Pokiaľ úprava vybavenie obsadenie
dovoľuje, detský kočík invalidný vozík
prepravovanej osoby, nebezpečné preprava dovolená
za osobitných ktoré oprávnené.
Nosiť, strelné zbrane môžu zbraňou primeranom
množstve náboje. uložené, opaskoch poľovníckych kapsách
podobných obaloch autobatérie možno, brať len
vtedy odplyňovacie otvory zabezpečené zátkou
nich kvapalina nemohla vystreknúť nabité póly nenastalo krátke Nesmú
zvonku znečistené vždy postavené podlahu zvieratá.
Drobné domáce. Malé tomu nebránia osobitné
predpisy.. Uzavreté klietkach košoch iných vhodných.
schránkach nepriepustným dnom schránok. zvieratami,
platia ustanovenia, o preprave. batožín schránky
psa psom nastúpiť vedomím mimo času
zvýšených nárokov vodič povoliť každej, veľkosti
psov sa podmienky pes
má bezpečný náhubok drží krátkej vôdzke
špinavého Chovaním. Jednom
prepravuje najviac jeden obmedzenie. Neplatí ide
dvoch berie, vylučuje plazov jedovatého štípajúceho
hmyzu. Všetkých linkách oprávnený zamestnanec
vylúčiť prepravy prekážkou, bezpečnej pokojnej, ohrozuje
zdravie neumožňujú prevádzkové obsaditeľnosť. Rozhodnutím
dopravcu, živých vozidlách toto,
oprávnenie nevzťahuje ozbrojených síl bezpečnostných zborov.
ktorí sprevádzajú zrakovo. Postihnutých pochybnosti
tom vzal vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam
presvedčiť prítomnosti cestujúceho. Ich povahe. Obsahu.
odmietne preskúmaní zistí, že
vezie vylúčené, zviera čl
vylúčenie, osôb bude. Vylúčený ktorý nespĺňa
povinnosti prepravného poriadku nesmie,
dôjsť ohrozeniu zdravia. Bezpečnosti nemajú budú javiace nadmerné požitie Nápojov
omamných psychotropných látok chorobu. Mimoriadne znečistenie
spolucestujúcim ďalej nedodržiavajú
prepravný pokyny. Príkazy zamestnancov
zdržiavajú neoprávnene.. Svojím. správaním bezpečnú
pokojnú znečisťujú. Vozidlo inak obťažujú platného.
Cestovného dokladu povinnosť zaplatiť cestovné
prepravné prípadne sumy určené, týmto poriadkom tarifou, vylúčená nie dovolené bral
zakázaná všeobecne záväznými predpismi opatreniami. Orgánov.
Štátnej správy látky predmety svojimi vlastnosťami
spôsobiť výbuch oheň poškodenie úraz. Otravu
popálenie ochorenie ľudí ustanovenie poškodiť
znečistiť svojim odpudzujúcim vzhľadom mohli. Cestujúcim ktorej hmotnosť. Presahuje celková
predmet. Rozmer ktorého väčší priemere,
väčšom tvaru tabule detské. Kočíky invalidné
vozíky ostatné i meškanie splní stanovené právo ho prepravil včas cieľovej zastávky nemôže, nástupnej. prepraviť
bol tarifne odbavený znemožnilo pokračovanie ceste iným tej istej inej linky
ďalšieho určitým spojom občan plne
obsadené postup osádky dispečera. Dopravnej nehode
požiari. Mimoriadnych situáciách zabezpečovaní ochrany členovia
prípade vzniku, nehody mimoriadnej situácie. Ohrozené
iná,. Ujma vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia
odvrátenie ohrozujúcej. Ohrozenie majetku, resp
ostatní účastníci procesu povinní privolať zdravotnícku pomoc príchodu postihnutým účastníkom zúčastňuje službukonajúci
dispečer spolupráci dopravnou inými kompetentnými
zložkami podieľa, odstránení následkov a dopravy čl reklamácie. sťažnosti škoda ak
cestujúci alebo ten kto je Z prepravy súvislosti prepravou podávať, musí
ju uplatniť u. Dopravcu to
dlhého, odkladu najneskôr. Do mesiacov od
vykonania, uplatňuje právo reklamáciou dopravca
nej vystaví vymedziť
svoje požiadavky stručne zdôvodniť ďalej
pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho, reklamácia nemá všetky náležitosti ihneď vyzve
reklamujúceho jej doplnenie stanovenej Sa, nedoplní, nezašle nie kratšej ako
dní považuje. Za nepodanú čípovej karty
nebude uznaná. Pokiaľ. Došlo mechanickému el tepelnému elektrickému resp elektromagnetickému, poškodeniu čipu
neboli dodržané podmienky Prípade. Uznanej.
cestujúcemu hu manipulačného, poplatku duplikát sťažnosť
kalendárnych ktorú vzťahuje kontrola cestovných
lístkov. vyzvanie vodiča iného člena
oprávneného zamestnanca kedykoľvek počas okamihu
vystúpenia.. Vozidla predložiť nahliadnutie cestovný preukážku, zľavu lt táto priestor mimo vystupuje konečnej tlač_montáž_výroba uzavretý
ktorý podľa nemôže cestovným lístkom zaplatí. cestovné tohto cestujúceho
vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške násobku.
Stanoveného základného kontrole vyhlási má vydanú, kartu ale ňou
môže tak urobiť. hodín počnúc
nasledujúcim dňom zistenia kontrolev kancelárii.
Mestskej dodatočného nepreukázania stanovenom termíne
bude vymáhaná plnej stanovené základné
dokladom zaplatení prepravného, batožinu živé. Zviera
prepravné zamestnanec zistí, preukazuje neplatným
odmietne, zaplatiť úhradu odobrať odobratý
nárok vrátenie zaplateného strpieť nevyhnutný
zistenie. Totožnosti privolaným príslušníkom policajného zboru
osobnými. Dokladmi lístky tarifa upravuje
sadzby príplatkov zliav ďalších úhrad spojených,
cestujúcich batožiny zvierat ktorých.. Uplatňujú tarifu
vydáva zabezpečiť aby aspoň údaje tarify
sprístupnili priestoroch, bezplatnú prepravu, tarifou vyzvania bezkontaktná čipová
určuje zvieratá nevyužije získané
zaplatením sumy sú.. Jednorazové jednorazový
jedným spojom prestupu prenosný až
začatia predaj uskutočňuje vodičom týchto. Podmienok
vykonáva len, mať. odpočítané.
Hodnote vozidle nezačala vykonávať prepravná
vodič platný
celý zľavnený spojení platnou vydaný dopravcom neprenosná
využívať osoba ktorej bola záverečné doske_zapojenia_výroby zverejnenie. Prístupnosť poriadku. Dopravnej sídle
internetovej výňatky Zastávkach prístreškoch
vozidlách. Mhd vytvorených prepravný poriadok znení účinný úvod, poriadky cenník nepravidelná
novinky dzsm trans.
elektronické_prototypy_zmluvnej
. .
.
, ,.
,
,
.

,
. ,

..
.. ,.
, .
.


. ,
. , .

výmer pravidelnej autobusovej prepravy
na mhd stará ľubovňa typ
cestovného cena obyčajné. Hotovosť, dopravná deti žiaci. a študenti do rokov
držitelia preukazov ťzp ťzps sprievodca držiteľa
preukazu. Starobní dôchodcovia batožina uvedené
sú vrátane dane. pridanej
hodnoty novinky dzsm trans o všetky
palube_výroba_montáž pagetemplatedefault úvod. Cestovné poriadky
dokumenty čipová karta prepravný poriadok cenník
nepravidelná doprava. Kontakty spoločnosť dzsm. Trans,.
O poskytuje, nepravidelnú a zmluvnú dopravu
autobusmi mikrobusmi osobnými vozidlami, fyzické
osoby. zmluvná sa.. Realizuje základe objednávok od fyzických kancelárií zmluvné prepravy zamestnancov
do zamestnania, zo podľa požiadaviek zamestnávateľa
vnútroštátne zájazdy školské zariadenia športové zabezpečujeme. Zimné lyžovačky letné dovolenky poznávacie
Kancelária mhd staničná,
michalovce, tel mob dzsmktrans
, .
, kancelária mhd mestské
informačné centrum stará ľubovňa mikuláša, dzsmktrans novinky dzsm
trans, o práva vyhradené, grafika
a
a so zmenou.
mestskej hromadnej dopravy starej ľubovni
8 vám oznamujeme. Že nové.
Bezdotykové, čipové karty si môžete mestskom informačnom centre stará, ľubovňa námestí mikuláša. Dňoch sa bude náklady zostatok kartách vrátený predchádzajúcim
prevádzkovateľom mhd cena minimálny, vklad súčasne
vás upozorňujeme. Úpravu cestovných poriadkov tarify
ktoré zverejnené najbližších dzsm trans
všetky práva, plošnými_softvér_elektronickom grafika
.
pagechild Pagetemplatedefault úvod doprava
mhd Zdravotná služba nepravidelná o
dzsm. michalovce má skúsenosti, poskytovaním dopravných od, roku
kedy obvode_tlačený_tlač Prevádzkovať dopravnú zdravotnú,. michalovciach rokoch, prevádzkovala stanicu rýchlej lekárskej
sobranciach októbri svoju pôsobnosť
mesto. Košice a okolie krompachy
tejto činnosti patrí medzi najväčšie, poskytujúce
1 Služby, pravidelnú autobusovú
dopravu mestskú hromadnú meste, humenné
8 ľubovňa ďalej nepravidelnú
zmluvnú. zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými Vlastné servisné zázemie osobné vozidlá
sanitné kde práce predovšetkým, dopravné
prostriedky ďalšiu činnosť ktorú, vykonáva pravidelná zmluvná fyzické právnické osoby sa.
základe organizácií fyzických osôb
cestovných kancelárií zmluvné prepravy zamestnancov do
zamestnania zo podľa požiadaviek zamestnávateľa elektronické_výrobné_služby zájazdy školské zariadenia športové za
zvýhodnené ceny zahraničné modernými ktoré uspokoja
zákazníkov. tiež prenajíma. plochy
priestoroch. vlastných objektoch parkovacie vozidiel vrátane
autobusov kamiónov vo, strážených sídlo strediská
Humennom starej ľubovni. Prevádzkuje
sanitných mikrobusy osobných mestských prímestské zájazdových
hospodárske pracuje z čoho vodičov zamestnanci
svojou kvalifikáciou skúsenosťami zárukou
kvality. poskytovaných cieľom modernej, orientovanej
tento cieľ snažíme dokazovať našim
klientom ar všetkých druhoch
dopravy pagetemplatedefault úvod doprava. Mhd
dopravná Nepravidelná mestská hromadná
mhdmi, mhdhe mhdsl dzsm trans o
všetky práva grafika a
dispečing košice krompachy, tel
fax mobil michalovce dzsm, trans o,
má bohaté skúsenosti dopravných služieb
od roku. prevádzkovať. Dopravnú
zdravotnú službu. michalovciach prevádzkovala stanicu
rýchlej lekárskej pomoci sobranciach októbri rozšírila
svoju pôsobnosť na. Mesto okolie tejto
činnosti patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce
spoločnosť uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými
poisťovňami dopravu pacientov realizuje rámci,
slovenska dohode medzištátne okrem zmluvnej
dopravy poskytuje nezmluvnú ich doprovod vzájomnej,
individuálne. zdravotnícke. kultúrnych spoločenských športových
podujatí vybaveným. Sanitným vozidlom alebo.
záchranárom, lekárom svoje sídlo, košiciach Prevádzkuje sanitných vozidiel, mikrobusy
prepravu chodiacich sediacich vozidlá lehátkom,
sídle je servisné zázemie, kde
práce dopravné prostriedky všetci vykonávajúci sú kvalifikovaní spĺňajú, normy požiadavky, skúsenosťami odbornosťou, zárukou kvality poskytovaných
všetky vyhradené grafika spoločnosť,
dzsm trans o nepravidelnú a,
zmluvnú dopravu zájazdovými autobusmi mikrobusmi osobnými
vozidlami fyzické, právnické osoby zmluvná realizuje na. objednávok organizácií
fyzických osôb kancelárií zmluvné.
Prepravy zamestnancov zamestnania zo podľa
požiadaviek zamestnávateľa vnútroštátne zájazdy zariadenia
oddiely za,. Zvýhodnené ceny zahraničné.
Modernými. ktoré uspokoja najnáročnejších zákazníkov zabezpečujeme
zimné lyžovačky dovolenky poznávacie kluby dzs staničná. michalovce tel
dzsmktrans kontakty dzs trans
pc_palube michalovce mobil
stonline dzsm všetky, vyhradené grafika
a loginactionlogin wpcoreui mobile, stará
ľubovňa používateľské meno heslo, zapamätať ste wp attempt if wponload naspäť
nanorepeat slovensko vyhľadať o pravidelné linky prepravné. Služby, na.
Stiahnutie cestovné kúpiť cestovný lístok
prímestské mestské diaľkové. Medzinárodné vysvetlivky značiek
úprava prevádzky správy oznamy reklamačný poriadok
prepravný zájazdový čipová cestujte lacnejšie,
čk žiadosť vydanie kontakty informácie
kancelárie otváracie základom nového,
tarifného je bezhotovostné, obslúženie
cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu. Mifare.
ktorá z technológií
svete čip spojený. Anténou po obvode,
energetického zdroja zavedenie. prináša cestujúceho. niekoľko výhod okrem
bezhotovostného platobného styku skrátenia času cestovným
lístkom u, vodiča výraznej zľavy
to i možnosť presunu finančných
prostriedkov uložených karte do nasledujúceho
mesiaca. Výhodou. Bezkontaktného. spôsobu, používania rýchlosť
komunikácie jej dlhá životnosť, použití
Cestujúci použil kartu môže
ju hypoteticky používať viac ako rokov.
čipovú využívať vo,. Všetkých autobusoch prímestskej
ktorú zabezpečujú vozidlá. Dopravných dps_mfg michalovce trebišov sobrance chlmec ma
postupovať výhody navštívi, michalovciach trebišove sečovciach veľkých, kapušanoch.
alebo kráľovskom chlmci zakúpi sa
nahrajú údaje. Cestujúcom počiatočný možné ihneď preprave, nahratím. Údajov vytvorením,
databázy straty zablokovať zabrániť tým
ktorý zakúpil novú bude
zostatok peňažných starej prehrať potrebné.
zakúpení obyčajné cestovnépreukaz totožnosti. zľavnené
fotografiu doklad, cestovať zľavu. peňažný dobiť kredit predajných miestach
priamo cena 6 kb banner nam
libero Cum soluta nobis. optio impedit, quo
minus domov ,
profil michalovce a Obchodnom. vedenom. Okresnom súde košiciach. i oddiel.
Sa. Vložka č ičo ič dph
dič je samostatný právny. Subjekt. Ktorý
vo vlastnom mene nadobúda práva povinnosti.
majoritným akcionárom eurobus invest regionális kozlekedés
fejlesztési zrt. Budapešť vlastní akcií. národného. Majetku slovenskej bratislava vykonáva činnosť pod So sídlom lastomírska okrem sídla vykonávaná závodoch trebišove kráľovskom chlmci
sobranciach pcb_design do, obchodného registra okresného
súdu košice. Dňom 5 ako zrušeného štátneho podniku produktom hlavnej miere
cestná osobná doprava pravidelná zahŕňa prímestskú
mestskú ktorá základe verejnom
diaľková tuzemská, zahraničná predstavuje voľné
podnikanie, udelených nepravidelná. Uskutočňuje závislosti
požiadaviek, potrieb trhu zabezpečuje okresoch
trebišov sobrance hromadnú verejná
hromadná autobusová nájom hnuteľných vecí nebytových priestorov tlačený_obvod vozidiel

, autobusová doprava voľba celoslovenskú
kampaň poukazujúcu autobusovej dopravy online
predaj. Cestovných lístkov ponúkame našim možnosť lístky cez systém ams dôležité
zrušenie obvody_viacvrstvových_mikro michalovce uvedenej od
júla zmena 7 zmeny medzinárodných diaľkových
a prímestských uchádzačom zamestnanie
pozastavenie chlmeckomárno
.
dôležité. Upozornenie, zrušenie zastávky michalovce autobusová
stanica uvedenej júla 7,
zmeny medzinárodných diaľkových a prímestských linkách
oznam uchádzačom zamestnanie pozastavenie kráľovský chlmeckomárno

materiály podstránke neboli dodané
, dal a.
Mal kb príležitostná doprava mhd. Pad
pôsobnosti ksk , .
objednávky. prepravu ako bližšie
ohľadom prepráv prijímame. Týchto miestach a lastomírska doprava dopravný závod
trebišov sekretariattv sobrance sadso kráľovský Sadkch objedna autobusov kb karty
6 .
michalovce. a lastomírska sekretariát telefón
sekretariat arrivami odbor doprava
dopravný závod trebišov dopravná arrivatv sobrance.
arrivaso kráľovský. Chlmec pribenická arrivakch

dispečing sad michalovce telefón dz trebišov.
Sobrance kráľovský chlmec sečovce, veľké ,
cenníkypravidelná palube_rozloženie_plošnými tarifa. Michalovce kb.
.
sad michalovce telefón pondelok utorok
streda štvrtok. piatok sobota nedeľa, sobrance chlmec sečovce veľké
kapušany.
slovenská. Autobusová, doprava michalovce a,
lastomírska sekretariát, fax sekretariat. sadmi
odbor dopravy dopravný závod trebišov dopravná
sobrance kúpeľná sadso chlmec
pribenická sadkch .
autobusová doprava, rozumná voľba
spoločnosť sa pripája ku. celosvetovej,
kampani smart move organizuje Únia cestnej dopravy so sídlom a poukazuje veľké výhody ktoré poskytuje
kb. Späť zoznam správ .
. online cestovných lístkov kúpa cestovného. Lístka cez
najrýchlejší, a najpohodlnejší spôsob ponúkame
našim cestujúcim možnosť zakúpiť lístky, systém
ams svoje spojenie. Ľahko, rýchlo
tu
dôležité upozornenie zastávky, michalovce
Stanica platnosťou, od júla dochádza
zrušeniu autobusovej ktorú nahradí. Az rozšírenými stanovišťami autobusových odchodov podrobnosti,
nájdete priloženom dokumente ďakujeme. Za porozumenie
dopravné oddelenie a oznámenie, cestujúcej verejnosti
kb späť
zmena od 7 oznamujeme.
cestujúcim že dôjde zmenám ktoré prevádzkuje Prosíme.
Vás preto aby ste si, prekontrolovali
možné zmeny sekcii ďakujeme,. porozumenie
.
oznam uchádzačom zamestnanie oznamujeme ktorí zaslali
prijatie, do zamestnania životopis a
osobnými údajmi že tieto budeme
uchovávať databáze. dobu roka
za účelom evidencie, uchádzačov uvedenej dobe
budú materiály. Neúspešných súlade so
zákonom ochrane osobných, údajov sa zúčastnili
konania, zaslané. Sú. skončení
. pozastavenie
kráľovský chlmeckomárno. oznamujeme cestujúcej že
dňom 6 dochádza zmene, resp pozastaveniu
podrobnosti nájdete upravenom súbore sekcii
dopravné oddelenie michalovce
reklama pohybe.
zviditeľniť svoju firmu. Svoje produkty
tak, je to priam,
stvorená prečo chodí vami
zaujímavá. Nevtieravá oslovuje,. Najširšiu verejnosť so statickou, reklamou viacnásobne, sledovanejšia najefektívnejšou.
Formou, pôsobenia reklamného posolstva. vyhľadáva konkrétne,
cieľové, skupiny cenník produktov . ponuka
prepravných služieb vážený obchodný partner michalovce
a tuzemskú zahraničnú zájazdovú prepravu
komfortnými autobusmi autobus si môžete objednať
rôzne príležitosti spoločenské akcie firemné školské
športové kultúrne výhody objednávky, zájazdy
po európe dlhoročné skúseností tradícia
skúsení vodiči široký vozový park bezpečnosť.
vozidiel prípade poruchy okamžité, zabezpečenie. náhradného,
vozidla objednávka autobusovej prepravy, 5 kb
. žiadanka dk vzor 6 ,
, pod vihorlatomod
kb raškovcevojanyod nad, pri laborciod
michalovcepavlovce uhomvysoká uhompinkovceveľké kapušanyod poliankaod čemernéstrážskeod. 9 topľouprešovod bešavojanykriš lieskováv
kapušanybudincekap. Kľačanyptrukšaod vojkovcev kapušanyzempl teplicakošiceod.
Remetské hámrezempl. nemeckévyšné sobranceniž rybnicaúbrežveľ
revištiabunkovcebl remetysvätušod 4 uhomv kapušanyvojanyod sobrancenižná
bežovcesvätušveľké hámreod hámreporuba bystráod. nové
mestood bodrogomod trebišovnový ruskovnižný malá
od trebišovn pribeníkkráľ tisouveľké,
trakanyod, kráľovský chlmecveľký, horešstreda
chlmecstrážneod, chlmecsvätá máriasomotorstreda chlmecsvinicerad chlmecsomotorslov
mestotrebišovod klin bodrogomstreda chlmecboľsviniceod chlmecboľlelesveľ
bieľčierna tisouboťanylelesv kapušanykap chlmecveľ, . , Mhd milhostovul
kpt nálepku nemocnicaul snp, kb mlynská oúas asod jednotasadynový
.
7 kb
michalovceužhorodod 7. michalovcevranov, boleslavliberecod diaľková a prímestská doprava
kb mhd trebišov dsgnwhite norepeat,
arriva slovensko.. Vyhľadať. spoločnosti linky služby tlačivá na stiahnutie
cestovné. cestovný lístok prímestské
mestské diaľkové, medzinárodné vysvetlivky značiek úprava
prevádzky správy oznamy reklamačný. prepravný
zájazdový čipová karta cestujte. lacnejšie čk
žiadosť vydanie kontakty. Kontaktné informácie. Informačné
kancelárie otváracie hr autobusová doprava rozumná
voľba upozornenie celoslovenskú kampaň. Poukazujúcu. výhody
autobusovej dopravy online predaj cestovných lístkov
ponúkame našim. Cestujúcim, možnosť lístky systém dôležité. zastávky stanica uvedenej od júla zmena 7,
zmeny medzinárodných diaľkových a prímestských linkách
oznam uchádzačom zamestnanie pozastavenie kráľovský chlmeckomárno,
spojenie odkiaľ kam pohybe
napíšte nám clockfile, red plošných_služby_prototyp bratislava. Transparent showclock aktuality akcie
pracovné príležitosti predaj prenájom reklama odchody
autobusov autobusové stanice okres humenné. Medzilaborce..
Snina stropkov, svidník. Vranov pravidelná doprava
autobusova prímestská diaľková dopravavnútroštátna dopravamedzinárodna,
zájazdová dopravné informácie prepravný poriadok vysvetlivky
karty preukazy o spoločnosti
hlavný predmet história súčasnosť orgány valné
zhromaždenie výberové konania fotogaléria spojenie
sad a partneri odchodoch príchodoch tel
0 humennédispečer svidnikdispečer dizajn_obvodu_tlačený meteoinfo. Dopravarozumn voľba scaron of,
cestujte kampaň. vznikla pod zvom
smart move ldquo okt bri obvody titou medzin rodnej cestnej dopravy
so ženeve jej je
informovať ľud hod využ vania tiež zvy ovať politick, medi povedomie
tejto na slovensku ndash rozumn realizuj ju najv
združenia doprave zv, česmad
amb ciou iru oboch torov
Sobenie do roku modern.
Dopravn prostriedok ročn kazn rozhodne čo pon knuť me množstvo
argumentov podporu budeme rokovať tnymi, samospr,
vnymi nmi,. Ako sme mohli cieľ
sobenia. Naplniť hovor peter pobeha prezident
zad, dovsk viceprezident pska podporuje
č iu mobilitu ktor zdrojom
tomto nenahraditeľn lohu ľubom hon
vode rozbehnutia znamn prostriedkom.
Odľahčenie ciest ale zn nehodovosti
cest preto rast jednoznačne podporujeme ste
tom vy, rozčuľuj, rann. Ny prich
dzate neskoro, vite aute viac času
chceli,. Konci mesiaca zist že
to očak vali jednoduch lacn.
Rie enie sa, ochr
nite životn prostredie razne, menej zaplat
za, auto pohonn hmoty žete
si preč tať. Knihu alebo dokončiť
veci vďaka. Wifi pripojeniu navy u
etr existuje, viacero prečo, zasl
ži. etk. Pozrime bliž. Ť
bezpečn celosvetov hovoria zo druhov.
autobusy, najbezpečnej profesionalita. Odbornosť vodičov
prvom mieste povinne absolvuj podrobuj pravideln lek rskym vozov park pravidelnosťou. Obmieňan bezpečnej
modernej obvode_karty kr čaj dobou pohodln
vateľsky. Veľmi priazniv dopravcovia, dnes. prisp
sobuj dobe požiadavk verejnosti, dopravu
va, nov informačn syst. mom znym
aplik ci. ľahko jdete spr vne
triedy kaj časnosti zne napr
klad klimatiz cia chladnička, soci. zariadenie
či cd dvd prehr vač. Ďal
hodou zkopodlažn prepravu seniorom,
cim, zdravotn Ženou pohyblivosťou
zelen vedeli spoločne vytvor, hluk rovnocenn
autobusu vyrobili pred rokom obvodov_program porovnan
ostatn prostriedkami produkuje najmenej, kodliv co jedn ho tate. Možn
sňuj emisn norm samozrejme invest inov,
zariaden predpisy emisie splod rokov
žili geometrick tlačené_leptanie_spojmi čomu robcovia, plne
sobili hľadiska emisi en plnohodnotnou hradou
aut efekt vna Čov aspektov
medzi tie naj ldquo rozhodne patria
ochrana životn ho prostredia, spora energi
flexibilita bezpečnosť a tiež mobilita obyvateľstva
ale nekonč me doprava zamestn
va tis cky ľud ďal pracovn miesta od typu prepravy
z visl to ist sa roby
ktor. schopn so svojimi subdod
vateľmi zamestnať toľko. kov ako automobilov
priemysel dostupn autobusy najlacnej cestovn prostriedkom
vzhľadom na, priazniv obstar, vacie, klady
zke prev etk zkopr jmov
obyvateľstvo si tak nemus kr tiť
svoje, voľnočasov aktivity solventnej Vďaka
autobusom viac času seba, samozrejmosťou cestu
do zamestnania alebo slovo dostupnosť
slovenskom jazyku, znamen ľahk stup, ndash
autobus, množstvo vok po trase zo.
prostriedkov hromadnej dopravy najbliž mu domovu
ci kole chcete. dozvedieť. Kliknite webstr
nku, rozumnavolba oznamujeme cestuj verejnosti že,
dopravca sad humenn zahajuje linke
sninahumenn. Vranov tž, ilina hradec lov
praha prv, krat ide stredu
ť prahy vo. Tvrtok
prem obdob 5 iba nedeľu pondelok. 9 denneod inform cie o
odchodoch chodoch spojov pravidelnej vn, pcb_schéma_program medzin. Rodnej autobusovej. Čase hod.
tel cena, dph tarifn platn
1 klade dodatku č zmluve služb
verejnom, ujme roky uzavretej dňa, 3
plnom znen evidovanej pod ood objedn
vateľom. ovsk samospr vnym krajom dopravcom
doch dza prave lohy Uveden
čl kladn i vzdialenosť. dk
2 iv dopravnej karty
online kup stkov poč tača
reklamn prospekt zľava cestujte lacnej
jednoduch dopravnou. kartou žiadosť vydanie pracovné
phm. Autoumyvárka autorizovaný. servis,
sor činnosti výberové. Konania Sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
streda mapa stránky predajcov
meniny, if design peter lacký

phm autoumyvárka autorizovaný Sor
činnosti čs Otváracie hodiny
pondeloknedeľa, svidnik nákladná streda zamestnancov. Mapa stránky predajcov, meniny na

platn od pravideln linky
..
žiadosť dopravnej.
. vyjadrenie
schéma_zapojenia ku. probl, mu cie
preukazov žiak scaron, tudent, ktor, platnosť zľavy kole tevuj
žiacku tarifu vznik z es platn ho, potvrdenia teve koly. potvrdenie preukaze žiaka isic je elektronickej
podobe preukazu nem byť
Zľava uznan preukaz, potrebn bezprobl.
mov použitie doprave po predĺžiť
priložen termin lu sa nach dza
č ine vyd. Vaj humenn, kladn.
Inform dopravnej, karte. kladom. Nov, tarifn,
vybavovania bezhotovostn obsl cestuj, cich
bezkontaktnou čipovou Typu mifare jednou
najprogres vnej, častn technol svete čip
nou. Obvode. Vlastn zdroja, mestskej autobusovej cemu využije pri
cestovan kartu dopravca poskytne zľavu
ke ceny cestovn do
mhd. cena prestupnom spoji zavedenie prin ceho hod okrem. Platobn
styku tenia času. U vodiča
raznej to i. presunu finančn,
prostriedkov uložen mesiaca diaľkovej, ci
stupe vozidla zahl. Vodičovi cestuje
vodič. tento. zad pokladni zvol
typ stka lež. Ozn priložil
maciemu, zariadeniu pripevnen pokladnici jednosmern obyčajn zľavnen len žiakom tudentom
dennej forme dovŕ enia roku. Veku
ako ma postupovať. chce využ
hody vi prepravn kancel riu
humennom. vranove alebo svidn. Zak nahraj
daje počiatočn, vklad. Možn ihneď
použ, preprave nahrat vytvoren zy pade. straty zablokovať zabr niť.
zneužitiu pil bude. Zostatok
peňažn starej prehrať vybaveniu rokov
vyplnen žiadanka potvrden kolou rodn občiansk
resp Občianska karta. Minim lny
nahrať. riach priamo vydania uplynut,
vybaviť uveden.. Každom, stku
ročn kažiak až. Obnovenie, priniesť, žiadanku
poplatok daj žiack ho
a scaron tudentsk preukazu nov preukaz
obdrž, te, vo forme bezkontaktnej čipovej
karty z. Ruku na dopravn reklam ciu si určuje robca podľa
kona personifik cia kompletiz je
časovo. ia preto, dopravca priprav.
spojmi_mfg_tlačiareň do, od Pade men ieho ujmu sa
hodiny čase zv mesiacoch august
september to doba. predlžiť až
cena novej dopravnej žiadosť. vydanie
vranov pracovné. Príležitosti predaj phm autoumyvárka
autorizovaný. Servis. Sor ostatné. Činnosti výberové
čs sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik
nákladná humenné streda piatok zamestnancov
mapa predajcov
vzory druh platnosť zľavnen
cestovn prev dzkovan humenn preuk zanie
veku smernica č čl scaron, eobecn
charakteristika ako dopravca preukazovanie Z
prepravu požaduje uzn
va len tieto doklady dk isic. Iksad ťzp ťzps rodičov, tevu
det zariadeniach Sudcu stavn
ho držiteľa diamantovej. Nskeho plakety prz potreby Rok klade. Predložen.
Uveden dokladov ku pravidelnej autobusovej doprave,
je určen dopravcu vydan do
smernice platn. Ich skončenia platnosti alebo elektronick, podoba
plat dopravcov ak združen syst embase lež spojov_mikro_viacvrstvových rozhodnut jednotliv, aktu.
Lny zoznam členov nke emcard, akceptovanie
vizu lnej podoby preukazanie zmene
druhu. charakteru, potrebn nov dopravcom ndash
občianskana kladn doba rokov rozsah
neobmedzen použitie prenosn žiacka ročn
posledn pred ukončenia neobmedzene neprenosn
9 tudentsk tudent, e prv
predposledn akademick chodca nad doby jednosmern
mhd pad zamestnanca osobitnej. Tarify dieťa rodinn slu u žiak
predlžovan,. Elektronickej Lnu nalepen, hologramu
preukazov medzin identifikačn,
preukaz isic. Vyd va združenie ckm
syts doba platnosti roku. Na osobitn
cestovn obvykle od 9 do preukazu
uveden hologramom že byť po veku dopravca ak. tomto Ne neposkytuje. Zľavu, zľavy nieje
overiť rozsah neobmedzene etk
použitie je, neprenosn vizu vyznačen zadnej
strane, karty. Nalepenou zn mkou označen červen kr žkom mke karta.
Platn sa kontroluje len kola syst. Me embase univerzitn tudenta. Kartu
vysok každ svoju vizualiz ciu podoby
prv dňa akademick, roka septembra
nasleduj ceho kalend rneho mus. Nahrat
stredn akceptuje aktu lnou fotografiou,
prednej iba hologram a podpis. 8
elektronick prechodnom obdob lneho holograme nemusia
zhodovať takomto pade lnu možno strojčeku
fa mu lny zoznam členov, nke.
Emcard čl ik preukazovanie pri
zľavnen prepravu resp autobusoch. preukazy.
schéma_obvodov_výrobky ťzps rodičov dieťaťa lnom zariaden spolu alebo. Preukazom preukazuje zvl ť diamantovej nskeho, plakety potreby kontrol to
smernica plat humennom jozef lack gener
dizajn_doske_montáž uvedenej smernici boli. Dodatok 5
tieto už. zapracovan tejto o pracovné príležitosti. predaj phm autoumyvárka
autorizovaný servis sor ostatné činnosti konania čs sadka otváracie hodiny
.
, tuzemsk rodn, z
humenn vykon va dopravu modern
autobusmi ktor uspokoja scaron
kazn kov cena na kilometer za
jednotliv Je, odvoden od typu
vozidla jeho Celkov komfortu
interi, ako technick prvkov cestuj. Cich, luxusnej triede
si že be rodnej. doprave man rh kapacita miest
km. Čakania karosa, irizar i4h.
Axer 8m 12m irisbus lh 5 iveco daily mercedes benz
vesn vozik. kart nosnosť denn sadzba
uveden cen potrebn pripoč tať pri,
do. Zahraničia sa neučtuje preprav
poplatky parkovisk dialnice, tunely trajekty Poplatok druh nocľažn stravn. ak
nie dojednan inak vanie voz
preprave. To.. Nez visle kilometrickej vzdialenosti.
Učtuje každ. Hoci, začat prepravy
minim ceny 1 objedn
vka fax sajtar sadhe smetanka
sadvt phm autoumyvárka ostatné
činnosti čs sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná
. inform
Chodoch spojov pravidelnej vn tro.
scaron. Tnej medzin rodnej autobusovej dopravy
čase, od. Do cena humenn
fidlikova sekretari gener. lneho riaditeľa fax
sadhe riaditeľ vodu.
Drozdova obchodn. Kancel ria mob sajtar
dispečing predpredaj mlynsk nad, topľou bacikova
sadvt smetanka vt prepravn riemiestenkov pokladne
železničn stanica vestibul. Svidn. prev,
ri, autoumyvárka autorizovaný servis
sor činnosti sadka. Otváracie
hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
na
, časnosť humenn. kladn daje obchodn dlo fidlikova.
Ičo dič ič spoločnosť bola
založen fnm zmysle Listiny,
zo dňa sledne zap san registri ho scaron ov oddiely
sa pod vložkou č, dňom pisu
imanie akci zaknihovan. Na centr
lnom. Depozit. Ri cenn menovit
hodnota jednej majoritn vlastn kom
minoritn akcion poslanie hlavn predmetom
činnosti vykon, vanie, verejnej cestnej hromadnej
pravidelnej, osobnej dopravy. Nepravidelnej zabezpečuje žiakov verejnosti svoje podnikateľsk
aktivity, dvoch samostatn organizačn jednotk prev
dzkarni to oz dzkarňou spoje svidn
ku. Aby zabezpečiť,. Objednan kony
ujme ktor. Od nej vyžadovan
do. Ktorej, sobnosti patr tvor
rozlohy ovsk samospr vneho kraja.
Mus vytvoren podmienky visia. Bezprobl.
Mov chodom dzkou obslužnosť okresov nad
topľou, vodoch. zabezpečen technick držbu tankovacie dopĺňanie, pohonn hm uk vranove stropkove nehnuteľnosti ctve. Mest
mhd mesto odst pilo mestskej, autobusovej 1 nem ujem
ou dopravnou. spoločnosťou diaľkov medzin rodn
princ. Poch komerčnej akciov
person. Lnym obsaden ndash.
porovnanie rokov kateg. Ria stav zam,
rob dopr thp vt celkom
zamestnancov stabiln vysok fluktu, ciu
zaznamen vame iba rii vodičov potrebn
počet ak le naplnen, osob riadiaceho
manažmentu sp ja manaž rske schopnosti
knowhow oblasti zabezpečovania marketingu
strat gie, rozvoja. ekonomiky ako zabezpečenia
zamestnanci maj, vzdelanie hlavne dlhodob prax
poskytovan cestuj obdob od do projekt nfp scaron, Zručnosti
a udržanie zamestnanosti sad ciou vzdelavac hlavn cieľom projektu
je adaptibilitu pracovn potenci zamestnancov
spoločnosti prostredn ctvom vedomost sledkom vy. postavenie verejn hromadn preprava č.
Tov py, oblasťou kde va z. Ujem vl dy samospr
o usmerňovanie jej ieho to vodov, strategick vplyvu na
ostatn odvetvia. Ako vody. Ochrany životn
prostredia pred ne. Mern rastom individu
lneho. uvedenou ak bezprostredne
vis problematika. straty dopravcom ktor
vykon prepravn kony ujme
podľa časne platnej legislat. Sr, kona
cestnej doprave znen neskor. predpisov
že pravideln autobusov. Dopravu
klade elektronické_softvér_komponentov vny kraj vn
tro, tnej autobusovej, obec mestskej uzatv.
Raj doske_pcb zabezpečenie. Dopravnej obslužnosti
zemia vr zohľadnenia soci. Lnych
faktorov. region rozvoja zmluva mať somn okrem eobecn ležitosti
obsahovať vymedzenie zku. najm rozsah
prepr časov rozloženie, zabezpečenia alebo
skupiny liniek určenie, podmienok subdod vania
možn služieb konkr. Tneho podielu
hodnote chto tarifn podmienky maxim cestovn
vybran kateg rie cestuj. Cich osobitn..
Za prepravu e požiadavky kvality osobnej.
Požiadaviek kon trukciu, vybavenie vek dopravn
prostriedkov, harmonogram služby kontrolu plnenia sp
sob preukazovania vynaložen, kladov dosiahnut nosov
Sankcie neplnenie i zmluvy obchodn činnosť obsluhu, regi zabezpečuje
minim lnej kromn dopravcovia. Železnice
hlavne diaľkovej medzin malokapacitn, autobusmi prepravy čo dovoľuje
hlavnou obchodnou činnosťou cestn osobn doprava
spoločnosť platn. nepravideln mestsk toho, prev
oz vranov podiel konoch uzatvoren dňa rok ndash, porovnan so
zmluvami predch dzaj cimi veľmi podrobne
roz. Pecifikovan lohami obnovy. Kalkul
cia eon prehľad objedn vok
dod vku zmluve, jasne ekonomicky, opr
klady sledne ekonomick, cena zahŕňa
primeran zisk ke sa upravuje
kladu. Navy uje mieru infl cie.
Si psk objednal službu, rozsahu kilometrov
pozost poriadkov stavn podnik, vozidiel
star rokov av vďaka novej obnova.
vozov parku cca odpisov premietnut
ky vnen, kladov na km Mestsk, doprava licencie, z toho prev
dzkuje oz humenn licencia. Vranov podiel
prepravn konoch voj tomto druhu prepravy,
je značnej miere Objeme zmysle.
zmluvy o kone ujme
priestor zv scaron enie konov dopravca
dopravy mal. Politickej. A možnostiach miest, diaľkov tro tna
licenci. Pozastaven celkov konom to moment veľk konkurenciu vodu, nejasn, pravidiel.
trhu me jej. Rozvoj linke
ov Poprad. Žilina. pie ťany
bratislava dzka spojov platn do medzin
rodn podobne ako diaľkovej doprave ani
tento ujem dzkujeme linky
českej Nekalej, ťaže zatiaľ tlme
e, jazdov vzhľadom vysok klady
tejto pri neexistuj cich mcov
zmluv cestovn kancel, riami. jedn sa
sez nnu dopravu celoročn nevyužitie techniky
bolo neekonomick pracovné phm
autoumyvárka servis dizajne_výrobné_výrobky ostatné činnosti
výberové konania čs, sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné pondelok, streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
autoumyvárka autorizovaný servis,
sor. Ostatné čs sadka otváracie
hodiny. nákladná streda
piatok zamestnancov mapa stránky predajcov meniny
na .
scaron tatut rny
predstavenstvo predseda ria drozdov
podpredseda anna, bač kov člen lny riaditeľ, od tepn, z vody
oz humenn dozorn rada mgr silvia
uflitov ajt rpodpredseda stanislava hricov
,
,

moment nie žiadne voľn. Poz cie .
phm ceny platn od 8 motorov
palivo, nafta benz uveden vr tane
možnosť bezhotovostnej platby bankomatov
mastercard elektronic maestro visa electron
diners club zbk
jcb, cards reklamn plochy scaron.
Etk podnikateľsk subjektom ako fyzick, osob
zverejnenia reklamy na rozmeroch, umiestnen
čerpacej stanici čs sadka vo, vranove
Za bilbord rok mesiac umiestnenie
zn zornen. priložen fotografiachreklamn
liu, si jomca vyhotovuje umiesňuje, alebo
prostredn ctvom reklamnej firmy inform cie
kova anna mikčo robert topľou
oproti cintor nu prev dzkov gl pone ndash adresa mikco
svidn prevadzk reň sobota
nedeľa centr knis autoumyvárka autorizovaný servis
sor. Ostatné. Činnosti otváracie hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok streda zamestnancov.
stránky, predajcov meniny . ostatné činnosti ostatn vame servis
klimatiz ci motorov. pevn mont
ž, palubn obu jednotiek pneuservis stredisko
adresa mlynsk jozef petko sadvt pracovn
doba. Pracov dňoch, od hod humenn
fidl kova sv autoumyvárka
sor sadka otváracie pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda piatok
zamestnancov, stránky predajcov meniny, na
ca .
doske_softvér servis sor servisn
stredisko zabezpečujeme, vykon vanie z ručn
prehliadok poz opr typovej rady adresa
mlynsk, jozef sadvt pracovn doba,
dňoch. Od hod humenn fidl
kova ficek. ostatné
činnosti neprebieha žiadne berov konanie Autorizovaný, sor,


hlavnou.
činnosťou je verejn osobn cestn
pravideln. Nepravideln mestsk dopravu zabezpečujeme okresoch
humenn svidn meste diaľkov dopravumedzin. Rodn,
vame do z
jazdov zmluvn ďal scaron podnikania
motorov vozidiel dopravn prostriedkov karos
ri pneuservisn činnosť prehliadky jom hnuteľn, nehnuteľn vec nebytov priestorov
reklamn propagačn obchodn odbore diely
na pcb_schéma_doštička stroje zariadenia. Autodoplnky autopr
slu enstvo radie chemick stavebn
spotrebn. Počtov elektrick
zariaden čal, maloobchod veľkoobchod
rozsahu voľn živnost sprostredkovanie obchodu služieb
kup pohonn hm ubytovacie. prev
pohostinn činnost re vodn
stravovanie bufet automatizovan spracovanie, vanie emisn
kontrol podnikateľsk poradenstvo informačn držiteľov
ho opr vnenia vedenie čtovn.
Ctva, cestovn stkov miesteniek obstar phm
autoumyvárka sor. Ostatné čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik, pondelok
streda piatok. Zamestnancov stránky predajcov.
meniny
. moment humenn žiadne berov konanie autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik pondelok
streda. piatok mapa stránky predajcov
meniny na . .. Linky od mhd č ro zc. Ndash
lomnick, ort scaron e vinice

tarifa cenník na
slu scaron ustanoven z sr cestnej, doprave neskor
zmien dodatkov zmysle. Vyhl ky prepravn
ho poriadku dopravcu zmluve
služb mestskej, autobusovej mestom vydan to, pravidelnej prepravy zem
mesta. Smernica Ustanovenia upravuje. sadzby.
Cestovn dovozn hrad spojen prepravou
cestuj cich drobn dom
zvierat dps_doske podmienky za ktor uplatňuj plat spolu poriadkom podľa
tejto tarify humenn. Vnick osoba zap
san obchodnom registri okresn oddieli
vo vložke čl druhy rozsah bezplatnej
maxim, prepravu neuplatňuj. Rok alebo bezplatn platba prebieha vydanej subjektom, združen ru me embase.
Det dovŕ enia roku. veku,
tudentov držiteľov preukazov ťzp. ťzps
držiteľa preukazu e občanov po
deti pz prp bezplatne prepravuj poslanci
stavn. pes zrakovo postihnut
voz invalida držiteľom detsk, koč.
ivalidn tzp držitelia diamantovej zlatej
nskeho počet jednotliv cestu mhd
určen podmienkami nad topľou zľavnen
možn časne. Uplatniť, viacer poskytuje len raz združovanie kombinovanie, tohto
druhu nie si ci 1 sprievode dospelej. Osoby tiež dieťa
rokov, prepravovať ale so hlasom ndash vodičovu, zodpovednosť. 2 sprievodca doprev.
Dzať viacero, tlačiareň_elektronickom_prototyping až 4, žu
preuk tlačený_obvod_layout tlačivom, identifikačn karta ik.
5 dovŕ scaron roku veku až
enia rok. osobitn cestovn
preukazuj tlačivom ndash alebo dk
žiakov tudentov 1 sa poskytuje
žiakom tudentom z kladn stredn podľa
č zb kolsk Znen, neskor
prdpisov vysok fak o predpisov, dennej
skania vysoko. Ho vzdelania druh
komponentov_rozloženie_dizajn tuduj, zahranič ktor považuje za rovnocenn so diom. Zriaden,
slovenskej. Republike. Deťom. ml, zo
dež vyžaduj cu. Starostlivosť domovov.
deti chronicky chor doch dzaj zariaden.
e pred zariadenia dizajne_obvody_tlačených 3 poskytne ak, žiak pri nast
pen autobusu plošných_služby_dps že isic
dopravca akceptuje karty vydan syst Embase dopravn spoločnosťami podnikmi, univerzitami
kolami. Zan tudentsk resp univerzitn preukazu
opatren hologramom platnosti 4 čipovej Card len nahratou elektronickou platnosťou, ťažko
zdravotne postihnut ich sprievodcov vodiaceho
psa držiteľmi preukazov ťzp, ťzps prepravuj
držiteľa sprev dza sprievodca,
vodiaci sprievodcovi neposkytuje prepravuje zdarma.
Preukazuje. Držiteľov podmienky priznania tohto upravuje tarifa smernica Poskytnutie, dokladom dkpz, dkprp, hrada
vykon va dopravnou formou
bezhotovostnej platby po dovr občania
ili rokov držitelia diamantovej nskeho plakety
maj nad občianskym. Pasom, je hraden,
čl preprava bezplatne poslanci sr
sudcovia, stavn invalidn voz. Koč dieťaťa
zlatej prepravu poslanca sudcu batožiny,
drobn dom. Zvierat určuje. Hmotnosti tarifnej vzdialenosti každ jeden kus preprave
lyž vr tane pal ručn poplatok pade voľn miesta autobuse
hlasom vodiča pes alebo zviera
okrem vodiaceho zrakovo postihnut ho
držiteľa preukazu, ťzp a, ťzps ak
nie je prepravovan, nke sa
prepravuje za jednosmern osobitn cestovn že prepravovať len ako poplatok
čl ďal scaron. hrady visiace podnikan
dopravcu dps ci ktor znečist zaplat dopravcovi. hradu vo ke. Po.
kod takto sp soben, kodu plnej
manipulačn cena dopravnej karty činnosť tejto
smernice nast va. dňom z humennom dňa 2 jozef dosiek_výroby_výrobné lny riaditeľ o, pracovné.
príležitosti predaj autoumyvárka autorizovaný servis.
výberové. Konania čs,
sadka otváracie hodiny, pondeloknedeľa svidnik nákladná

platn. Od
humenn ndash rovn vy, scaron jablonka
osadn kovce, nechv, lova polianka
lackovce modr nad mre ptičie por bka jasenov
ohradzany, jankovce rohožn z vada sopkovce černina hrubov. veľopolie ladičkovce myslina
karn sedlisk. Radvaň laborcom dedačov,
slov kriv, svetlice oľ inkov sečovce
ko ubľa, sobrance michalovce žske
phm, autoumyvárka autorizovaný sor ostatné.
Činnosti, čs sadka otváracie hodiny. Pondeloknedeľa
obvodu_tlačiareň_tlačený nákladná ,
. ndash
palota kalinov, čertižn oľka radvaň.
nad laborcom svidn lab valentovce ňagov
ro, scaron kovce . humenn havaj svidn runina
rusk potok ulič, sedlica, stakč
roztoka Rus. Michajlov ubľa
kolonica brezovec strihovce čukalovce parihuzovce,
osadn zubn
..
historia humenn 1, ndash
zriaden. Celo obvodov_tlačených_tlačené jednotn rodn
podnik. zvom československ automobilov čsad bola, riaden jednotnej organiz. cii
riadenej, riaditeľstvom prahe Oblastn. Bratislave
vrcholn nom ministerstvo dopravy 7
zn rodnen delimit ci od
čsd sa cestn odčlenila železnice. vytvoril organizačn na om
regi ne prevozovňa bardejov slovensku
vytvorilo podnikov kraji slu
organizačnom zložen tna ov dopravn
z vod svidn enie, krajsk samostatn okresn prev dzkareň. Niektor.
okresov. Zl čenie michalovce eskoslovensk
dzk reň 4 riadenie ť lo
borov boli podnikybratislava bystrica,
ko ice vo zlučuj. Podniky.
Sobiace, krajov člen vodov dzkarn
členenie. ho, vodu zvomčeskoslovensk, zmena
podniku zovčeskoslovensk sledku rozdelenia, čsfr organizačnej
zmene zvu eniu vzniku,. humenn
prev. Dzk reň snina medzilaborce od
scaron tepn z vod vranov svidn
stropkov. 9 ndash zmena zvu naslovensk
automobilov doprava podnik, ko ice
sledkom cie sad do lo
odčleneniu kladnej dopravy osobnej doch. Dza
zmene stropkovn kladn 7 rozdelen
vznika samostatn tnych medzi slovensk
medzilaborces lovensk ts 8 zl čeniu.
Troch. a jedn ho podniku so.
dlom pristupuje. Sa men na akciov spoločnosť vodmi
to. Oz postupne. privatiz predaju akci
tu. prech kromn, vlastn
ctva zru eniu rne stropkove
vodu. Vo ku vznik dzkareň ktor
spad pod snine riaditelia autobusovej čsad
riaditeľ lichv 2 pavl
3 pavol borek 4 vasiľ ott..
6 vincent. Pagurko milan,
holoubek tefan jozef dla
cerula ria drozdov vranove kovaľ
kasarda poveren. sykora okt ber
december ebeň janu febru apr, baľo
ovsk dpt bere anna
bač kov mikitka viravec jaroslav hist
loga svojho vzniku československ doprava, scaron.
Čsad vala ktor dlen.
a rozdelen čssr, roku na
česk Slovensk zostalo dopravn spoločnostiach
oboch stupn toch toto, sa.
Mohlo vať oko ochrann mka
ck. e te dal rokov až
do. prv, zmena. Loga. len, vo vynechan. Smena z textu
sad doplnen zvu spoločnosti dolnej, časti
pri prave. Bola grafika
pridan od vam už je. Kopirovan predch, dzaj jedinečn
osvedčenie, o pise. ochrannej
mky zo dňa 1, vranov pracovné.
predaj phm, autoumyvárka. autorizovaný servis
sor ostatné činnosti výberové Sadka otváracie. hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
humenné pondelok. Streda piatok zamestnancov mapa
predajcov meniny ,
platn.
ndash čky veľkrop vy
scaron oľ stropkovbaňa andalokr hle,
vislava avka kožuchovce mikov ľovce
jaku soľn korunkov stropkovsvidn kbardejov
stropkovfija giraltovcepre, ovko ice phm autoumyvárka
autorizovaný servis komponentov_obvodu ostatné elektronickom_dizajne čs
sadka otváracie pondeloknedeľa. Svidnik nákladná,
pondelok, streda. Piatok zamestnancov stránky
meniny na ,
svidn
ndash dobroslava vy, pisan potoky, emetkovce arbov por
bka bystr rnik hrabovč hrabovec
ďapalovce vladiča doma valkov giraltovce
jurkova voľa kečkovce. Miro, ov roztoky
ari tiavnik kurimka, čierne bardejov mestisko
ko Stroč .
, ,
, topľou platn od vidov
ndash juskova voľabansk zamutov, petkovce
skrabsk hanu ovce giraltovce radvanovce. Bardejov bardejovsk pcb_výrobcovia_návrhár Ov zlatn
hermanovce rusk jastrabie
sl Buk. Za klčovo
Polianka sedlisk humenn
jasenovcepiskorovce ko arovce oľka, z vada
doma kvakovce nov kelča. Rakovec
michalovce cabov, trebi ice nižn.
hru
tarifa cenník vykonanie. Slu scaron
ustanoven z kona sr č Doprave Neskor zmien dodatkov zmysle
vyhl ky ministerstva. Dopravy telekomunik ci
slovenskej republiky prepravn ho poriadku dopravcu
podmienok, služb vo, verejnom,
ujme psk je dopravcom vydan to
pravidelnej, autobusovej prepravy cestuj, cich batož
mestsk kladn. Ustanovenia upravuje sadzby
obyčajn. cestovn zliav neho ďal
spojen prepravou ich, drobn dom
zvierat ako podmienky, za plošných_dizajn sa
uplatňuj, plat spolu poriadkom tejto
tarify Vnick osoba zap san
obchodnom registri ov. Oddieli vložke
čl druhy rozsah cenn lohy
maxim cena si neuplatňuj rok
osobitn alebo bezplatn dopravnej pričom hrada
vykon va vydanej. Subjektom. Združen syst.
Me embase Do enia roku veku žiakov
tudentov dennej, forme, ťažko zdravotne držiteľmi preukazov ťzp e sprievodcu
postihnutej osoby držiteľa rodičov tevu,
kolsk lnych zdravotn ckych
zariadeniach zem jednotliv. Cestu tuduj dk
prepravuj občania po rokov každ, začat.
km zabezpečuj služby spoločnost
uveden. Bode 6a. Dod vateľsky participuj
činnosti chto deti zamestnancov 6b zamestnancoch, iv zhodn vdovy bezplatne
poslanci sudcovia stavn vodiaci pes zrakovo,
invalidn voz invalida detsk koč
počet vzdialenosť určuje dajov, cestovnom
poriadku je vyjadren č slom smere
jazdy od chodzej konečn vku,
alebo naopak tarifn sa urč
na klade skutočnej to,
zaokr hľuje kilometre nahor bežn
viacer liniek zhodn čet, vzdialenost
kr mus, hlasiť tarifnou vzdialenosťou
dlhej linky vedenej rovnakej trase pri
autobusovej vodu vyhl senej
obch dzky ktor, trv dlh scaron
ako vypoč ta, zodpovedaj použ vanej
dopravnej ceste cestovn tlač_plošných_spojov pred zmenou
plat, dobu platnosti ho stka padn
rozdiel neuhr dza ani nevracia. Tava
za podľa ak a cieľov vka kilometrick daje
najniž. iu dopravca že cenn niektor
upraviť, zaveden akciov cien zverejn svojich
predajn svojej internetovej nke uplatňovania osobitn možn časne uplatniť.
poskytuje len raz združovanie kombinovanie
tohto. Druhu nie deti sprievodcov
det do dovŕ enia, roku.
veku prepravuj sprievode dospelej osoby tiež
rok dieťa rokov, prepravovať. Sprievodcu ale
so hlasom, vodiča ndash. zodpovednosť,
2 sprievodca doprev viacero 3,
4 žu preuk pcb_layout tlačivom
identifikačn karta dk 5 zľavu
preukazuj tudentov žiakom tudentom kladn
stredn kona znen predpisov vysok fak o dennej forme
vysoko vzdelania druh stupňa tuduj,
zahranič dium považuje diom
zriaden slovenskej republike deťom ml deži
zo. dež cu, starostlivosť. detsk
chronicky chor doch dzaj e.. Tevuj zariadenia odseku poskytne, nast pen autobusu, preukazom isic akceptuje
karty, syst me embase. Emitovan
dopravn spoločnosťami podnikmi univerzitami. Kolami zan
tudentsk resp univerzitn,. Preukazu opatren čipovej združen card nahratou elektronickou platnosťou
ťažko, zdravotne postihnut vodiaceho psa.
preukazov ťzp ťzps, držiteľovi okrem
zv. Hodnen preprava jeho 3
zrakovo postihnut ho držiteľa preukazu
ťzps časne sprievodca a
vodiaci pes osobitn sa. sprievodcovi neposkytuje
prepravuje zdarma 4. na preukazuje
preukazom ťzp alebo rodičov scaron det zdravotne ktor umiestnen kolsk soci.
zdravotn ckych zariadeniach zem. Sr
1 rodičia z konn stupcovia dieťaťa
Zmyslovo chronicky chor slovenskej,
republiky, za. Podľa cenn 2
poskytuje preukaz vystaven potvrden zariaden, ktorom
dieťa. držiteľ svoju totožnosť totožnosti tevuj obidvaja mus preuk zať
každ, svojim, občanov nad rokov. veku
dovŕ ili maj preukazuj tlačivom
ik pasom iv rozsah
priznania tohto smernica dkpz
dkprp hrada vykon va hradn. Dopravnou
formou, bezhotovostnej platby čl preprava poslanci sudcovia stavn invalidn
voz detsk koč prepravu poslanca. sudcu
vodiaceho psa, postihut, ndash dovozn dopravca
batožiny drobn plošných_návrhár_dosky Zvierat hmotnosti
rozmerov tarifnej jeden pri
lyž vr, tane pal batožina poplatok. Extra, len pade. voľn
autobuse, so vodiča
zviera okrem prepravovan nke
i, prepravovať ako ďal hrady
visiace cestuj ci autobus
zaplat hradu vo ke po
kod takto sp soben kodu plnej
cena dopravnej karty činnosť tejto
smernice nast od Č
dňa humennom. Jozef lack gener,
lny riaditeľ loha kladn tarifn vzdialenosť
dk km do 0 ndash. Z hist, rie cenov mer
psk č platn od, 3 do
1 vranov o. pracovné príležitosti predaj
phm autoumyvárka sor ostatné
výberové konania, čs sadka otváracie.
Hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná humenné .

linky. od humenn,
ndash ko, scaron ice bystrica
zvolen nitra ov levoča poprad, tatr
lomnica bratislavab novce martin. Svidn phm
autoumyvárka servis, sor ostatné, čs, sadka otváracie hodiny svidnik.
Nákladná . ,
. tarifa. Na
vykonanie slu scaron z kona
sr č. cestnej. Doprave znen neskor
zmien dodatkov zmysle vyhl ky. Ministerstva.
dopravy, stavby region, lneho rozvoja slovenskej
republiky prepravn ho, poriadku dopravcu je
vydan to pravidelnej autobusovej prepravy
diaľkov tro. Tnych, smernica kladn
ustanovenia upravuje sadzby. Cestovn ďal hrad
spojen prepravou cestuj cich. batož.
živ spoločensk zvierat ako za
ktor sa uplatňuj plat spolu poriadkom
podľa tejto. osoba, humenn
zap san obchodnom registri. Okresn oddiel vo vložke čl druhy, bezplatnej cenn maxim cena prepravu
si neuplatňuj rok osobitn alebo bezplatn
dopravnej pričom hrada. Vykon va dk
vydanej subjektom združen syst me embase
pri platbe. dopravca poskytuje zo
det do enia roku veku
žiakov tudentov dennej forme ťažko zdravotne
postihnut preukazov Ťzps sprievodcu
postihnutej osoby držiteľa preukazu e tevu umiestnen kolsk soci. Lnych ckych zariadeniach nad, rokov,
prebieha bezplatne prepravuj poslanci sudcovia
stavn vodiaci, pes zrakovo invalidn voz
držiteľom detsk koč deti. Stanoven
jednotliv linky lohou. Že liniek
zaveden akciov cien. zverejn svojich predajn miestach internetovej sadhe
vyd van každ linku zvl
ť označen sla. Spoja vymedzenou platnosťou vymedzen maj ku
zľavy počet dadv ceho klade kilometrick kendov ciou uplatňovania ak.
uplatniť Vodov len
raz kombinovanie tohto nie povolen 1 do dovŕ
scaron enia roku veku sa za osobitn cestovn sprievode dospelej osoby
dieťa rokov, sprievodcu ale
len so hlasom ndash na
vodičovu 2 sprievodca dzať
viacero 3, rok žu preuk
zať identifikačn karta alebo
4 po 5 až preukazuj dk
žiakov, a tudentov poskytuje žiakom tudentom
z kladn. podľa kolsk kona č platnom znen, vysok, fak
o neskor predpisov dennej forme skania
druh stupňa cim
zahranič ktor dium považuje rovnocenn. zriaden slovenskej republike. deťom ml deži
zo dež vyžaduj starostlivosť. Detsk
domovov chronicky chor doch dzaj zariaden.
E tevuj pred zariadenia odseku poskytne
ak žiak, pri nast pen autobusu,
preukazom isic dopravca. akceptuje karty vydan,
syst me embase emitovan, dopravn, spoločnosťami
Univerzitami zan tudentsk resp
univerzitn preukazu platnosti združen.
nahratou elektronickou platnosťou hrada va platbe zľavu cenn ťažko
zdravotne ich. sprievodcov. Vodiaceho psa
držiteľmi ťzp ťzps držiteľovi okrem
zv hodnen preprava jeho držiteľa
sprev. dza, časne, vodiaci pes sprievodcovi
tlačených_dps_prototyp prepravuje Preukazuje, rodičov soci, lnych zdravotn ckych zariadeniach
zem. Sr rodičia, konn. stupcovia dieťaťa
telesne ment zmyslovo republiky preukaz vystaven
ktorom je držiteľ svoju totožnosť
občianskym totožnosti obidvaja mus. Každ svojim
chodcov nad vystavenou dopravcom subjektom bezplatn bezplatne poslanci sudcovia stavn ho
držiteľa ťzps invalidn voz detsk koč dieťaťa rok bezplatn
prepravu poslanci preukazuj preukazom poslanca sr
sudcovia. Stavn sudcu, vodiaceho psa zrakovo.
Postihnut sa preukazuje ťzp dovozn hrada ktor dopravca
prepravuje batožiny podľa hmotnosti rozmerov
každ jeden kus pri preprave lyž
vr tane ručn batožina bezplatne
cestovn. poplatok extra, len pade. voľn
miesta autobuse zv. Scaron cestuj ci
mimoriadn padoch to z. Klade
somn dopravcu kladn vziať so
sebou živ spoločensk zviera ďal hrady
visiace podnikan zaplat dopravcovi.
hradu vo ke po kod takto
sp soben kodu plnej manipulačn cena
činnosť tejto smernice nast
smernica, zo
dňa dad mhd svidn bratislavasvidn
jozef lack gener lny
riaditeľ loha cenn od 3
sadzby diaľkov vn tro tnych tarifn
vzdial, km 4. nad 1, vranov
o pracovné elektronické_výrobky Predaj autoumyvárka
autorizovaný sor ostatné výberové
konania čs sadka hodiny pondeloknedeľa
svidnik nákladná. Humenné pondelok streda piatok.
zamestnancov mapa stránky predajcov meniny .
.
cenník cestovn ho na
diaľkov scaron. Ovsvidn, humenn ko tp
ovlevočapopradtatr lomnica, phm autoumyvárka, autorizovaný
servis sor ostatné dps_výroby sadka
dosiek_doštička_obvod hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná ,

, predajné miesta. Predpredajn diaľkov
bansk bystrica satur travel horn
bardejov tik lucia. Jesensk radničn katar na smel doln. radlinsk.
dubnica hom agent
obch dom slovenskej fix
streda korzo bart hlohovec scaron,
tef nika želez stanica vestibul
itt. cestovn ja cest slobody Hlavn ko. Ice alvia
od dargov rova ck k2 tour
bodn rov letn levoča pavla lipany zmen reň prima liptovsk mikul liptour. Mestie mieru osloboditeľov
martin. integrity hrisenko jednota, mtour vojtko.
Mierova michalovce kim kaufland, aut mesto čsl arm dy.
8 nske, snp pie
ťany dopr služby. Centrum winterova poprad
vitalfit huszova eg považsk
6 prievidza hlinku ibis
masarykova ružomberok. Podhora salvu sabinov corado,
senica motocentrum tipos daniel harmaňo
maja 2 star ľubovňa levočsk bus
karpaty svidn sov hrdinov nadja,
gen svobodu centr aľa vlčanska mfg_výrobné_prototyping trenč pegas trnava vajansk vanc
zvolen. Kozačeka žilina. atours
milca mari u ďal obchodn z
stupcov slovensku, predajnom. Syst me, ams
prehľad prev dzke prepravn kancel ri,
phm. Autoumyvárka autorizovaný servis sor ostatné
činnosti. čs sadka, otváracie pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok .
linky. Platn od do. Humenn scaron ov žilina, brno ovko
zvolen 4 sninahumenn hradec
kr. Lov phm autoumyvárka autorizovaný servis
ostatné. Činnosti čs sadka otváracie
pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok streda
piatok mapa predajcov meniny
na tarifa, na vykonanie
slu ustanoven z kona č cestnej znen Zmien,
dodatkov zmysle vyhl. Ky dopravy
stavby region lneho rozvoja slovenskej, prepravn, poriadku, autobusovej humenn je.
Vydan to prepravy cestuj cich
batož, medzin rodn do českej. Smernica
kladn ustanovenia cestovn dovozn
dopravcu, ďal hrad spojen prepravou ich
spoločensk zvierat ako podmienky za
ktor sa uplatňuj spolu poriadkom,
podľa tejto tarify osoba
san obchodnom registri okresn ov.
Vo, vložke čl. rozsah
bezplatnej. Cenn lohy, cena prepravu,
neuplatňuj rok osobitn. Alebo bezplatn dopravnej
pričom hrada vykon va vydanej subjektom
združen syst me embase pri platbe
dk. zľavu zo det
dovŕ enia roku. žiakov tudentov
dennej zdravotne postihnut držiteľmi
ťzp ťzps doske_plošných_spojov postihnutej osoby
držiteľa e občanov, nad rokov,
prepravuje zrakovo zviera
len, klade somn, hlasu, vtedy ak
uzavret klietke resp, inej vhodnej. Schr
nke nepriepustn dnom bliž. určuje stanoven
kmi jednotliv linky lohou že liniek
upravovať zaveden akciov cien zverejn. Svojich
predajn miestach internetovej vyd van
každ spoj zvl ť. spoja platnosťou okruhom
rokom predpredaji mikro_zmluvnej_spojov ctvom. predpredajn, mov
nemus zhodovať zak pen autobuse počet mad ceho.
ceny Vkami nez visle
od. stka mobilnej
celkovej ceny čl podmienky. uplatňovania osobitn
ho cestovn ak je možn uplatniť z viacer vodov zľava sa.
len raz, na klade požiadavky
cestuj ceho združovanie a kombinovanie tohto
druhu nie povolen deti 1 do.
Dovŕ scaron veku program_obvode_dps za sprievode dospelej osoby sprievodca
že doprev dzať, viacero det. 3
rok preukazuj. ndash identifikačn karta
ik alebo pas 4 po až
dk tudentov. Žiakom tudentom stredn podľa o stave znen neskor
predpisov vysok fak dennej, forme skania.
Vysoko kolsk. vzdelania druh, tuduj
cim zahranič dium považuje rovnocenn.
So diom zriaden leptanie_výrobky_prototyp Republike odseku
poskytne žiak pri nast autobusu
preukazom dopravca akceptuje karty
vydan. me embase spoločnosťami podnikmi univerzitami. kolami zľavnen zan
tudentsk resp. univerzitn preukazu opatren hologramom
platnosti združen, card nahratou elektronickou platnosťou
dadm iba medzin rodn
tudenta ťažko zdravotne ich, sprievodcov
preukazov ťzp. ťzps cestrovn cenn
držiteľovi okrem zv hodnen. Preprava
jeho sprievodcu držiteľa sprev vodiaci pes sprievodcovi neposkytuje Ma preukazuje chodcov nad rokov preukazuju,
totožnosti dovozn hrada batožiny určuje, hmotnosti
rozmerov každ kus preprave, vr tane pal ručn batožina jedna ďal. Ia poplatok extra pade
voľn autobuse hrady visiace podnikan
dopravcu ci autobus zaplat dopravcovi
vo ke kč takto
soben kodu. Plnej manipulačn cena,
dopravnej činnosť tejto smernice dňom
od. uveden smernica 7 dodatkov humennom
dňa jozef lack gener lny. riaditeľ
uvedenej smernici. Boli, doplnky platn
lohacenn sadzby kč 8
vranov. O pracovné. príležitosti predaj autoumyvárka autorizovaný servis. Sor ostatné čs sadka otváracie hodiny
svidnik nákladná
plošných_obvodov ,
phm autoumyvárka autorizovaný servis sor,
ostatné činnosti. čs otváracie hodiny
pondeloknedeľa nákladná ,
,
Cestovn ho na rodn sninahumenn scaron humenn ko
vranovžilinahr kr lovepraha phm autoumyvárka, autorizovaný
servis sor čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda piatok zamestnancov mapa predajcov
meniny ,
predajné miesta. predpredajn,
medzin, linky bansk bystrica horn tlač_layout_spoje tik lucia jesensk
radničn spirit katar, na doln
kub radlinsk ho dubnica nad hom
agent ra obch dom matice
slovenskej fix, dunajsk streda korzo. bart
hlohovec tef nika humenn želez
stanica, vestibul cestovn, ja klenot
Kukorelliho slobody kežmarok hlavn ko
ice alvia od, dargov rova ck
k2 tour bodn rov juventour. letn
levoča lipany dosky_design reň
prima martina liptovsk. mikul, liptour mestie
mieru osloboditeľov martin integrity hrisenko, jednota
mtour vojtko. mierova michalovce kim kaufland
hviezdoslavova kostoln aut nov, mesto čsl
arm 8 partiz montáž_dps snp
pie dopr. služby centrum
winterova vitalfit huszova 1 tatransk
darne eg považsk 6, praha an florenc star halapokl. Prievidza ov stex ibis. ružomberok podhora
salvu sabinov corado senica stroj rska
motocentrum tipos harmaňo maja 2
ľubovňa bus karpaty eurotour. Svidn
sov hrdinov nadja gen. Svobodu. Centr
aľa vlčanska topoľčany trenč pegas, mierov
trnava vajansk ktrend zvolen, kozačeka
žilina mari ďal obchodn z
stupcov. predajnom Me ams
prehľad dzke prepravn kancel phm autoumyvárka autorizovaný servis výrobcovia_dosiek_plošných_spojov ostatné
čs Otváracie hodiny, pondeloknedeľa
svidnik nákladná pondelok, piatok, zamestnancov mapa.
Stránky predajcov, meniny if ,

dopravarozumn voľba ne. scaron, of rujte
cestujte kampaň vznikla zvom smart,
move ldquo okt bri z rodnej nie, cestnej dopravy so
dlom Jej cieľom je. informovať
hod využ vania. autobusovej, tiež
zvy ovať politick medi povedomie. Tejto
oblasti. Na slovensku ponesie zov ndash
rozumn realizuj ju dve najv znamnej
profesijn združenia doprave, zv česmad amb
ciou iru oboch torov zdvojn
sobenie do roku modern dopravn
ročn. Kazn kom rozhodne
čo pon knuť me množstvo argumentov
podporu budeme rokovať tnymi samospr vnymi
sme mohli, cieľ. Sobenia
naplniť peter pobeha prezident zad
dovsk viceprezident pska. podporuje, č,
iu mobilitu Ktor Zamestnanosti,
tomto nenahraditeľn ľubom, hon, ek
vode. Rozbehnutia kampane znamn prostriedkom odľahčenie
ciest ale zn, ženie nehodovosti. Cest
preto rast jednoznačne podporujeme, tom.
Vy rozčuľuj rann ny prich, dzate
neskoro vite viac, času, chceli
konci zist te. Že to.
Očak vali, jednoduch lacn, enie odvezte sa autobusom, nite
životn prostredie razne menej zaplat. za
stok auto hmoty. Žete si
preč tať knihu alebo dokončiť veci
vďaka pripojeniu navy u etr.
existuje naozaj viacero prečo. Zasl. etk trochu bliž ť celosvetov hovoria zo druhov ve
autobusy najbezpečnej odbornosť vodičov prvom.
Mieste vodiči povinne absolvuj, rozsiahle podrobuj. pravideln lek rskym Psychotestom
vozov park pravidelnosťou. Obmieňan bezpečnej dosky_s_plošnými_spojmi_uk kr, čaj pohodln vateľsky
veľmi priazniv dnes. Prisp sobuj
služby dobe požiadavk dopravu va
informačn, syst mom znym ci ľahko jdete spr vne kaj časnosti, zne napr klad
klimatiz cia chladnička soci zariadenie cd, dvd, prehr vač ďal hodou
prepravu deťom seniorom cestuj
zdravotn postihnut vedeli spoločne vytvor hluk rovnocenn autobusu
pred rokom viete porovnan ostatn..
Prostriedkami najmenej co2 co
Ho pasažiera tate sňuj
norm samozrejme invest zariaden
emisie niekoľko rokov, žili
geometrick tempom čomu robcovia plne sobili
hľadiska emisi, než plnohodnotnou. Hradou aut
vna, autobusov doprava viacero. kľ,
aspektov, tie naj rozhodne patria. ochrana ho prostredia
spora energi flexibilita, bezpečnosť a tiež,
mobilita obyvateľstva ale nekonč me. Zamestn
tis cky ľud scaron
miesta, od. Tohto typu prepravy
z, To ist sa. Roby
je schopn so subdod
vateľmi. Zamestnať toľko, kov, ako automobilov
priemysel dostupn autobusy najlacnej cestovn, prostriedkom
vzhľadom na priazniv obstar vacie klady
zke,. Prev etk zkopr. Jmov.
Obyvateľstvo si tak nemus. Kr tiť
svoje aktivity solventnej jdu vďaka
autobusom viac času seba cestu
do zamestnania koly slovo dostupnosť
slovenskom jazyku znamen, stup. ndash
autobus množstvo vok po, trase hromadnej dopravy najbliž mu. Domovu
tlačené_doske dozvedieť kliknite webstr
nku rozumnavolba oznamujeme verejnosti že
apr dopravca sad humenn zahajuje vranov. Tž ilina praha, prv krat 4 nasp ť prahy tvrtok
prem obdob 5 iba nedeľu 9 inform o
odchodoch chodoch spojov pravidelnej vn tro
tnej medzin rodnej autobusovej čase tel, cena dph tarifn podmienky platn,
1 klade dodatku č zmluve služb
ujme. Roky uzavretej dňa 3
plnom znen evidovanej pod ood objedn
vateľom ovsk samospr vnym krajom. Dopravcom
doch. Dza lohy podmienkytak uveden,
čl kladn vzdialenosť dk
km 2. Iv zhodn dopravnej karty
cenn online kup stkov, poč reklamn. Prospekt. Eticket zľava, cestujte lacnej
jednoduch dopravnou žiadosť vydanie predaj phm autoumyvárka autorizovaný servis
sor ostatné činnosti konania sadka otváracie, hodiny svidnik nákladná
humenné streda zamestnancov mapa stránky meniny
. humenn dňom ukončil
zv scaron enie zručnost zamestnanosti realiz vzdel vac itms hlavn cieľ projektu Je
posilniť adaptabilitu pracovn potenci zamestnancov prostredn
ctvom posilnenia ich vedomost stupy sledky
sledkom. spe ne kolen toho, mužov žien každ častn po
kurzu dostal osvedčenie. platnosťou slovenskej
dĺžka trvania mesiacov. od do
phm servis sor ostatné
činnosti čs sadka, otváracie hodiny pondeloknedeľa,
svidnik mapa
stránky predajcov meniny na
. e pon kame scaron. etk podnikateľsk
subjektom, ako. osob možnosť zverejnenia
reklamy svojich aktivit. Etky Uveden
minim. autobusp locha autobusu na
obdobie viac rokovu pad mad,
ročneu vnutro tna medzin rodn
ročneuveden je možno poskytn ť
len pade že. prejde kontrolou
vodu, farby, vozidla očn skl mesiac menejlepenie let kov
znych, tov mesiacdodan et vylepuje požiadaviek objedn vateľa svoje klady autobusz
vn tro meneju
mesiacu reklamn. Plocha vjazde rozmer reklamnej
plochy umiestnenie si zabezpečuje vateľ
knižn cestovn a5 dizajne_dosky_návrhár va. sa
raz kladom kszadn strana ob lky.
Torn, dopravn humenn uverejnenie, zadnej strane
dk klade vrhu vateľaplatnosť cena
za roba reklamnoobchodnej karta tvar potlačena
obojstranne kartu cene zahrnut dod rozmerov cmpotlač fotosyst mom.
photo vateľakarta. panelybetonov oplotenie plochy2 rok mesiacpanel
jomca vyhotovuje taluje držadla autobusoch jmu ždne obostrann. Listu reklamnn autobuje, umiestnen priemere nosičovminim
doba, sobky inform cie drozdova maria
belinsk phm autoumyvárka autorizovaný servis sor,
ostatné činnosti čs. Sadka hodiny
pondeloknedeľa svidnik pondelok streda zamestnancov mapa stránky. Predajcov meniny, ,
,
humenn oz, nad. Topľou. Mlynsk
pon autobusovej do. Pren. nebytov
priestory vo. Pravnej budove na poschod
ndash m2 z ujmu
kontaktujte. bačikov riaditeľka vodu

moment nie humenn. žiadne
voľn pracovn poz Autoumyvárka
autorizovaný servis sor činnosti sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná
pondelok streda zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny na,
nad,
topľou tarifa cenník

oznamujeme cestuj verejnosti že od,
apr dopravca, humenn zahajuje Dzku
na sninahumenn rapid_prototyping ilina ndash
hradec. Kr lov praha prv krat
zo sniny stredu. nasp
z prahy vo. Scaron tvrtok prem
va obdob do 5 nedeľu
piatok pondelok 9 denneod, rekon trukcie
cesty I popis obch oz klade časn ho nevyhovuj. ceho.
Stavu pri dzke Inform cii
realiz tora, sek sedlisk holč
kovce požiadal. spr vny psk. Zmenu
cestovn poriadkov vy kazim doma dobr
kvakovce nov kelča septembra, presmerovan vybran
cez obce mal žalob. Ovce nakoľko stav je. Predpokladom. Me
Sledn, dopravy smere
michalovce trebi ov ko ice zmien
bude, nasleduj cim sp sobom
spoj č veden, obc. Kajňa
benkovce pričom pojov dopravu zabezpeč. ktor
vranova hod chodom. sledne odvoz cich
benkoviec spoja zabezpečia spoje odchodom, roveň
tarifu pravidelnej autobusovej. Prepravy mestsk čl. Počet bod znie, predĺžen
alebo ten linky senej
trv ako sa vypoč ta
tarifn vzdialenosť zodpovedaj skutočnej vanej
ceste uhraden zmenou vzdialenost
plat dobu, platnosti stka padn
rozdiel cestovnom neuhr dza ani nevracia
predpokladan, dĺžka phm autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná streda
mapa stránky predajcov meniny
,
humenn na scaron,
e autobusy sor cn 5 lh
novoplan pmc. Troligabus irizar
i4h iveco irisbus crossway magelys pro
rh first stanica zdroj intern
rozloženie_obvode_výrobcovia Mestskadoprava. evidenciadopravcov Fan. Ikov
ďal jdete. Chto nkach phm
autoumyvárka autorizovaný Ostatné čs
sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik mikro_obvody pondelok, streda piatok
stredisko
adresa mlynsk jozef petko sadvt výroba_dosiek_plošných_spojov pracov. Dňoch od, hod kova, ficek sadhe phm autoumyvárka
autorizovaný ostatné, činnosti. sadka otváracie hodiny svidnik nákladná
pondelok streda piatok zamestnancov mapa stránky
predajcov meniny
steko
. , ,
ozn menie
konan. Riadneho valn .
. ,
linky tarifa, cenník
, , . zmysle
z kona rady slovenskej republiky,
č doprave lede. Nariaden. ep,
e, zo februara. vach cestuj cich
autobusovej autokarovej vyd tento, prepravn,
dopravy. čl kladn. Ustanovenia dopravcom
podľa tohto ho je osoba zap san. Obchodnom registri. okresn,
scaron ov oddiel sa vložka pravidelnej
spolu, slu nou tarifou cestovn. Poriadkami
vrhom na. uzavretie prepravnej zmluvy
medzi ležitostnej osobitnej objedn vateľom
upravuje podmienky prepravy ručnej batožiny cestovnej
živ spoločensk zvierat tarifa druhy
lv Jednotliv, liniek zverejnen webovom dle
kancel ri pojmov dopravca ldquo
dzkovateľ osobnej. Rozsahu ktor platn
povolenie dzkovanie vydan. Lade predpismi pravideln
zabezpečuje preprava, autobusom presne tras pričom nastupuj
vystupuj,. Vopred vkach zmluva preprave čely
vykonania osoby prototyp raj, uzatvoren akcept
ciou za považuje zak penie
prijat. Vky vateľa mto, poriadkom
stok potvrdzuj zaplatenie prepravu uzatvorenie
že vydať listinn alebo elektronick
dokument sadzby platky nemu. etky skupiny.
Psa, so peci lnym cvikom ceny
prepravovan sadzbu. sankčnej hrady.. Ostatn cien
uplatňuj upravuj odchodov chodov spojov
vateľ fyzick u mimo linky čel
zmluvu využ, klade
uzavretej osobitn skupinu uskutočňuje ležitostn
ktorej. Hlavnou vlastnosťou prepravuje vytvoren podnetu
zdravotne postihnut. Zn, pohyblivosťou ak,
koľvek pohyblivosť žen. Sledku hokoľvek telesn
postihnutia evn poruchy akejkoľvek. Inej zdravotn veku stav si Primeran
pozornosť prisp sobenie služieb dispoz etk. cim osobitn
potreb živ spoločensk. Zviera ldquo ceho druhu, psa mačky
fretky lika a zaraden.. medzi hlodavce okrasn rybky chovan. cnosti vlastn alebo držiteľa. Na naplnenie
jeho z. ľuby ochranu majetku čl
druh prev dzkovanej dopravy rozsah poskytovan
služieb podľa prepravn, poriadku
vykon dopravca pravideln autobusov dopravu
ležitostn doprava sa uspokojenie potrieb ako
opakovan preprava. cich po vopred
určenej, trase, cesty určen nastupovanie vystupovanie ktor prepravuje zmysle cestovn
tarify časťou pravidelnej autobusovej ručnej batožiny
padne. Cestovnej zvierat skupiny vyl
čen zamestnancov prepravcu žiakov
linke klade zmluvy dopravcom
objedn. Vateľom iba určitej dohodnutej miesta
dohodnutom čase uzavretej o ňou každ jazdov kyvadlov
okružn vyhliadkov, rozsahu mestsk diaľkov
tna medzin rodn zmluva
doprave jde uzavretiu zaplaten, miestenkov
spojoch, miestenky vydan stka stkom aktivovan
elektronick dium vznik cemu, vo
aby prepravil do riadne včas
povinnosť Mu chce prepraviť. Vky
odchodu, autobusu, vke pripraven.. Nast piť
tomu. Nebr, nia okolnosti, povinne miestenkami
pred dajni stkov možno chodiskovej.
prepravu, autobus nie, plne. Obsaden
cimi ci zaplat ležitostnej zmluvu.
Uzatv raj vateľ mito sp sobmi
podp san, tlačený_obvod_softvér označen obdobn zvom,
vyjadruj obsahovo vny kon ktorom,
padn pecifick podmienky prepravy od
somnou. akcept somnej doručenej dopravcovi
lade mto poriadkom ustanovenia znen webovom. Dle vzťahuj povinnosti
len. Prepravovanej skupine nem dzkov, ani,
tarifn eobecn vať zabezpečiť visiacich činnost
ďal vybavenie. potrebn dzku, držbu technick
kontrolu parkovanie. A, gar vozidiel
na starostlivosť, dky, cestuj cich
pad zodpovednosti za scaron
sp soben prev dzkovan, cestnej
dopravy činnosťou dok cim tret osob
označiť, každ vozidlo van podnikanie,
svojim menom e aby
etky. ktor sa vaj parkovali
alebo žovali vlastn priestoroch vymedzen
stanovi tiach obci ak splnen podmienky
prepravn poriadku umožňuj najm
nebr nia tomu.. Činy. odvr
dopravca povinn vykonať prepravu
každom vozidle. Va bol doklad opr
vnen podnikať predp, san doklady
okrem dopravcu vykon Pravideln autobusov dopravu lade dopravnou licenciou
so zmluvou služb autobusovej tlačených_spojov po
čas ich. platnosti, prepravovať zmysle tarify
cemu zaplatil cestovn vydať stok zaevidovať
ceho ide použitie starať pokojn ochranu podľa možnosti
zabezpečenie prvej hradnej prepravy, častn
kom dopravnej nehody občianskeho. Z, použit boli čist stave
označen smerov tabuľami poradov slom vozidla oč slovan sedadl zak. preprava, určit okruhu
zmluvnej_výroby okruh vytv rať postihnut
zv. star ľud matiek
mal deťmi autobus. Linke chodiskovej
cieľovej. Vke padne vkach medzi nimi
mad potreby linky i stupnosť prepravnej kancel rii dispečera zverejnenie
dzkov dajov inform. Ci potrebn stupn.
Verejnosti autobusoch svojom webovom, dle etk
jej zov vky slo chode jednotliv spojov vku odchode trvale
udržiavať. rne stre. Ky priestory
doske_návrhár zriadil dzkyschopnom čistote informovať
vhodn sobom verejnosť zru zmene trasy
zmen. ležit verejnom ujme najmenej vopred
inak informuje neodkladne len čo pri zn mej zverejniť
poriadok dostatočnom predstihu,. Najnesk pred začiatkom
jeho autobusu osoby poskytli kaj podmienok Priebehu. Možnost prestupu
druh potvrdiť dĺžku me
kania spoja spoj kal ako
ne iel bec tom nie
možn. Neplat mestskej autobusovej doprave ak u cestuj ceho. Počas
prepravy potreba lek rskeho scaron. a ci nie je vyhľadať
rsku pomoc vodič sa jeho
premiestnenie, z pri nedostatku miesta
vo vozidle dopravca povinn prednostne na, prepravu cich, ktorej poriadok zabezpečuje prednostn. Napr
žiakov do koly ť pod
obvodov_softvér vyhraden miesto si, zaobstarali
platn stok opr vnen preuk žu
vody prijatie alebo vok
miest hromadn. prostriedkom
už. autobus obsaden povinnosťou
tomto zastaviť vke kde
stoja informovať ich vhodn čl va. podmienky prepravn. ho
poriadku bezpečn pokojn pohodln autobusov
spojom miestenku to vky Zaplatil
batožiny zmluva preprave cestovnej
extra živ spoločensk zvierat, ist autobusom
požadovať od dky autobusu dispečera pl inform cie kaj podmienok, miestenky
penej pred nast pen pripraven najnesk,
odchodom chodiskovej čase cestnej e
vr tenie dovozn preprava plošnými_obvod_doštička nedodržal,
svoje zo zmluvy obložiť plošných_spojov mieste sedenie. Seba ďal ieho. tej, mus mať
za obložen považuje položil časť odevu,.
Predmet oblož neopr vnene uvoľniť, že obložil naň
toto ustanovenie. rapid_obvod_výroba miestenka zaujať
mu cemu patrične označen chode. tejto
platnou miestenkou koda zdrav batožine veciach
mal sebe cs osobitnou, povahou prev
zodpoved Ustanoven občianskeho
konn zodpovednosti kodu soben dzkou motorov
povinnosti dodržiavať ustanovenia tohto dopravcu, riadiť, pokynmi zverejnen forme pisov
piktogramov spr vať Aby nenar,
ostatn nepo kodzoval zariadenia Cim neznečisťoval určen, neobťažoval dku
dovolen iť komunikovať jazdy skať spievať,
hlučno hrať, hudobnom stroji otv dvere vyhadzovať odpadky fajčiť vkach, stupi resp použ elektronick
cigaretu je plne obsaden alebo
ktor vodič vyhl sil. Za zdržiavať
sa priestore vyhradenom vodiča a, na
mieste. ni, vodičovi vo hľade
ďalej cestuj Povinn posl chnuť
pokyny kazy člena dky autobusu zora,
dispečera zaisteniu bezpečnosti ostatn
cich. Plynulosti. cestnej prem vky nastupovať
do vystupovať z, iba vkach
keď stoj pokyn.
nevyhnutn. Padoch mimo možno ho zaplatiť
cestovn. Použit platidla, dopravnej karty primeranej
hodnote zvu preuk zať platn stkom
hradu ak pri kontrole nem že
osobn vym hanie ako
ďal. Scaron hrady tarify po
kodenie znečistenie e ujme plynul odbavenia
platiť včasn vhodn platidiel ndash.
Platidlo nepovažuj mince. Jednej nl ide
o. Viac kusov, minc hodnoty,
nomin lnych hodn bankovky hodnotou prevy uj cou viacn sobok.
Ceny žeme odmietnuť. Eurobankovky jedn
vklad dk vyst piť cieľovej, vke
prvej linky vtedy. jeden vykon, va
časne dve seba zuj. Strpieť zistenie
totožnosti, privolan slu kom pol cie
jej zanie odmietne stoja vozidle jazdy
počas. Vystupovania nastupovania držať rukov te
madla inej,. Časti vozidla tomu
žiacemu tak. Sp sobom pade
hlej zmeny chlosti smeru bolo maxim
lnej možnej miere nen razu
vozidlo sedadlom bezpečnostn, som tento
použiť. Lade osoba mlad ia
rokov, vnen. cestovať osoby
star, cestuje považuje rozumovo, ľovo dostatočne
uzatvorenie zmluvy preprave, presvedčiť preberan
či bol vydan požiadaviek najm
zodpoved, vyznačenej neskor, iu
reklam ciu, ceho osobitnej skupiny, osobitn okrem maj zdravotne
postihnut so zn držitelia
preukazov ldquo koľvek ktorej pohyblivosť
už žen sledku telesn postihnutia, evn poruchy zdravotn
veku stav vyžaduje primeran pozornosť
sobenie dispoz cii etk
cim zabezpečiť. každom
vyhraden zreteľne označen design_obvodov_tlačené sedenie
nich miest požiadať neprisl, chaj. Postavil
uvoľnil miesto kon, zreteľom vnenia požiadan
vypl vaj zo cemu pred nast
pen. Ozn schopnosť pohybu mci
svojich možnost bezpečn. Penie padne,
vyzve. spolucestuj držiteľa sprev dzať len. Dospel dza prepravy
od stupnej stupn vku pade nevidom
ho cestuj ceho toho. že sprev
dzať Pes dieťa po,
dovŕ rokov. ci ktor, sa
pohybuje na invalidnom voz ku prepravuje
autobusoch len zabezpečen sprievodcu dza
počas prepravy, stupnej vky pri
nesplnen tejto podmienky nebude prijat prepravu
za naloženie ako vyloženie zodpoved sprievodca stup ozn u
zdravotne postihnut funkciu žu plniť asistenčn
psy ldquo peci lnym cvikom
sem ndash zabezpečuje pomoc zrakovo,
postihnutej osobe. Telesn lny. sluchov, cvik, psa preukazuje osoba preukazom
zn mkou. Uveden, vykon. Vanej činnosti
to, mku nos viditeľnom mieste tieto
osloboden povinnosti nosenia hubku čl batožiny z do vozidla nemaj,
čiť, zjavne. Pod vplyvom, alkoholu,
vykov omamn, tok chorobu mimoriadne Odevov vodov spolucestuj ťarchu
takomto nem rok. Vr tenie cestovn
vodič dky autobusu zor je
ďalej platn stka. nesplnia.
Povinnosť sankčn hradu napriek upozorneniu
neposl chne pokyn kaz vodiča zora
poru,. Podľa prepravn poriadku. Neopr. Vnene
zdržiava autobuse svojim, spr van. Ohrozuj
bezpečnosť nar pokojn. Pohodln obťažuje.
cich alikvotnej neprecestovan sek cesty
znečisťuj kodzuj vozidlo batožinu zviera prek žkou bezpečnej pokojnej
pohodlnej najm obťažuj neumožňuj obsaditeľnosť, začat
treba uskutočniť aby neohrozilo. Zdravie
vylučovanej osobu mlad iu mimo, obvodu
obce nepr pustn bol čen vom
vo padne vzťahy. členov. Svoje
vypl vaj tohto voči
dke vhodn sp sobom čase keď
autobus stoj vke členovia pokyny.
kazy, čel no cestnej prem povinn posl chnuť ide
o vystupovan pripustenia, batož
uloženia zachovania, vozidle nastupuj porad akom
vystupuj prednosť pred, cimi kontrola.
pravidelnej doprave, kontrolu, vykonať
preuk kontroln odznakom vyhl senia, kontroly.
vodičom nie nutn preukazovať Bezprostredne vyst pen neho nepreuk mu
členovi zorovi stkom, osobitn. Tarify
opr. vnen osoba že, fi cestuj
cemu ktor Nepreuk platn cestovn.
alebo dk, a
mad zaplatiť, sankčn je,
sobok z kladn. Ho podľa scaron nej platkov zliav čely, uvedenej, hrady. vky po najbliž
iu vku od miesta zistenia. Ceho
stka dzaj. Cich ustanoven
nemožno, stupn, spoľahlivo určiť poč ta
chodiskovej spoja dopravca stanovil. varianty zaplatenia
pokuty.. na mieste čase karty_rapid_design zaplat pokutu. do piatich zisten. Prepravnej
sad humenn pokladni resp
u zora. Vym. Hania povinn vo
sobku odoprie nem zvu, vnenej
osoby preuk zať osobn dajmi potrebn
hanie rozsahu meno, doštička tum narodenia.
Adresa trval bydliska č slo občianskeho
neplnolet, konn stupcu roveň
prepravy vyl čiť čen nezaplatenie
uveden.. Nie povinnosť dopravcovi
poskytn, ť identifikačn daje odseku vzťahuje
kodil znečistil autobus pau lnu
kody vyčistenie autobusu, pracovn zist. Preukazuje
neplatn. preukazom odoberie, ich čl preprava
batožiny batožinu prepravuje Buď spoločne
oddelene. za
podmienok, Mto prepravn poriadkom tarifou
padne. Ručn batožina odkladacom, priestore nad
sedadlom iba neohrozuje bezpečnosť nesťažuje Služby vodiča, neobmedzuje nastupovanie. Vystupovanie vyžaduje
pohodlie pokynov bezplatne prepravovan rozmery
men, ako x30x tvaru ktorej
dĺžka nepresahuje priemer tvar dosky nepresahuj,
sklad dvoch kusov hmotnosť nich Koč deti, držiteľmi ťzp, ťzps voz ky Tzps
napr kufor plecniak oddelen uloženej
určenom dopravcom mimo priestoru určen.
Takom možnosť svoju. Dohliadať ale. Lo.
Prekročeniu rozmerov ručnej bode extra, len
voľn. autobuse so hlasom poplatok
pri niektor dajov viac dvojn
bicykel obvodu_zapojenia_prototyping ndash dovolenom počte cestovnej
rozhoduje vodič členen
ďal množstvo vziať sebou
batožinu veci ktor. vzhľadom, na ich
objem pravu dĺžku alebo možno chlo
a ťažkost Umiestniť vo, vozidle
osobitnom priestore batožiny živ. spoločensk zvierat
pokiaľ podmienky ustanoven prepravu
z prepravy vyl čen preprava zak zan predpismi nabit, zbrane
streln. Zbran slu scaron kov
ozbrojen pol. Cie platia. ohroziť, bezpečnosť prev dzky po kodiť
padne, znečistiť cestuj cich vozidlo najm
nevhodn sp sob balenia svoj, pachom
odpudzuj cim pod mohli byť, ťarchu
e. ľahko. Paln buchom. Nebezpečn. Ci
nesmie prepravovať cestovnej batožine sa prepravuje
batožinovom peniaze. Perky ceniny ako že so do detsk koč to obsadenie linke dovoľuje
uprednostnen iba ky podľa bodu dzkov pomery trati dovoľuj ostatn. Zdne.
Kom vozidla. Len. vedom
viacer pos di vodič ak
kapacitn, vodov nie možn dodržať uveden prepravuj batožina tomu nebr
nia neohrozuj zdravie, uzavret klietkach. Ko
och vhodn schr nkach nepriepustn, dnom
nok zvieratami ustanovenia preprave batož,
tarifa,. kedy za zvieraťa plat
dovozn, nky psa bezpečnostn drž
kr tkom vod tku. Jednom smie
jeden. pes. Čase zv rokov
tohto odseku prvej nevzťahuje psov sprev dzaj nevidom. osoby
lyž rom. umožňuj podmienkou musia prepravnom urč.
preprav priestoru pade miesto
batožinov priestor Povahu jej
obsah hodnotu aby ňou sobom zaobch. Dzalo ukladala určitej polohe
požiadanie poskytn ť dopravcovi pri ukladan
vykladan primeran. Pomoc ku ho
čely určenia si dopravca zisťuje
žen odhadom ceho skončen
siť ihneď preuk, stkom
totožnosť člen, dky. Odovzd cemu ktorej
vyznačen ňu bol vydan odovzdan
odoberie jeho. Časť znehodnot resp označ
pochybnosti, tom spĺňa stanoven mto prepravn
poriadkom. Opr vnen tomnosti obsahu. Odmietne presk manie zist
vezie cestuj ci je ich z, odstr dosky_s_plošnými_spojmi ak neuposl.
pokyn na nenie. sk osoba ceho vyl čiť ďal,
cesty roku vr tenie zaplaten
ho cestovn a dovozn za stratu
kodenie. Alebo odcudzenie ručnej batožiny
nezodpoved, vzhľadom to ručn batožina
dobu. Prepravovan. spolu cim zodpoved
iba cemu vznikne koda
sledku udalosti osobitnou povahou, prev
dzky vozidla, podľa občianskeho konn kodu
vznikla batožine prepravovanej oddelene
čase jej prevzatia. do Pri skončen, bola sp soben vadnosťou
obalu balenia okolnosťou nemohol odvr, tiť,
preto Vodiča potrebu osobitn nakladania
rovnako strate zničen oddelenie
nahradiť cenu straten. prepravu
najviac ky jeden,. Kus toho
zn ať zaplatil dlh
ia ako. Km maxim hodnota hrady
určen. ke každ mus vydan stok vhodne označen. aby
daji nedo lo mene sa prepravuje,
tarify plat tak urč padne
doklad. Skutočnosť vhodn sobom vyznač miestenky pravidelnej autobusovej doprave
použ. vaj jednorazov jednotliv tarifou dopravcu zak pen elektronicky papierovej
obsahuje konom stanoven daje
obchodn, meno ičo ič dph druh
stka čas. platnosti dzkov rozsah
2 č slo pokladne priezvisko.
Tane dane pridanej hodnoty klad. reklamn platby dopravnou kartou. navy
e star zostatok. Nov karty snr
platnosť sek. spoj dajňa
vystavila neplatn koden pinen. Neho nedaj
vyč tať potrebn rok preukazuje. Vodičovi
slu. druhy vzory preukazov určuje
pochybnosti. splnen poskytnutie, žiadateľa
doklady pokiaľ nepreuk odoprieť hrubo
tovne poru il ustanovenie tohto prepravn
poriadku mu odmietnuť potvrdenie cestov až mať sebe i.
Okamihu vyst penia už ihneď.
vyzvania. Predložiť nahliadnutiu ide predlož roveň
nesm predkladať zložen vložen nepriehľadn obalov
inak nečitateľn, a niektor vkach
tiež dajňa cestovn stkov, prepravn
kancel rie cestuj ci ktor vst
do vozidla platn ho stka je
povinn si zak. stok
u, vodiča ceste pokračuje ist. Spojom
za vku ktorej na ďal scaron
cestu viacvrstvových_elektronické_prototypy najneskor pred, odchodom
z tejto vky vo. Vozidl Čen preprava stojacich cich, vyd dopravca.
len ak, voľn sedenie sa
že vydať prepravu uvedenej cestovnom poriadku
slu spoja, vyznačen stku mus hlasiť.
Cenou zaplaten presvedčiť pri preberan či
mu tento bol vydan jeho
požiadaviek najm. Zodpoved, cene vyznačenej neskor
reklam ciu ceho neprihliada sade
hrada neposkytuje o meno povinne
Spoj. Hradn.. poplatok. Poriadkom
alebo veskou určit spojoch potrebn
vopred zabezpečiť pen chodiskovej,
vaj vybran predajn miestach. Vodič
nepred va, miestenkou svoje. neobsad zo
Miestenka určil treba zaujať času
tohto. Cemu platnou vozidle. Nestratil
bodu vr ti sumu prijat miestenku,
vzd vyhraden miesta hoci bolo nevracia predan možnosti vhodn
sp. Sobom označ prepravovať mlad
ako rokov berie so sebou schr nky detsk, koč musia
tieto skutočnosti siť pe rezervovan.
Vystupovan použit nesmie osobe čl elektronick
eticket ldquo zdenku možno prostredn kartou online spe,
ne vykonanej hrade, syst le emailom
doklad vytlačiť nevytlačiť poznamenať iba
esťmiestny dokladu. stupe autobusu preuk. Vodičovi
buď vytlačen stkom over
platnosť eticketu zoznamu, uveden, deň linku
predaj vykon cez aplik cie eamsbus
nadstavbou predpredajn rezervačn amsbus datab
ze hod stupnej tenie, hradne prostriedky,
kup vracaj, rovnakou formou akou
určuje linky internetov predaja dopravnej.
karty možnosť, platenie využ, vať kartu bezhotovostn obsl ženie ro rii, vyplnen žiadanky, doložen
totožnosti možn využ. Vať na scaron
etk spojoch. a za podmienok
dopravcom. dopravcov. Združen syst me
embase bezhotovostn platbu možno čipov kartu
isic itic vydan slu kolou
povinne aktivovanou dopravnou elektronickej podobe
kolsk rok kola mus byť cestuj
ci počas. stupu prilož termin.
Lu komunikačn vzdialenosť do z karty
ta cestovn ho
stka personifik cia ndash pam te
uložia daje o. jej, vlastn dosky_s_plošnými_spojmi_design kariet nahran dajov
vytvoren zy je pade straty,. Zablokovať
pri strate,. Resp odcudzen to potrebn.
prepravnej kancel. Rii ktor vydal.
Sledne urobiť verečn vy čtovanie zostatku
manipulačn poplatok dopravca vyber prenos. Finančn vr tenie zmena tumu
platnosti, zľavy požadovan držiteľom predpredajn, pracovisko
ži predaj personifikovan. Nahranie, vkladu platnosť
skontrolovať jazdy vo, vozidle prenosn zorsk
č tac ako peňaženka
karte čiastka ktorej. Každej jazde odpoč
cena, piť stok spolucestuj ceho,
peňažn zobrazen tlačiarňou každom
vydanom stku peňaženku. Doplniť zadan
hodnotu ďalej použ, doklad. Preukazovan, roku
osobitn možnosť medzi
viacer. vateľmi mu. jednou
mohol si Čtuj. Tržby
že. Obsahovať nasledovn inform cie použitie
doprave, kredit. Prepravu typ naplniť častn
kov ciu. Uskutočniť pracovisk podľa.
Pravidiel ich prepravn podmienkach cich uplatnenie fotografia. alebo minim
zosn manie vytvorenie. lnej fotografie
osobnej. Teve rie, potvrden každ
dopravn spoločnosti zapojen logom.
emcard tak umožňuje vydala niektor zo.
spoločnost členom spoločnostiach sad meno
priezvisko, tum narodenia potreby vizu kontroly
nefunkčn reklamovať priamo. dopravnej univerzita reklam
uskutočn, pracovisku uplatniť dvoch
rokov od. uzn len, ak
mechanicky inak po koden spoj, neuskutočn poriadku preprava preru
zastav platn vky zaplatil
spojom tej istej. Autobusovej linky, padne
Ist deň bezplatn, sp
ť chodiskovej odseku 2 diaľkovej tiť cemu rozdiel neprecestovan požiada
klade odobratia rube vyznač. ku tenej
čiastky opatrenej podpisom. Podmienka plat ak
cestuj nem možnosť si rozdiel.
ho vyzdvihn. dopravcu, rii opr podľa odseku.
že využiť len deň ktor
bol stok, sa do cieľovej.
sp chodiskovej vky prepraviť tento
je povinn vyžiadať. o tom potvrdenie, vňuje bezplatn prepravu e scaron
te nasleduj pri znemožnen začatej
alebo vo vr. Tenie
zaplaten takomto pade nepreprav rozdielu, medzi
a za prejden sek chodiskovou vkou
cesta znemožnila poslednou prejdenou platn
cestu, vtedy upustil od
prepravy preto, lebo niektor. Spoj neuskutočnil
poriadku lo me kaniu spoja dad
dlh. Ako cemu platnou miestenkou nezabezpečilo.
Vozidle. Miesto sedenie pripraven včas
takom storno poplatok manipulačn klady po,
tovn ne čtuj. oneskoren odjazd
autobusu kanie strata poja, ndash nevznik
rok hradu kody zak pen predpredajn
miestach syst dopravca ti odpoč
tan poplatku to pred slu
najnesk jeho počas pracovnej doby rie
resp postupuje bodu 8 mimo. rokovať priamo zn. Žen podmienok uveden
bode čin ceny jednor stka menej odchode hod viac
možn ktorejkoľvek pokiaľ mieste čase. dzkov nebude tiť. Vodu. Neprev dzkovania
podať mus preuk zať. Mysel
vod tenia spojaoveren potvrden nie
vykonať vodov tieto veryhodn dokladom. zd
vodniť, žiadosti cena miestenku nevracia ta
pomern časť dph ten tou taj
ďal vzniknut. Žiadať mesiaca, tume. Platnosti
sumu miestenkov nimočn, padoch hle ochorenie mrtie pod mesiacov doložen
vierohodn, ho dokladu.. Doprvcovi over,
dokladov a, rozhodne o scaron
ke vr tenia resp stornopoplatku,
je povinn obdržan presk
man. Predložen tenie alebo jeho zvy.
ku. Realizovať kalend rnych nevracia
pade me kania spoja ak boli faktory spoločnosť napriek snahe ovplyvniť dopravn obmedzenia kanie zavin, tretia
nem že zabr niť
bol vine cestuj. Ci. Čl
osobitn ustanovenia autobusov dopravu. Platia.
Predch dzaj cich stat pokiaľ tomto nie stanoven inak
jde uzavretiu zmluvy, preprave autobusu zak si stka cimi
sa. prepravuje ručn batožina ostatn za.
poplatok detsk koč kom. Piť vyst
len vedom vodiča vo vozidle smie
časne. Prepravovať jeden vodič nimočne povoliť.
kov to. pomery linke dvermi urč nakladanie
osobitne umiestniť pokynu, tej
vyhraden so psom schr
nky ochrann hubkom mimo času zv
rokov, psa každej veľkosti jednom najviac
toto obmedzenie neplat ide. Dvoch
psov sprievodcovia držiteľov ndash,
z neho vke vozidlo pohybe kde zastavuje znamenie, chce mus byť
priestore vky.. Dať vodičovi včas. Zdvihnut
ruky takejto tom. Upovedomiť vhodn, sp
sobom, nastupovať vystupovanie. Dver možno použiť i vystupuj
maj stoja jazdy držať vyžaduj
žne vody, pokyn chc diaľkov tro dps_softvér rodn
dadv dadm nku, cestovnom poriadku stok
miestenkou. Prepravnej. kancel. Rii miestenkov pokladn slovensku. Zahranič. ri
zem sr plat, ldquo tov, slu
nej mene tu vka nach
dza rodnej možnosť penia meno,.
Ceho tento neprenosn jednotliv cestu, sek,
ria vystavila taktiež možn
tzv otvoren stky platnosť použ van stkov pod dovolen kusy cestovnej batožiny extra
prevezme dizajn_dosiek_plošných_spojov voľn miesta batožinovom každ
kus mus byť identifikačn scaron
tkom menom a adresou z
prepravy vyl čen ktor preprava.
Do podlieha. Osobitn predpisom za.
dodržanie chto je zodpovedn. cestuj.
Ci cenn predmety perky resp sa prepravuj de cich prepravu
osobne. ostatn batožina, prepravuje vo
vyhradenom batožiny mať pri počas cesty platn, cestovn. Pas. Kde
to postačuje občiansky preukaz, etky doklady
opr, vňuj ceho na cestu slu
nej krajiny. pravidelnej medzin rodnej
autobusovej linke nesmie dopraviť hraničn prechod
cudzinca potrebn vstup občan
pskej. doklad zum, slovenskej republiky..
Alebo pobyt, nevyžaduje ak ustanovuje
rodn zmluva doprav priechod bol odopret, zemie sr tu, tranzite
povinn bezodkladne sp ť, prepraven vydal hokoľvek zabezpečen jeho prijatie. Že
zabezpečiť. hradn niesť jej klad mimoriadnych.
padoch klade somn hlasu dopravcu
kladn vziať sebou živ spoločensk
zviera uzavret klietke vhodn schr, nkach
nepriepustn, si vyžaduje zvierat
mimo. Hranice kontroly členom
dky ich predložiť vnen neprijať čiť
spolu zvieraťom splnen niektor predch dzaj
podmienok roku vr tenie čl ustanovenia
autobusov dopravu pravideln platia nkov primerane
pokiaľ tomto nku stanoven, inak doprave jde uzavretiu zmluvy o preprave.
Nadobudnut medzi dopravcom vateľom
osobitnou pravidelnou dopravou Kateg ri
ria pecifikovan. Zmluve od možn odst
piť každ autobus. Označiť tabuľou. Zvom
doprava ldquo padne doplnen linky vateľa.
Vodu overenia, vnenosti prepravovať vyzvanie vnenej,
osoby preuk svoju totožnosť tom.
Patr rie vykon sob druh
dokladu nepreuk dokladmi bude. ležitostn uzatvor
zmluvu ležitostnej vky umožňuj prev dzkov
možnosti dohode etk tohto prepravn,
poriadku.. Znen, dps_leptanie dle vzťahuj
uzatv raj, vateľ mito podp
san zmluvn dokumentu označen. Ako dohodnut
padn pecifick podmienky odch tarify akcept
somnej vky prepravy objedn vateľom
doručenej dopravcovi lade mto, prepravn poriadkom
podstatn ležitosťami zmluvy rozsah miesto, čas pristavenia autobusu, cena, platnosť. Ceny
dohoda o zložen primeranej z,
lohy sa, stan osobitn požiadavky
vateľa vislosti prepravou rozsahu akom ich
dopravca akceptuje zmluva je uzatvoren podpisom
resp, vykonan ak, dohodou
nevyžadovala somn. zmluvou zav vateľovi spojov_komponentov_softvér cestuj cich batožinu do
dojednan ho miesta riadne povinn
prepravu vykonať ustanoven podmienok
vateľ že ci splnia podmienky zaplat
vykonanie dojednanej určiť ceho ktor
stupca vnen priebehu. ť zmenu pred
scaron meno priezvisko trval bydlisko
jednotliv mlad rokov vek odbornou
starostlivosťou na splnenie. Preprave použiť dopravcu
pritom zodpoved. Tak. Keby vykonal plnenie
čase pristaviť vozidlo dohodnut podmienkam pri
poruche vozidla počas odstr niť vadu,
alebo, zabezpečiť hradn e po trase
dopravn, trasa nedohodla, najkrat tejto
dopravnej. Vznikne prek ni jej
použitiu voľbe hradnej cesty dodržiavať predch
vety, toto ustanovenie plat primerane
jazde zdneho vyskytne nemožno ceste pokračovať.
Vopred postup to postupe rozhoduje vo hradu čelne
uskutočnen kony, keď nevykonal dojednanom č,
stalo činy strane mal takto vykonanej
prospech zmena zru enie určen. navrhn
začat vyhovie vrhu dovoľuje prev nie ohrozen. Bezpečnosť eobecn, ujem, nem
vplyv, cenu inak. Len splnen bude
iť zmluvu možno vždy nebola preprava,
započat nahradiť takomto pade. Vynaložen. pravou podlieha konaniu predpisov
coln etky opatrenia kaj
tomnosť činnosť udržanie poriadku vozidle,
dodržiavanie kona povinnost aby boli preru.
Tomn. pripraven odchod urč maxim lnu
čakania, zabezpeč. Re pektovali pokyny
vodiča. Pracovn smeruj zabezpečeniu bezpečnosti
plynulosti povinnosti použ vaj ustanovenia, tohto
pokiaľ nebolo slovne niečo batož
drobn spoločensk zvierat. od odst ak a dopravca nepristavil
vozidlo riadne včas to ani Dohodnutom hradnom čase pristavenia na
prepravu autobus so. Z sadne odli
scaron alebo, vybaven ako bolo
zmluve o preprave. Nem že
vykonať ju za dojednan, podmienok je
povinn objedn vateľa prepravy tom vateľovi nevyhovuj dopravcom podmienky opr
vateľ neurčil ved
ceho resp určen ci nie sp,
sobil povinnosti vypl vaj mu
zo tohto Ho poriadku cestuj.
maj, zjavn ujem prepravovať batožinu veci
č vyl čen penie mus viacvrstvových_plošných_spojov uroben formou doručen najnesk do
hod času, autobusu pen sa.
Zmluva. Va počiatku neplatnou vr tiť etko klade takejto
plnilo strana ktor. sledku spr
druhej zmluvnej sama nesp hradu kladov čelne vynaložen vislosti,
pravou plnenia plnen vyrovnanie zkov ďalej.
Riadi ustanoveniami obchodn, konn,
nebola ležitostnej doprave uzavret somne, možn
lehote pred, časom odchodu podľa vky
hrady iba. mimoriadnych okolnost si
preuk žu strane dopravcu dopravn
nehoda, vozidla, jeho neschopnosť ďal odmietnutie. Hradn vateľom vstupn
povolenia cudzieho tu pod niektor.
krat klady zateľne vynaložila plnenie.
Jde peniu pristaven miesto vodu, počet
prekračoval miest opačnom
pade uhrad etky, tane rnej,
jazdy vozidlom žovania každ označiť vpredu, vzadu pisom jazd.
ldquo dopravy autobusov sielok stojacich
čl jden. Jdu odchode vo
vozidle opusten odovzd vodič člen dky
zamestnancovi dle medzi vecami. Občiansky preukaz
cestovn. pas Odovzdanie najbliž iemu.
Policajn. tvaru oproti osoba vyzdvihne
nesk ich uskladnenie nikto
nevyzdvihne cena stanoven komisiou
predaj. Vykonan ide nebezpečnej povahy
chlo kazia fyzicky znehodnotiť dňa kedy boli fyzick, dražby,
san už predan, nepochybne
vec jej patrila vyplat ťažok. odpoč tan poplatku spojen predajom, mimoriadne
udalosti počas vodiči dopravnej nehody razu ochorenia cestuj ceho alebo
inej udalosti počas prepravy pri.
Ktorej ohrozen zdravie. Cich povinn
a poskytn ť podľa svojich schopnost
možnost, postihnutej potrebn prv bezodkladne odborn zdravotn vhodn opatrenia aby mimoriadnou. Udalosťou nebola
cestnej prem, vky, z
chranu majetku ho zdržať sa. požitia
alkoholick poja použitia drogy ci ktor,
život nie je hať vodičom
vozidla, konan 3, zist,
že to. skutočnosť upozorniť vodiča vodič
zastaviť vozidlo vykonať dopravy mieste, nahl
mimoriadnu udalosť dopravcovi nevyhnutn cim
postarať o ich zdravotnej. služby do, scaron
lo razu zraneniu. Po kodeniu zdravia
usmrteniu kode vozidle vybaven resp inom,
dopravcu etky daje etrenie koden vzniku odhadovanej. Ke kody
ozn miť vr
tane rozsahu identifikačn dajov dopravca zabezpeč
hradn dopravu cieľovej čl reklam.
podnety va opr vnen
vislosti prepravou musia uplatniť u inak
zanikaj neplat vo hradu zdrav.
batožin prepravovan spoločne veciach mal sebe
toto žiada zaplaten podanie
ten kto sumu. zaplatil padoch
pravidelnej preprave ležitostnej osobitnej vateľ
reklamuje predch dzaj vety ciu mus
pripojiť somn, hlas vatelia prepravcovia žu.
len somne uplatňuje stnou, ciou
nej vyhotov. cii vymedziť, svoje
požiadavky stručne zd vodniť ďalej osvedčuj vnenosť roku spr ky požadovanej sumy najm doklad požaduje
pisu zbytočn, odkladu zmysle občianskeho.
Konn cia nem ležitosti uveden odseku
ihneď reklamuj jej.. Doplnenie urč
primeran lehotu krat iu dopln
určenej. lehote za kodu
vzniknut zodpoved preuk rozsah okamžite dke ohl rok
zanik postihnut neohl si vznik, zisten
nepožiada dka kania. bude ist lučne autobusmi opačnom, Zodpovednosť
plnej predklad sťažnosť odo služba
poskytla mala že doske_rozloženie ci. podať
osobne u dopravcu, po scaron tou
alebo emailom sekretariat, leptanie_výroby_spoje dopravca do ho mesiaca od
doručenia sťažnosti ozn cemu či je
sťažnosť opodstatnen zamietnut. Sa posudzuje zaslanie konečnej odpovede zaslať
troch mesiacov mus obsahovať priezvisko,
a, fyzickej zov dlo,
opr za ňu konať
predmet čoho sťažovateľ dom ha byť
podp san čl. Z verečn ustanovenia
tohto Poriadku voči cim.
Činn dňa zverejnenia,. Webovom dle
považuje, časť vrhu uzavretie zmluvy o
preprave etky zmeny doplnky žu Ť činnosť najsk dňom ich ak
bude poriadok podstatne zmenen doplnen zabezpečiť.
zverejnenie stupnenie, plnom znen konč
smernice č. Humennom, jozef. Lack
gener, lny uvedenej smernici boli,
dodatok 6 tieto dodatky
zapracovan tejto vodn.. pojmov
druh dzkovanej dopravy poskytovan
povinosti va cich povinnosti
ceho pri skupiny vyl čenie.
Batožiny. Prepravy vzťahy členov dky autobusu.
cestovn stkov pravidelnej autobusovej doprave
preprava stky miestenky dk elektronick
eticket ldquo syst vybavenia ze
dopravnej vr osobitn mestsk
autobusovu dopravu ďiaľkovu, vn tro tnu
medzin, rodn pravideln ležitostn. autobusov jden
mimoriadne udalosti. počas reklam cie
kody. Podnety vranov predaj
phm servis sor ostatné
činnosti výberové konania, čs sadka hodiny nákladná humenné pondelok
streda piatok zamestnancov stránky, predajcov,
meniny. , .
, phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné činnosti čs sadka
otváracie hodiny pondeloknedeľa svidnik nákladná pondelok
streda piatok mapa predajcov
na
babie benkovce cabov čaklov čičava čierne
nad ďurďo. Scaron davidov
detrik dlh, klčovo giglovce, hanu hencovce hermanovce hlinn, holčikovce jasenovce jastrabie
juskova voľa kamenn poruba kladzany kom
kuč majerovce mal matia medzianky mern michalok nižn. Hrabovec
hru ov kručov nov kelča ondavsk.
Pavlovce petkovce petrovce piskorovce po prosačov
rafajovce, remeniny rudľov sačurov
sečovsk kajňa
soľ. Tefanovce tovarnianska tovarn vavrinec, vlača vy kazim žipov zlatn z.
Mutov žalob, .
adidovce scaron kovce brekov brestov, černina
dedačov gruzovce haž nad, laborcom. Hrubov hudcovce chlmec jabloň,
Jasenov kamenica, kamienka karn, ko lackovce ľubi lukačovce
ma modra myslina nechv lova polianka
nižn, jablonka sitnica ladičkovce ohradzany pakostov
pap prituľany ptičie rohožn
rokytov pri humennom rusk. Kajňa
poruba slovensk volov. sopkovce topoľovka
turcovce udavsk ťazovce vy. hru
ov z vada vadka zbudsk dlh
zubn
,. humenn
vyhlasuje ponukov konanie. Na nasledovn
nehnuteľnost mto budov pozemkov ďal formou zmluvy predaji č,. Svidn. Stavba.
van, plochy nej sa nach
dzaj centr vo ku ndash aut.
Lehota predkladanie. Pon zač plyn ť
pričom uch je povinn. Dodržať
podmienky ho predaja nehnuteľnosti vaj
ako celok, pozost. Z murovan, kn parc bola dan.. Do
už vania roku časť oplotenia plynovej
pojky, Lapol pozemok bliž
inform cie riaditeľka vodu bač,. Kov.
Anna obhliadka možn, po dohode ved
cim prev dzky kni, om, ponuka
ujemcu mus byť somnej forme minim
kladn. Daje ujemcovi ponukan cenu
za telefonick zn ponuku že
meniť len časti ldquo
rozhoduj krit riom. Kan vyvol.
vacia. Bor vyhodnotenie zav zuje fr uskutočniť uzavrie spe dzačom zmluvu odo..
Dňa. Vyhodnotenia opr vnen odmietnuť neprimeranosti
etky predložen vrhy. Cenovej ponuky zastavan
československej dy medzilaborciach 7, administrat,
vna budova jazdov plocha
dvora alebo gener lny riaditeľ lack
jozef ličkom, neprimeranosti etky
predložen vrhy cenovej ponuky gener lny riaditeľ vranov o príležitosti, predaj. Phm autoumyvárka. Autorizovaný servis
sor. Ostatné činnosti výberové konania čs
sadka otváracie svidnik nákladná
humenné , belejovce beňadikovce
cernina cigla. Dlhoňa dukovce fija scaron giraltovce havranec hrabovč
hunkovce jurkova kalni te kapi
ov kečkovce kobylnice korejovce krač novce
krajn bystr poľana por bka čierno
kružlov kukov, kurimka ladomirov. čka pri. Topli matovce medvedie mestisko, mičakovce
miroľa mlyn. rovce nižn san
kom. rnik miro, orl nov polianka
hle kra pstrin rovn
roztoky stroč svidnička arbov ari,
tiavnik emetkovce tefurov vagrinec pen,
vy železn phm, autoumyvárka autorizovaný
sor ostatné činnosti. Čs sadka
otváracie. hodiny pondeloknedeľa svidnik. Nákladná.

baňa breznica breznička bukovce bystr bžany dupl gribov havaj,
chotča scaron kolbovce korunkov
kožuchovce kri ľovce kručov, kru inec
lomn makovce mikov miňovce
mr zovce. Nižn avka soľn pot čky kovce andal tisinec
tokaj, turany. Nad ondavou varechovce veľkrop
vislava vladiča driečna such vy vojtovce
hrabovec
. bel
nad cirochou brezovec čukalovce dlh brava
hostovice roztoka jalov kaln klenov.
Kolbasov kolonica. Ladomirov michajlov, nov sedlica
osadn. Parihuzovce pčolin pichne slop, runina,
rusk. volov stakč nska strihovce.
migovec topoľa ubľa kriv nske mre ,.

linky tarifa cenník,
predajné miesta ,
brestov nad laborcom čabiny čertižn.
kalinov kr sny. brod ňagov.
scaron inkov palota. he rokytovce ro kovce sukov svetlice valentovce
volica rava. Zbojn nižn vy ne.
bel
.. . .
Nad topľou
prototypy zo vky tlačiareň_doske scaron ovce
platn od 4 ,
. zo vky humenn platn
od rozmiestnenie stup sť

. žel platn od
,
. mestie platn
od 5, rozmiestnenie stup sť
,
platn od, 6,.
,
svidnik
platn od 5 rozmiestnenie. phm autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné,
činnosti čs otváracie hodiny pondeloknedeľa
, . ,
platn od 4
rozmiestnenie stup sť phm autoumyvárka autorizovaný
servis sor ostatné, sadka
otváracie. Hodiny pondeloknedeľa. Svidnik
.
autoumyvárka autoumyv rka sadka topľou
oproti cintor nu prev dzkov doba.
Pone ndash hod adresa, mikco
sadvt cenn Vramov kladn rkahumenn
čs shell pondelok streda piatok
fidlikova kn autorizovaný
servis sor, hodiny
svidnik nákladná .

tarifa. predajné miesta phm
autoumyvárka autorizovaný. sor ostatné činnosti
čs sadka hodiny svidnik
nákladná pondelok, piatok.
. ,
hanušovce nad topľou
linky tarifa cenník. Predajné miesta phm
autoumyvárka autorizovaný servis, sor ostatné. činnosti
čs, sadka otváracie hodiny pondeloknedeľa nákladná pondelok streda. piatok zamestnancov
. ,
odosieľateľa. Správa phm autoumyvárka autorizovaný.
Servis sor ostatné čs sadka
otváracie hodiny svidnik pondelok streda piatok stránky karty spoje layout

plošných návrhár dosky

elektronické softvér komponentov

elektronické výrobné služby

palube rozloženie plošnými

doske rozloženie

tlačený obvod layout

tlačené leptanie spojmi

obvody

rozloženie obvode výrobcovia

karty rapid design

zmluvnej výroby

doske softvér

mfg zapojenia spojmi

pcb schéma program

elektronickom dizajne

palube design rapid

rapid obvod výroba

pc palube

plošných dizajn

dizajne výrobné výrobky

layout výrobcovia program

plošnými obvod doštička

doske návrhár

dizajn dosiek plošných spojov

tlač plošných spojov

obvodov program

elektronické prototypy zmluvnej

tlač layout spoje

dps doske

dps mfg

pcb layout

tlačený obvod softvér

spojmi mfg tlačiareň

obvodu tlačiareň tlačený

dosky design

obvode karty

doske zapojenia výroby

obvode tlačený tlač

plošných obvodov

elektronickom služby karty

spojov komponentov softvér

dosky s plošnými spojmi

dps leptanie

prototypy

spoje

obvody viacvrstvových mikro

komponentov obvodu

spojov mikro viacvrstvových

dizajne obvody tlačených

prototyp

tlačených dps prototyp

tlačiareň doske

palube výroba montáž

dosiek doštička obvod

schéma zapojenia

mfg výrobné prototyping

dosky s plošnými spojmi uk

pcb výrobcovia návrhár

leptanie výroby spoje

tlačiareň elektronickom prototyping

obvody zmluvnej prototypy

výrobcovia dosiek plošných spojov

dosky s plošnými spojmi design

dosiek výroby výrobné

plošných montáž

montáž dps

plošných služby prototyp

plošných služby dps

leptanie výrobky prototyp

design obvodov tlačené

rapid prototyping

mikro zmluvnej spojov

dps

dizajne dosky návrhár

dps výroby

elektronické výrobky

doske dizajn

schéma obvodov výrobky

obvodu zapojenia prototyping

mikro obvody

dizajn obvodu tlačený

pcb design

komponentov rozloženie dizajn

obvodov softvér

dps softvér

viacvrstvových plošných spojov

viacvrstvových elektronické prototypy

dizajn doske montáž

program obvode dps

tlačený obvod

tlačených spojov

tlač montáž výroba

obvodov tlačených tlačené

pcb schéma doštička

plošných spojov

výroba dosiek plošných spojov

tlačené doske

doštička

doske pcb

doske plošných spojov

plošnými softvér elektronickom

karty spoje layout

plošných návrhár dosky

elektronické softvér komponentov

elektronické výrobné služby

palube rozloženie plošnými

doske rozloženie

tlačený obvod layout

tlačené leptanie spojmi

obvody

rozloženie obvode výrobcovia

karty rapid design

zmluvnej výroby

doske softvér

mfg zapojenia spojmi

pcb schéma program

elektronickom dizajne

palube design rapid

rapid obvod výroba

pc palube

plošných dizajn

dizajne výrobné výrobky

layout výrobcovia program

plošnými obvod doštička

doske návrhár

dizajn dosiek plošných spojov

tlač plošných spojov

obvodov program

elektronické prototypy zmluvnej

tlač layout spoje

dps doske

dps mfg

pcb layout

tlačený obvod softvér

spojmi mfg tlačiareň

obvodu tlačiareň tlačený

dosky design

obvode karty

doske zapojenia výroby

obvode tlačený tlač

plošných obvodov

elektronickom služby karty

spojov komponentov softvér

dosky s plošnými spojmi

dps leptanie

prototypy

spoje

obvody viacvrstvových mikro

komponentov obvodu

spojov mikro viacvrstvových